Humanizam i renesansa
Download
1 / 22

Humanizam i renesansa - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Humanizam i renesansa. Italija u poznom srednjem veku. Humanizam i renesansa, kao novi kulturni i umetnički pravci se najpre razvijaju u Italiji Pojava humanizma i renesanse povezana je sa usponom gradova i gradjanske klase

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Humanizam i renesansa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Humanizam i renesansa

Humanizam i renesansa


Italija u poznom srednjem veku

Italija u poznom srednjem veku

 • Humanizam i renesansa, kao novi kulturni i umetnički pravci se najpre razvijaju u Italiji

 • Pojava humanizma i renesanse povezana je sa usponom gradova i gradjanske klase

 • Na Apeninskom poluostrvu su bili najvidljiviji ostaci antičkog razdoblja

 • Na kulturni preporod uticao je i dolazak učenih Vizantinaca u Italiju, nakon pada Carigrada, koji su na zapad doneli dela učenih grčkih pisaca i filozofa


Humanizam i renesansa

 • Italija je krajem 15.veka bila podeljena na 5 velikih država:

 • Veneciju

 • Firencu

 • Milansko vojvodstvo

 • Papsku državu i

 • Napuljsku kraljevinu


Humanizam i renesansa

 • Karta Italije u 15.veku


Humanizam

Humanizam

 • Svoje korene pronalazi u antičkoj grčkoj filozofiji, koja je kao svoj ideal isticala “slobodnog čoveka”

 • Tokom srednjeg veka Crkva je potisnula ovo shvatanje tvrdeći da je Bog merilo svih vrednosti

 • Humanizam vraća čoveka u centar interesovanja


Humanizam i renesansa

 • Humanisti su se zalagali za:

 • Individualizam (shvatanje da je pojedinac najveća vrednost društva)

 • Empirizam (učenje po kojem je iskustvo jedini izvor saznanja)

 • Racionalizam (učenje po kojem je razum izvor saznanja, nadredjen iskustvu)

 • Humanisti su se zalagali za svestrano obrazovanog čoveka, koji ne prihvata dogmatsko tumačenje sveta


Humanizam i renesansa

 • Pretečama humanizma smatraju se italijanski pisci 14.veka:

 • Frančesko Petrarka (ljubavni soneti posvećeni Lauri)

 • Dante Aligijeri (Božanstvena komedija)

 • Djovani Bokačo (Dekameron)

 • Dante i Bokačo su u svojim delima kritikovali Crkvu i njen poredak


Humanizam i renesansa

 • U periodu humanizma podstiče se razmišljanje o državi i politici

 • Nikolo Makijaveli napisao je delo “Vladalac”

 • Da bi stvorio moćnu državu vladalac mora da bude “jak kao lav i lukav kao lisica”

 • On je prvi uočio da politika ne podleže etičkim principima, hrišćanski moral i politika nemaju dodirnih tačaka

 • Makijaveli je i začetnik ideje o nacionalnoj državi i prvi teoretičar ujedinjenja Italije


Humanizam i renesansa

 • Nikolo Makijaveli (1469-1527)


Humanizam i renesansa

 • Humanizam se iz Italije širio po čitavoj Evropi

 • Najznačajniji predstavnici humanizma u severnoj Evropi bili su

 • Erazmo Roterdamski (u Nemačkoj)

 • Tomas Mor (u Engleskoj)

 • Tomas Mor je napisao delo “Utopija”, u kojem je izneo ideju idealne države, bez privatne svojine i sa verskom tolerancijom


Renesansa

Renesansa

 • Naziv je francuskog porekla i u prevodu znači preporod

 • Renesansa predstavlja novi umetnički pravac, nastao u Italiji

 • Renesansni autori inspiraciju nalaze u delima antičke umetnosti


Humanizam i renesansa

 • Najznačajnije gradjevine renesansnog perioda su:

 • Katedrala Duomo u Firenci, koju je projektovao Filipo Bruneleski

 • Palata Piti u Firenci

 • Crkva Sv.Petra u Rimu (u njenom projektovanju učestvovao je Mikelandjelo Buonaroti)


Duomo

Duomo


Crkva sv petra u rimu

Crkva Sv.Petra u Rimu


Humanizam i renesansa

 • Po ugledu na antiku, u vajarstvu dominiraju predstave ljudskog tela

 • Najpoznatiji vajar renesanse bio je Mikelandjelo Buonaroti

 • Njegove najznačajnije statue su “David” i “Mojsije”

 • Mikelandjelo je bio i vrhunski slikar, oslikao je Sikstinsku kapelu u Vatikanu


Humanizam i renesansa

 • David


Humanizam i renesansa

 • U slikarstvu dominiraju teme: nagog tela, motiva iz Biblije i antičke mitologije

 • Renesansni slikari su prvi počeli da primenjuju linearnu perspektivu

 • U slikarstvu razlikujemo ranu renesansu (15.vek) i poznu renesansu (prva polovina 16.veka)


Humanizam i renesansa

 • Najveći renesansni slikari u Italiji bili su:

 • Leonardo da Vinči (Tajna večera i Mona Liza)

 • Mikelandjelo

 • Ticijan

 • Rafaelo Santi


Tajna ve era

Tajna večera


Humanizam i renesansa

 • Najpoznatiji renesansni slikari u Nemačkoj bili su:

 • Albreht Direr i Hans Holbajn Mladji

 • Najpoznatiji renesansni slikari u Nizozemskoj bili su:

 • Peter Brojgel Stariji i Hijeronimus Boš


Humanizam i renesansa

 • U 16.veku stvarala su i dva velika evropska književnika:

 • Vilijem Šekspir

 • Tragedije: Hamlet, Kralj Lir, Magbet, Otelo, Romeo i Julija

 • Komedije: San letnje noći, Mletački trgovac, Ukroćena goropad

 • Migel Servantes: Don Kihot


Humanizam i renesansa

 • Vilijem Šekspir (1564-1616)


ad
 • Login