Vidundermedikamentene
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

vidundermedikamentene?? PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

vidundermedikamentene??. morfin? heroin? metadon? subutex? subuxone? alle de andre som også hadde bivirkninger. Times 2008, medikamenter mot depresjon. 90% av alle undersøkelser som viser effekt er publisert 10% av alle undersøkelser som ikke viser effekt er publisert

Download Presentation

vidundermedikamentene??

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


vidundermedikamentene??

 • morfin?

 • heroin?

 • metadon?

 • subutex?

 • subuxone?

 • alle de andre som også hadde bivirkninger


Times 2008, medikamenter mot depresjon

 • 90% av alle undersøkelser som viser effekt er publisert

 • 10% av alle undersøkelser som ikke viser effekt er publisert

 • effekten er liten – mulig ikke signifikant hvis alt ble publisert?


hva er til pasientens beste -dilemma 1

 • virkninger på kort – lang sikt?

 • bivirkninger kort – lang sikt?

 • muligheter for videre utvikling? (PD og medikamenter)

 • målet med behandlingen?

 • i mange land er LAR behandling kortvarig, i Norge en endestasjon

 • evig kontakt og kontroll av helsemyndigheter.


samfunnsansvar – den enkeltes behov dillemma 2

 • når oppstår det motstridende interesser?

 • hvor alvorlige kan konsekvensene være?


det individuelle og samfunnsmessige perspektivet

 • vurdere virkning mot skade

 • ulike former for skader

 • hvor store bivirkninger mot hvor stor skade


det individuelle hensynet utfordrers …

 • .. når det blir lettere å få tak i subutex enn heroin

 • .. når subuxone selges på det illegale markedet dager etter at medikamentet er blitt introdusert

 • .. når vi tilrettelegger misbruk og derved øker faren for at pasienten ikke mestrer medikamentet?


hvordan sikre seg mot misbruk er det ønskelig og er det mulig?

 • mer testing?

 • lavere terskel for å ekskludere pasientene fra behandlingen?

 • strengere krav?

 • daglig avhenting?

 • mer generell kontroll?

 • og er dette god rehabilitering?


kontroll ?

 • de levere positive prøver?

 • de leverer negative prøver?

 • de med struktur?

 • de uten struktur?


etiske dilemmaer vi sjeldent snakker om

 • presses av andre til å be om medikamentet?

 • pasienter som må avruses pga subutex avhengighet.

 • blir avhengig av illegalt salg


visjonene og advarslene

 • ikke enkle løsninger på kompliserte problem

 • droppe dyrere (på kort sikt) alternative behandling

 • alles ønske om å leve et vanlig uavhengig liv ?


hvordan forholde oss til

 • hvordan forholde oss til dilemmaet at det hjelper mange til å få kontroll over livene sine, blir inngangen til rusavhengighet for andre.

 • medikamentdebatten et sidespor?

 • brukerorganisasjonenes standpunkt?


mål

 • alle få den hjelpen de har krav på uten at dette kan skade andre

 • felles utfordring for alle


 • Login