การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อป้องกัน การเกิดเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 35

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อป้องกัน การเกิดเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปี 2554 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. 131. 96. 193. 132. 33. 60. 129. 57. 252. 83. 77. 202. 75. 143. HIV in each schemes 2011 ( N=3 , 103 ราย).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อป้องกัน การเกิดเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5958794


5958794

/ 2554

131

96

193

132

33

60

129

57

252

83

77

202

75

143


5958794

HIV ineach schemes 2011 (N=3,103 )


5958794

/

2547 - 2554

()

NAP Programe


5958794

/

2550 - 2554

()

NAP Programe


5958794


5958794

/.

Input

Process

Out put

Outcome

Impact

 • VCT

 • monitor CD4 6

 • TB,CM,STI

 • OI: PCP, CM

 • PMTCT

.,...

 • /

 • ..

4

 • ..

HA

OI

CD4

VL

 • KPI HIVQUAL-T, EWI

 • KPI QI


5958794

Adult HIVQUAL-T Indicators/

2005 - 2011

(%)

2010 HIVOUAL-T V. 5.3 with NAP


Ewi adult

EWI ADULT

 • Patient retention on first-line ART at 12 month (EWI3a) goal: 70

 • VL supression following 12 months of first line ARV(EWI8a) goal: 70

(%)


Ewi adult1

EWI ADULT

1) Patient change ART to second line after 12 month (EWI3b)goal: 0

2) Patient loss to follow-up during 12 month after startART(EWI2) goal: 20


Adult hiv aids

ADULT HIV/AIDS


5958794


5958794


Pre post test

PRE-POST TEST


Adult hiv aids1

ADULT HIV/AIDS


5958794


5958794


5958794

1. 2.


5958794


5958794


5958794


5958794


5958794


Aldolescent hiv mtct

ALDOLESCENT HIV [MTCT]


5958794

Aldolescent HIV [MTCT]


5958794


5958794

/


5958794

/


Adult hiv aids2

ADULT HIV/AIDS


Adherence

ADHERENCE


5958794

/


5958794


5958794


Early warning system

EARLY WARNING SYSTEM

DR


5958794

.


 • Login