Nya referensvärden för spirometri - PowerPoint PPT Presentation

Nya referensv rden f r spirometri
Download
1 / 27

 • 293 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nya referensvärden för spirometri. Per Gustafsson, öl, docent Barn- och Ungdoms-Medicin, Klin Fys Lab samt FoU-centrum Kärnsjukhuset, Skövde. Innehåll. Varför spirometri Vad är spirometri Lungutveckling Vad är referensvärden Vaför är referensvärden viktiga

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nya referensvärden för spirometri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nya referensv rden f r spirometri

Nya referensvärden för spirometri

Per Gustafsson, öl, docent

Barn- och Ungdoms-Medicin, Klin Fys Lab samt FoU-centrum

Kärnsjukhuset, Skövde


Inneh ll

Innehåll

 • Varför spirometri

 • Vad är spirometri

 • Lungutveckling

 • Vad är referensvärden

 • Vaför är referensvärden viktiga

 • Problem med referensvärden

 • Senaste nytt om referensvärden


Varf r spirometri

Varför spirometri

 • Med enkel spirometri kan lungsjukdom som orsak till andningsbesvär eller onormal fysisk utröttbarhet ofta direkt påvisas

 • Obstruktiv funktionsavvikelse kan direkt diagnosticeras och restriktiv avvikelse kan indikeras

 • Astmadiagnosen kan ibland direkt verifieras

 • Objektivt mått vid uppföljning lungsjukdom

 • Lungfunktionen (FEV1) är direkt kopplad till överlevnad


Hj lp att skilja frisk fr n sjuk

1.6

1.4

1.2

1.0

.8

.6

.4

.2

FEV0.75 (L)

0.0

40

60

80

100

120

140

Height (cm)

Hjälp att skilja frisk från sjuk

1.6

1.6

FEV0.75 (L)

1.4

1.4

1.2

1.2

1.0

1.0

0.8

.8

0.6

.6

0.4

Frisk

CF

.4

0.2

.2

FEV0.75 (L)

0.0

40

60

80

100

120

140

40

60

80

100

120

140

Längd (cm)

Kozlowska, AJRCCM 2008


Hj lp att styra behandlingen

Hjälp att styra behandlingen

Förlopp för FEV1 hos pojke CF

3.5

Patientens värde

Förväntat

3

2.5

2

Nedre normalgräns

FEV1 (L)

1.5

1

0.5

0

143

147

149

151

Längd (cm)


Enkel dynamisk spirometri

Enkel dynamisk spirometri

Den maximala luftvolym som kan andas ut vid en forcerad exspiration


Enkel spirometri

Enkel spirometri

FEV1

FVC

FEV1/FVC %

Flöde-volym-kurvan


Enkel spirometri1

Enkel spirometri

FEV1 = luftrörsdiameterFVC = lungstorlekFEV1 / FVC % = luftrörsdiameter i förhållande till lungstorlek


Nya referensv rden f r spirometri

Förflyttning av det flödesbegränsande segmentet i perifer riktning under expirationen


Nya referensv rden f r spirometri

Förändringar av formen på MEFV-kurvan under ökande obstruktion

100

Flöde

0

0

Expirerad volym (% pred)

100


Nya referensv rden f r spirometri

Lungutveckling och referensvärden


Nya referensv rden f r spirometri

MEFV-kurvor hos fyra barn 4, 9, 17 och 34 månader gamla.

Notera det relativt restriktiva mönstret tidigt i barndomen!

Adult-type pulmonary function tests in infants without respiratory disease.

Castile R et al. Pediatr Pulmonol 2000; 30: 215-7.


Nya referensv rden f r spirometri

Könsskillnader i luftvägskaliber och tillväxt av denna gentemot lungstorlek

Implications for natural history

of respiratory diseases

over the whole lifespan:

‘Respiratory diseases in Women’

Eur Respir Mon 2003;25

Merkus et al. J Appl Physiol. 1993;75:2045


Nya referensv rden f r spirometri

Dysanaptisk (ojämn) lungtillväxt

“ Oproportionerlig men fysiologiskt normal tillväxt av luftrören i relation till lungvolymen“

(Green et al. J Applied Physiol 1974;37:67)

 • Förklarar inter-individuella variationer i flöde relativt lungvolym

 • Dysanapsis kan börja i tidig barndom(Martin et al. J Applied Physiol 1988;65:822)


Forts tter man att ha sm luftv gar fr n sm barns ldern till vuxen lder

Fortsätter man att ha små luftvägar från småbarnsåldern till vuxen ålder?

26 friska män och 21 kvinnor följda under 18 år

Notera betydande “tracking” med åldern!

Martin TR et al. J Appl Physiol 1988; 65: 822-8.


Var kommer referensv rden fr n

Var kommer referensvärden från ?


Normalomr det

Frisk = Normal

Normalvärdesområde (95 % av populationen)

Värden utanför klassificeras som onormala

Normalområdet

Hb-värde

170 g/dL

125 g/L


Referensekvationer f r spirometri

Referensekvationer för spirometri

 • Samma princip men nu beror normalområdet på fler faktorer, t ex längd, ålder, kön och etnicitet

Predikterat FEV1

Längd (cm)


Referenspopulationen

Referenspopulationen

 • Vilka är med i “stickprovet” från populationen?

 • Hur har stickprovet valts ut ?

 • När gjordes stickprovet ?

 • Stickprovet ska vara stort, slumpmässigt utvalt och spegla den aktuella populationens karakteristika


 • Nya referensv rden f r spirometri

  Referenspopulation för lungfunktion

  • Utesluta

   • Luftvägsinfektion nyligen

   • Kroniska tillstånd (t ex CF)

   • Kongenitala tillstånd som påverkar lungfunktionen

  • Hur gör vi med

   • rökanamnes ?

   • astma eller bronkit som barn ?

   • prematuritet ?

   • exposition för luftföroreningar ?

   • feta och undernärda ?


  Pubertetsspurten

  Kroppsstorlek och lungfunktion ökar i relation till ålder under tonåren, men i varierande takt

  Referensekvationer för yngre barn underskattar lungfunktionen i övre tonåren

  De Groodt ERJ 1988

  Hibbert M PP 1989

  Borsboom:AJRCCM 1996

  Chinn: Ann Hum Biol 2006

  Pubertetsspurten


  Betydelse av ldern

  Betydelse av åldern

  • Relationen mellan lungvolym och kroppsstorlek skiljer sig

   • under de första levnadsåren,

   • under pubertetsspurten

   • under åldrandet

  • För spirometriska mått kan interaktionstermen “ålder * längd” överkomma denna svårighet

   • Quanjer et al 1995, Chinn et al 2006


  Spirometri resultat beror ocks p

  Spirometri-resultat beror också på

  • Teknik

  • Utrustning

  • Mätsituation

  • Vilket mått man mäter

  • Kriterier för kvalitetskontroll

  • När mätningarna gjordes


  Nya referensv rden f r spirometri

  Sekulära trender

  Menarche

  Slutlängd

  de Muinck Keizer-Schrama et al.

  Hum Reproduction Update 2001;7:287

  Freriks et al.

  Pediatr Res 2000;47:316


  Nya referensv rden f r spirometri

  Kohort-effekter på lungfunktionen

  Cross-sectional data


 • Login