Materiały pochodzą z Platformy
Download
1 / 21

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl - PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Materiały pochodzą z Platformy

Edukacyjnej Portalu

www.szkolnictwo.pl

Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Lekcja 27

Die Präpositionen mit dem Dativ.

Przyimki z celownikiem.


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

W celowniku rodzaj męskii rodzaj nijakijest taki sam.

1. N. der 3. D. dem 1. N. die 3. D. der 1. N. das 3. D. dem

Liczba mnoga

1. N. die 3. D. den


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Z trzecim przypadkiem łączą się przyimki: nach - po, do,aus- zbei - u, koło, przymit- zseit- od, o, z,zu- do

von- od , o , z


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Przy przyimkach nach i ausczasami opuszczamy rodzajnik

Mein Schmuckanhänger ist aus Gold.- Mój wisiorek jest ze złota.


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Ich komme ....zurück.- Wracam.....

nach Polen- do Polski

nach Hause- do domu


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Er wohnt...- On mieszka....

beidem Vater- u ojca

bei der Mutter- u mamy


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Ich bin.....- Jestem.....

mitden Bekannten - ze znajomymi

mitder Schwester- z siostrą


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Wir sind....- My jesteśmy....

seit dem Monatauf dem Weg- od miesiąca w drodze

seit der Woche-auf dem Fluss od tygodnia na rzece


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Wir fahren....My jedziemy....

zudem Stadion- na stadion

zuder Schule- do szkoły


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Er schreibt...- On pisze o...

von der Freundschaft- o przyjaźni

von dem Fliegen- o lataniu


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Sie erzählte uns .....Ona opowiadała nam....

von den Zwergen-o krasnoludkach

vondem Frost- o mrozie


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Du redest so viel...- Ty mówisz tak dużo....

vonden Pfadfindern-o harcerzach

von der Müdigkeit- o zmęczeniu


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Gib mir...- Daj mi.....

den Pfannkuchenaus dem Teller- naleśnik z talerza

den Apfel aus dem Korb- jabłko z koszyka


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Ich komme...- Pochodzę....

ausder Kleinstadt- z małego miasta

ausdem Bergdorf- z wioski górskiej


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Ich suche.....- Szukam.....

nachder Landstraße- szosy

nachden Schuhen- butów


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Ich schicke dir die Grüße.…-Przesyłam tobie pozdrowienia....

ausdem Nürnberg- z Norymbergii

aus den Athen- z Aten


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Er sitzt immer...- On przesiaduje wciąż .....

beider Nachbarin- u sąsiadki

bei dem Kumpel- u kumpla


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Seit einer Stunde bin ich....- Od godziny jestem....

hungrig- głodna

auf dem Schiff- na statku


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Seit einem Jahr bin ich...- Od roku jestem...

so allein- taki samotny

im Gebirge- w górach


Materialy pochodza z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Ich erhole mich....- Odpoczywam....

nachder Wanderung- po wędrówce

seitdem Mai- od maja


ad
  • Login