Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Download
1 / 42

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ Znanstveno područje - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ Znanstveno područje Tehničke znanosti Znanstvena polja Strojarstvo Brodogradnja Elektrotehnika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ Znanstveno područje' - edward-velez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ

Znanstveno područje

Tehničke znanosti

Znanstvena polja

Strojarstvo

Brodogradnja

Elektrotehnika

Temeljne tehničke znanosti (automatika, energetika, materijali, mehanika fluida, organizacija rada i proizvodnje, tehnička mehanika, termodinamika)

Interdisciplinarne tehničke znanosti (inženjerstvo okoliša, mikro i nanotehnologije)

Rijeka, srpanj 2014.

Tehnički fakultet


 • Tradicija poslijediplomskih studija na Tehničkom fakultetu:

 • 1971. utemeljen je Poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje akademskog stupnja magistra tehničkih znanosti.

 • 1977. ustrojeni su novi poslijediplomski znanstveni studiji za stjecanje akademskog stupnja magistra tehničkih znanosti te za specijalizaciju u poljima Strojarstva iBrodogradnje.

 • Istovremeno se provodio i postupak stjecanja doktorata znanostiizvan doktorskog studija. Krajnji rok završetka postupaka bio je kolovoz 2012.

 • 1995. uveden je novelirani Nastavni program i plan sukladno Zakonu o visokom obrazovanju.

 • 2002. omogućen je i Poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje akademskog stupnja doktora tehničkih znanosti.

 • 2003. dopusnica i za Druge temeljne tehničke znanosti, sadašnji naziv Temeljne tehničke znanosti.

 • 2008. nova verzija Programa poslijediplomskog doktorskog studija.

Tehnički fakultet


 • Tradicija (nastavak)

 • 2011.prihvaćene su posljednje izmjene dijela Studijskog programa poslijediplomskog doktorskog studija.

 • 2011. dopusnica za Interdisciplinarne tehničke znanosti.

 • 2012. dopusnica za poslijediplomski doktorski studij u polju Elektrotehnike

Sveučilište u Rijeci

Tehnički fakultet

Tehnički fakultet


 • Tradicija

 • Akademski stupanj magistra tehničkih znanosti steklo je do listopada 2010. ukupno 95 pristupnika.

 • Akademski stupanj doktora tehničkih znanosti steklo je 120 pristupnika.

 • Obranjene radove prate brojna priznanja o njihovoj kvaliteti.

 • Neki su magistri ili doktori znanosti svoju djelatnost nastavili i na mnogim europskim i američkim sveučilištima bilo kao istraživači ili nastavnici, dokazujući time visoku razinu stečenih znanja.

 • Mnogi obranjeni radovi našli su i svoju izravnu primjenu u gospodarstvu riječke regije i šire.

Tehnički fakultet


 • Voditelj poslijediplomskog doktorskog studija

 • Prof. dr. sc. Božidar Križan

 • Moduli i voditelji modula

 • Modul 1. Proizvodno strojarstvo /izv. prof. dr. sc. Milan Ikonić (u. z. prof. dr. sc. Goran Cukor)

 • Modul 2. Termoenergetika/ prof. dr. sc. Vladimir Medica

 • Modul 3. Računarska mehanika /prof. dr. sc. Josip Brnić

 • Modul 4. Projektiranje i gradnja plovnih objekata /prof. dr. sc. Roko Dejhalla

 • Modul 5. Konstruiranje u strojarstvu /prof. dr. sc. Neven Lovrin

 • Modul 6.Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava/prof. dr. sc. Duško Pavletić

 • Modul 7. Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša- ne upisuje se u ak. g. 2014./15.

 • Modul 8. Elektroničko-informacijski sustavi /izv. prof. dr. sc. Saša Vlahinić

 • Modul 9. Elektroenergetika i nove tehnologije /doc. dr. sc. Dubravko Franković

Tehnički fakultet


 • Bolonjski proces za poslijediplomske studije:

 • Izvršeno je odvajanje poslijediplomskih specijalističkih i poslijediplomskih doktorskih studija.

 • Izvršeno je odvajanje studija u punom radnom vremenu (full–time) i studija s dijelom radnog vremena (part-time).

 • Temelj doktorskog studija je znanstvenoistraživački rad.

 • Uvedeno je ECTS bodovanje: mobilnost polaznika studija i akumulacija bodova u sustavu cjeloživotnog obrazovanja.

 • ECTS (European Credit Transfer System) → Europski sustav prijenosa bodova = mjera opterećenja studenata

Tehnički fakultet


 • Izmjene programa doktorskog studija

 • usvojene Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 19. srpnja 2011. godine

 • Ukupni broj predmeta u studijskom programu smanjen je sa 117 na 95

 • predmeta. Novi studij Elektrotehnike donio je dodatnih 17 predmeta (ukupno 112)

 • Broj sati nastave po kolegiju smanjen je s 30 na 15 sati po semestru, a

 • broj ECTSa ostaje 6 po kolegiju.

 • Broj ukupno upisanih kolegija smanjen je s ranijih 10 (5 + 3 + 2) na novih 7 (5 + 2).

 • Izvršeno je osuvremenjivanje literature uz minimalne izmjene sadržaja i

 • ishoda učenja.

 • Uvedena je obaveza da student ima objavljen barem jedan znanstveni rad u

 • inozemnom (ili dva u domaćem) časopisu koji je zastupljen u bazama

 • Current Contents (CC), Science Citation Index (SCI) ili Science Citation

 • Index–Expanded (SCI–Exp) prije obrane doktorskog rada. Student na radu

 • mora biti prvi autor i tema mora biti neposredno vezana za temu

 • doktorskog rada

 • Uvedeni su uvjeti za mentorstvo (za mentora doktorskog rada može biti

 • imenovan samo nastavnik koji je u zadnjih pet godina objavio najmanje dva

 • rada u časopisima zastupljenima u bazama: CC, SCI ili SCI–Exp).

Tehnički fakultet


Program studija

Sveučilište u Rijeci

Tehnički fakultet

Tehnički fakultet


ECTS bodovi programa

Full-time Part-time

Nastava

42 ECTS

Studijski boravak

20 ECTS

48 ECTS

Znanstveni radovi

28 ECTS

Prijava teme 8

Javna obrana teme 2

Javna izlaganja o rezultatima 6

Objavljivanje rada 20

Pozitivna ocjena 50

Obrana 4

90 ECTS

Izrada i obrana doktorske disertacije

Ukupno 180 ECTS

Tehnički fakultet


 • Upis predmeta

 • Student upisuje ukupno 7 predmeta:

 • 1 obavezni zajednički predmet za sve module

 • (Metodologija znanstvenoistraživačkog rada)

 • 0 do 2 zajednička matematička predmeta, ovisno o modulu

 • predmete modula, ovisno o potrebama istraživanja

 • do 2 predmeta iz drugih modula, ovisno o potrebama istraživanja.

 • Ukupni broj ECTS bodova iz nastave 7 x 6 = 42

Tehnički fakultet


Nastava

1 predmet = 1 sat tjedno nastave x 15 tjedana = 15 sati ukupno

= 6 ECTS (105 sati samostalnog rada)

Tehnički fakultet


 • Aktivnosti

 • članak do 3 autora kao 1 autor, iznad 3 autora bodovi se dijele

 • obavezan barem 1 članak u inozemnom časopisu indeksiranom u CC

 • ili dva znanstvena rada u domaćem časopisu indeksiranom u CC

Tehnički fakultet


Korištenje elektroničkih baza,

knjiga i časopisa na

Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Tehnički fakultet


http://www.online-baze.hrURL adresa baza podataka za akademsku i istraživačku zajednicu dostupnih putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH

Tehnički fakultet
Dostupnost dokumenata

Link za bazu dokumenata

Tehnički fakultet
http://www.sciencedirect.com

Tehnički fakultet


Oznake za dostupnost časopisa

Odabir početnog slova naslova časopisa

Tehnički fakultet


Odabir časopisa

Tehnički fakultet


Odabir izdanja časopisa

Tehnički fakultet


Odabir članka

Tehnički fakultetUpisani pojam za pretraživanje

Tipka za START

Tehnički fakultet
Podaci o časopisu doplatu

Tehnički fakultetPrikaz indeksa u kojima je časopis citiran doplatu

Posebno je značajna citiranost u Current Contents (CC)

Tehnički fakultet


Pristup punim tekstovima doktorskih doplaturadova (disertacija)

Pri mnogim sveučilištima u Europi dostupne su zbirke elektronički pohranjenih doktorskih radova. Potrebno je putem stranice dotičnog sveučilišta pristupiti njihovoj knjižnici i potražiti zbirku E-Disertacija. Mnoga sveučilišta imaju slobodni pristup takvim zbirkama. Prikazan je primjer znamenitog sveučilišta ETH (Eidgenosische Technische Hochschule) u Cirihu u Švicarskoj.

Tekstovi novijih doktorskih radova obranjenih na Tehničkom fakultetu dostupni su na www.riteh.hr→ Poslijediplomski doktorski studij

Tehnički fakultet


Na URL adresi doplatuhttp://e-collection.library.ethz.ch/index.php?lang=en možete pristupiti zbirci elektronički pohranjenih punih tekstova doktorskih disertacija

Odaberete na primjer strojarstvo

Tehnički fakultetKliknite na naslov koji Vas interesira doplatu

Tehnički fakultetNakon preuzimanje tekst možete pohraniti za kasnije čitanje i korištenje

Tehnički fakultet


Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci želi Vam uspješno pohađanje poslijediplomskog doktorskog studija!

Tehnički fakultet


ad