Humanizam i renesansa
Download
1 / 22

Humanizam i renesansa - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Humanizam i renesansa. Italija u poznom srednjem veku. Humanizam i renesansa, kao novi kulturni i umetnički pravci se najpre razvijaju u Italiji Pojava humanizma i renesanse povezana je sa usponom gradova i gradjanske klase

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Humanizam i renesansa' - ebony-bowen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Italija u poznom srednjem veku
Italija u poznom srednjem veku

 • Humanizam i renesansa, kao novi kulturni i umetnički pravci se najpre razvijaju u Italiji

 • Pojava humanizma i renesanse povezana je sa usponom gradova i gradjanske klase

 • Na Apeninskom poluostrvu su bili najvidljiviji ostaci antičkog razdoblja

 • Na kulturni preporod uticao je i dolazak učenih Vizantinaca u Italiju, nakon pada Carigrada, koji su na zapad doneli dela učenih grčkih pisaca i filozofa
Humanizam
Humanizam država:

 • Svoje korene pronalazi u antičkoj grčkoj filozofiji, koja je kao svoj ideal isticala “slobodnog čoveka”

 • Tokom srednjeg veka Crkva je potisnula ovo shvatanje tvrdeći da je Bog merilo svih vrednosti

 • Humanizam vraća čoveka u centar interesovanja


 • Humanisti su se zalagali za: država:

 • Individualizam (shvatanje da je pojedinac najveća vrednost društva)

 • Empirizam (učenje po kojem je iskustvo jedini izvor saznanja)

 • Racionalizam (učenje po kojem je razum izvor saznanja, nadredjen iskustvu)

 • Humanisti su se zalagali za svestrano obrazovanog čoveka, koji ne prihvata dogmatsko tumačenje sveta • U periodu humanizma podstiče se razmišljanje o državi i politici

 • Nikolo Makijaveli napisao je delo “Vladalac”

 • Da bi stvorio moćnu državu vladalac mora da bude “jak kao lav i lukav kao lisica”

 • On je prvi uočio da politika ne podleže etičkim principima, hrišćanski moral i politika nemaju dodirnih tačaka

 • Makijaveli je i začetnik ideje o nacionalnoj državi i prvi teoretičar ujedinjenja Italije • Humanizam se iz Italije širio po čitavoj Evropi politici

 • Najznačajniji predstavnici humanizma u severnoj Evropi bili su

 • Erazmo Roterdamski (u Nemačkoj)

 • Tomas Mor (u Engleskoj)

 • Tomas Mor je napisao delo “Utopija”, u kojem je izneo ideju idealne države, bez privatne svojine i sa verskom tolerancijom


Renesansa
Renesansa politici

 • Naziv je francuskog porekla i u prevodu znači preporod

 • Renesansa predstavlja novi umetnički pravac, nastao u Italiji

 • Renesansni autori inspiraciju nalaze u delima antičke umetnostiDuomo
Duomo politici • Po ugledu na antiku, u vajarstvu dominiraju predstave ljudskog tela

 • Najpoznatiji vajar renesanse bio je Mikelandjelo Buonaroti

 • Njegove najznačajnije statue su “David” i “Mojsije”

 • Mikelandjelo je bio i vrhunski slikar, oslikao je Sikstinsku kapelu u Vatikanu

Tajna ve era
Tajna večera i antičke mitologije