nasjonalt forlik sikrer fortsatt god afp l nnsoppgj ret 2008
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008. 2. april 2008. Hvorfor bidrar Regjeringen?. Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape AFP videreføres, men må tilpasses når folketrygden endres Alderspensjon og AFP kan fritt kombineres med arbeid uten avkorting

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008' - edana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvorfor bidrar regjeringen
Hvorfor bidrar Regjeringen?
 • Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape
 • AFP videreføres, men må tilpasses når folketrygden endres
 • Alderspensjon og AFP kan fritt kombineres med arbeid uten avkorting
 • God for alle parter:
  • Arbeidstakerne får god tidligpensjon
  • Landet får et bærekraftig pensjonssystem
stortingets pensjonsforlik
Stortingets pensjonsforlik
 • AFP skal bidra til god tidligpensjon fra 62 år, og understøtte målene for et nytt pensjonssystem
 • AFP videreføres som et påslag til alderspensjonen i folketrygden
 • Bred prosess med partene
henvendelse fra lo og nho 2 april 2008
Henvendelse fra LO og NHO 2. april 2008
 • Utgangspunkt :
  • Bygge på AFP-utvalget
  • Tjenes opp over alle år med arbeid fram til 62 år
  • Utbetales som påslag – øker ved senere uttak fram til 70 år
 • Utfordringer:
  • Pensjonsnivå ved 62 år kan bli lavere enn i dag for de første 62-åringene fra 2010
  • De med opptjening i dagens folketrygd har dårligere mulighet til å motvirke levealdersjusteringen
  • Kort tid til pensjonsreformen iverksettes
problem 62 ringene f r mindre enn i dag
Problem: 62 åringene får mindre enn i dag

I tillegg: levealdersjusteringen større effekt

regjeringens bidrag
Regjeringens bidrag

Kompensasjons-

tillegg

Et kompensasjonstillegg

i tillegg til AFP-påslaget

AFP-påslag

Bidrar til en ny tilpasset AFP

Alders-

pensjon

Gradvis innfasing av levealdersjustering i folketrygden

ny tilpasset afp
Ny tilpasset AFP
 • Tjenes opp med 0,314 pst. av årlig inntekt fram til fylte 62 år, opp til 7,1 G
 • Utbetales som livsvarig påslag til alderspensjonen
 • 19 200 kroner høyere før enn etter fylte 67 år
 • Øker ved senere uttak, men ikke etter 70 år
 • Kombineres med arbeid uten avkorting
 • Reguleres som inntektspensjon i ny alderspensjon
 • Fra 1948-kullet ny AFP - tidligere årskull dagens AFP
kompensasjonstillegg til personer med ny afp
Kompensasjonstillegg til personer med ny AFP
 • Til personer med ny AFP og dagens folketrygd
 • Senere uttak gir høyere tillegg
 • 10 000 kroner for 62-åringer i 2010 (født i 1948)
 • Øker med 400 kroner for hvert årskull tom 1953-kullet
 • Skattefritt og betales av staten
 • Fases ut i takt med dagens folketrygd
 • Dekker differansen mellom nytt og dagens system de første årene fra 2010
gradvis innfasing av levealdersjusteringen
Gradvis innfasing av levealdersjusteringen
 • Utgangspunkt:
  • Høringsnotatet bygger på faktisk levealdersutvikling
 • Ny regel:
  • Levealdersjusteringen skal ikke øke mer enn 0,5 pst. fra ett årskull til det neste - virkning for opptjening i dagens folketrygd
 • Regelen fases ut over 10 år:
  • Erstattes gradvis med faktisk levealdersutvikling
folketrygd og afp like god eller bedre
Folketrygd og AFP – like god eller bedre…

Inntekt 5 G, 40 år ved pensjonering, enslig,1948-kullet

l nner seg arbeide lenger
Lønner seg å arbeide lenger

Inntekt 5 G, 40 år ved 62 år, enslig,1948-kullet

samme fordelingsprofil som dagens afp
Samme fordelingsprofil som dagens AFP

40 års opptjening, enslig, 1948-kullet

samlet rlig pensjon etter skatt sammenliknet med i dag
Samlet årlig pensjon etter skatt sammenliknet med i dag

Enslig med jevn inntekt på 5 G i 40 år. Kroner

kostnader ved gradvis innfasing av levealdersjustering
Kostnader ved gradvis innfasing av levealdersjustering
 • Høyere kostnader enn i høringsnotatet:
  • Max 3,5 mrd. kr årlig i 2030
  • 2010–2050: I snitt 2,0 mrd. kr årlig
  • Liten forskjell i 2050

Utgifter til alderspensjon 2010–2050

kostnader ved ny afp
Kostnader ved ny AFP
 • Videreføring av statens bidrag til AFP (øker til 2 mrd. årlig i 2040)
 • Kompensasjonstillegg:
  • Maksimalt vel 700 mill. per år i 2023
  • Akkumulert 14 ½ mrd. til 2050
nasjonalt forlik om pensjon
Nasjonalt forlik om pensjon
 • AFP sikres – slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape
 • Full adgang til å kombinere arbeid og pensjon
 • Bidrar til et rettferdig og bærekraftig pensjonssystem
ad