Analiza financijskih izvještaja
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Analiza financijskih izvještaja PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Analiza financijskih izvještaja. Analiza promjena pozicija financijskih izvještaja Veličina i smjer promjena Analiza trendova Komparativna analiza Analiza standardizirane veličine Analiza pomoću pokazatelja Planiranje pozicija financijskih izvještaja. Financijski pokazatelji.

Download Presentation

Analiza financijskih izvještaja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Analiza financijskih izvje taja

Analiza financijskih izvještaja

 • Analiza promjena pozicija financijskih izvještaja

  • Veličina i smjer promjena

  • Analiza trendova

 • Komparativna analiza

  • Analiza standardizirane veličine

  • Analiza pomoću pokazatelja

 • Planiranje pozicija financijskih izvještaja


Analiza financijskih izvje taja

Financijski pokazatelji

 • Relativno sagledavanje pozicija financijskih izvještaja

 • Odnos dviju veličina iz financijskih izvještaja

 • Komparativni pokazatelji

  • Apsolutni standardi

  • Standardizirane vrijednosti

  • Druga poduzeća

   • Slično poduzeće

   • Najbolje i najlošije poduzeće

   • Prosjek industrije

  • Planski pokazatelji

  • Povijesni pokazatelji


Analiza financijskih izvje taja

Pokazatelji upotrebe poluge

Pokazatelji investiranja

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelji aktivnosti

Grupiranje pokazatelja


Analiza financijskih izvje taja

Pokazatelji poluge

 • Mjere zaduženost tvrtke i njenu sposobnost servisiranja dugova

  • Kao dio ukupne vrijednosti bilance

  • Kao dio ukupne vrijednosti dobiti

  • Kao dio ukupne vrijednosti novčanog toka

 • Pokazatelji financijske snage

  • U usporedbi prema veličini bilance

  • U usporedbi s veličinom dobiti


Analiza financijskih izvje taja

Pokazatelji poluge (zaduženosti)


Analiza financijskih izvje taja

Pokazatelji poluge (zaduženosti)


Analiza financijskih izvje taja

Pokazatelji pokrića


Analiza financijskih izvje taja

Pokazatelji likvidnosti

 • Izravno – pokazatelji solventnosti

  • Mjere očekivanu sposobnost podmirivanja dospjelih obveza

  • Odnosi kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza

 • Neizravno – ukazuju na sposobnost cirkulacije imovine

  • U usporedbi s pokazateljima aktivnosti

  • Kao pretpostavka kontinuiteta poslovanja


Analiza financijskih izvje taja

Pokazatelji likvidnosti


Analiza financijskih izvje taja

Pokazatelji aktivnosti

 • Pokazuju učinkovitost korištenja pojedinih sredstava ili dijelova imovine

 • Pokazuju brzinu cirkulacije sredstava i dijelova imovine

  • Svojevrsni pokazatelji likvidnosti

  • Svojevrsni pokazatelje vremena trajanja poslovnih procesa

 • Dvije skupine pokazatelja

  • Koeficijenti obrtaja

  • Dani vezivanja sredstava


Analiza financijskih izvje taja

Pokazatelji aktivnosti


Analiza financijskih izvje taja

Stanje imovine

 • Prema vrijednosti u bilanci

  • Problem oslanjanja na trenutačno stanje

  • Problem uljepšavanja bilance

 • Prosječno stanje kroz godinu

  • (početno + konačno)/2

  • Prema kvartalnim izvještajima

  • Prema mjesečnim stanjima


Analiza financijskih izvje taja

Pokazatelji aktivnosti


Analiza financijskih izvje taja

Pokazatelji aktivnosti


Analiza financijskih izvje taja

Pokazatelji profitabilnosti

 • Pokazuju značaj nekog modaliteta financijskog rezultata prema angažiranom kapitalu (imovini) odnosno prema obujmu poslovne aktivnosti

 • Dvije skupine pokazatelja

  • Profitabilnost prodaje

  • Profitabilnost imovine (kapitala)

 • Moguća zamjena dobiti s čistim novčanim tokom


Analiza financijskih izvje taja

Profitabilnost prodaje


Analiza financijskih izvje taja

Profitabilnost imovine (investicija)

Moguće i drugačije iskazivanje zarada


Analiza financijskih izvje taja

Pokazatelji investiranja

 • Promatraju poduzeće odnosno dionice poduzeća kao investiciju

  • Mjere ekonomske dohotke tvrtke

  • Pokazuju multiplikatore vrijednosti ekonomskih dohodaka

 • Kombinacija pokazatelja iz financijskih izvještaja s pokazateljima tržišne kapitalizacije tvrtke


Analiza financijskih izvje taja

Pokazatelji investiranja


Analiza financijskih izvje taja

Pokazatelji investiranja


Analiza financijskih izvje taja

Analiza profitabilnosti

 • Prinos na investicije (ROI – return on investment)

  • Prinos koji tvrtka ostvaruje za svoje investitore

  • Računovodstveni izraz zadovoljstva investitora

  • Profitabilnost računovodstvene imovine

 • Ključne vrste prinosa

  • Profitabilnost (prinos) imovine (ROA – return on assets)

  • Profitabilnost (prinos) glavnice (ROE – return on equity)


Analiza financijskih izvje taja

Kamate

Kratkoročne obveze

Ukupne zarade

Ukupna imovina

Porez

Dugoročne obveze

Za vlasnike

Vlasnička glavnica

Odnos dobiti i bilance

ROA


Analiza financijskih izvje taja

Kratkoročne obveze

Dugoročne obveze

Ukupne zarade

Ukupna imovina

Vlasnička glavnica

Alternativno

Kamate

ROA

Porez

Za vlasnike


Analiza financijskih izvje taja

Ukupne zarade

Ukupna imovina

Odnos dobiti i glavnice

Kamate

Kratkoročne obveze

ROA

Porez

Dugoročne obveze

ROE

Za vlasnike

Vlasnička glavnica


Analiza financijskih izvje taja

Utjecaj poluge na prinos za vlasnike

 • RA ROA

 • RE ROE

 • Π dobit prije kamata i poreza

 • E dobit nakon kamata i poreza

 • K ukupne kamate

 • k kamatna stopa

 • sp stopa poreza na dobit

 • A ukupna imovina

 • L ukupne obveze

 • G glavnica


Analiza financijskih izvje taja

L

R

R

G

A

G

Utjecaj poluge na prinos za vlasnike

+

=


 • Login