Antiken grekland
Download
1 / 13

Antiken (Grekland) - PowerPoint PPT Presentation


 • 1047 Views
 • Uploaded on

Antiken (Grekland). Ca 800 f.kr. -ca 300 f.kr. Varför just Grekland/Hellas?. Antikens Grekland: Inget enat rike- olika stadsstater. Stora skillnader mellan de grekiska stadsstaterna Varierande storlek (både till yta och befolkning från ca. 1 000 invånare - ca. 350 000)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Antiken (Grekland)' - edric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Antiken grekland
Antiken (Grekland)

 • Ca 800 f.kr.-ca 300 f.kr.Antikens grekland inget enat rike olika stadsstater
Antikens Grekland: Inget enat rike- olika stadsstater

 • Stora skillnader mellan de grekiska stadsstaterna

 • Varierande storlek (både till ytaoch befolkning från ca. 1 000 invånare - ca. 350 000)

 • Olika styrelseskick (demokrati, envälde)

 • Olika levnadsförhållanden

 • Fungerade som en stat/land idag i miniatyrform. Med självständigt styre.

 • Ofta stad med närliggande jordbruksmark. Svårt att behålla kontroll över stort område.

 • Vissa saker gemensamt = kulturen (litteraturen, språket, religionen och myterna, olympiska spelen)


Stadsstaterna
Stadsstaterna

 • Bråkade ofta sinsemellan, men bergen och haven utgjorde naturliga gränser mellan dem.

 • Enades mot yttre hot (exempelvis perserna)


De grekiska kolonierna ca 700f kr b rjar grekerna att bilda kolonier l ngs medelhavet
De grekiska kolonierna – ca 700f.kr börjar grekerna att bilda kolonier längs medelhavet

 • Varför blev kolonier nödvändiga?

  - Överbefolkning, matbrist, begränsad yta/landområde i en stadsstat.

 • Vad var viktigt? När en ny koloni skulle etableras?

 • Grekiska kolonier bildades runt hela medelhavet. Några städer som bildades var Marseille och Neapel.

 • Vad innebar kolonialiseringen: (Konsekvenser)

 • Grekiska kulturen, kunskaper och ideér sprids.

 • Handeln och utbytet mellan människorna ökade.

 • Människorna som bodde i kolonierna fick inte bestämma över marken där de bodde.


Filosoferna och vetenskapen
Filosoferna och Vetenskapen bilda kolonier längs medelhavet

 • Självständigt, kritiskt och ifrågasättande tänkande. Dvs. Vetenskapliga förklaringar inte bara myter.

 • Influerade av kunskaper från babylonier, perser osv.

 • Matematik och naturvetenskap

  T.ex. Pythagorasoch Demokritos

 • Filosofi

  T.ex. Sokrates, Platon, Aristoteles


Alexander den store
Alexander den store bilda kolonier längs medelhavet

 • Makedonsk kung vars far erövrat de grekiska statsstaterna

 • Erövrade landområden långt in i Asien (till Indien) http://www.ne.se/neimage/746499.jpg

 • Genom dessa erövringar spreds den grekiska kulturen och idéerna österut och söderut.


Demokratin i athen
Demokratin i bilda kolonier längs medelhavetAthen

 • Athen var först i världen med att introducera ett demokratiskt styrelsesätt

 • Demokrati = Folkstyre, folket skulle bestämma tillsammans. Inte som i Mesopotamien eller Egypten där det varit envälde (en person dvs. kung eller Farao bestämde)

 • I Athen innebar demokratin ett sätt att styra eller bestämma. Att folket skulle få vara med att bestämma. Idag betyder demokratin något mera. Ordet/Begreppet betyder en annan sak.


Tv f rst elser av demokrati
Två förståelser av Demokrati bilda kolonier längs medelhavet

 • I Athen under Antiken

  - Ett sätt att styra fatta beslut

 • Hur  Direktdemokrati, i folkförsamlingen förväntades alla röstberättigade (dvs. medborgarna) diskutera och rösta om beslut.

 • 40 gånger om året samlades medborgarna (män som inte var slavar eller utlänningar ca 10% av befolkningen) och diskuterade och beslutade om frågor.

 • I dag i Sverige

  -Ett sätt att styra fatta beslut

  - Hur  Representativ Demokrati, iriksdagenröstar 349 ledamöter om beslut, dessa personer har utsetts av alla röstberättigade via val vart 4 år.

  MEN idag är demokrati även något mer, ett sätt att vara! Begreppet demokrati betyder en annan sak.

  -Att vara demokratisk innebär att respektera Mänskliga rättigheter, individens fri- och rättigheter.


Eller uttryckt i bild
Eller uttryckt i bild bilda kolonier längs medelhavet

Demokrati i Athen

Demokrati idag

Representativ demokrati

 • Direktdemokrati


Den atenska demokratin
Den atenska demokratin bilda kolonier längs medelhavet

 • Folkförsamlingen Var öppen för alla Athens ca 30 000 röstberättigade och röstade bland annat om lagförslag och krigsförklaringar.

 • FolkdomstolenBestod av 6000 medborgare, utsedda genom lottning.

 • RådetBestod av 50 män från var och en av Athens tio stammar. De hade lottats fram. Rådet förberedde de lagar som folkförsamlingen röstade om.


Folkf rsamlingen n gra lokala skillnader
Folkförsamlingen – några lokala skillnader bilda kolonier längs medelhavet

Sparta

Athen

Hade sista ordet i de politiska frågorna. Tilläts ge förslag och debattera.

 • Fick inte debattera/diskutera förslag. Bara rösta Ja eller nej.


Arbeta med era arbetsh ften
Arbeta med era arbetshäften bilda kolonier längs medelhavet

 • Vilka var de röstberättigade i Aten under Antiken?

 • Vilka är de röstberättigade idag?

 • Kan man utifrån dagens användning av demokratibegreppet kalla det antika Aten för en demokrati? Motivera ert svar!

 • Diskutera för- och nackdelar med direktdemokrati respektive representativ demokrati.

 • Hur kan teknikutvecklingen och spridningen av Internet komma att påverka möjligheten att fatta fler beslut genom direktdemokratiska principer i framtiden?


ad