Analiza financijskih izvještaja
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Analiza financijskih izvještaja PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Analiza financijskih izvještaja. Analiza promjena pozicija financijskih izvještaja Veličina i smjer promjena Analiza trendova Komparativna analiza Analiza standardizirane veličine Analiza pomoću pokazatelja Planiranje pozicija financijskih izvještaja. Financijski pokazatelji.

Download Presentation

Analiza financijskih izvještaja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Analiza financijskih izvještaja

 • Analiza promjena pozicija financijskih izvještaja

  • Veličina i smjer promjena

  • Analiza trendova

 • Komparativna analiza

  • Analiza standardizirane veličine

  • Analiza pomoću pokazatelja

 • Planiranje pozicija financijskih izvještaja


Financijski pokazatelji

 • Relativno sagledavanje pozicija financijskih izvještaja

 • Odnos dviju veličina iz financijskih izvještaja

 • Komparativni pokazatelji

  • Apsolutni standardi

  • Standardizirane vrijednosti

  • Druga poduzeća

   • Slično poduzeće

   • Najbolje i najlošije poduzeće

   • Prosjek industrije

  • Planski pokazatelji

  • Povijesni pokazatelji


Pokazatelji upotrebe poluge

Pokazatelji investiranja

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelji aktivnosti

Grupiranje pokazatelja


Pokazatelji poluge

 • Mjere zaduženost tvrtke i njenu sposobnost servisiranja dugova

  • Kao dio ukupne vrijednosti bilance

  • Kao dio ukupne vrijednosti dobiti

  • Kao dio ukupne vrijednosti novčanog toka

 • Pokazatelji financijske snage

  • U usporedbi prema veličini bilance

  • U usporedbi s veličinom dobiti


Pokazatelji poluge (zaduženosti)


Pokazatelji poluge (zaduženosti)


Pokazatelji pokrića


Pokazatelji likvidnosti

 • Izravno – pokazatelji solventnosti

  • Mjere očekivanu sposobnost podmirivanja dospjelih obveza

  • Odnosi kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza

 • Neizravno – ukazuju na sposobnost cirkulacije imovine

  • U usporedbi s pokazateljima aktivnosti

  • Kao pretpostavka kontinuiteta poslovanja


Pokazatelji likvidnosti


Pokazatelji aktivnosti

 • Pokazuju učinkovitost korištenja pojedinih sredstava ili dijelova imovine

 • Pokazuju brzinu cirkulacije sredstava i dijelova imovine

  • Svojevrsni pokazatelji likvidnosti

  • Svojevrsni pokazatelje vremena trajanja poslovnih procesa

 • Dvije skupine pokazatelja

  • Koeficijenti obrtaja

  • Dani vezivanja sredstava


Pokazatelji aktivnosti


Stanje imovine

 • Prema vrijednosti u bilanci

  • Problem oslanjanja na trenutačno stanje

  • Problem uljepšavanja bilance

 • Prosječno stanje kroz godinu

  • (početno + konačno)/2

  • Prema kvartalnim izvještajima

  • Prema mjesečnim stanjima


Pokazatelji aktivnosti


Pokazatelji aktivnosti


Pokazatelji profitabilnosti

 • Pokazuju značaj nekog modaliteta financijskog rezultata prema angažiranom kapitalu (imovini) odnosno prema obujmu poslovne aktivnosti

 • Dvije skupine pokazatelja

  • Profitabilnost prodaje

  • Profitabilnost imovine (kapitala)

 • Moguća zamjena dobiti s čistim novčanim tokom


Profitabilnost prodaje


Profitabilnost imovine (investicija)

Moguće i drugačije iskazivanje zarada


Pokazatelji investiranja

 • Promatraju poduzeće odnosno dionice poduzeća kao investiciju

  • Mjere ekonomske dohotke tvrtke

  • Pokazuju multiplikatore vrijednosti ekonomskih dohodaka

 • Kombinacija pokazatelja iz financijskih izvještaja s pokazateljima tržišne kapitalizacije tvrtke


Pokazatelji investiranja


Pokazatelji investiranja


Analiza profitabilnosti

 • Prinos na investicije (ROI – return on investment)

  • Prinos koji tvrtka ostvaruje za svoje investitore

  • Računovodstveni izraz zadovoljstva investitora

  • Profitabilnost računovodstvene imovine

 • Ključne vrste prinosa

  • Profitabilnost (prinos) imovine (ROA – return on assets)

  • Profitabilnost (prinos) glavnice (ROE – return on equity)


Kamate

Kratkoročne obveze

Ukupne zarade

Ukupna imovina

Porez

Dugoročne obveze

Za vlasnike

Vlasnička glavnica

Odnos dobiti i bilance

ROA


Kratkoročne obveze

Dugoročne obveze

Ukupne zarade

Ukupna imovina

Vlasnička glavnica

Alternativno

Kamate

ROA

Porez

Za vlasnike


Ukupne zarade

Ukupna imovina

Odnos dobiti i glavnice

Kamate

Kratkoročne obveze

ROA

Porez

Dugoročne obveze

ROE

Za vlasnike

Vlasnička glavnica


Utjecaj poluge na prinos za vlasnike

 • RA ROA

 • RE ROE

 • Π dobit prije kamata i poreza

 • E dobit nakon kamata i poreza

 • K ukupne kamate

 • k kamatna stopa

 • sp stopa poreza na dobit

 • A ukupna imovina

 • L ukupne obveze

 • G glavnica


L

R

R

G

A

G

Utjecaj poluge na prinos za vlasnike

+

=


 • Login