transparency/policy_research/surveys_indices/cpi - PowerPoint PPT Presentation

Transparency International
Download
1 / 18

 • 145 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Transparency International Korruptsioonitajumise indeks 20 07 Ühing Korruptsioonivaba Eesti Tarmu Tammerk Agu Laius. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi. Korruptsioonitajumise Indeks (CPI).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

transparency/policy_research/surveys_indices/cpi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Transparency policy research surveys indices cpi

Transparency International Korruptsioonitajumise indeks

2007

Ühing Korruptsioonivaba Eesti

Tarmu Tammerk

Agu Laius

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi


Korruptsioonitajumise indeks cpi

Korruptsioonitajumise Indeks (CPI)

 • Transparency International (rahvusvaheline korruptsioonivastane organisatsioon) analüüsib korruptsiooni tajumist alates 1995.

 • Korruptsiooni tajumist Eestis uuritakse alates 1998. aastast.

 • Täna, 26. septembril, avaldatakse kogu maailmas üheaegselt 2007.a. CPI Transparency International kohalike organisatsioonide poolt.


Korruptsiooni tajumise indeks cpi

Korruptsiooni Tajumise Indeks (CPI)

 • Eesti koht korruptsioonitajumise indeksi tabelis LANGES!

  • 2007 – 28. koht, 6,5 palli

  • 2006 – 24. koht, 6,7 palli

  • 2007 – 180 riiki

  • 2006 – 163 riiki


Mis on cpi 200 7

Mis on CPI 2007?

 • Korruptsioonitaseme indikaator, mis näitab korruptsiooni olemasolu tajumist avalike teenistujate ja poliitikute hulgas.

 • 12 (9) iseseisva institutsiooni poolt koostatud 14 (12) küsitluse ja uuringu alusel koostatud koondindeks. Uuringutes on osalenud äriinimesed, vastavate riikide uurijad ja riigisisesed analüütikud.


Eesm rgid

Eesmärgid

 • Mõõta avaliku sektori korrumpeerumist kogemustega vaatlejate, uurijate (äriinimesed, akadeemilised persoonid, riskianalüütikud) poolt.

 • Edendada võrdlevat arusaamist korruptsiooni tasemetest.

 • Pakkuda vahendeid kaubanduse ja investeerimisvaldkonna otsustajatele. (NB!)

 • Stimuleerida nii rahvusvahelisi kui ka riigisiseseid teadusuuringuid ja täiendavate diagnostiliste analüüside tegemist korruptsiooni põhjuste ja tulemuste alal.

 • Saavutada avalikkuse teadlikkus korruptsioonist – luua muutusteks soodne kliima.


Metodoloogia

Metodoloogia

 • CPI on regulaarne uuringute uuring

 • Korruptsiooni defineeritakse laias tähenduses - avaliku võimu kasutamine isikliku kasu saamiseks.

  • Minimaalselt 3 uuringut riigi kohta

  • 2007.a. CPI uuring hõlmab 2 eelnevat aastat (…2005.a. 3 aastat)

   Riike hinnatakse skaalal 10 (väga puhas) kuni 0 (täielikult korrumpeerunud)

 • CPI lähenemine – koondindeks, kus ühendatakse erinevad metodoloogiad.


Mida hinnatakse

Mida hinnatakse?

 • Keskendutakse tajumisele, mitte kindlatele andmetele (raske kätte saada ja küsitav väärtus – kas on võimalik võrrelda süüdimõistvaid otsuseid, kohtujuhtumeid, meediakajastust jne).

 • Hinnatakse näiteks:

  • Altkäemaksu võtmist avalike teenistujate poolt;

  • Riigihangete tagasilööke või tõrkeid;

  • Avalike vahendite omastamist;

  • Korruptsioonivastaste poliitikate ja strateegiate olemasolu ja toimimise uuringuid;

   Hõlmab nii administratiivse kui ka poliitilise korruptsiooni.


Aastast aastasse v rdlemine

Aastast aastasse võrdlemine

 • CPI annab vihje äriinimestele ja riikide analüütikutele, mitte niivõrd keskendudes aegrea trendidele.

 • Indeksi väärtus on olulisem, kui asetus riikide järjestuses


Allikad 200 7 aastal

Allikad 2007. aastal

Kõik allikad hindavad korruptsiooni avalikus sektoris.

 • ADB: Country Performance Assessment Ratings by the ADB

 • AFDB: Country Policy and Institutional Assessment by the AFDB

 • BTI: Bertelsmann Transformation Index (Eesti 2007)

 • CPIA: Country Policy and Institutional Assessment by the IDA and IBRD

 • EIU: Economist Intelligence Unit (Eesti 2007)

 • FH: Freedom House, Nations in Transit (Eesti 2007)

 • GI: Global Insights (formerly World Markets Research Centre) (Eesti 2007)

 • IMD: World Competitiveness Report of the Institute for Management Development (Eesti 2006, 2007)

 • MIG: Merchant International Group (Eesti 2007)

 • PERC: Political and Economic Risk Consultancy, Hong Kong

 • UNECA: United Nations Economic Commission for Africa, African Governance Report

 • WEF: Global Competitiveness Report of the World Economic Forum (Eesti 2006)


Cpi v ljakutsed

CPI väljakutsed

 • Koondmetodoloogia võib viia vale tõlgenduseni

  - Analüüsitakse vaid neid riike, mille kohta on piisavalt andmeid

  - Ei mõõdeta riikide püüdlust võidelda korruptsiooni vastu

  - 2 - 3 aasta andmete kasutamine ühe aasta indeksi asemel

 • Indeksi poliitiline tundlikkus

  - Süüdistus, et näidatakse näpuga arengumaadele

  - Ignoreerib riikides tehtud tööd võitluses korruptsiooniga


M illeks cpi hea on

Milleks CPI hea on?

 • Võimalus edendada avalikku debatti

 • Ergutab käivitama kohalikke uuringuid

 • Ülemaailmne meediakajastus (tähelepanu teemale, avalikkuse teadlikkuse tõus)

 • Võimas eestkoste tööriist, mis kujundab globaalset arvamust ja suhtumist

 • Selle järgi teatakse TI-d


Transparency policy research surveys indices cpi

CPI 2007 Ranking

Riigid, mida tajutakse vähim korrumpeerunutena

Järgnevad:

Rootsi, Island, Holland, Šveits, Kanada, Norra, Austraalia, Luksemburg, Ühendkuningriigid, Hong Kong, Austria, Saksamaa, Iirimaa, Jaapan, Prantsusmaa, USA, Belgia, Tšiili, Barbados, Saint Lucia, Hispaania, Uruguai, Sloveenia Eesti


Transparency policy research surveys indices cpi

Koht EL riikide tabelis Riik Indeks

1.Taani9,4

1. Soome9,4

4. Rootsi9,3

7. Holland9,0

12. Luksemburg8,4

12. Ühendatud Kuningriigid8,4

15. Austria8,1

16. Saksamaa7,8

17. Iirimaa7,5

19. Prantsusmaa7,3

21.Belgia7,1

25.Hispaania6,7

27. Sloveenia 6,6

28. Eesti6,5

28.Portugal6,5

33.Malta5,8

39.Küpros5,3

39. Ungari5,3

41.Tšehhi5,2

41.Itaalia5,2

49.Slovakkia4,9

51.Läti4,8

51.Leedu4,8

56.Kreeka4,6

61.Poola4,2

64.Bulgaaria4,1

69Rumeenia3,7


Transparency policy research surveys indices cpi

CPI 2007 Ranking

Riigid, mida tajutakse enim korrumpeerunutena


Transparency policy research surveys indices cpi

Pakuvad huvi:

Koht riikide tabelis Riik Indeks

 • 117 (79 – 83) Moldova 2,8 (3,2)

 • 79 (99 – 104) Georgia3,4 (2.8)

 • 118 (99 – 104) Ukraina2,7 (2.8)

 • 143 (121 - 129 ) Venemaa2,3 (2,5)

 • 150 (151 – 155) Valgevene2,1 (2.1)


Eesti koht korruptsiooni tajumise indeksi tabelis 1998 2006

Eesti koht korruptsiooni tajumise indeksi tabelis 1998 - 2006

AastaRiike Koht Indeks Uuringuid

1998 8526 5,7 3

1999 9927 5,7 7

2000 9027 5,7 4

2001 9128 5,6 5

200210229-30 5,6 8

200313333-34 5,412

200414631-33 6,012

200515827 6,411

200616324-25 6,7 8 (2a)

200718028 6,5 8 (2a)


Transparency policy research surveys indices cpi

Täname kuulamast!

Info: www.transparency.ee

Kontakt: info@transparency.ee


 • Login