Strategii pentru integrarea
Download
1 / 30

Conditii pentru economie sociala - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Strategii pentru integrarea socio- profesionala a grupurilor dezavantajate – E conomi a social a, un actor cheie. Conditii pentru economie sociala. Esecul mecanismelor de piata

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Conditii pentru economie sociala

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Strategii pentru integrarea socio-profesionala a grupurilor dezavantajate – Economia sociala, un actor cheie


Conditii pentru economie sociala

 • Eseculmecanismelor de piata

 • Eseculautoritatilorsipoliticilorpublice- recunoastereaintreprinderilorsocialeprincadre de politicipublice care stimuleazaaparitiaintreprinderilor de economiesociala

 • (abordarea welfare mix)

 • Motivatiaintrinseca a fondatorilorsi a angajatilorsiexistentacapitalului social: increderereciprocasiinstitutionala


Problemesociale in Romania?Strategiile de raspuns ale economieisociale


 • Neocuparea – principalacauza a excluziuniisociale

 • Romania

 • – una din celemaimici rate de ocupare din UE 58,8 %

 • - media europeana 64,1%

 • Insuficienteoportunitati de ocupare

 • Lipsaoportunitatilor de ocuparepentruanumitegrupuri


Celemaiinaltevalori din UE

Romania estetara cu celmaiinalt grad de excluderefinanciara din UE

Vǎrogsǎ-mi spuneţiîncemǎsurǎ vi se pare sau nu dificilsǎaveţiacces la urmǎtoareleserviciifinanciare (procentelereprezintǎrǎspunsurile “dificil”)

Eurobarometru, august-septembrie2010


Concepte

2 Intreprinderisociale / antreprenoriat social

“nouaeconomiesociala”

 • Grupeazadiferitetipuri de organizatii: cooperative, organizatii de ajutorreciproc / mutualist, asociatiisifundatii

 • Sinonimuneori cu sectorultertiar – neguvernamental

 • Include siorganizatii care nu joaca un rol economic / antreprenorial de ex. advocacy siparticipare

1 Economiesociala –

“vecheaeconomiesociala”

 • Scop social – nevoi generale sau ale comunitatii

 • Furnizarea de bunuri si servicii de interes general intr-un mod antreprenorial/ economic viabil

 • Caracter non-profit (total sau partial)

 • Dimensiune colectiva si model de guvernanta participativ


Contextul din Romania

 • Economia sociala in Romania -insuficient cunoscuta

  –lipsa datelor necesare unor analize si elaborarii de politici publice, acte normative adecvate

 • Economia sociala in Romania - insuficient recunoscuta– inexistenta unor mecanisme de dialog social /civil adecvate, diversitatea

 • Incercari de reglementare dintre care unele total neadecvate (Legea antreprenorului social)

  Economia sociala – o oportunitate insuficient valorificata


Atlasul Economiei Sociale -2011

 • Clarificare conceptuala

 • Identificarea organizatiilor economiei sociale

 • Dimensiunea statistica a Economiei Sociale

 • Evolutia principalilor indicatori economici


Atlasul Economiei Sociale din Romania – Actori

2011

1. ASOCIATII SI FUNDATII - activitatieconomicesicategoriispeciale de organizatii:

- CAR Salariati/ Pensionari

- Asociatii de proprietariagricolisi de proprietari de paduri – formearhaice de gestiunecolectiva

2. COOPERATIA - mestesugareasca/de consum/ de credit/agricola

2012 – disponibileacum date preliminare

Furnizori de serviciisocialesi de ocupare, unitatiprotejate

FORME NOI – intreprindericomunitare, cooperative, de insertiesociala, de integrare in munca WISE


Economia Sociala din Romania-2011

70.000 de organizatii inregistrate si 25.744 active (INS,bilant depus) la sfarsitul anului 2009.


Economiasociala din Romania –

Generator de locuri de munca

Angajator a 3,3% din totalulfortei de muncasalariate din Romania, 4,3% din sectorulprivat – 163.000 locuri de munca la sfarsitulanului 2009, in cresterefata de 2007 (3%)


Economiasociala din Romania –Organizatiile de ajutorreciprocIn serviciulmembrilor

 • 12,1 % si 11,6% din populatiaRomanieisi-a declaratcalitatea de membruintr-o asociatie, respectiv CAR in 2010

Sursa: Barometrul ONG (2010, raspunsuri multiple, rapoarteCentroCoopsiUcecompentruCooperatie


Economiasociala din Romania –Furnizor de serviciisocialesi de ocupare

 • ONG reprezinta47% din furnizorii de serviciisociale din Romania

Înmartie 2010 existau furnizoride serviciisocialeacreditatiîndoar 998 (31%)de localitati din România.

Sursa: Barometrul ONG (2010, raspunsuri multiple, rapoarte CentroCoop si Ucecom pentru Cooperatie


 • Serviciilesocialefurnizate de ONG

 • Deservesc un numar mare de beneficiari din surseatrase – inclusivplatipeserviciiprin CAS

 • Suntmaisolicitatedecatserviciilepublice


Economiasociala din Romania –Furnizor de serviciisocialesi de ocupare

 • ceamai mare pondere (35%) pentruserviciilesociale de reintegrareprofesionalapepiatamuncii

Sursa: Barometrul ONG (2010, raspunsuri multiple, rapoarte CentroCoop si Ucecom pentru Cooperatie


Economiasociala din Romania –Furnizor de servicii de ocupare ANOFM – serviciispecializatepentrustimulareaocupariifortei de muncaacreditati

 • 77 din 391 furnizoriacreditati (20%) suntONGuri (excl. camere de comert)

 • Restulsocietaticomerciale

 • Serviciiexternalizabileprinlicitatii ANOFM

 • SursaMonitorulOficial

Sursa: Barometrul ONG (2010, raspunsuri multiple, rapoarte CentroCoop si Ucecom pentru Cooperatie


Economiesolidara – Casele de ajutorreciproc ale pensionarilor

 • Federația C.A.R.P. Omenia - 139 de C.A.R.P , aprox. 1.400.000 de membritotal

 • Resursele provin in principal din cotizația membrilor

 • Oferă membrilor acces la împrumuturi și servicii

 • Servicii - ateliere:tâmplărie, frizerie / coafor, croitorie,cizmărie, electronică, Instalații sanitare, cabinetemedicale, comerţ cu amănuntul, farmacii, centre comerciale de tip Economat .

  contra cost la pretsubvenționat


Sectorul neguvernamental - principalul actor al economiei sociale din România (incl. CARuri si asociatii de producatori agricoli si proprietari de paduri)

90% din organizaţiile active în anul 2009, 69% din totalul salariatilor din economia sociala

Dinamica pozitivă a economiei sociale prin contribuţia sectorului neguvernamental în condiţiile unui declin accentuat al cooperativelor

Inexistenta unor actori cu traditie in Europa – societatile mutuale de asigurari – rol posibil in reforma asigurarilor de sanatate

Economia sociala din Romania – principalele realitati


Economia sociala – una din solutiile crizei economice?

 • “Ne-am concentrat prea mult timp pe un model particular de intreprindere, si anume cea care maximizeaza profitul.” Modelul actual nu functioneaza, avem nevoie de alte modele.

 • Trebuie gasit un echilibru intre sectorul privat capitalist, sectorul public si celelalte institutii – inclusiv non-profit, cooperative, etc. Tarile de succes sunt cele care au gasit acest echilibru.

 • O societate mai justa , care asigura o mai buna distributie a veniturilor are o crestere sustenabila. Inegalitatea excesiva poate genera probleme macro-economice.

 • Oamenii sunt resursa cea mai importanta a unei tari si de aceea este important sa ne asiguram ca fiecare isi poate realiza intregul potential.

 • Aceste forme alternative de organizare aduc o contributie semnificativa societatilor in care exista si infloresc, nu numai in termeni de PIB dar si de satisfactie.

Joseph Stiglitz laureat al premiului Nobel pentru economie


Scenarii pentru statul bunastarii

1 Interventia minima a statului - caracteristici

Taxare redusa / venituri mai mari = capacitatea gospodariilor de a cumpara servicii sociale si de sanatate

 • Serviciile sociale nu sunt furnizate de stat – multe servicii de tip self-help organizate de beneficiari insasi, sprijin privat pentru furnizarea de servicii pentru categorii de cetateni saraci (donatii, voluntariat)

 • Finantarile publice decat pentru serviciile adresate celor mai saraci dintre cetateni

 • Sprijinul pe care statul il ofera intreprinderilor sociale facilitati fiscale - veniturile intreprinderilor sociale: mix – donatii , voluntariat, venituri economice - plata din partea utilizatorilor


Scenarii pentru statul bunastarii

1 Interventia minima a statului - caracteristici

Europaoccidentala din timpulrevolutieiindustriale, cand au aparut:

 • Societatimutuale de asigurari de sanatatesibatranete

 • Cooperative bunurisiservicii de interes general

 • Organizatii non-profit – spitale, case de batrani, activitatieducationale

 • Cooperative de credit si banci de economii

  SUA, Japonia

  Tarimaiputindezvoltate

  Vecheaeconomiesociala


Scenarii pentru statul bunastarii 2

Autoritatile publice AP obligate prin lege sa garanteze sprijin pentru toti cetatenii ; finanteaza serviciile sociale din veniturile obtinute prin taxare : in cash sau in natura (servicii sociale / sanatate) prin intermediul organizatiilor publice su private

 • Relatiile dintre AP si economia / intreprinderile sociale:

  • Strategia de sprijin generic - sume globale, nu direct legate de valoarea / numarul unitatilor de servicii furnizate

  • Strategia de sprijin conditionat de indeplinirea unor sarcini de interes public – de ex. Angajarea unor persoane defavorizate

  • Contractare – externalizare

  • Vouchere – bonuri valorice – pentru utilizatorii serviciului

   Nouaeconomiesociala


Romania este statul membruUE care cheltuie cel mai mic % din PIB (17,08%) cu protectia socialafata de media UE de 29,51%


Ponderea foarte mica (0,26%) alocata serviciilor

(care pot include masuri de incluziune activa) fata de prestatii


Cheltuieli de ocuparemici, preponderent cu masuripasive

 • 0,45% din PIB cheltuit cu servicii de ocupare,

 • de 5 orimaiputindecat de media europeana de 2,14% in 2009


Economia sociala – Agenda 2012-2020

 • Dezvoltarea în continuare a sectorului asociativ prin ridicarea barierelor de înregistrare şi de derulare a activităţilor economice existente în prezent

 • Stoparea declinului cooperaţiei şi relansarea acesteia în domenii critice pentru dezvoltarea durabilă a României - agricultură, forestier, dezvoltare rurală - consum şi utilităţi în mediul rural

 • Promovarea mai accentuata a organizatiilor care asigura acces la finantare si asigurari de sanatate CARuri si microcreditare si creditare- mutualitati

 • Recunoaşterea potenţialului economic şi social al entităţilor economiei sociale ca parte integrantă a sectorului IMM prin includerea în toate programele de sprijin si accesul acestora la toate facilitatile prevazute pentru IMM


Economia sociala – Agenda 2012-2020

 • Reforma politicilor sociale si mai ales a celor de ocupare pentru a trece de la asistare la incluziune activă prin integrarea eficientă a mecanismelor economiei sociale în aceste politici (ex. întreprinderile sociale de inserţie, cooperative sociale, ale grupurilor dezavantajate sau multi-stakeholder cu implicarea autorităţilor locale, organizatii mutuale de asigurari de sanatate)

 • Adoptarea unui cadru legal favorabil dezvoltării economiei sociale în România (vezi proiectele de lege aflate in dezbatere) – CoalitiaEconomieiSociale


Agenda 2011-2012 - Ce ne propunem noi? Institutul de Economie Sociala

 • Observator al economiei sociale - analiza regulata a ponderii economiei sociale şi a evoluţiei acesteia, evaluarea impactului social al acestui tip de economie, studii sectoriale şi teritoriale

 • Diseminarea de informaţii despre economia socială

 • Promovarea unor politici publice naţionale si locale care vizează dezvoltarea economiei sociale si evaluarea politicilor publice din domeniu

 • Formare profesionala de specialitate - manageri de întreprinderi sociale

 • Sensibilizarea publicului asupra economiei sociale - campanii de informare si promovare, târguri


Va multumesc!

www.ies.org.ro


ad
 • Login