A brit parlament
Download
1 / 58

A Brit Parlament - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

A Brit Parlament. -áttekintés-. KÉSZÍTETTE: HAJDÚ ANITA TÓTH BARBARA. URALKODÓ (II. Erzsébet 1952-…). Alsóház Tagjait a 659 választási kerületből választják az állampolgárok Mandátum 5 évre szól. Felsőház öröklés útján kerülnek ki tagjait, számuk nem fix CSOPORTOSÍTÁSUK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A Brit Parlament' - edita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A brit parlament

A Brit Parlament

-áttekintés-

KÉSZÍTETTE:

HAJDÚ ANITA

TÓTH BARBARA


Uralkod ii erzs bet 1952
URALKODÓ (II. Erzsébet 1952-…)

Alsóház

Tagjait a 659 választási kerületből választják az állampolgárok

Mandátum 5 évre szól

 • Felsőház

 • öröklés útján kerülnek ki tagjait, számuk nem fix

 • CSOPORTOSÍTÁSUK

  • öröklöt t tisztségűek

  • Élethosszra szóló tisztség

   • Ex-miniszterelnökök

   • Nyugdíjazott LB bírák

   • Vallási főtisztséget ellátóakA k lts gvet si rendszer reformjai
A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER REFORMJAI

 • 1980-as évektől jelentős változások

 • A kormány hagyta jóvá a reformokat (öröklött jogkör)

 • Nép tájékoztatása: Parlamenti tájékoztató iratok

 • Végrehajtó ügynökségek létrehozása 1980. (élén:elnök, költségvetési autonómia)

 • Köztisztviselők 75%-a dolgozik ügynökségekben ma

 • 1990-es évek: kormány nagy költségvetési reform

 • Kincstár eltulajdonítási rendszert indítványoz

 • Elmúlt években egyszerűsítések; költségvetési számokat lecsökkentették 167-ről 52-re

 • Pénzügyi Stabilitás törvénykönyv: kincstár készítsen összefoglalót a pénzügyi és adósságkezelésről


Alapelvek i
ALAPELVEK I.

 • A szárazföldi európai országoktól eltérő-íratlan alkotmány

 • írott alkotmány hiányosságaira rámutat

 • Íratlan alkotmány=értékek rendszere, nem átfogó normák összessége

 • kis ellentmondás amit az íratlan alkotmány előír és amit valójában tesznek


Alapelvek ii

Alapelvek:

Közpénzek felhasználásának és az adózás törvényes jóváhagyása

Minisztériumok tevékenységeinek a Parlament által jóváhagyott szabályszerűségei

A minisztériumok kiadásait jóváhagyó Kincstári delegáltak a végső parlamentáris hatóságtól függnek

Alkotmányos

értékek(nyíltság,

pártatlanság, méltányosság)

alapelvei:

Nyíltság

Állandóság

Felelőség

Méltányosság

Hatékonyság

ALAPELVEK II.


Alapelvek iii
ALAPELVEK III.

 • Egyetemesség elve: minden kiadást és bevételt költségvetési dokumentumba foglalnak- nincs törvénybe foglalva

 • Egység elve: hiányzik; külön törvényeket és eljárásokat használnak az éves bevétel és kiadás becsléseire

 • Sajátosság elve: módosításra szorul; sajátosság az aktuális kiadásokra jellemző, a tőkeberuházást nem ellenőrzik közvetlenül


K lts gvet si rendszer szerepl i

Királynő: az ország, a végrehajtás és a Parlament bizonyos részének a vezetője  csekély a monarchia hatalma

Megegyezés szerint miniszterei tancását követi

Parlament: Királynő, választott Alsóház, kinevezett Felsőház

Hármójuk konszenzusa kell a törvényhozáshoz

Miniszterelnök: a nyertes párt elnöke, automatikusan a kormány feje

A Királynő nevezi ki formálisan

Javaslatára a Királynő kinevezi a kormányminisztereket

A kormány nem törvényes egység, de átható döntéshozó ereje van

Kincstár= Pénzügyminisztérium

Kiváltság alapján jön létre, a költségvetési folyamatokat irányítja

KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER SZEREPLŐI


Korm ny s a miniszterek szerepei s feladatai i
KORMÁNY ÉS A MINISZTEREK SZEREPEI ÉS FELADATAI I.

 • Kormány: kevés jogi erő

 • Miniszterelnök: nagy hatalom, de ez nem jelenthető ki

  Szuverén joga van: kinevezni, lemondatni minisztereket, összehívni, feloszlatni Parlamentet, egyéb királyi kiváltságok

  A közigazgatás vezetője is, Kincstár ruházta rá a hatalmat 1968-ban (hétköznapi felelőséget a Kormány egy minisztere gyakorol)


Korm ny s a miniszterek szerepei s feladatai ii
KORMÁNY ÉS A MINISZTEREK SZEREPEI ÉS FELADATAI II.

 • Kormány:

 • 100 miniszter Parlamenti képviselők

  Lordok Házának főnemesei

 • Kabinet fő döntés-hozó testülete: 20 miniszter

  (államtitkárok és rangidős miniszterek)

 • Különös jogi egység

 • Nagyságának nincs limitje (Minisztériumi és más fizetések 1972. évi törvénye)

 • Minisztériumok: majdnem minden kormányminiszter tagja

 • Egyéni felelősség  minisztériumi politika iránt

 • Kollektív felelősség  a kormánypolitika felé

 • Csak a parlament vonhatja őket felelőségre


Miniszt riumok
MINISZTÉRIUMOK

 • A kormánynak nincs szüksége parlamenti jóváhagyáshoz létező, vagy alakuló minisztériumok egyesüléséhez vagy eltörléséhez

 • Belügyminisztérium, Államkincstár: kiváltságokból származó autoritások

 • Egyes minisztériumok: írott jog által jöttek létre 1946-ig

 • Minisztériumok számáról és létrehozásukról a kormány dönt

 • 1975-ös törvény engedi a minisztériumok vagy hivatalok feloszlatását, de az elmúlt 30 évben a miniszterelnök kezdeményezte ezeket, parlamenti jóváhagyás nélkül


V grehajt gyn ks gek
VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGEK

 • 1980-as években jöttek létre

 • Kb. 130 középautonóm ügynökség

 • Éves jelentést készítenek

 • Nem jog hozta létre őket  1990. évi kereskedelmi törvény: megenged olyan kereskedelmi alapok létrehozását, melyben a minisztérium nagyrészt maga finanszírozza működésüket


Nem miniszt riumi nyilv nos szervek
NEM MINISZTÉRIUMI NYILVÁNOS SZERVEK

 • Az általános kormánynak részei

 • Speciális parlamenti törvény, Királyi okirat vagy Társasági törvény legalizálja őket

 • Szerkezetük nincs megszabva

 • Kormányzati személyzet vezeti őket, nem végrehajtó tagokat is tartalmaz

 • Funkciói: végrehajtó, adminisztratív, kereskedelmi, szabályozási és tanácsadói

 • 2003-ban 811 db volt


Nemzeti eg szs g gyi szolg lat nesz
NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT (NESZ)

 • 1948-ban jött létre

 • Cél: mindenki számára egészségvédelem biztosítása

 • 1977-ben törvény: egészségügyi hatóságok létrehozása

 • 1990. Közösségi gondoskodás törvény: nagy változások

 • 1995-re független NESZ trösztök: összes egészségügyi ellátás biztosítása

 • Egészségügyi minisztérium vezeti; adófizetők támogatják

 • Éves költségvetésben megszavazzák a forrásait; parlamenti jóváhagyás


Rangid s k ztisztvisel k feladatai i
RANGIDŐS KÖZTISZTVISELŐK FELADATAI I.

 • Közigazgatási szabályzat, nem törvény

 • Köztisztviselők: állandóak és pártatlanok

 • Közigazgatást miniszterek irányítják a Királynő nevében

 • 1996-ban a közigazgatási szabályzatot törvényes okmányba vették fel

 • Alapvető elvek: megfelelő, hatékony, tényleges közpénzhasználat biztosítása

 • 1990-es években módosítás a hatékony közigazgatás fenntartásáért skót, wales-i köztisztviselőkre is a szabályzat érvényes


Rangid s k ztisztvisel k feladatai ii
RANGIDŐS KÖZTISZTVISELŐK FELADATAI II.

 • Kormányi döntéssel hozták létre 1996-ban a rangidősekből álló közigazgatást

 • Kevés lehetőség a változtatásra

 • Közös fizetésük, szerződésük, munkaértékelésük és képzési rendszerük van

 • Politikai semlegesség előírás növekvő politizáció

 • Mivel a szabályzat érvényes rájukEgyesült Királyság miniszterei (skót miniszterek is), ezért politikai semlegességet követelnek


Sz mvev hivatal
SZÁMVEVŐ HIVATAL

 • Kincstár hozza létre, minden minisztériumban

 • Számvevő: legidősebb tagja a minisztériumoknak vagy az ügynökségeknek; felelős: saját egységen belül vezetőkért beosztottakért

 • Egyéb felelősség: minisztériumainak kimutatásai és azok továbbításai

 • Kincstári memorandum: Személyes tulajdon, szabályosság, jutányos pénz fontossága pénzügyi döntéseknél

 • Költségvetési előírásokat minden számvevőre lehet alkalmazni


Parlamenti bizotts gok szerepei
PARLAMENTI BIZOTTSÁGOK SZEREPEI

 • Képviselőházi szabályok hozzák létre

 • Alsóház vizsgálóbizottsága a legfontosabb a költségvetési folyamatban

 • A vizsgálóbizottságok állandóak, más bizottságokat bizonyos törvény létrehozására hoznak létre

 • 1979: minden minisztériumban van egy vizsgálóbizottság

 • 20 nem minisztériumi vizsgálóbizottság

 • Nincs olyan költségvetési bizottság, amely feladata csak a költségvetési stratégia vizsgálata és a költségvetési ajánlatok módosításának beterjesztése lenne (mindig vizsgálatot indít az éves költségvetés és az előzetes költségvetési jelentések kapcsán)

 • Összekötő bizottság: melyik bizottsági jelentést tárgyalják az alsóház plenáris ülésen

 • Felsőházi választott bizottságok: nem foglalkoznak közvetlenül költségvetési ügyekkel (pl.: gazdasági ügyek bizottsága)


Szubnacion lis korm nyok szerepe i
SZUBNACIONÁLIS KORMÁNYOK SZEREPE I.

 • Egyesült Királyság: egységes ország  Skócia, Wales, Észak-Írország bizonyos adminisztrációs felelősség

 • 1997: Parlament Skóciában; Wales: Gyűlés

 • Parlament elfogadja: 1998-as skót törvényt és a wales-i kormánytörvényt, é-írországi gyűlést

 • Skót Parlament: teljes törvényhozó erő, több kormányfunkciót lefedve, teljes költségvetést fogad el az összes skót minisztérium alapjairól

 • 2000: nyilvános pénzügyi és elszámolási törvény – törvényes keret a közpénz ügyeket és forrásokat illetően, meghatározza a skót pénzügyi ellenőrzés és felelős hivatalnokok számára a feladatokat

 • Legtöbb támogatás a skót önkormányzatoknak

 • Skót parlament: költségvetés allokációjáért és a helyi önkormányzatok kiutalásaiért felel; alap jövedelemadó rátájának megváltoztatása


Szubnacion lis korm nyok szerepe ii
SZUBNACIONÁLIS KORMÁNYOK SZEREPE II.

 • Wales: nincs teljes jogalkotó hatóság

 • Gyűlés fogadja el az éves költségvetést  nincs közpénz ügyekre, forrásokra törvénye

 • Helyi kormányzatok, másodlagos törvényhozók

 • Egyesült Királyság: hely kormányok élén választott tanácsosok; működésük: helyi kormányrendeletek, törvények által szabályozott

 • Helyi hatóságok: maguk készítik és fogadják el költségvetésüket

 • Kiadás jóval nagyobb, mint a bevétel  helyi hatóságok nagyban függenek a központi kormánytól


K lts gvet si folyamat t rv nyes l p sei
KÖLTSÉGVETÉSI FOLYAMAT TÖRVÉNYES LÉPÉSEI

 • 3 elkülöníthető, összekapcsolódó szakasz

 • 1. Költségvetési ciklus: pénzügyi részletet, gazdasági és hatósági adózást határoz meg; megjeleníti a folyamat jövedelem oldalának tetőpontját

 • 2. Költségvetési előirányozás: költségvetést követi, közpénzek engedélyezése

 • 3. Jelentés: parlament felé számol be (közpénzeket mire, mennyire hatékonyan költötték el)


K lts gvet si el k sz let s korm nybesz mol
KÖLTSÉGVETÉSI ELŐKÉSZÜLET ÉS KORMÁNYBESZÁMOLÓ

 • Előkészületre nincs törvényi keret

 • Döntő kincstári szerep; költségvetési tervezetet előkészít, továbbküld kabinet jóváhagyására

 • Pénzügyminiszter prezentálja a költségvetést a költségvetési napon az alsóháznak

 • Költségvetésre vonatkozó adóintézkedéseket pénzügyi törvényként jelentik be és a költségvetési nap után pár nappal kihirdetik

 • A költségvetési tervezet előirányzott kiadásai: források felhasználása, minisztériumok pénzszükségletei, a parlamenti házak, ombudsman, helyi önkormányzatok utalásai, kórházak, egyéb egészségügyi szervezetek költségei


K lts gvet si sszeg
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEG

 • Az összes bevétel, kiadás és pénzügyi egyensúly nincs törvényben meghatározva

 • 1998: pénzügyi törvény

 • Kincstár teljes hatáskört ad a költségvetési összeg definiálására

 • Éves pénzügyi beszámoló és költségvetési jelentés és gazdasági és pénzügyi stratégiai jelentés: kincstári költségvetési előkészület és ellenőrzés összegei

 • Különbség: folyó- és tőkebefektetés között

 • Kiadás ellenőrzésére elkülönített összegek

 • 1998: két fő kiadási összeg

  • 1. minisztériumi kiadási limit

  • 2. éves kezelési kiadás


P nz gyi szab lyok
PÉNZÜGYI SZABÁLYOK

 • 1997 óta 2 előírás (a parlament nem hagyott jóvá törvényt ezek hitelesítésére)

  • 1. aranyszabály: a kormány csak a folyófizetésekbe való befektetéseire ad kölcsön, nem pedig a finanszírozásokra

  • 2. fenntartható beruházási szabály: a közszektor nettó adóssága állandó és előrelátó szinten tartása. A nettó államadósság a GDP 40%-a alatt maradLtal nos bemutat s
Általános bemutatás

 • A költségvetés alapvetően két oldallal rendelkezik:

  • Bevételek

  • Kiadások

   A folyamat legfontosabb lépései:

  • A pénzügyminiszter beszédet mond a Parlamentben, melyben ismerteti a kormány pénzügy-politikai stratégiáját

   2. Az adózással kapcsolatos rendelkezések már a beszéd elhangzása előtti éjjel érvénybe léphetnek (az Alsóház alaposan kivizsgálja a „Finance Bill-t”)


Ltal nos bemutat s1
Általános bemutatás

 • 3. A Felsőházhoz kerül, itt megvitatják majd jóváhagyják a tervezetet

 • 4. Megállapítják a minisztériumok költségeit

 • 5. Az Alsóház elfogadja a főbb előirányzatokat(becslések)

  Ezek után jóváhagyják az Appropriation Act-et(ráfordítási törvény)


A k lts gvet s elfogad sa s a k lts gvet si vita a parlamentben
A költségvetés elfogadása és a költségvetési vita a Parlamentben

 • a becslések(tervezetek) bemutatása: április –március

 • Megfontolási idő: 3 nap, még a „nyári szünet előtt” kell végrehajtani(június vége előtt)

 • Az ideiglenes jogi hatalomnak április 01. előtt el kell foglalnia a helyét

 • Az Alsóház a költségvetési év előtt 3-4 hónappal elfogadja a „Vote on Account-ot”


Vote on account
Vote on Account Parlamentben

Engedélyezik a minisztériumok és alkotmányos testületek kiadásait

Ez az éves kiadások 45%-a

Törvényhozói hatalommal ruházza fel a Konszolidációs Alap, mely megszabja az adott évben elvonható összegeket

Ez egy időtálló szabály, és nem rendelkezik törvényes alapokkal


Sk cia
Skócia Parlamentben

 • Skóciában, ha a költségvetési év előtt nem fogadják el az éves költségvetést, akkor az adott hónapra eső forrás nem haladhatja meg:

  • Az előző évi költségvetés 1/12-ed részét

  • Az előző évben ugyanarra a hónapra eső részt


A k lts gvet si m dos t sok
A költségvetési módosítások Parlamentben

 • Az Alsóház nem javasolhatja a teljes költségvetés kiadásainak összetételének megváltoztatását,a kiadásainak vagy bevételeinek a csökkentését vagy növelését

  • Ennek alapja a 48. sz. alsóházi rendelet(300 éves)

  • Ilyet csak a Korona kérhet

  • A közalapok célját,tárgyát a Korona maximálja

  • Nem térhetnek el nagyban a parlamenti beszédben foglaltaktól


A forr sok j v hagy sa 1
A források jóváhagyása 1. Parlamentben

A végrehajtó hatalom joga az adónemek és azok szintjeinek a megállapítása

A parlament jóváhagyja az állami bevételeket az év kezdete után

Az Egyesült Királyság adónemei állandóak

Az adók mértékét a költségvetéstől eltérő időben fogadják el


A forr sok j v hagy sa 2
A források jóváhagyása 2. Parlamentben

 • A kormányzati hatalom veti ki a személyi jövedelemadót, a vállalati adókat, melyeket minden törvényhozási évben meg kell újítani

  • Elfogadják a pénzügyi törvényt, új kötelezettségeket rónak ki

  • Az állami kötelezettségek rátáját az előreirányzott kiadásoknak megfelelően szabják ki


Ad emel si javaslatok
Adóemelési javaslatok Parlamentben

300 éven keresztül az Alsóház kezdeményezhette vagy a kormányfő, de ez a rendszer 1967-ben megváltozott

1 napos vita>>második olvasat>>speciális bizottság

A bizottság elnöke dönti el, hogy mely ügyek kerülnek megvitatásra

Ez a Felsőházban már csak formalitás, mivel nem változtathatja meg a javaslatot, így 1 nap alatt végbemegy


 • Néhány jövedelmi adóváltozás és az érvényben lévő adók törvényerőre lépnek a pénzügyi beszéd után azonnal

 • A beszedett illetmények bevételeit a minisztériumok megtarthatják és felhasználhatják a Konszolidációs Alapokon kívül

  • Ezt segélykeretként kezelik

  • Ha sufficites akkor csak a Parlament engedélye mellett költhetik el


A k lts gvet si hitelkeret term szete szerkezete s tartalma
A költségvetési hitelkeret természete, szerkezete és tartalma

 • A Kincstár előjoga a költségvetés megszabása; előírja, hogy mit vessenek alá parlamenti ellenőrzésnek, és mit a kiadási ellenőrzésnek

 • A kiadások elfogadása:

  • Források felhasználása alapján

  • Nettó központi követelmény alapján


Gra t rv ny 2000
GRA törvény 2000 tartalma

 • =>gondoskodik az adott év alatt befolyó bevételekről

  • Ha túl sok a bevétel, akkor a felesleget extra bevételként vissza kell utalni a Konszolidációs Alapba

  • A tőkeberuházásokat nettó módon irányozza elő

  • Lábjegyzetekben kell kifejteni a költségvetési hitelkeretet, ha ezt elmulasztják nem lehet ide besorolni az adott tételt


Gra t rv ny 20001
GRA törvény 2000 tartalma

 • A költségvetési hitelkeretről az Alsóház a beszerzési folyamat során külön döntést hoz

 • Amikor ezeket kihirdetik a Parlamentben minden minisztériumot és programot külön osztályoznak

  • Nem költségvetési kiadások

  • Központi kiadások

  • önkormányzati kiadások


Vesztes g tvitel a k lts gvet si hitelkeretbe s a j v beni hitelkeretbe
Veszteségátvitel a költségvetési hitelkeretbe és a jövőbeni hitelkeretbe

a költségvetési év április 01.-én kezdődik

Főszabály szerint nem előlegezhetnek meg a jövőbeni költségvetésből összegeket, mivel ezek egy évre vannak meghatározva

A pénzügyminisztériumot ruházzák fel ellenőrző hatáskörrel

A kiadáskorlátokat 3 évre szabják meg, melyeket 2 évente felülvizsgálnak; a miniszterek átviteleit is felülvizsgálják

Cél: elősegítsék a középtávra való tervezést és elkerüljék az költséges év végi rohamot


Llamad ss gok elfogad sa 1
Államadósságok elfogadása 1. jövőbeni hitelkeretbe

 • Nincs különálló államadóssági törvény, csak számos rendelet létezik ebben a témában

  • Pénzügyminisztérium tekintélyes hatalommal rendelkezik az adósságmenedzsment terén

  • A Parlament felé adósságkorlátokat ajánl az adópolitikai célok érdekében

  • 1877 kincstárjegyi törvény: Értékpapírokat hozhatnak forgalomba

   1968 Állami Kölcsön Törvény felállította a Nemzeti Kölcsönalapot


Llamad ss gok elfogad sa 2
Államadósságok elfogadása 2. jövőbeni hitelkeretbe

 • 1988 az Adósságmenedzsment Iroda kezeli az Adósságkezelő Elszámolást

 • Változások a 1968-as torvényhez képest:

  • A Pénzügyminisztérium joga az értékpapírok:

   • Vásárlása

   • Birtoklása

   • Átadása

   • Beváltás


Llamad ss gok elfogad sa 3
Államadósságok elfogadása 3. jövőbeni hitelkeretbe

 • Az éves kölcsön és adósság irányelveit minden költségvetési évben újra kell fogalmazni

 • 1997 óta ez az irányelv a nettó államadósságot illetően a GDP 40%-a alatt marad

 • 2003-as önkormányzati törvény: Anglia és Wales önkormányzati kölcsönöket vehet fel, melyeket tőkeberuházásokra használhat fel

  • Szigorú szabálykövetés és megfontoltság

  • Valutaalapú kölcsönhöz a kincstár jóváhagyása kell

  • Öncélú kölcsönök tilalma


Ad ss g j t ll s garancia
Adósság jótállás/garancia jövőbeni hitelkeretbe

gazdasági és pénzügyi tervezés(feltételes kötelezettségvállalás)

Kincstári konszenzus szükséges

Jelentéskészítési kötelezettség: olyan mérleg mely felméri a kormány pénzügyi céljait és szabályait, melyet összehasonlít a kormány európai kötelezettségeivel

A jelentés útmutatója a maastrichti GDP 60%-a alatt maradás


Kihirdet s menete
Kihirdetés menete jövőbeni hitelkeretbe

Első olvasat

Második olvasat

BIZOTTSÁGI VITA

Második olvasat *

Harmadik olvasat*

el


A k lts gvet s v grehajt sa
A költségvetés végrehajtása jövőbeni hitelkeretbe

 • 1866: a költségvetés végrehajtása annak elfogadása után a törvényben leírt módon történik

  • a kincstár széleskörű kontrollt gyakorol a végrehajtás felett, adminisztrációs eszközök által

   • Ellenőrzés aránya felől dönt

   • Felügyeli a gyakorlati megvalósítását

    1866. Évi 14.tc.: a minisztérium költekezésére való felhatalmazását a végrehajtás belső intézkedései teszik lehetővé, nem a törvény önmagában


Sz ks g llapot t bbletkiad sok tartal kalapok 1
Szükségállapot, többletkiadások, tartalékalapok 1. jövőbeni hitelkeretbe

A nem várt követeléseket, igényeket a Parlament elé kell terjeszteni

1862 Vésztartalék Alap létrehozása

1874 Vésztartalék Törvény: olyan kiadásokat eszközölhetnek, melyet nem szavaztak meg, és sürgős vészhelyzetben van rá szükség

Kincstári szabályok rendezik a visszafizetés kereteit

Előző évi költségvetés 2%-a lehetK szp nztervez s s a korm ny vagyon nak s ad ss g nak az igazgat sa
Készpénztervezés és a kormány vagyonának és adósságának az igazgatása

A felelősség elve, valamint a pénzügyi célok figyelembe vétele jellemzi a hosszútávú kivitelezhetőség érdekében

A Nemzeti Kölcsön Törvény hatalmazza fel erre

1997-ben a Kincstárra áttevődik a management joga a Bank of Englandről

1998-ban létrejön a az új végrehajtó ügynökség, a DMO, mint a köztartozás pénzügyi műveleti ügynöksége


A korm ny elsz mol sa s a p nz gyi jelent s
A kormány elszámolása és a pénzügyi jelentés adósságának az igazgatása

 • A számvetési /számviteli keret

  • 2000 GRA törvény: a számvitel készpénz alapját gyarapodási alapra változtatta meg

  • A forrásszámlák átvették a felhasználási számlák helyét

  • Minisztériumok felhasználása:

   • Irányelvek figyelembe vétele

   • Likviditási mutatók és pénzügyi helyzet figyelembe vétele

   • A forrásszámlák valósak és reálisak legyenek


A korm ny bank gyi el k sz letei
A kormány bankügyi előkészületei adósságának az igazgatása

 • Konszolidációs Alap koncepciója: a kincstár kötvényeket hoz forgalomba a minisztériumok számára ebből az alapból

  • Bank of England

 • Jelentéstételi kötelezettség: a költségvetés előtti jelentés és az adósság kezelésről szóló jelentés

 • Havi jelentés:

  • Nem írja elő torvény, de ez a szokás

  • „KSH” és pénzügyminisztérium által gyűjtött adatokat felhasználja

  • Központi kormányzat kiadását, bevételét tartalmazza

  • Nettó adósság, kölcsönök kifejezése nettóban


 • Ves kimutat sok s jelent sek
  Éves kimutatások és jelentések adósságának az igazgatása

  • GRA törvény megkülönbözteti a minisztérium számláit és a teljes kormányzati számlákat

  • Közpénzfelhasználást számlakészítési kötelezettség illeti

   • Szerzett források, melynek tulajdonosa a minisztérium

   • Forrásfelhasználás az előírtaknak megfelelően


  K ls elsz mol s
  Külső elszámolás adósságának az igazgatása

  • 1866 létrejön a Legfőbb Állami Számvevőszék elnöke tisztség

  • 1998: Nemzeti Elszámolási Iroda; közelszámolás i fórum létrehozása

  • Az ÁSZ igazgatásilag független, az elnökét a királynő jelöli ki a miniszterelnök javaslatára

   • Nem viselhet egyéb tisztséget

   • Nem tölthetnek be állást egyik parlamenti kamarában sem

   • Ez 1 független közhivatalnoki szerep

   • NAO feje, 1983-ban hozták létre


  K ls elsz mol s1
  Külső elszámolás adósságának az igazgatása

  A NAO pénzügyileg független, költségeit a Parlament által rendelkezésre bocsátott pénzből kell fizetni

  Az ÁSZ elnök fizetése a Konszolidációs Alapból történik

  Torvény biztosítja a működési függetlenséget

  Az ÁSZ készíti elő és vizsgálja a NAO költségvetését

  Az elszámolási költségeket a Konszolidációs Alapból kell finanszírozni


  K ls elsz mol s2
  Külső elszámolás adósságának az igazgatása

  Elszámolás és kinevezés/megbízás:

  -1982: Helyi önkormányzati törvény(szerep, funkciók)

  -1988: elszámolási kinevezés


  Elsz mol sok ltal nos fedezete
  Elszámolások általános fedezete adósságának az igazgatása

  2000 GRA torvény: pénzügyi elszámolás esetén a minisztériumi számlákat az ÁSZ felügyeli

  • központi kormányzati számlákat is elszámoltat

  • végrehajtó ügynökségeken keresztül

  • van akiket nem vizsgál: lakásszövetkezetek, felsőoktatás

  • cégtörvény alapján nem vizsgálhatja a KFT-ket

  • megegyezés alapján is eljárhat


  Elsz mol si form k
  Elszámolási formák adósságának az igazgatása

  • Minden kifizetést számlával kell igazolni, amely a Parlament által előirányzott célokra történt

  • A felülvizsgálatok a 19. század végén kezdődtek el

  • Eltörölték a kötelező tranzakció felülvizsgálatot

  • 1983-tól kezdve az ÁSZ jelentős hatalommal rendelkezik> elszámolási tanúsítvány

   • Valós, tárgyilagos, a Parlament céljait figyelembe vette-e

   • A fedezett pénzügyi tranzakciók egyensúlyban vannak-e az illetékes hatalommal, mely őket irányítja

 • Helyi önkormányzatok elszámolási bizottságokat alapíthattak tanulmányok készítésére, információk lehívására


 • Vizsg l d si fel lvizsg lati hatalom
  Vizsgálódási(felülvizsgálati) hatalom adósságának az igazgatása

  • Az ÁSZ hatalmát önálló törvény rögzíti

  • Hozzáférést kell biztosítania bármely dokumentumokhoz, mely kapcsolatban van a minisztériumi számlákkal

  • Az ÁSZ-nak mindent biztosítania kell

   Jelentési kötelezettség és közzététel

   1866 az ÁSZ köteles bemutatni a kincstári elszámolásait a Konszolidációs Alap számláiról és egyéb speciális költségvetési számlákról


  Jelent si k telezetts g s k zz t tel
  Jelentési kötelezettség és közzététel adósságának az igazgatása

  Ha a pénzügyminisztérium nem terjeszti elő 10 hónapon belül ezt a jelentést, akkor az ÁSZ jogosult erre

  • A NAO évente 60 jelentést készít

  • Minisztériumi kimutatásokat kötelező bemutatni az ÁSZ-nak a 8 hónappal a költségvetési év kezdete után, melyre 2 hónapot kap felülvizsgálni

  • A teljes kormányjelentés során az ÁSZ-nak meg kell bizonyosodnia afelől, hogy az adatok valósak és a számlák tárgyilagosak


  ad