- innovativ bygdeutvikling med blues & coaching som drivkraft - PowerPoint PPT Presentation

- innovativ bygdeutvikling med
Download
1 / 20

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

- innovativ bygdeutvikling med blues & coaching som drivkraft. Fjord- og fjellbygd midt mellom Haugesund og Bergen. Ca. 750 fastbuande Bakgrunn for prosjektet : nedlegging av fabrikken fråflytting. Visjon.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

- innovativ bygdeutvikling med blues & coaching som drivkraft

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Innovativ bygdeutvikling med blues coaching som drivkraft

- innovativ bygdeutvikling med

blues & coaching

som drivkraft


Innovativ bygdeutvikling med blues coaching som drivkraft

Fjord- og fjellbygd

midt mellom Haugesund og Bergen. Ca. 750 fastbuande

Bakgrunn for prosjektet:

 • nedlegging av fabrikken

 • fråflytting


Visjon

Visjon

Bluesbygda Skånevik – bygda som vert ei tilflyttingsbygd – som ALLE berre MÅ besøka!


Verdiar

Verdiar

 •           Inkluderande

 •     Humør

 •          Kreativitet

 •           Glød


Perspektiv

Perspektiv

Gjere kvarandre gode! Kvifor? Jo, for å fjerne jantelova. Kva kan hindra oss? Berre oss sjølve!


Innovativ bygdeutvikling med blues coaching som drivkraft

Mål

 • 2006

 • 1. Etablert bluesidentitet

 • 2. Planar for ”Bluesbygdas hus” (bluesfabrikken).

 • 3. 10 nye arbeidsplassar

 • 4. 100 engasjerte i bluesbygdprosjektet (inkludert eigen ungdomsgruppe)

 • 2007

 • 1. Bluesbygdas hus (bluesfabrikken) er i gong

 • 2. 20 nye arbeidsplassar

 • 3. 100 elevar på Skånevik Skule

 • 4. Auka turisttrafikk med 100%

 • 5. 200 engasjerte i bluesbygdprosjektet

 • 2008

 • 1. Blues,- rock og soullinje i Skånevik (som studieretning på allmennfag)

 • 2. Dobla besøk av turistbussar samanlikna med 2007

 • 3. 20 nye innbyggjarar (netto)

 • 4. 30 nye arbeidsplassar

 • 5. Helseturisme er i gong


Tte strategiar

Åtte strategiar

 • 1.      Bluesprofil/marknadsføring

 • 2.      Opplæring og utvikling

 • 3.      Bluesbygdas hus

 • 4.      Reiseliv

 • 5.      Mat

 • 6.      Ungdom

 • 7.      Bolig

 • 8.      Helse- og velvære


Bluesprofil marknadsf ring

Bluesprofil & marknadsføring

 • 1.     Synleggjering i bygda (vimplar, flagg, bannere etc)

 • 2. PR og mediepåverknad

 • 3. Annonsar, reklame, standmateriell etc

 • 4. www.bluesbygda.no

 • 5. Møteinnkallingar, intern påverknad, koordinering

 • 6. Andre prosjekt

  (lyssetjing av badeøya, statue ved innsegling etc)


Oppl ring og utvikling

Opplæring og utvikling

 • 1.      Minietablerarkurs

 • 2. Etablerarskule

 • 3. Coachingkurs (Fase 1 og Fase 2)

 • 4. Møteplass


Bluesbygdas hus gamle norway seafood

Bluesbygdas hus(gamle Norway Seafood)

 • 1.      Før: Næringshage

 • 2. Nå: Fiskemottak

  Utstillingar

 • 3. Framtid : Blues, - rock og soullinje

  Etablerarsenter


Reiseliv

Reiseliv

1.  Kunst: Lars Hertervig Gata

(og anna kunst-og kulturfokus)

2. Nyetableringar:

 • Skånevik Naturoppleving

  (fjell, villmark, team-

  building, mat)

 • Skånevik Fjordsafari

  (fjord, fart, spenning,

  strandhogg, mat)


Reiseliv1

Reiseliv

 • Skånevik Aktiv

  (koordinering)

 • Milja Gård & Miljastallen

  (hest, jakt, fiske, guidede turar,

  mat, gardsturisme, naturbaserte

  opplevingar)

 • Blonder & Blues

  (kafé, ungdom, møteplass)

 • House of Blues

  (permanent konsertscene)


Reiseliv2

Reiseliv

 • Aktivitets-kalender 2007

 • Pakking av tilbod gjennom

  aktørsamarbeid


Innovativ bygdeutvikling med blues coaching som drivkraft

Mat

 • 1.     Skåneviksmenyen

 • 2. Kortreiste råvarer

 • Lokalprodusert

 • Bruk av lokale leverandørar


Ungdom

Ungdom

 • 1.     Ungdomsmøteplass, Blonder & Blues

 • Alkoholfritt

 • Dans, mat, film og andre aktivitetar

 • 2. Sandvolleyballbane

 • 3.Hereide & The Bluesgangsters

 • 4.Skåneviksrevyen

 • 5Utflyttartreff


Bolig

Bolig

 • 1.     Kartleggje boligbehov (spørjeundersøking)

 • 2.Rydda ”gamle”, billege tomtar for ungdom (alle selde).

 • 3.Synleggjera, rydda og marknadsføra nye tomtar

 • 4.Stor auke i sal av sommarhus og hytter

 • 5.Skånevik Brygge

 • 6.Eldrekollektiv


Helse og velv re

Helse-og velvære

 • 1.     Kartlagt og systematisert tilboda i bygda samt potensielle samarbeidspartnarar rundt oss

 • 2.Produktutvikling og betring av eksisterande tilbod

 • 3.Helseturisme

 • 4.Rehabiliteringssenter


Andre aktivitetar

Andre aktivitetar

Maling/rydding

Blueskor & barneblueskor

Energi

Bluesbibliotek

Bluespris


Budsjett

Budsjett

Administrasjon og reiser40.000,-Økonomioppfølging/ revisjon Etne Kommune50.000,-Opplæring/ utvikling90.000,-

Boligteamet60.000,-Bluesbygdas hus80.000,-Ungdomsteamet60.000,-

Radio/ rydding/ maling30.000,-

Helse- og velværeteamet60.000,-

Reiseliv/opplevelse 55.000,-Skåneviksmenyen 20.000,-Web/ turistinformasjon 15.000,-Bluesprofilteamet 200.000,-Profilering/ markedsføring 55.000,-Premie for Bluesprisen 10.000,-Utflyttertreff 50.000,-Utstillinger 30.000,-

Utvikling av turløyper/ kart 40.000,-Bluesbibliotek 10.000,-Blueskoret 20.000,-Diverse aktiviteter 125.000,-Sum:1 100 000,-


 • Login