Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god afp l nnsoppgj ret 2008
Download
1 / 16

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008. 2. april 2008. Hvorfor bidrar Regjeringen?. Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape AFP videreføres, men må tilpasses når folketrygden endres Alderspensjon og AFP kan fritt kombineres med arbeid uten avkorting

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008' - edana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god afp l nnsoppgj ret 2008

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFPLønnsoppgjøret 2008

2. april 2008


Hvorfor bidrar regjeringen
Hvorfor bidrar Regjeringen?

 • Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape

 • AFP videreføres, men må tilpasses når folketrygden endres

 • Alderspensjon og AFP kan fritt kombineres med arbeid uten avkorting

 • God for alle parter:

  • Arbeidstakerne får god tidligpensjon

  • Landet får et bærekraftig pensjonssystem


Stortingets pensjonsforlik
Stortingets pensjonsforlik

 • AFP skal bidra til god tidligpensjon fra 62 år, og understøtte målene for et nytt pensjonssystem

 • AFP videreføres som et påslag til alderspensjonen i folketrygden

 • Bred prosess med partene


Henvendelse fra lo og nho 2 april 2008
Henvendelse fra LO og NHO 2. april 2008

 • Utgangspunkt :

  • Bygge på AFP-utvalget

  • Tjenes opp over alle år med arbeid fram til 62 år

  • Utbetales som påslag – øker ved senere uttak fram til 70 år

 • Utfordringer:

  • Pensjonsnivå ved 62 år kan bli lavere enn i dag for de første 62-åringene fra 2010

  • De med opptjening i dagens folketrygd har dårligere mulighet til å motvirke levealdersjusteringen

  • Kort tid til pensjonsreformen iverksettes


Problem 62 ringene f r mindre enn i dag
Problem: 62 åringene får mindre enn i dag

I tillegg: levealdersjusteringen større effekt


Regjeringens bidrag
Regjeringens bidrag

Kompensasjons-

tillegg

Et kompensasjonstillegg

i tillegg til AFP-påslaget

AFP-påslag

Bidrar til en ny tilpasset AFP

Alders-

pensjon

Gradvis innfasing av levealdersjustering i folketrygden


Ny tilpasset afp
Ny tilpasset AFP

 • Tjenes opp med 0,314 pst. av årlig inntekt fram til fylte 62 år, opp til 7,1 G

 • Utbetales som livsvarig påslag til alderspensjonen

 • 19 200 kroner høyere før enn etter fylte 67 år

 • Øker ved senere uttak, men ikke etter 70 år

 • Kombineres med arbeid uten avkorting

 • Reguleres som inntektspensjon i ny alderspensjon

 • Fra 1948-kullet ny AFP - tidligere årskull dagens AFP


Kompensasjonstillegg til personer med ny afp
Kompensasjonstillegg til personer med ny AFP

 • Til personer med ny AFP og dagens folketrygd

 • Senere uttak gir høyere tillegg

 • 10 000 kroner for 62-åringer i 2010 (født i 1948)

 • Øker med 400 kroner for hvert årskull tom 1953-kullet

 • Skattefritt og betales av staten

 • Fases ut i takt med dagens folketrygd

 • Dekker differansen mellom nytt og dagens system de første årene fra 2010


Gradvis innfasing av levealdersjusteringen
Gradvis innfasing av levealdersjusteringen

 • Utgangspunkt:

  • Høringsnotatet bygger på faktisk levealdersutvikling

 • Ny regel:

  • Levealdersjusteringen skal ikke øke mer enn 0,5 pst. fra ett årskull til det neste - virkning for opptjening i dagens folketrygd

 • Regelen fases ut over 10 år:

  • Erstattes gradvis med faktisk levealdersutvikling


Folketrygd og afp like god eller bedre
Folketrygd og AFP – like god eller bedre…

Inntekt 5 G, 40 år ved pensjonering, enslig,1948-kullet


L nner seg arbeide lenger
Lønner seg å arbeide lenger

Inntekt 5 G, 40 år ved 62 år, enslig,1948-kullet


Samme fordelingsprofil som dagens afp
Samme fordelingsprofil som dagens AFP

40 års opptjening, enslig, 1948-kullet


Samlet rlig pensjon etter skatt sammenliknet med i dag
Samlet årlig pensjon etter skatt sammenliknet med i dag

Enslig med jevn inntekt på 5 G i 40 år. Kroner


Kostnader ved gradvis innfasing av levealdersjustering
Kostnader ved gradvis innfasing av levealdersjustering

 • Høyere kostnader enn i høringsnotatet:

  • Max 3,5 mrd. kr årlig i 2030

  • 2010–2050: I snitt 2,0 mrd. kr årlig

  • Liten forskjell i 2050

Utgifter til alderspensjon 2010–2050


Kostnader ved ny afp
Kostnader ved ny AFP

 • Videreføring av statens bidrag til AFP (øker til 2 mrd. årlig i 2040)

 • Kompensasjonstillegg:

  • Maksimalt vel 700 mill. per år i 2023

  • Akkumulert 14 ½ mrd. til 2050


Nasjonalt forlik om pensjon
Nasjonalt forlik om pensjon

 • AFP sikres – slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape

 • Full adgang til å kombinere arbeid og pensjon

 • Bidrar til et rettferdig og bærekraftig pensjonssystem


ad