slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
HABITATMODELLERING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

HABITATMODELLERING - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

HABITATMODELLERING. HABITATMODELLERING Görgen Göransson Högskolan i Kalmar – …………… Naturvetenskapliga inst. HABITATMODELLERING Görgen Göransson Högskolan i Kalmar – …………… Naturvetenskapliga inst. Lektor i naturresursplanering. HABITATMODELLERING

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HABITATMODELLERING' - efrem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

HABITATMODELLERING

Görgen Göransson

Högskolan i Kalmar – ……………Naturvetenskapliga inst.

slide3

HABITATMODELLERING

 • Görgen Göransson
 • Högskolan i Kalmar – ……………Naturvetenskapliga inst.
 • Lektor i naturresursplanering
slide4

HABITATMODELLERING

 • Görgen Göransson
 • Högskolan i Kalmar – ……………Naturvetenskapliga inst.
 • Lektor i naturresursplanering
 • Zooekolog – tillgång & fördelning ….av resurser för däggdjurs- & ….fågelarter i landskap nära vägarna
slide5

Habitatmodellering –

är det något vi kan använda

praktiskt vid vägplanering?

slide6

Habitatmodellering –

Är det något vi kan använda

praktiskt vid vägplanering?

Absolut!

slide7

Habitatmodellering –

Är det något vi kan använda

praktiskt vid vägplanering?

Absolut! …men, nej!

slide8

Habitatmodellering –

Är det något vi kan använda

praktiskt vid vägplanering?

Absolut! …men, nej! …eller?

slide9

Hur bedöma miljöpåverkan?

Hur förmedla detta till användare?

Lösningar och förbättringar

slide10

Habitatmodellering - vad är det?

Varför habitatmodeller?

Vad kan man kräva av habitatmodeller?

Olika modeller

Modeller – för vem?

Svårigheter

Möjligheter

slide11

Vad är habitatmodeller?

Vad är habitatmodellering?

slide13

Att skapa modeller av habitat

Modell som beskriver habitat

slide14

Att skapa modeller av habitat

Modell som beskriver habitat

Visar hur det ser ut, vad som finns, var det finns…

slide15

Att skapa modeller av habitat

Modell som beskriver habitat

Visar hur det ser ut, vad som finns, var det finns…

…en karta

slide18

Att skapa modeller av habitat

Modell som beskriver habitat

Visar hur det ser ut, vad som finns, var det finns

Visar hur det kommer att se ut, vad som kommer att finnas och var någonstans…

slide19

Att skapa modeller av habitat

Modell som beskriver habitat

Visar hur det ser ut, vad som finns, var det finns

Visar hur det kommer att se ut, vad som kommer att finnas och var någonstans…

…en prognos

slide20

Habitatmodeller som leder fram till förutsägelser kan användas för miljökonsekvensbeskrivning

och strategisk miljöbedömning

slide23

För att förutsäga ryggradsdjurs utbredning och/eller fördelning.

Önskvärt med expertmedverkan från början.

slide24

För att förutsäga ryggradsdjurs utbredning och/eller fördelning.

Önskvärt med expertmedverkan från början.

Brist på kunskap om organismer – magert även i litteraturen.

slide26

Vilka krav kan man ställa på bra habitatmodeller?

 • Habitatmodeller ska vara transparenta för såväl expert som beslutsfattare och allmänhet
slide27

Vilka krav kan man ställa på bra habitatmodeller?

 • Habitatmodeller ska vara transparenta för såväl expert som beslutsfattare och allmänhet
 • Allmänhetens insyn leder till nödvändigt engagemang
slide28

Vilka krav kan man ställa på bra habitatmodeller?

Alternativ ska presenteras på ett jämförbart vis

slide29

Vilka krav kan man ställa på bra habitatmodeller?

Alternativ ska presenteras på ett jämförbart vis

Modellerna ska vara justerbara (tillåter känslighetsanalys)

slide30

Vilka krav kan man ställa på bra habitatmodeller?

 • Anpassade till problemet som ska lösas
slide31

Vilka krav kan man ställa på bra habitatmodeller?

 • Anpassade till problemet som ska lösas
 • Tar ett helhetsgrepp! Hållbar utveckling – ekol + soc + ekon.
slide33

Regionala habitatmodeller – alternativ till kartering!?

Utgår från landskapsdata (kartor, fjärranalys)

Resursselektionsfunktioner (RSF) & habitatlämplighetsindex

Ger utbredning, fördelning

slide34

En fågel behöver i akt.omr.

 • skydd mot rovdjur
   • marklevande
   • flygande
  • tillgång till föda
   • vuxenfödosöksplatser
   • kycklingfödosöksplatser
   • häckningsplatser
slide38

Ekologisk nischfaktoranalys

 • (marginalitet & specialisering)
 • Habitat- och artförekomstkartor
 • Marginalitet & Specialisering
 • Habitat-lämplighets-index
slide39

Slumpvandringsmodeller ”känner av” landskapets habitatresurser och ”väjer” för eller ”skyndar förbi” de som är olämpliga/ej attraktiva

slide41

Var sker älgolyckorna?

Kan vi förutsäga älgolycksplatser?

Faktorer – hastighet, stängsel, avstånd till och yta hos skogsmark samt frekvensen korsade bryn och älgförekomst.

(Data av typen ja – nej => faktorer)

slide47

Habitatmodellerna hjälper forskare (men kanske inte planerare?).

Forskare utvecklar modeller för speciella projekt. Därför ofta ej generella eller allmängiltiga och tillämpbara.

slide48

Teori - test

Fo.projekt - avgränsat

Specialisering (en art/få arter)

Vill kunna förklara

Vill veta allt

Försiktig med besked

FORSKARE

slide49

Praktik

Byggprojekt - pengar

Generellt - samhället

Vill kunna lösa uppgift

Vill veta det viktiga

Vill ha klart besked

Ja eller nej

BeslutsfattarePLANERARE

slide50

?

!!!!

??

!?!

?

!

FORSKARE

PLANERARE

slide51

?

FORSKARE

PLANERARE

slide52

Svårigheter

Man talar olika språk

Håller hårt på sitt eget fackområde

Släpper inte in någon utifrån

Man vet inte vad som redan finns eller vad som går att göra

slide53

Planerare känner ofta dåligt till existerande modeller/verktyg.

Behövs en länk mellan forskare och planerare – en ledsagare (guide) som visar & tolkar

slide54

Svårigheter

Modeller - svåra användarinterface (kunnig & klok operatör krävs)…

…expertmodeller

Användarmodeller – kräver utbildad användare (indikatorer, tröskelvärden, standardisering)

slide55

Bra verktyg och tillhörande bättre kommunikation krävs för modellerna ska användas rätt och ofta.

Helst ska det finnas en mellangrupp i utrymmet mellan forskare och planerare.

Förmedlare som kan tala med båda sidor – ambassadörer.

slide56

Svårigheter

Lättanvänd habitatmodell => generell Generell => mindre verklighetstrogen

Gemensam datapool bra =>

(internationell) standardisering

Validering, kvalitetsgaranti

slide57

Modeller är inte bättre än de data som de vilar på.

Empiriska data används för fjärranalys och för validering av modellutfall.

Bra organiserade databaser blir värdefullare efterhand som mera data samlas in och de får växa.

slide58

Nationella metadatabaser!

Idealiskt vore ett enda gemensamt nordiskt kartsystem med biologiska data integrerade.

Bör kopplas till internationella system utanför Norden. Kräver engelska!

slide59

Möjligheter

Ambassadörer/”tolkar” => ökad förståelse & bättre kommunikation

Tvärdisciplinärt sammansatta planeringsteam

slide60

Möjligheter

Modeller som skapar scenarier (visar utfallet av olika planeringsalt.)

Modellutveckling & mera data

=> bättre modeller

Habitatmodeller blir pedagogiska och lättanvända (bra användarinterface)

slide61

Olika planeringsnivåer

Aktörernas förståelse, förmåga att agera och deras attityder spelar stor roll

Utgå från det lokala – markägare – som analyseras och slås ihop för att generaliseras på allt högre nivåer

slide62

Workshopen 2006 en startpunkt för integrering av data och metoder.

Samarbetet forskare – planerare ökar i Skandinavien.

Tekniskt komplext och avancerat

=> krävs bättre utnyttjande av de begränsade forskningsresurserna genom gränslöst samarbete inom Skandinavien, Europa.

slide63

Det pågår mycket utveckling, förbättring och anpassning

– så troligen kommer habitat-modeller att kunna användas praktiskt och större omfattning framöver?

slide64

Med…

 • bättre samarbete forskare-planerare
 • bättre samarbete över institutions- och …myndighetsgränser
 • bättre samarbete över nationsgränser
 • … blir habitatmodellering ett bra verktyg ….för framtida infrastrukturplanering!
slide65

Tack!

Frågor?

ad