Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god afp l nnsoppgj ret 2008
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008 PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008. 2. april 2008. Hvorfor bidrar Regjeringen?. Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape AFP videreføres, men må tilpasses når folketrygden endres Alderspensjon og AFP kan fritt kombineres med arbeid uten avkorting

Download Presentation

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFPLønnsoppgjøret 2008

2. april 2008


Hvorfor bidrar Regjeringen?

 • Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape

 • AFP videreføres, men må tilpasses når folketrygden endres

 • Alderspensjon og AFP kan fritt kombineres med arbeid uten avkorting

 • God for alle parter:

  • Arbeidstakerne får god tidligpensjon

  • Landet får et bærekraftig pensjonssystem


Stortingets pensjonsforlik

 • AFP skal bidra til god tidligpensjon fra 62 år, og understøtte målene for et nytt pensjonssystem

 • AFP videreføres som et påslag til alderspensjonen i folketrygden

 • Bred prosess med partene


Henvendelse fra LO og NHO 2. april 2008

 • Utgangspunkt :

  • Bygge på AFP-utvalget

  • Tjenes opp over alle år med arbeid fram til 62 år

  • Utbetales som påslag – øker ved senere uttak fram til 70 år

 • Utfordringer:

  • Pensjonsnivå ved 62 år kan bli lavere enn i dag for de første 62-åringene fra 2010

  • De med opptjening i dagens folketrygd har dårligere mulighet til å motvirke levealdersjusteringen

  • Kort tid til pensjonsreformen iverksettes


Problem: 62 åringene får mindre enn i dag

I tillegg: levealdersjusteringen større effekt


Regjeringens bidrag

Kompensasjons-

tillegg

Et kompensasjonstillegg

i tillegg til AFP-påslaget

AFP-påslag

Bidrar til en ny tilpasset AFP

Alders-

pensjon

Gradvis innfasing av levealdersjustering i folketrygden


Ny tilpasset AFP

 • Tjenes opp med 0,314 pst. av årlig inntekt fram til fylte 62 år, opp til 7,1 G

 • Utbetales som livsvarig påslag til alderspensjonen

 • 19 200 kroner høyere før enn etter fylte 67 år

 • Øker ved senere uttak, men ikke etter 70 år

 • Kombineres med arbeid uten avkorting

 • Reguleres som inntektspensjon i ny alderspensjon

 • Fra 1948-kullet ny AFP - tidligere årskull dagens AFP


Kompensasjonstillegg til personer med ny AFP

 • Til personer med ny AFP og dagens folketrygd

 • Senere uttak gir høyere tillegg

 • 10 000 kroner for 62-åringer i 2010 (født i 1948)

 • Øker med 400 kroner for hvert årskull tom 1953-kullet

 • Skattefritt og betales av staten

 • Fases ut i takt med dagens folketrygd

 • Dekker differansen mellom nytt og dagens system de første årene fra 2010


Gradvis innfasing av levealdersjusteringen

 • Utgangspunkt:

  • Høringsnotatet bygger på faktisk levealdersutvikling

 • Ny regel:

  • Levealdersjusteringen skal ikke øke mer enn 0,5 pst. fra ett årskull til det neste - virkning for opptjening i dagens folketrygd

 • Regelen fases ut over 10 år:

  • Erstattes gradvis med faktisk levealdersutvikling


Folketrygd og AFP – like god eller bedre…

Inntekt 5 G, 40 år ved pensjonering, enslig,1948-kullet


Lønner seg å arbeide lenger

Inntekt 5 G, 40 år ved 62 år, enslig,1948-kullet


Samme fordelingsprofil som dagens AFP

40 års opptjening, enslig, 1948-kullet


Samlet årlig pensjon etter skatt sammenliknet med i dag

Enslig med jevn inntekt på 5 G i 40 år. Kroner


Kostnader ved gradvis innfasing av levealdersjustering

 • Høyere kostnader enn i høringsnotatet:

  • Max 3,5 mrd. kr årlig i 2030

  • 2010–2050: I snitt 2,0 mrd. kr årlig

  • Liten forskjell i 2050

Utgifter til alderspensjon 2010–2050


Kostnader ved ny AFP

 • Videreføring av statens bidrag til AFP (øker til 2 mrd. årlig i 2040)

 • Kompensasjonstillegg:

  • Maksimalt vel 700 mill. per år i 2023

  • Akkumulert 14 ½ mrd. til 2050


Nasjonalt forlik om pensjon

 • AFP sikres – slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape

 • Full adgang til å kombinere arbeid og pensjon

 • Bidrar til et rettferdig og bærekraftig pensjonssystem


 • Login