Pareigūnų pro testo akcijos: komunikacijos koncepcija, planas, scenarijai ir vizualinis sprendimas - PowerPoint PPT Presentation

Užsakovas
Download
1 / 32

 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Užsakovas : Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos Parengė : UAB “AD dizainas”. Pareigūnų pro testo akcijos: komunikacijos koncepcija, planas, scenarijai ir vizualinis sprendimas. 2009 m. kovo 27 d., Vilnius. Pareigūnų protesto akcijų komunikacijos planas. Esamos situacijos apibrėžimas.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pareigūnų pro testo akcijos: komunikacijos koncepcija, planas, scenarijai ir vizualinis sprendimas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pareig n pro testo akcijos komunikacijos koncepcija planas scenarijai ir vizualinis sprendimas

Užsakovas: Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos

Parengė: UAB “AD dizainas”

Pareigūnų

protesto akcijos:

komunikacijos koncepcija, planas, scenarijai ir vizualinis sprendimas

2009 m. kovo 27 d., Vilnius


Pareig n protesto akcij komunikacijos planas

Pareigūnų protesto akcijų komunikacijos planas

Esamos situacijos apibrėžimas.

Protesto akcijos tikslai.

Tikslinės grupės.

Akcijos fonas.

Racionali žinia.

Emocinis fonas.

Rizikos.


Situacija

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimas (LUGPSS) ir Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga (MDPS).

Drastiškai mažinamas finansavimas teisėsaugos įstaigoms:

2008 m. pabaiga: 2009 m. valstybės biudžetas ir Valstybės tarnybos įstatymo pataisos;

2009 m. kovo mėn.: antras finansavimo mažinimo etapas.

Po nesėkmingų derybų su Vyriausybe – NPPSS, LUGPSS ir MDPS sprendimas pradėti protesto akcijas.

Situacija


Protesto akcijos tiksla s

Protesto akcijos tikslas

 • Politinis sprendimas

 • Ne mažesnis teisėsaugos sistemos finansavimas (darbo užmokesčiui) nei tai buvo 2008 metais.


Tikslin s grup s

Tikslinės grupės

Sprendimai

Įtaka

Spaudimas

LR Vyriausybė

Vidaus reikalų ministerija ir pavaldžios įstaigos.

LR Seimas.

Valdančios parlamentinės politinės partijos.

____________________________________

Žiniasklaida.

Prezidentūros institucija.

Opozicija.

Kandidatai į Prezidento postą.

Kitos profesinės sąjungos.

Kai kurios nevyriausybinės organizacijos.

Visuomenė.


Akcijos fonas

Akcijos fonas


Racionali inia vald ia taupo savo pilie i saugumo s skaita

Pagrindinis akcentas –Lietuvos žmonių kasdienis saugumas, o ne tragiška padėtis teisėsaugos sistemos įstaigose. Tai leidžia:

Išsiskirti iš kitų “probleminių” visuomenės grupių (pinigų trūksta visiems – mokytojams, gydytojams, bedarbiams, Vilniaus ir Kauno “Žalgiriui”).

Užsitikrinti visuomenės, žiniasklaidos dėmesį akcijoms.

Racionali žinia Valdžia taupo savo piliečių saugumo sąskaita


Emocinis fonas visuomen s bauginimas

Fonas kuriamas pasitelkiant faktus, rodančius neigiamus kriminogeninės situacijos pokyčius, ekspertų prognozes ir tikras rezonansines istorijas.

Pagrindiniai akcentai:

Valdžios sprendimų pasekmės (nesaugi Lietuva).

Tokios Lietuvos atsiradimo priežastys (valdžios sprendimai  situacija teisėsaugos sistemoje).

Emocinis fonas kuriamas pasitelkiant pasirinktą simbolį (simbolis naudojamas vizualinėje medžiagoje, retorikoje ir pan).

Emocinis fonasVisuomenės bauginimas


Rizika 1 politin s manipuliacijos

Manipuliacijos tariamomis ar dirbtinai sukurtomis pareigūnų profesinių sąjungų sąsajomis su pasirinkta politine partija, judėjimu, kandidatu.

ELGESYS:

Dalykinis bendradarbiavimas ir bendravimas su visomis parlamentinėmis politinėmis partijomis, kandidatais (pvz. pozicijos, reikalavimų pristatymas).

Nedalyvavimas bendruose renginiuose (pvz. spaudos konferencijos).

Nebendradarbiavimas su radikaliomis politinėmis jėgomis (pvz. Frontas).

Rizika  1Politinės manipuliacijos


Rizika 2 profesini s jung tarpusavio santykiai

Manipuliacijos profesinių sąjungų tarpusavio santykių problemomis ir bandymas, pasinaudojant PS nesutarimais, diskredituoti pačią protesto idėją.

ELGESYS:

Kvietimas visus susijusius profesinius susivienijimus veikti kartu.

Aiškus bendro tikslo deklaravimas.

Akcentuojama, kad skirtingos organizacijos skirtingais tikslais siekia to paties tikslo – funkcionalios teisėsaugos sistemos.

Rizika  2Profesinių sąjungų tarpusavio santykiai


Rizika 3 protestui prie i ka visuomen s nuomon

Neigiama visuomenės nuomonė pareigūnų protesto akcijų atžvilgiu (ypač 2009 m. sausio 16 d. kontekste).

ELGESYS:

Sausio 16 d. buvo peržengtos civilizuoto protesto ribos, o pareigūnai saugojo, ir toliau saugos, viešąją tvarką. Be to, šie įvykiai nebuvo visuotinis tautos protestas, o tik radikalų inspiruota akcija.

Pareigūnų protestai vyks laikantis visų įstatymuose numatytų taisyklių.

Rizika  3Protestui priešiška visuomenės nuomonė


Rizika 4 pareig n nusi engimai nusikaltimai

Neigiama visuomenės nuomonė rezonansinių pareigūnų nusižengimų kontekste.

ELGESYS:

Nesąžiningų žmonių yra visur – teisėsaugos sistemos įstagose taip pat.

Tačiau tokių žmonių dalis mūsų įstaigose nėra didesnė nei kitose srityse – pavyzdžiui medicinoje ar švietime.

Situacija kol kas kontroliuojama, tačiau Vyriausybės siūlomi sprendimai gali ją gerokai komplikuoti.

Rizika  4Pareigūnų nusižengimai / nusikaltimai


Akcij vizualiniai sprendimai

Akcijų vizualiniai sprendimai

Simbolis.

Komunikacijos grandinė.

Vizualinės medžiagos idėja ir stilius.

Akcijos LOGOTIPAS.

Akcijos ŠŪKIS.

Papildomos vizualinės priemonės.

Papildomi šūkiai.


Simbolis basas mogus basa koja basumas

Simbolizuoja visišką dugną, absoliučiai beviltišką situaciją, skurdą, nelaimę (visų pirma finansinę).

Tinkamas simbolis, nes leidžia paprastai ir suprantamai konstruoti komunikacijos grandinę, aprėpiančią ne tik teisėsaugos sistemą ir čia dirbančius žmones, bet ir valdžios politikos poveikį kiekvieno žmogaus saugumui.

SimbolisBasas žmogus, basa koja, basumas


Komunikacijos grandin iandien basi mes rytoj basi j s

Komunikacijos grandinėŠiandien “basi” mes, rytoj “basi” Jūs

Valdžios sprendimai 

“Basa” teisėsaugos sistema ir jos žmonės (esama situacija) 

Nesaugūs žmonės (kriminogeninė padėtis)


Pareig n pro testo akcijos komunikacijos koncepcija planas scenarijai ir vizualinis sprendimas

Vizualinė medžiaga

Idėja ir bendras stilius

 • Pasirinktas basos pėdos, pėdų simbolis:

  • Gerai perteikia esamą situaciją. Simbolizuoja neturtą, nusižeminimą ar pažeminimą, absoliučiai beviltišką situaciją, skurdą, nelaimę.

  • Tinkamas ir lengvai suprantamas simbolis. Todėl šį simbolį paprasta efektyviai naudoti akcijos logotipe, leidiniuose, plakatuose, skrajutėse, lipdukuose, taip pat viešose renginiuose (transparantas, vėliava, šūkis).

  • Spalvos ir spalvų deriniai ryškūs, atkreipiantys dėmesį, simbolis-logotipas naudojamas su šalia esančiu šūkiu.


Pareig n pro testo akcijos komunikacijos koncepcija planas scenarijai ir vizualinis sprendimas

Akcijos logotipas

 • Ryški geltona spalva išskiria logotipą, daro jį pastebimu.

 • Kaukolės motyvai yra užuomina į pavojingą žmonių turtui ir sveikatai situaciją, kriminogeninę situaciją.


Akcijos kis

Akcijos šūkis

 • BASAS PAREIGŪNAS –NESAUGŪS ŽMONĖS!

 • Du šūkio komponentai, tarp kurių turi būti dedamas lygybės ženklas: jei pareigūnas yra basas, tai Lietuvos žmonės nėra saugūs.


Pareig n pro testo akcijos komunikacijos koncepcija planas scenarijai ir vizualinis sprendimas

Papildomos vizualinės priemonės

Transparantai, plakatai


Pareig n pro testo akcijos komunikacijos koncepcija planas scenarijai ir vizualinis sprendimas

Papildomos vizualinės priemonės

Ženkliukai

Skrajutės


Papildomi kiai

Papildomi šūkiai

 • Ne aukštos Turniškių tvoros gina žmones, o policija.

 • Lėšos tarnyboms=saugumas žmonėms.

 • Basasgaisrininkas juda lėtai.

 • Valdžia atima iš mūsų, banditai atims išžmonių!

 • Valdžia taupo, vagys – džiaugiasi.

 • Angelai sargai valgyt taip pat nori.

 • Vieni taupo, kiti – vagia.

 • Kuo tuštesnis Kubilas, tuo smarkiau dunda.

Plėšikams / Gaisrui darbo laiko nesutrumpinsi!

Drąsiai šaliai - policijos nereikia!

"Mafijos Saulėtekio Planas 2009“.

Basas, pėsčias ir tarnauja. Kas?

Bandito džiaugsmas - basas pareigūnas.

Mano batai buvo du - ačiū, atėmėt abu.

Aš su vienu batuku patruliuoju, gesinu.


Protesto akcij scenarijus

Protesto akcijų scenarijus

Komunikacijos priemonės.

Protesto akcijų eiga.

Įspėjamoji protesto akcija: tikslas, idėja.

Visuotinė protesto akcija.

Įgyvendinimo laikas.

Įspėjamosios protesto akcijos Vilniuje scenarijus (priedas Nr. 1).

Įspėjamosios protesto akcijos apskričių centruose scenarijus (priedas Nr. 2).


Priemon s

Akcijos viešose vietose

Atkreipti žiniasklaidos dėmesį ir taip įtakoti visuomenės nuomonę bei sprendimų priėmėjus.

Darbas su žiniasklaida

Susijusios faktinės informacijos žurnalistams pateikimas.

Vieša taktinė komunikacija

Nukreipta į sprendimus priimančias, o taip pat spaudimo, institucijas.

Dalinamoji medžiaga

Skirta supažindinti žmones su realia situacija.

Komunikacija e.erdvėje

Siekiant su situacija supažindinti kuo platesnį visuomenės ratą.

Priemonės


Protesto akcij eiga

Protesto akcijų eiga

Įspėjamosios protesto akcijos pristatymas žiniasklaidai

Visuotinės protesto akcijos pristatymas žiniasklaidai

Įspėjamoji protesto akcija

Visuotinė protesto akcija

2-3 savaitės


Priemon s vie os akcijos 1 sp jamoji protesto akcija

Tikslas: Paskutinis įspėjimas valdžiai prieš pradedant visuotinę protesto akciją, taip pat visuomenės supažindinimas su akcijos reikalavimais. Paskutinis skambutis valdžiai, paskutinis kvietimas pažvelgti į realią situaciją ir priimti reikiamus sprendimus.

Vieta: Vilnius (vieta prie LRV, pasirinkta policijos nuovada) ir 9 apskričių centrai (Vyriausybės atstovų apskrityse būstinės).

Laikas: balandžio 2 diena (ketvirtadienis), 12 valanda.

Dalyviai: visų šakinių profesinių sąjungų tarnybų pareigūnai.

Vilnius – NPPSS ir šakinių profesinių sąjungų atstovai (iki 4 kalbėtojų, iš viso iki 9 žmonių).

Apskričių centrai – 9 pareigūnai.

Priemonės / viešos akcijos 1Įspėjamoji protesto akcija


Priemon s vie os akcijos 1 sp jamoji protesto akcija1

Idėja: Valdžios sprendimų dėka pareigūnai jau yra beveik basi. Pasirinktą dieną skirtingose Lietuvos miestuose esantys skirtingų tarnybų pareigūnai 5 minutėms nusiauna batus. Teigiama, kad labai greitu laiku Vyriausybės priimamų sprendimų dėka basi bus visi Lietuvos pareigūnai. Būdami tokie jie negalės vykdyti savo tiesioginių pareigų, todėl Lietuvoje bus nebesaugu.

Norint iliustruoti šį faktą basi pareigūnai Vilniuje į LRV priimamąjį nuneša gesintuvą ir bananą. Regionuose šie daiktai įteikiami Vyriausybės atstovams apskrityse.

Komunikacija: įteikimo vietose vyksta susitikimai su žurnalistais, kuriems dalinama informacija apie susiklosčiusią padėtį.

Priemonės / viešos akcijos 1Įspėjamoji protesto akcija


Kitos priemon s

Darbas su žiniasklaida ir vieša taktinė komunikacija (iki 3 pranešimų per savaitę, iš kurių bent vienas yra proaktyvus, tai yra pateikiantis NPPSS, LUGPSS, MDPS poziciją susiklosčiusios situacijos atžvilgiu):

Esama padėtis teisėsaugos sistemoje.

Reagavimas į politinės aktualijas.

Esama kriminogeninė situacija.

Galimi situacijos pokyčiai, prognozės.

Darbas su politikais:Seimo nariais, politinių partijų atstovais, kandidatais į LR Prezidentus ir Europos Parlamentą.

Dalinamosios medžiagos platinimas.

Kitos priemonės


Priemon s e erdv

Internetinis žaidimas, kuriame A. Kubilius, A. Šemeta ir R. Palaitis mėto batus į policininkus, ugniagesius, pasienio tarnybos pareigūnus, muitininkus ir pan.

Žaidėjui taip pat pateikiami konkretūs faktai apie kriminogeninės situacijos blogėjimą ir prognozės.

Nuoroda platinama el. paštu, soc. tinklapiuose.

Priemonėse.erdvė


Priemon s e erdv ir regionin s televizijos

Pareigūnų tinklapyje, taip pat socialiniuose tinkluose platinamas klipas.

Esant galimybėms, dėl klipo transliavimo tariamasi su regioninėmis televizijomis.

Priemonėse.erdvė ir regioninės televizijos


Priemon s vie os akcijos 2 visuotin protesto akcija

Tikslas: spaudimas Vyriausybei (Vidaus reikalų ministrui).

Idėja:

Įvairiose teisėsaugos sistemos įstaigose ir įvairiuose Lietuvos miestuose tarnaujančių pareigūnų ir jų šiemų narių visuotinis susirinkimas Vilniuje.

Sutartu laiku visi pareigūnai 5-ioms minutėms nusiauna batus ir basi atiduoda pagarbą teisėsaugos sistemą sugriovusiai valdžiai.

Ministrui pirmininkui ir VR ministrui įteikiami rašytiniai reikalavimai (kartu su suplyšusiu “tarnybiniu” batu).

Laikas:2009 m. balandžio 25 d.

Vieta: Aikštė prie LR Vyriausybės.

Priemonės / viešos akcijos 2Visuotinė protesto akcija


Gyvendinimo laikas

Įspėjamoji protesto akcija (balandžio 2 d.).

Komunikacija e. erdvėje(nuo balandžio 3 d.).

Ryšiai su žiniasklaida ir taktinė komunikacija (nuolat).

Komunikacija su politinėmis partijomis, kandidatais, judėjimais (nuolat).

Visuotinė protesto akcija (planuojama balandžio 25 d.).

Įgyvendinimo laikas


Pareig n pro testo akcijos komunikacijos koncepcija planas scenarijai ir vizualinis sprendimas

Ačiū


 • Login