Dökmecilik Sektörü İçin Mevcut En Uygun Teknikler (BAT) - PowerPoint PPT Presentation

D kmecilik sekt r in mevcut en uygun teknikler bat
Download
1 / 31

 • 225 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dökmecilik Sektörü İçin Mevcut En Uygun Teknikler (BAT). Dr. Zeynep Yöntem. Dökmecilik Sektörü İçin Mevcut En Uygun Teknikler (BAT). Sektör ve Prosesleri Çevresel Etkileri ve Zorluklar BAT tanımlanmasında İlgili Konular Genel ve Özel BAT’lar BAT Emisyon Seviyeleri.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dökmecilik Sektörü İçin Mevcut En Uygun Teknikler (BAT)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


D kmecilik sekt r in mevcut en uygun teknikler bat

Dökmecilik Sektörü İçin Mevcut En Uygun Teknikler (BAT)

Dr. Zeynep Yöntem


D kmecilik sekt r in mevcut en uygun teknikler bat1

Dökmecilik Sektörü İçin Mevcut En Uygun Teknikler (BAT)

 • Sektör ve Prosesleri

 • Çevresel Etkileri ve Zorluklar

 • BAT tanımlanmasında İlgili Konular

 • Genel ve Özel BAT’lar

 • BAT Emisyon Seviyeleri


D kmecilik sekt r

Dökmecilik Sektörü

Demirli Metal Dökmeciliği:

 • Pul dökme demir

 • Dövülebilir & modüler demir

 • Çelik

  Demirsiz Metal Dökmeciliği:

 • Aluminyum (Al)

 • Magnezyum (Mg)

 • Bakır (Cu)

 • Çinko (Zn)

 • Kurşun (Pb)

 • Alaşımları


D kmecilik sekt r1

Dökmecilik Sektörü

Proses adımları:

 • Kalıp yapma

 • Ham madde depolanması ve işleme

 • Eritme & metal işleme: Eritme birimi

 • Kalıp & maça üretimi: Kalıplama birimi

 • Dökme & soğutma: Dökme birimi

 • Karıştırma

 • Bitirme: Bitirme birimi

 • Isı işlemleri


Anahtar evresel konular

Anahtar Çevresel Konular

 • Termal işlemlerden kaynaklanan egzoz kaçak gazlar

 • Mineral artıkların yeniden kullanımı ve bertarafı

 • Enerji kullanımı enerji verimliliği

 • Su kullanımı ve çıkış suyu arıtımı


Anahtar evresel konular1

Anahtar Çevresel Konular

Hava Emisyonları

Dökmecilik prosesinden:

 • Metal içeren tozlar

 • Yetersiz yanma ürünleri

 • Uçucu organik bileşikler

  Ayrıca aşağıdaki kaynaklardan toz emisyonları:

 • Metal eritme

 • Kum kaplama

 • Dökme & bitirme


Anahtar evresel konular2

Anahtar Çevresel Konular

Hava Emisyonları

Yakıtlar ve fırınlardan:

 • Yanma ürünleri (örneğin NOx, SO2)

 • Saf olmayan maddeler (yağ, boya vb)

  Kalıp & maça:

 • Kumun birleştiriciliğini artırmak için kullanılan katkı maddeleri

 • Ayrışma ürünleri (örneğin aminler, UOB’ler)

 • Dökme soğutma ve kalıptan çıkarma sırasındaki UOB’ler


Anahtar evresel konular3

Anahtar Çevresel Konular

Hava Emisyonları

Dökmecilik prosesi:

 • Çeşitli emisyon kaynakları

 • Yakalama ve arıtma zor

  Kum kalıplama:

 • Büyük hacimli kum

 • Geri kazanım, tekrar kullanım & bertaraf

 • Artıklar (cüruf ve döküntü)


Anahtar evresel konular4

Anahtar Çevresel Konular

Diğer konular

Enerji Verimliliği:

 • Önemli çevresel bir konu

 • Isı geri kazanımı zordur (taşımacılık konuları)

  Su Tüketimi:

 • Soğutma & ani soğutma

 • Yüksek buharlaşma kayıpları

 • Yaş toz giderme, sorunlu çıkış suları üretir

 • Yüksek basınçlı presdöküm de sorun yaratmaktadır. (fenoller, yağlar)


Anahtar evresel konular5

Anahtar Çevresel Konular

Anahtar Parametreler

 • Eritme enerjinin %40 ila %60’ını kullanır (400-1200kWh/te).

 • Bağlayıcı, kimyasal ve kum miktarı prosese göre değişir

 • Su tüketimi fırın çeşidi ve baca gazı temizleme prosesine göre değişir.

 • Eritme sırasında oluşan toz 0 ila 10 kg/te arasında değişir (dökme demirin cupola eritmesi için).

 • Kalıp dökme toz emisyonlarını artırmaktadır.

 • UOB emisyonları 0.1 ila 1.5 kg/te arasında değişir.


Bat tan mlanmas ndaki konular

BAT Tanımlanmasındaki Konular

Ham madde depolama ve işleme:

 • Toprak ve su kirliliği önleme

 • İç geri dönüşümü en iyi hale getirme

  Metal eritme ve erimiş metal işleme:

 • Verimliliğin en iyi hale getirilmesi

 • Artıkların en aza indirilmesi

 • Fırın çeşidine bağlı olma durumu

 • Al ve Mg eritme yüksek kirlilik potansiyeline sahiptir


Bat tan mlanmas ndaki konular1

BAT Tanımlanmasındaki Konular

Kalıp & maça yapımı:

 • Tüketimin en aza indirilmesi

 • UOB ve koku emisyonlarının azaltılması

 • Farklı kalıplama yöntemlerinin etkisi

  Metal dökme:

 • Proses veriminin artırılması

 • Metal ürününün artırılması


Bat tan mlanmas ndaki konular2

BAT Tanımlanmasındaki Konular

Kaçak Gaz Yönetimi:

 • Toplama ve arıtma prosesleri

 • İşlem ve kullanılan bileşiklere göre değişmektedir

 • Kaçak emisyonların azaltılması

  Su Yönetimi :

 • Önleme & en aza indirme

 • Arıtma (kaynak ve kirleticilere göre değişir)


Bat tan mlanmas ndaki konular3

BAT Tanımlanmasındaki Konular

Enerji Verimliliği:

 • Eritme prosesinin yönetimi (%40 ila %60)

 • Diğer proses bileşenleri (örneğin kompresörler, hidrolik)

 • Fırın/kaçak gaz soğutmadan ısı geri kazanımı

  Kum Kullanımı:

 • Rejenerasyon

 • İç yeniden kullanım

 • Dış yeniden kullanım


Bat tan mlanmas ndaki konular4

BAT Tanımlanmasındaki Konular

Toz & katı artıklar:

 • Toz ve artıkların en aza indirilmesi için kullanılan teknikler

 • Toz, cüruf, artık vb toplama ve tekra kullanma

  Gürültü azaltımı:

 • Noktasal kaynaklar en önemli sorunları yaratır

 • Gürültü azaltma planları


Bat tan mlanmas ndaki konular5

BAT Tanımlanmasındaki Konular

İşletmeye kapatma:

 • Toprak kirliliği konuları

  Çevre yönetimi:

 • Çevre Yönetim Sistemleri (örneğin EMAS)


Gene l ve zel bat lar

Genel ve Özel BAT’lar

 • Genel BAT’lar

 • Demirli metal eritme için BAT

 • Demirsiz metal eritme için BAT

 • Kalıp Döküm için BAT

 • Kalıcı Kalıp Döküm için BAT


Gene l bat lar

Genel BAT’lar

Malzeme akışının yönetimi ve kontrolü:

 • Depolama ve işleme teknikleri

 • Ayrı depolama

 • Geri dönüşümü olan muhafazalar

 • Ürünün en iyi hale getirilmesi

 • Erimiş metal taşımacılığı ile ilgili iyi uygulamalar

  Bitirme teknikleri:

 • Kaçak gaz toplama ve arıtma

 • Temiz yakıt kullanımı ve kazan kontrolleri

 • Isı işleminden kaynaklanan egzoz gzının yakalanması


Gene l bat lar1

Genel BAT’lar

Gürültü azaltımı:

 • Gürültü azaltma stratejileri (genel & özel)

 • Çevreleme & önleme sistemleri

  Su Yönetimi:

 • Önleme & en aza indirme

 • Atık su yollarının ayrılması

 • Su geri dönüşümünün artırılması

 • Uygun arıtma yöntemleri (örneğin ayırıcılar, filtrasyon, sedimentasyon)


Gene l bat lar2

Genel BAT’lar

Kaçak emisyonlar (muhafazalı ve muhafazasız):

 • Egzoz gaz yakalamanın en iyi hale getirilmesi

 • Baca gazlarının mümkün olduğunca kaynağına yakın yerde toplanması

 • Uygun arıtma yöntemlerinin kullanılması

  Yönetim teknikleri :

 • Çevre yönetim sisteminin (örneğin EMAS) uygulanması ve buna bağlı kalınması

 • İşletmeye kapatma sırasında kirliliği önleyici tedbirlerin alınması


Demirli metal eritme bat lar

Demirli Metal Eritme – BAT’lar

Cupola fırınları:

 • Daha verimli teknikler (örneğin oksjen zenginleştirme)

 • Kaçak gazın yakalanması, soğutulması ve tozdan arındırılması (yaş arındırma & ısı geri kazanımı)

 • Cürufun en aza indirilmesi ve ön arıtımı

  Elektirk ark fırınları:

 • Güvenilir & verimli proses kontrolleri

 • “Köpüklü cüruf” uygulamaları

 • Kaçak gazın yakalanması, soğutulması ve tozdan arındırılması (torba filtre)

 • Filtre tozunun fırına geri verilmesi


Demirli metal eritme bat lar1

Demirli Metal Eritme – BAT’lar

İndüksiyon fırınlar:

 • Daha temiz kurda kullanımı

 • Ücretlendirme ve işletmede iyi uygulamalar

 • Orta frekans güç kaynağı kullanımı

  Döner fırınlar:

 • Ürünün en iyi hale getirilmesi ve oksijen bakımından zengin yakıcıların kullanımı

 • Kaçak gaz yakalama ve soğutma (ısı geri kazanımı ile beraber)

 • Tozdan arındırma (kuru)

 • Dioksin ve furan oluşumunun önlemesi ilgili tedbirler


Demirli metal eritme bat lar2

Demirli Metal Eritme – BAT’lar

Metal işleme:

 • Argon-oksijen dekarbürizasyon (AOD) çeviricilerinden kaçak gaz toplanması

 • Torba filtreler kullanılarak arıtma

 • Geri dönüşüm için MgO tozunun mevcut hale getirilmesi


Demirsiz metal eritme bat lar

Demirsiz Metal Eritme – BAT’lar

Al, Cu, Pb, Zn için İndüksiyon Fırınları:

 • Ücretlendirme ve işletmede iyi uygulamalar

 • Orta frekans güç kaynağı

 • Atık ısı geri kazanımı

 • Kaçak gaz toplanmasının artırılması

 • Kuru baca gazı temizlemenin kullanılması


Demirsiz metal eritme bat lar1

Demirsiz Metal Eritme – BAT’lar

Diğer fırın çeşitleri:

 • Fırın kaçak gazlarının toplanması

 • Kaçak emisyonların azaltılması

  Demirsiz Metal Arıtımı:

 • Al gazdan arındırma/temizleme için pervane istasyonu

 • Mg eritimi için SO2 kullanımı (>500 te/y)

 • Mg eritimi için SO2 kullanımı veya SF6 azaltılması (<500 te/y)


Kal p d kme bat lar

Kalıp Dökme – BAT’lar

Yeşil kum hazırlanması:

 • Egzoz yakalama & temizleme

 • Yakalanan tozun geri dönüşümünün artırılması

  Kimyasal bağlı kum:

 • Bağlayıcı ve reçine tüketiminin en aza indirilmesi

 • Kaçak UOB emisyonlarının en aza indirilmesi (uygun yerlerde su bazlı kaplamaların kullanılması)

 • Amin emisyonlarının en aza indirilmesi (soğuk kutu maça hazırlanması)


Kal p d kme bat lar1

Kalıp Dökme – BAT’lar

Dökme, soğutma & karıştırma:

 • Sınırların belirlenmesi & egzoz çıkarma sağlanması

 • Yaş veya kuru tozdan arındırma ile gazın arıtımı


Di er bat lar

Diğer BAT’lar

Kalıcı kalıp dökme:

 • Yağmur suyu ve sızıntı suyunun toplanması ve arıtımı

 • Yağ buharı önleme (elektrostatik çökeltici)

  Kimyasal bağlı kum hazırlanması:

 • Maça çıkarma birimi

 • Yaş veya kuru tozdan arındırma ile arıtım

 • Piyasa etkenleri ile gerekçelendirildiği durumlarda kum geri dönüşümü


Bat emisyon seviyeleri

BAT Emisyon Seviyeleri

Dökme işlemlerinin bitirilmesi:

 • Toz

 • 5-20 mg/Nm3

  Demirli Metal Eritme:

 • Toz5020 mg/Nm3

 • SO220-100 (Sıcak Tesis)

  100-400 (Soğuk Tesis)

 • NOx20-50 (EAF)50-250 (Döner F)

  Demirsiz Metal Eritme:

 • Toz 1020 Mm3

 • Aluminyum eritme3 mg/Nm3

 • Al için Şaft fırın SO230-50 mg/Nm3

 • Al için Ocak Fırın SO2 15 mg/NM3)


Yeni teknolojiler

Yeni Teknolojiler

 • Cupola eritmede daha az yanabilen malzeme kullanımı

 • Metal içeren filtre tozunun geri dönüşümü

 • Atık gaz geçirimi ile anilin geri kazanımı

 • Tüm maça yapımı için inorganik metreleme


D kmecilik sekt r in mevcut en uygun teknikler bat2

“Dökmecilik Sektörü İçin Mevcut En Uygun Teknikler (BAT)”

Dr. Zeynep Yöntem


 • Login