Financije i upravljanje znanjem
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Financije i upravljanje znanjem PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Financije i upravljanje znanjem. Intelektualni kapital i menadžment znanja Zagreb, 17. listopada 2008. György Boda. Sadržaj. Pojmovi Modeli Mjerenja Zaključci. Najpoznatiji model „ total assets ” -a. Cash flow proizvode materijalna i immaterijalna sredstva zajedno.

Download Presentation

Financije i upravljanje znanjem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Financije i upravljanje znanjem

Financije i upravljanje znanjem

Intelektualni kapital i menadžment znanja

Zagreb, 17. listopada 2008.

György Boda

www.bodaandpartners.com


Sadr aj

Sadržaj

 • Pojmovi

 • Modeli

 • Mjerenja

 • Zaključci

www.bodaandpartners.com


Najpoznatiji model total assets a

Najpoznatijimodel „totalassets”-a

www.bodaandpartners.com


Cash flow proizvode materijalna i immaterijalna sredstva zajedno

Cash flow proizvodematerijalna i immaterijalnasredstvazajedno

www.bodaandpartners.com


To odre uje vrijednost sredstava

Uknjižena vrijednost

Tržišna vrijednost

Što određuje vrijednost sredstava?

 • Zasniva se na troškove iz prošlosti.

 • Veličina: prvobitna ulazna vrijednost sredstva – amortizacija.

 • Vrijednost se može modificirati u nekim (dozvoljenim od računovodstva) slučajevima.

 • Vezuje se za novčani promet u budućnosti.

 • Veličina ovisi o onim novčanim prometima u budućnosti koje sredstvo proizvodi tijekom korisnog razdoblja proizvoda za vlasnika.


Vrijednost poduze a

Vrijednost poduzeća

Slobodni cash flow ≈ Rezultat + amortizacija - ulaganja


To vrijedi dionica ako postoji stalni rast kod dividendi dionica i ne prodajemo ih

Štovrijedidionica, akopostojistalnirastkoddividendidionica i ne prodajemoih?

 • Dividende:

  DIV1, DIV2 = (1+g)DIV1, DIV3 = (1+g)DIV2 , … DIVn = (1+g)DIVn-1

 • U tom slučaju dividenda se može shvatiti kao valorizirana doživotna renta

 • Jednadžba izračunavanja teorijskog tečaja:


Vrijednost poduze a prema diskontiranim cash flow u u budu nosti

Vrijednost poduzeća prema diskontiranim cash flow-u u budućnosti


Procjena tr i na vrijednosti prema te aju dionica

Uknjižena vrijednost dionica =Tržišna vrijednost vlastitog kapitala / Ukupan broj dionica

Tržišni tečaj dionica

Uknjižena vrijednost dionica

Nomina-tivna vrijednost

Procjenatržišnavrijednostiprematečajudionica

Cijenadionica, HUF

Tržišna vrijednost jest iznos tržišne vrijednosti vlastitog kapitala i uknjižene vrijednosti stranog kapitala


Procjena tr i ne vrijednosti i intelektualnog kapitala richter d d a prema te aju dionica

Procjenatržišnevrijednosti i intelektualnogkapitala Richter d.d.-aprematečajudionica


Promjene zravsnog te aja dionica 1998 2008

Promjene zravsnog tečaja dionica 1998 - 2008

www.bodaandpartners.com


Istra ivanje slaganja rezultata dvije metode

Istraživanjeslaganjarezultatadvijemetode

 • Procjenjujemo promjene u vrijednosti poduzeća za što više aktuelnih godina prema tečaju dionica.

 • Procjenjujemo promjene u vrijednosti poduzeća za što više aktuelnih godina prema parametrima rasta (diskontirana rata, čimbenik valorizacije).

 • Dva vremenska niza složimo promjeranjem parametre rasta. To pokazuje dugoročna očekivanja dioničara.

www.bodaandpartners.com


Richter

Richter

 • Visoki prinos, značajan čimbenik valorizacije.

www.bodaandpartners.com


Magyar telekom

Magyar Telekom

 • Niski prinos, stagnirajući čimbenik valorizacije.

www.bodaandpartners.com


Financije i upravljanje znanjem

MOL

 • Visoki prinos, značajan čimbenik valorizacije.

www.bodaandpartners.com


Financije i upravljanje znanjem

INA

www.bodaandpartners.com


Zaklju ci

Zaključci

 • Budućnost imaju poduzeća koja povećavaju vrijednost kako materijalnih, tako i immaterijalnih sredstava.

 • Razmjer elemenata immaterijalnih sredstava se povećava.

 • To nosi rastući rizik u sebi. Više ni materijalni kolateral nije dovoljan (vidi krizu kolaterala!).

 • Smanjenje rizika zahtijeva mjerenje i pravila.

 • Nakon rješenja krize tečajevi dionica slagat će se s dugoročnim očekivanjima rasta.

www.bodaandpartners.com


Thank you very much for your attention

Thank you very much for your attention!

György Boda: gyorgy.boda@uni-corvinus.hu

gyorgy.boda@bodaandpartners.com

Judit Lőrincz: judit.lorincz@bodaandpartners.com

www.bodaandpartners.com


 • Login