Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012 22.-23. oktober 2012, Munkebjerg Hotel, Vejle - PowerPoint PPT Presentation

Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012
Download
1 / 5

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012 22.-23. oktober 2012, Munkebjerg Hotel, Vejle. Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012 22.-23. oktober 2012, Munkebjerg Hotel, Vejle. Info Målgruppe

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012 22.-23. oktober 2012, Munkebjerg Hotel, Vejle

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Universiteternes arbejdsmilj konference 2012 22 23 oktober 2012 munkebjerg hotel vejle

Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012

22.-23. oktober 2012, Munkebjerg Hotel, Vejle


Universiteternes arbejdsmilj konference 2012 22 23 oktober 2012 munkebjerg hotel vejle

Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012

22.-23. oktober 2012, Munkebjerg Hotel, Vejle

Info

Målgruppe

Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationerne på danske universiteter såvel arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdslederrepræsentanter samt universiteternes hel- og deltidsbeskæftigede arbejdsmiljøprofessionelle.

Formål

Konferencen har til formål at udvikle kvaliteten af arbejdsmiljøarbejde på universiteterne gennem formidling af ny viden, der er særligt relevant for vores sektor og ved udveksling af erfaringer fra konkret arbejdsmiljøarbejde på universiteterne. Konferencen skal også give mulighed for dannelse af kontakter og netværk mellem arbejdsmiljøaktive inden for beslægtede områder på tværs af universiteterne.

Form/indhold

Det konkrete program fastlægges af en planlægningsgruppe bestående af arbejdsmiljøprofessionelle fra alle universiteter. Programmet vil være en blanding af oplæg og workshops, der alle har en universitetsvinkel og vil dække såvel fysiske som psykiske arbejdsmiljøproblemstillinger. Workshops vil blive afviklet i flere sideløbende sessioner, der giver dig mulighed for at vælge de workshops, der er mest relevant for dig. Programmet vil i løbet af juni kunne ses på AEU.dk. Konferencen tilbydes som led i universiteternes tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse iht. lov om arbejdsmiljø.

Undervisere

Oplæg og workshops vil blive afholdt af arbejdsmiljøprofessionelle fra universiteterne samt eksperter fra ministerier, styrelser, konsulentfirmaer og andre relevante institutioner.

Planlægningsgruppe

Anders Kragh Moestrup, AU, akm@adm.au.dk

Ingrid Skovsmose Jensen, KU, isj@adm.ku.dk

Lene Brødsgaard Hjerrild, DTU, lbh@adm.dtu.dk

Merete Skov Habermann, SDU, mh@sdu.dk

Pia Sødequist, ITU, psq@itu.dk


Universiteternes arbejdsmilj konference 2012 22 23 oktober 2012 munkebjerg hotel vejle

Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012

22.-23. oktober2012, Munkebjerg Hotel, Vejle

 • Program (foreløbigt)

 • Mandag den 22. oktober

 • Kl. 10.00-10.15Velkommen og præsentation v/planlægningsgruppen

 • KL 10.15-11.00Præsentation

 • Kl. 11.00-12.00Arbejdstilsynet. Hvem er de – hvad gør de? Fokusområder, 2020 plan, tilsynsmetoder, risikobaseret tilsyn, fokus på psykisk arbejdsmiljø, bevægeapparat og arbejdsskader v. Direktør Jens Jensen, Arbejdstilsynet

 • Kl. 12.00-13.00Frokost

 • Kl. 13.00-14.30Sikkerhedskultur som fundament for et højt sikkerhedsniveau på universitetet – v. Lektor PhD Kirsten Jørgensen, DTU Management EngineeringSikkerhedskultur er ikke noget, man kan købe, det er noget, der bliver skabt i den måde et arbejdssted bliver ledet på og det engagement, som en leder udviser i at sikre arbejdsmiljøet på en given arbejdsplads. Universiteterne har et dobbelt ansvar her, dels at sikre arbejdsmiljøet for ansatte og studerende, men ikke mindst også at få givet de studerende en opdragelse om, hvordan den gode sikkerhedskultur kan blive skabt, så de har den viden og indsigt, når de kommer ud som ledere i danske virksomheder.

 • Kl. 14.30-14.45Introduktion til workshops

 • Kl. 14.45-15.00Pause

 • Kl. 15.00-16.00Workshops - første runde (deltagerne går direkte til workshops)

 • Arbejdsulykker – forebyggelse og opfølgning, anmeldelse sagsgang

 • Sikker kemi

 • Biosikring

 • Samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg – samspil/sammenlægning

 • Kl. 16.00-16.30Walk and talk


Universiteternes arbejdsmilj konference 2012 22 23 oktober 2012 munkebjerg hotel vejle

Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012

22.-23. oktober2012, Munkebjerg Hotel, Vejle

 • Program (foreløbigt)

 • Kl. 16.30-17.15Valg mellem to oplæg

 • Det systematiske arbejdsmiljøarbejde v. Lars Vestergaard Jensen fra Bureau Veritas

 • SUND ergonomi 2010, et projekt om ergonomisk empowerment v. Janne Funder Jensen, Københavns Universitet

 • Kl. 17.15-17.30Afslutning, foreløbige indtryk fra dagen

 • Kl. 18.30Middag

 • Kl. 20.00-21.00Arbejdsmiljø og trivsel (langtidsfriske) v. Henrik Krogh, Athenas.dk

 • Tirsdag den 23. oktober

 • Kl. 09.00-09.15Opsamling på dagen i går ved planlægningsgruppen

 • Kl. 09.15-10.30Stress v. Bobby Zachariae, Aarhus Universitetshospital

 • Kl. 10.30-10.45 Pause

 • Kl. 10.45-11.45Speedstatus fra de enkelte universiteter: Hvordan arbejder vi med APV hos os

 • Kl. 11.45-12.00Introduktion til workshops

 • Kl. 12.00-13.00Frokost

 • Kl. 13.00-14.30Workshops – anden runde (deltagerne går direkte til workshops)

 • Mobning/psykisk arbejdsmiljø i et forskningsmiljø

 • Byggesager og arbejdsmiljøgranskning

 • Ved du, hvad du skal gøre, hvis ulykken sker hos jer?

 • De studerende og arbejdsmiljøet

 • Psykisk APV – Hvordan sikrer vi en professionel fælles proces med vedkommende lokal opfølgning?

 • Kl. 14.30-15.00 Afslutning – ideer til fremtidige aktiviteter


Universiteternes arbejdsmilj konference 2012 22 23 oktober 2012 munkebjerg hotel vejle

Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2012

22.-23. oktober 2012, Munkebjerg Hotel, Vejle

Praktiske informationer

Pris

4.100 kr.

Elektronisk faktura tilsendes ca. 1 uge efter start.

Tilmeldingsfrist

15. august

Kursusopholdet inkludererFrokost inkl. 1 øl/vand

Formiddags- og eftermiddagskaffe

2-retters middag inkl. ½ fl. vin pr. person

Aftensnack inkl. 1 øl/vand

Overnatning i enkeltværelse med bad/toilet inkl. morgenbuffet

Drikkevarer ud over det nævnte vil være for deltagerens egen regning og vil skulle afregnes direkte med kursusstedet.

Afbud

Eventuelle afbud skal meddeles i så god tid som muligt og helst pr. mail.

Framelding kan kun ske indtil den oprindelige tilmeldingsfrist. Såfremt afbud gives senere, vil indkvarteringsomkostningerne som minimum blive faktureret. Institutionerne kan efter aftale med sekretariatet stille med en afløser, såfremt vedkommende er inden for konferencens målgruppe.

Transport

Deltagerne opfordres til selv at undersøge afgangs- og ankomsttiderne med tog. Der vil blive arrangeret bustransport mellem Vejle Station og Munkebjerg Hotel.

Kursussted

Munkebjerg Hotel

Munkebjergvej 125

7100 Vejle

Tlf. 7642 8500

Find vej: http://www.munkebjerg.dk/?information,16

AEU-sekretariatet

Syddansk Universitet

Campusvej 55

5230 Odense M

Kompetence- og organisationsudvikling

Camilla Bernsdorf, kursus- og konferencekoordinator

Tlf. 6550 4546

Mail: cb@sdu.dk


 • Login