Hälsoenheten Södertälje - PowerPoint PPT Presentation

H lsoenheten s dert lje
Download
1 / 9

 • 161 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hälsoenheten Södertälje. Tobaksmottagningen Ulla Lennartsson Dipl tobaksterapeut Leg barnmorska MI tränare. Överviktsmottagningen Anne Larsson Distriktssköterskor/Vårdlärare Mia Löfgren Ulla Lennartsson Gerda Adelgren. Fysisk Aktivitet Mia Löfgren Leg sjukgymnast MI tränare.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hälsoenheten Södertälje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


H lsoenheten s dert lje

Hälsoenheten Södertälje

Tobaksmottagningen

Ulla Lennartsson

Dipl tobaksterapeut

Leg barnmorska

MI tränare

Överviktsmottagningen

Anne Larsson

Distriktssköterskor/Vårdlärare

Mia Löfgren

Ulla Lennartsson

Gerda Adelgren

Fysisk Aktivitet

Mia Löfgren

Leg sjukgymnast

MI tränare

Margareta Brolin

Administratör


H lsoenhetens vision

Hälsoenhetens Vision

 • Föredöme för det hälsofrämjande arbetet i Sverige inom områdena obesitas, tobaksprevention och fysisk aktivitet


H lsoenhetens upptagningsomr de

Hälsoenhetens upptagningsområde

 • Sjukvården Södertälje , Nykvarn och Salem = SNS

 • Privat primärvård

 • Företagshälsovård

 • Kommunerna

 • Allmänheten ~ 100 000 innevånare


H lsoenheten s dert lje

Nationella Folkhälsomål

Målområde 6, 9,10 och 11

 • Hälso- och sjukvårdens råd är långsiktigt kostnadseffektiva

 • Ökad fysisk aktivitet ( FA)

 • Goda matvanor och säkra livsmedel

 • Minskat bruk av tobak till 2014


H lsoenhetens uppdrag

Hälsoenhetens uppdrag

Patientbehandling

Grupp/individ/par

Metod:

Praktisk beteende-

inriktad

behandling


H lsofr mjande arbete

Hälsofrämjande arbete

 • Föreläsningar/information t. ex till allmänheten, högskolor

 • Stöd till sjukvårdspersonal Utbildning i Motiverande samtal = MI


Behandlingsmodell

Behandlingsmodell:

 • Praktisk klinisk behandling av övervikt/fetma, tobaksberoende och fysisk inaktivitet baserad på beteendemodifikation och konventionell behandling.

 • Långsiktig med uppföljning upp till 5 år; sker i grupp, individuellt/par


Fysisk aktivitet from 2008

Fysisk aktivitet – from 2008

 • Fortsatt FaR samordnare (Fysisk aktivitet på Recept)= Remissinstans för fysisk aktivitet på recept


H lsoenhetens slutsats

Hälsoenhetens slutsats

 • Vi är:

 • en resurs i det hälsofrämjande/ sjukdomsförebyggande arbetet.

 • ett behandlings-/kunskapscenter för livsstilsfrågor med fördjupad kompetens inom respektive område


 • Login