KEVSER KURNAZ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

KEVSER KURNAZ PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KEVSER KURNAZ. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ. 2. SINIF - II. ÖĞRETİM. 1090320056. İSİM (AD) TAMLAMALARI. En az iki isimden oluşan, Bir nesnenin parçası olan, Aralarında anlam bağlantısı kurularak oluşturulan, Bir nesnenin başka bir nesneyle tamamlandığını gösteren

Download Presentation

KEVSER KURNAZ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kevser kurnaz

KEVSER KURNAZ

TRKE RETMENL

2. SINIF - II. RETM

1090320056


S m ad tamlamalari

SM (AD) TAMLAMALARI


Kevser kurnaz

 • En az iki isimden oluan,

 • Bir nesnenin paras olan,

 • Aralarnda anlam balants kurularak oluturulan,

 • Bir nesnenin baka bir nesneyle tamamlandn gsteren

  ad takmna isim (ad) tamlamas denir.


Kevser kurnaz

Ad tamlamalarnda;

 • lk olarak kullanlan tamamlayc eye tamlayan,

 • Birinci nesnenin paras durumunda olan ikinci eye ise tamlanan

  denir.


Ad tamlamas yla lgili bilgiler

Ad Tamlamasyla lgili Bilgiler

 • Ad tamlamalarnda birinci szck tamlayan, ikinci szck tamlanan adn alr.

  rnek :

  Tamlayan Tamlanan

  ocuklar-n ses-i

  Kf koku-s-u


Kevser kurnaz

 • Tamlayann kii zamiri (ben, sen, o, biz, siz, onlar) olduu tamlamalara zamir tamlamas da denir ve tamlama ekleri deiir.

  rnek :

  Tamlayan Tamlanan

  Ben-imkitab-m

  Sen-indnce-n

  Biz-im evi-miz

  Siz-in fikri-niz


Kevser kurnaz

 • nlyle biten szcklere tamlayan eki getirildiinde araya -n; tamlanan eki getirildiinde araya s kaynatrma nsz gelir.

  rnek : elmann yars


Kevser kurnaz

 • Ad tamlamalarnda asl zerinde durulan ve vurgulanan e tamlanandr.

  Szgelimi, kapnn kolu tamlamasnda zerinde durulan kavram kol dur.


Kevser kurnaz

Uyar:su ve ne szcklerine -n, -in, -un, -n tamlayan eki getirildiinde araya n deil y kaynatrma nsz girer.

rnek: suyun hz, neyin sesi


Ad tamlamas t rleri

Ad Tamlamas Trleri

1.Belirtili Ad Tamlamas:

Tamlayann -in ilgi ekini, tamlanann da -i, -si 3. tekil kii iyelik ekini ald tamlamalardr.

rnek:

bizim kymz, frtnann gc


Kevser kurnaz

NOT:Belirtili isim tamlamasn bulmak iin tamlanana neyin, kimin sorularn sorarz.

*Trkenin nemi

*Yolun sonu

*Alinin amcas


Kevser kurnaz

2.Belirtisiz Ad Tamlamas:

Tamlayan yaln halde bulunan, tamlanan 3. kii iyelik ekini alan tamlamalardr.

*Tarla kuu

*am aac

*Okul mdr

*Devlet memurlar


Kevser kurnaz

NOT:Belirtisiz isim tamlamasn bulmak iin tamlanana -ne sorusunu sorarz.

Nasl, ne kadar, ka, hangi gibi sorular sfat tamlamasn buldurur.


Kevser kurnaz

3.Taksz Ad Tamlamalar:

Tamlayan ve tamlanann tamlama ekleri almadan oluturduklar ad tamlamasdr.

*Yn orap

*elik tencere

*Ahap dolap

*Ta duvar

*Bakr tel


Kevser kurnaz

Taksz isim tamlamalaryla sfat tamlamalar en ok kartrlan konulardandr. Bunu nlemek iin u zelliklere dikkat edilmelidir:


Kevser kurnaz

 • Taksz isim tamlamalarnda tamlayan tamlanann neye benzediini ifade eder. Araya gibi edatn getirerek bulabiliriz.

 • Oysa sfat tamlamalarnda araya gibi edatn getiremeyiz.

  rnek: inci (gibi) di

  altn (gibi) kalp


Kevser kurnaz

 • Taksz ad tamlamalarnda tamlayan tamlanann neden yapldn belirtir. Araya -den ekini getirdiimizde anlam bozulmaz.

 • Oysa sfat tamlamalarnda araya -den ekini getiremeyiz.

  rnek: tahta(dan) ev


Kevser kurnaz

 • Taksz isim tamlamalarnn tamlayanlar doada tek bana bulunur.

  rnek:demir kap

 • Oysa sfat tamlamalarndaki tamlayanlar doada tek bana bulunmaz.

  rnek: sar etek


Kevser kurnaz

4.Zincirleme Ad Tamlamalar:

Bir ad tamlamasnn nc bir adla ya da baka bir ad tamlamasyla oluturduu tamlamaya zincirleme ad tamlamas denir.


Kevser kurnaz

Bahe kapsnnanahtar

b.siz ad tam. ad

zincirleme ad tam.

evre yolununasfalt almas

b.siz ad tam. b.siz ad tam.

zincirleme ad tam.


Ad tamlamas yla lgili zellikler

Ad Tamlamasyla lgili zellikler

1)Belirtili ad tamlamalarnda tamlayan oul, tamlanan da belgisiz bir szck olursa tamlayan eki -in yerine -den eki kullanlabilir.

*Aadakilerden hangisi (Aadakilerin hangisi)

*Yolculardan biri (Yolcularn biri)


Kevser kurnaz

2)Belirtili ad tamlamalarnda kimi zaman tamlayan ile tamlanan yer deitirebilir.

*Tad yok sensiz geen gnlerin


Kevser kurnaz

3)Belirtili ve zincirleme ad tamlamalarnda tamlayan ile tamlanan arasna szckler girebilir.

*Masann aya (Masann krk aya)

*Evin borcu (Evin bir trl bitmek bilmeyen borcu)


Kevser kurnaz

4)Belirtili ad tamlamalarnda tamlayan, tamlanan ya da ikisi birden zamir olabilir.

*Onun kz (Tamlayan zamir)

*ocuklarn birou (Tamlanan zamir)

*Onlarn birou (Tamlayan da tamlanan da zamir)


Kevser kurnaz

5)Tamlayan zamir olan belirtili ad tamlamalarnda tamlayan genellikle der. Bunlara tamlayan dm ad tamlamas denir.

*Olay bize babas anlatmt. (Onun babas)

*Evimiz ok gzel oldu. (Bizim evimiz)

*Paran var m?(Senin paran)


Kevser kurnaz

6)Bir tamlayan, birden ok tamlanan iin; bir tamlanan da birden ok tamlayan iin ortak kullanlabilir.

*Evin kaps ve penceresi ak kalmt. (Tamlayan ortak)

*Ahmetin, Muratn ve Denizin velisi toplantya katlmad. (Tamlanan ortak)


Kevser kurnaz

TEEKKRLER


 • Login