Skriftlige opgaver sso og ep
Download
1 / 17

Skriftlige opgaver. SSO og EP. - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Skriftlige opgaver. SSO og EP. Fagdidaktisk kursus religion 24.-27. september 2013 Helle Dreyer Møller VUC Århus. Indhold:. Progression og rammer Krav og mål i SSO og EP Udfordringer for vejleder Kursisternes vanskeligheder og mulige løsninger Øvelse Eksempler på opgaveformuleringer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Skriftlige opgaver. SSO og EP.' - ebony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Skriftlige opgaver sso og ep

Skriftlige opgaver. SSO og EP.

Fagdidaktisk kursus religion 24.-27. september 2013

Helle Dreyer Møller VUC Århus


Indhold
Indhold:

 • Progression og rammer

 • Krav og mål i SSO og EP

 • Udfordringer for vejleder

 • Kursisternes vanskeligheder og mulige løsninger

 • Øvelse

 • Eksempler på opgaveformuleringerKrav til synopsis i ep
Krav til synopsis i EP

 • 3. Problemformulering

 • 3.1. Kursisten, henholdsvis kursisterne, formulerer en problemformulering, der godkendes af vejlederen/vejlederne. Den skal rumme flerfaglige krav i de fag, der indgår, og den kan ikke direkte bygge på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i kursistens, henholdsvis kursisternes, undervisning. Der er dog intet til hinder for, at projektet udarbejdes i forlængelse af arbejdet i de fag, der indgår, eller har forbindelse hermed.

 • 3.2. Kursisten, henholdsvis kursisterne, udarbejder en synopsis, som indeholder:

 • – titel på emne og angivelse af de fag, der indgår

 • – problemformulering

 • – oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med

 • – en præcisering af projektets konklusioner

 • – oversigt over, hvilke metoder der er anvendt i arbejdet

 • – en konklusion, herunder eventuelt formulering af spørgsmål til videre arbejde

 • – en oversigt over anvendte kilder.


M l for sso
Mål for SSO

 • 1. Opgavens formål

 • Formålet med den større skriftlige opgave er, at kursisterne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Kursisterne skal demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant materiale, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt grundlag. I arbejdet med den større skriftlige opgave styrker kursisterne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig problemstilling.

 • 2. Mål

 • Målet med den større skriftlige opgave er, at kursisterne skal kunne:

 • – demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder,

 • – demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og dermed forstærke den faglige fordybelse,

 • – beherske relevante faglige mål i de(t) indgående fag,

 • – udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale,

 • – demonstrere evne til faglig formidling,

 • – besvare en stillet opgave, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen samt

 • – beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).


Udfordringer for vejleder i sso og ep eksempler
Udfordringer for vejleder i SSO og EP, eksempler:

 • Kursister, der tilmelder sig, men aldrig dukker op til vejledning

 • Ingen ideer hos kursisten: ’har du ikke et eller andet som er nemt at skrive om?’

 • Vage ideer hos kursisten: ’jeg vil gerne skrive noget om det der med dengang man gik over til kristendommen i Danmark og måske noget om de nordiske guder og sådan noget…’

 • Religiøst engagerede kursister, der ønsker at skrive om egen religion: erfaringsmæssigt svært at holde emnet ud i strakt arm og undgå den meget subjektive indefra-vinkel.

 • Kursister, der ønsker at skrive om et perifert og eksotisk emne, vejleder ingen viden har om.

 • Få timer til arbejdet..


Hvad kursister ofte har sv rt ved
Hvad kursister ofte har svært ved:

 • Præcisere emne

 • Forstå taksonomi-krav

 • At få alle fag i flerfaglige opgaver tilstrækkeligt med i opgaven

 • At få tilstrækkelig anvendelse af de faglige metoder i spil i opgaven.

 • Skrive analyserende, sammenhængende og med rød tråd i forhold til emnet

 • Især EP: At opbygge en mundtlig fremstilling af et emne med anvendelse af synopsismodellen – ikke nødvendigvis kendt fra almindelig undervisning


Hvordan hj lper vi kursisterne til bedre opgaveskrivning
Hvordan hjælper vi kursisterne til bedre opgaveskrivning?

 • Målrettet fokus på skriftlighed i alle fag

 • Opmærksomhed på taksonomi og faglige krav

 • Anvendelse af synopsismetoden, også i fag hvor det ikke er et krav. Synopsis giver gode sidegevinster.

 • Træning i materialesøgning

 • Struktureret vejledningsfase; delafleveringer, deadlines, opfølgning.


Den gode opgaveformulering
Den gode opgaveformulering

 • er en sammenhængende eksplicit formulering med: - en overordnet problemformulering øverst i opgaveformuleringen (signalerer sammenhængskraft og fokus)

  - underspørgsmål med taksonomiske niveauer, der tilgodeser begge fag


Sp rgeord
Spørgeord:

 • Redegør for …

 • Analyser …

 • Diskuter …

 • Perspektiver til …

 • Vurder …

 • Sammenlign …

 • Undersøg …

 • Angiv og dokumenter …

 • Karakteriser …

 • Påvis …

 • Opstil hypoteser …

 • Anvend/opstil en model …

 • Forklar …

 • Hv-ord. Fx: Hvad kan der af materialet udledes om sammenhængen mellem…


Sp rgeords taksonomi
Spørgeords taksonomi

Laveste taksonomiske niveau mellemste taksonomiske niveau Højeste niveau

 • Redegør for

 • Karakteriser

 • Analyser

 • Undersøg

 • Angiv og dokumenter

 • Påvis

 • Opstil hypoteser

 • Anvend/opstil en model

 • Forklar

 • Hv-ord

 • Diskuter

 • Perspektiver

 • Vurder

 • Sammenlign

Subjektiveringsgrad


Råd

 • Opgaverne skal være empirisk og teoretisk funderet.

 • Det er altså ikke nok blot at undersøge/analysere/… et fænomen/en kirke/en begivenhed/… Man skal altid gøre dette på et empirisk grundlag – altså med udgangspunkt i en eller flere kilder. Og dette bør fremgå af opgaveformuleringen.

 • Der bør vejledes i betydningen af spørgeordene – hvad forstås f.eks. ved ’diskussion’?


Eksempel p sso opgaveformulering
Eksempel på SSO opgaveformulering

Rel c + hist B: Hvordan har ægteskabet ændret sig gennem tiden?

Redegør kort for ægteskabet som institution i dagens Danmark. Undersøg med inddragelse af vedlagte bilag hvordan opfattelsen af ægteskabet har ændret sig gennem historien. Diskuter fordele og ulemper ved hhv. religiøs og borgerlig vielse.

 • Bilag 1: Løkke og Jacobsen Familieliv i Danmark s. 146 -48

 • Bilag 2: ’Præster vil fjerne vielsen fra folkekirken’, Politiken 22. sept. 2010


Eksempel sso fortsat
Eksempel SSO fortsat:

 • Rel B: Kan kristendommen siges at være årsag til vore dages klimakrise?

  I din besvarelse skal indgå: En redegørelse for tesen om, at kristendommen ligger til grund for den moderne naturudnyttelse. Analyse af 2-3 eksempler på hvordan et natursyn er blevet tolket ud fra bibeltekster eller andre centrale dele af den kristne tradition, herunder bilaget (Sally McFague ’Klimateologi’, Anis 2010, s. 77 – 86.En diskussion af hvorvidt kristendommen indeholder et bestemt natursyn, og om kristendommen er løsning eller årsag til klimakrisen.


Ep opgaveformuleringer eksempler
EP opgaveformuleringer, eksempler

 • Hvordan kan det være at man i Danmark, der er et for længst sekulariseret vestligt samfund, kan tale om øget religiøsitet eller afsekularsering? (rel/samf)

 • Islam og buddhisme er vigtige mindretalsreligioner i Danmark og deres tilstedeværelse har forskellig baggrund og konsekvens. (rel/hist – burde måske være samf?)

 • Hvilke faktorer ligger til grund for kristendommens indførelse/indtog i Norden, og hvordan kom det til udtryk i datidens kultur? (rel/hist)

 • Hvad var baggrunden for reformationen i Danmark, og hvilke teologiske elementer var vigtige for Luther? (rel/hist)


Velse
Øvelse:

 • Hjælp SSO kursisten fra før med at få fokuseret sin opgaves emne, og vejled til videre læsning indenfor emnet.

  • ’Jeg vil gerne skrive noget om det der med dengang man gik over til kristendommen i Danmark og måske noget om de nordiske guder og sådan noget…’

 • Overvej i hvilke situationer det kan blive nødvendigt at foreslå kursisten et andet emne.


ad