ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKÖĞRETİM OKULU - PowerPoint PPT Presentation

Zel antalya envar lk ret m okulu
Download
1 / 66

  • 193 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKÖĞRETİM OKULU. SORULARLA 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM VE CEVAPLARI. SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu?. Dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında, ortalama eğitim süresi 11 - 12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye’de ise toplam nüfusun

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKÖĞRETİM OKULU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zel antalya envar lk ret m okulu

ZEL ANTALYA ENVAR LKRETM OKULU

SORULARLA

12 YILLIK ZORUNLU ETM

VE CEVAPLARI


Soru 1 bu yasal de i ikli e neden gerek duyuldu

SORU 1: Bu yasal deiiklie neden gerek duyuldu?

  • Dnya genelindeki uygulamalara bakldnda, ortalama eitim sresi 11 - 12 yl veya daha zerindedir. Trkiyede ise toplam nfusun

    ortalama eitim sresi 6 - 6,1 yl civarndadr. Baka bir ifadeyle, gelimi dnya lkeleri ile Trkiyenin eitim sresi arasnda tam yar yarya bir fark sz konusudur.


Zel antalya envar lk ret m okulu

Avrupa Birlii lkeleri 2020 ylna kadar nfuslarnn en az yzde 90n lise mezunu yapmak zere hedeflerini revize ettiler. Japonya ve Gney Kore a nfusunun yzde 100n

niversite mezunu yapmaya alyor. Daha birok lkeden veya blgeden bu tr rnekleri artrmak mmkndr. lkemizde ise nfusun sadece yzde 28inin lise mezunu olduu dikkate alnrsa, bu deiiklie ihtiyacn ne kadar gerekli olduu anlalr


Zel antalya envar lk ret m okulu

Dzenlemenin en nemli amalarndan biri de eitim sistemimizi demokratikletirme ve esnekletirme arzusudur. Deiik kademelerde

oluturulacak seimlik derslerle her kesimden vatandalarmzn ve rencilerimizin eitimden beklentileri, sosyal ve kltrel talepleri karlanmaya allacaktr. renciler sporda, sanatta veya baka bir alanda yetenek sahibi ise veya bu alanlarn birinde kendini gelitirmek istiyorsa 5. snftan itibaren kendisine bu imkn tannm olacaktr


Zel antalya envar lk ret m okulu

Dzenlemeyle getirilen bir baka yenilik ise eitimin kademelere blnmesidir. Birinci kademe 4 yl sreli ilkokul, ikinci kademe 4 yl sreli ortaokul ve nc kademe 4 yl sreli lise olarak yaplandrlmtr.Bylece kademeler aras yatay ve dikey geilere imkn tannm, esnek yap sayesinde bireye yetenek ve geliimine gre erken yalarda tercih hakk tannmtr.


Zel antalya envar lk ret m okulu

Yaplan deiiklik ile ilkretim a 6 - 13 ya olarak deitirilmi ve Eyll ay sonu itibaryla 5 yan doldurmu, 6 yana girmi ocuklarmzn ilkretime balamalarna frsat verilmitir. Bu konuda dnya genelindeki uygulamalarla paralellik salanm, erken yata eitime balayan bireyin bir yl erken hayata adm atmas salanmtr. Gnmz dnyasnda istenilen her trl teknolojik ve fizik artlarn uygunluu gz nne alndnda bireyin okula bir yl erken balamas ok nemlidir


Zel antalya envar lk ret m okulu

Sekiz yllk kesintisiz eitimde 1. snf rencisi ile 8. snf rencisi ayn bahede oyun oynuyor, ayn tuvaleti kullanyor ve ayn kantinde alveri yapmak iin sraya giriyordu. Yetikin rencilerin bedensel stnlkleri karsnda altsnf rencileri ezilebiliyor, ortak meknlardan yeterince yararlanamyordu.Yeni sistem, ya araln drerek ilkokullarn ayr binalarda, dier okullara(ortaokul ve lise) devam eden rencilerin ise farkl binalarda eitim yapmasna imkan veriyor.


Soru 2 bu d zenleme ile imdi durum ne olmu tur

SORU 2: Bu dzenleme ile imdi durum ne olmutur?

Bu deiikliklerle birlikte halen uygulanmakta olan 8 yllk sre kademeye ayrlmtr. Birinci kademe 4 yl sreli ilkokul (1. 2. 3.ve 4. snf), ikinci kademe 4 yl sreli ortaokul (5. 6. 7. ve 8. snf) ve nc kademe 4 yl sreli lise (9. 10. 11. ve 12. snf) olarak dzenlenmitir.

zellikle ikinci kademe, yani ortaokullar, rencilerin daha zgr

bir birey olarak sivil toplum ve demokratik devlet anlay gereince eitim

srelerinde zgr ve karar deitirme hakkna sahip olmalarna frsat

vermektedir.

Ortaokullar, program btnl korunarak, st retim programlarnn

btnne ynelik olarak fazla sayda seenei barndrp, lise renim srecinde

yer alan programlarn tercih edilmesine frsat verecek esneklikte tasarlanacaktr.


Zel antalya envar lk ret m okulu

Dnyada da temel dersler dnda bireylerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun semeli derslerden oluan seimlik ders programlar uygulanmaktadr.Yeni dzenleme ile ortaokul ve liselerde, Kuran- Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatnn semeli ders olarak okutulmas salanmtr.Ayrca ortaokullarda, yani ikinci 4 yllk kademede Trke, Matematik,Fen, Sosyal Bilgiler ve Yabanc Dil gibi temel dersler dnda seimlik dersler ile lise eitimi iin alt yap oluturulacaktr.Ortaokullardaki temel dersler (core subject) dndaki seimlik dersleri,rencinin veya ebeveyninin isteine ve tercihine bal olarak alabilme ESNEKL getirilmektedir.Bylece bireylerin demokratik hak ve taleplerine snrlama deil, aksine

salanan esneklik ile bu hak ve taleplerin kullanlmasna imkn tannmtr.


Soru 3 bu yeni d zenleme nas l al acak

SORU 3: Bu yeni dzenleme nasl alacak?

Yeni yap u an iin sadece ilkokula balayacak olan renciler ile 8. snf bitirecek rencileri dorudan ilgilendirmektedir. Ara snflar, rnein 3. snfta okuyan bir renci iin yeni bir durum u an iin sz konusu deildir.

Onlar, ortaokula geecei zaman, yani 4. snf bitirecekleri zaman yeni sistemle ve onun sunduu avantajlarla tanacaklardr


Zel antalya envar lk ret m okulu

Sistemin nasl alacana gelecek olursak: 2012 2013 retim ylnda 30 Eyll 2012 tarihi itibaryla 5 yan tamamlayacak olan ocuklar

ilkokul 1. snf rencisi olarak kayt yaptracaklardr. u anda ilkretim 5,6 ve 7. snflarda okuyan ocuklarmz ise yine ayn ilkretim okullarnda okumaya devam edeceklerdir. 4. snfta okuyan renciler ise artk ilkretim5. snf deil, ortaokul rencisi olacaklar, ancak snf numaralarnda kesinti ve yeniden balama sz konusu olmayacandan 5. snf rencisi olmaya devam edeceklerdir.


Zel antalya envar lk ret m okulu

lkretim 8. snfta okuyan renciler ise eitim sisteminden ayrlamayacaklar ve zorunlu eitimlerine devam edeceklerdir. Bu renciler 2012 2013 retim ylnda lise 1 (9. snf) rencisi olarak renimlerine devam etmek zorundadrlar.

12 yllk zorunlu eitime balama ya Eyll sonu itibaryla 5 yan tamamlayanlar iin balayacandan, doal olarak gerek okul ncesi gerekse ilkokul 1. snf program yeni dzenlemelere uygun hale getirilmek zere gzden geirilmektedir.


Zel antalya envar lk ret m okulu

Ayrca, bilindii gibi bu deiiklikler yaplmadan nce de gerek ilkretim okullarnda

ortaretim okullarnda okutulacak dersler Talim ve Terbiye Kurulunun karar ile

belirleniyordu. Hangi derslerin zorunlu ders olarak tm rencilere, hangi derslerin ise

seimlik ders olarak seen rencilere okutulaca Talim ve Terbiye Kurulu karar ile

belirlenebiliyordu. imdi ise yine Talim ve Terbiye Kurulu hangi derslerin zorunlu

dersler,hangi derslerin seimlik dersler olacan belirleyecek, ancak Kanunda yer

alan hkm gerei ayrca ortaokullar ile imam hatip ortaokullarnda farkl

programlar arasnda tercihe imkn verecek ekilde bu belirlemeyi yapacaktr.

Yine ortaokullar ile imam hatip ortaokullarnda rencilerin ilgi ve tercihlerine

gre seimlik dersler oluturulacaktr. Ayrca, tm ortaokul ve liselerde Kuran-

Kerim ve Hz. Peygamberin Hayat istee bal semeli ders olarak okutulacak

dersler arasnda yer alacaktr.


Zel antalya envar lk ret m okulu

Yeni sistemin almasyla ilgili olarak u hususu da belirtmek gerekir.

lkokul 4. snf tamamlayan ocuklar ya imam hatip ortaokullarna ya da dier

ortaokullara gidebileceklerdir. Ancak bu konuda unu ifade etmekte yarar vardr: Genel

ortaokullar ile imam hatip ortaokullarnda okutulacak zorunlu dersler ile istee bal

semeli olan Kuran- Kerim ve Hz. Peygamberin Hayat derslerinde herhangi bir farkl

olmayacak, sadece dier semeli derslerde farkllklar oluabilecek.


Soru 4 bu sistemi neden 4 4 4 diye ay r p tan mlad n z

SORU 4: Bu sistemi neden 4+4+4 diye ayrp tanmladnz?

Bu konudaki isimlendirmenin temeli 2010 ylnda yaplan Milli

Eitim urasnda alnan kararlara dayanmaktadr. Ayrca unu da ifade etmek

gerekir ki, dnyada bu konuda o kadar ok eitli kademelendirme var ki, bir

kan rnek olarak verirsek: 8+4, 3+5+2, 4+5+2, 5+4+3, 5+3+4, 6+2+4, 6+3+2,

6+3+3, 6+3+4, 7+3+2. Her bir lke kendi gelenekleri, kltrleri, bulunduu

corafi konum vb. gibi birok sebeple bu kademeleri oluturuyor Yeni yapda, hedeflenen esnek program anlay ve ocuklarn geliim zellikleri esas

alnarak bu kademelendirme yaplmtr

lk drt, ocuun okula alt ve temel becerileri kazand evredir.

kinci drt, ocuun yeteneklerini snad ve gelitirdii bir kademedir

nc drt ise ocuun yetenek, geliim ve tercihleri dorultusunda

genel eitim veya mesleki ve teknik eitim alaca kademedir.


Soru 5 bu kanun yeterince tart ld m

SORU 5: Bu Kanun yeterince tartld m?

Dier taraftan Cumhuriyetin ilk gnlerinden bu yana zorunlu eitim sresinin uzatlmas her kesim tarafndan ileri srlm ve genel kabul grm bir dncedir. Nitekim zaman zaman zorunlu eitim sreleri uzatlm, son olarak 1997 ylnda 8 yla karlmtr. Ancak bu srenin kesintisiz olmas, biraz nce de ifade edildii gibi ilk gnnden itibaren eitim camias, akademi dnyas, eitli toplum kesimleri ve siyasiler tarafndan srekli tartlmtr. Dier taraftan son yllardaki Milli Eitim uralarna da bakldnda bu tartmalarn yapldn ve son olarak 2010 urasnda tavsiye kararna dntrldn gryoruz.

Ayrca teklif verildikten sonra konu Trkiye Byk Millet Meclisi Milli Eitim,

Kltr, Genlik ve Spor Komisyonundaki almalar sresince konuyla ilgili tm

sivil toplum rgtleri ve akademik evrelerin gr ve nerileri alnmak zere dinlenmi, uygun olanlar metne yanstlm, Genel Kurul almalar sresince

de toplumdaki tartmalar, deerlendirmeler, neriler dikkate alnarak baz deiiklikler gerekletirilmitir.


Soru 7 ni in medya ve sivil toplum rg tleri bu konuya bu kadar olumsuz yakla yorlar

SORU 7: Niin medya ve sivil toplum rgtleri bu konuya bu kadar olumsuz yaklayorlar?

Bu dzenlemeye kar klar iki temel nedene dayandrabiliriz.

Birincisinde ideolojik bir bak vardr. Byle dnenler, bireysel ve kltrel farkllklar bir potada eriterek tek tip insan yetitirmek alkanlndan vazgeemiyorlar. Dnyayla rekabet etmek gibi bir ama tamyorlar.

kinci neden ise bilgi eksiklii, yaplan deiikliin objektif bir ekilde ve ok ynl deerlendirilememesidir. Eitim ile ilgili konularda bilimsel yeterlilii bulunmayan ve dzenlemeden habersiz, ama kategorik olarak belirli bir taraf iinde olanlarn eletirileri gerei yanstmamaktadr.


Soru 8 bu yeni sitem 2012 eyl l ay nda uygulanacak m

SORU 8: Bu yeni sitem 2012 Eyll aynda uygulanacak m?

Bu Kanunla getirilen sistem 2012 - 2013 retim ylnda uygulamaya geirilecektir. Bu sene 4. snf tamamlayan ilkretim rencileri ortaokul 1. snf rencisi olarak, 8. snf tamamlayan renciler ise zorunlu eitim kapsamnda 9. snfa (liseye) balamak zorundadr


Soru 9 okul ncesi e itim hangi ya ta ba layacak

SORU 9: Okul ncesi eitim hangi yata balayacak?

Okul ncesi eitime balama yanda herhangi bir deiiklik

yaplmamtr. Yeni sistem gerekletirilmeden nce 37 72 ay arasndaki ocuklar okul ncesi eitime gidebiliyorlard. imdi de yine 36 ayn tamamlam ocuklar okul ncesi eitime balayabileceklerdir. Ancak zorunlu temel eitime balama ya deimi olduundan st snrda bir deiiklik sz konusudur. Buna gre, 30 Eyll 2012 tarihi itibariyle 37 - 66 ay arasndaki ocuklarn anaokulunda veya uygulama snflarnda, 48 - 66 ay arasndaki ocuklarn ise anasnflarnda okul ncesi eitim almalar salanacaktr


Soru 10 zorunlu e itime ilkokula ba lama ya ne olacak

SORU 10: Zorunlu eitime (ilkokula) balama ya ne olacak?

2012 - 2013 eitim ve retim yl iin 30 Eyll 2012 tarihi itibaryla 66. ayn tamamlayacak ocuklar olan 30 Eyll 2007 tarihinde ve ncesinde domu rencilerin okul kayt ilemleri e-okul sistemi zerinden merkezi sistemle yaplacaktr. Ancak, yaa kayt hakk elde etmemi olduu halde fizik ve ruh geliim ynnden hazr olduu dnlen 61 - 66 ay arasndaki ocuklar da velisinin yazl istei zerine ilkokul eitimine ynlendirilebilir.


Zel antalya envar lk ret m okulu

SORU 11: 2007 doumlu bir ocuun ailesi birinci snfa deil de anaokuluna ocuunu vermek isterse ne olacak?

2007 yl doumlular doum aylarna gre ayrtrarak

deerlendirmek gerekir. Bir nceki soruda da ifade edildii gibi, 2012 2013 eitim ve retim yl iin 30 Eyll 2012 tarihi itibariyle 66. ayn dolduranlarn kayt ilemi e-okul sistemi zerinden merkezi sistemle yaplacaktr. 30 Eyll 2007 tarihinden sonra doan ve geliim ynnden yeterince hazr olduu

dnlen 61 - 66 ay arasndaki ocuklar ise velisinin istemesi halinde ilkokula ynlendirilebilecek, aksi halde okul ncesi eitim kurumlarna devamlar salanacaktr.


Soru 12 lkokula kay t nas l yap lacak

SORU 12: lkokula kayt nasl yaplacak?

2012 - 2013 eitim retim yl iin 30 Eyll 2012 tarihi itibaryla 66. ayn dolduranlarn (30 Eyll 2007 ve ncesinde doanlarn) ilkokul birinci snf kaytlar e-okul sistemi zerinden adrese dayal veri tabanndan alnan bilgilerle otomatik olarak yaplacaktr. Velilerin kayt ile ilgili yapacaklar herhangi bir ilem olmayacaktr.


Soru 13 ocuklar daha erken ya ta okula ba lay nca yap lan e itim onun i in daha a r kalmayacak m

SORU 13: ocuklar daha erken yata okula balaynca, yaplan eitim onun iin daha ar kalmayacak m?

.Birinci snfta uygulanacak programlar yeni durum nedeniyle ya grubuna uygun olarak revize edilmektedir.


Soru 14 okul ncesi e itim nas l uygulanacak

SORU 14: Okul ncesi eitim nasl uygulanacak?

Yukarda yaplan aklamalar nedeniyle 37 ila 66 ay arasndaki

ocuklarmz okul ncesi eitim an oluturacaktr.

nceden61 72 ay arasndaki ocuklarn okul ncesi eitimde

yzde 100 okullama hedefi varken, imdi yeni dzenleme

sonucunda 48 66 ay arasndaki ocuklarda yzde 100

okullamay salamak hedefimiz olumutur. Dier taraftan u

anda faaliyetleri devam eden 3, 4, 5 Erken Eitimi Se

programn uygulayan Bakanlmzn okul ncesi eitimde

hedefi yine %100 okullamadr


Soru 15 lkokullardan ortaokullara kay t nas l olacak

SORU 15: lkokullardan ortaokullara kayt nasl olacak?

2011 - 2012 eitim ve retim ylnda ilkretim 4. snfta okuyan ve bir st snfa geen rencilerin 2012 - 2013 eitim ve retim ylnda ortaokul 1. (5.) snfa kaytlar e-okul sistemi zerinden merkezi olarak yaplacaktr. Yani eitim blgelerinde ilkokul ve ortaokul olarak belirlenen okullara kayt sistemi sadece ilkokullara yeni kayt olacak 1. snflar ile ortaokullarda 5. snf rencilerinin tamam iin e-okul sisteminden yaplacaktr.

Ancak 2012 - 2013 eitim ve retim ylnda eitim retime balam olan

imam hatip ortaokullar varsa bu okullara devam etmek isteyen 5. snf rencilerinin kaytlar velileri tarafndan bu okullara yaplacaktr. Dolaysyla bu ocuklarn imam hatip ortaokullarna kaytlar yapldnda e-okul sisteminden kaydnn yapld ortaokuldan kayd dlecektir


Soru 16 ortaokullara s navla m ge ilecek

SORU 16: Ortaokullara snavla m geilecek?

Btn ortaokullara gei herhangi bir snava tabi olmakszn e-okul sisteminden merkezi olarak adrese dayal nfus kayt sistemi verilerine gre yaplacaktr


Soru 17 ortaokul ara s n flar ndan 6 7 ve 8 imam hatip ortaokullar na ge i olacak m

SORU 17: Ortaokul ara snflarndan (6, 7 ve 8) imam hatip ortaokullarna gei olacak m?

Eyll 2012 tarihi itibariyle uygulanacak olan yeni eitim sisteminde imam hatip ortaokullarnn sadece 5. snflarna rencileri alnacaktr. mam hatip ortaokullarnda uygulanacak olan retim programlarnn (Kuran Kerim ve Hz. Peygamberin Hayat gibi) uygulanmasnda btnln salanmas iin bu uygulama gereklidir. Bu nedenle ortaokullarn (ilkretim okullarnn) ara snflarnda okuyan rencilerin imam hatip ortaokullarna geii mmkn deildir. Ayrca, 222 sayl lkretim ve Eitim Kanununa eklenen geici 11 inci maddeye gre bu maddenin yaym tarihinde ilkretim kurumlarnn 5, 6, 7, ve 8 inci snflarnda eitim grenler eitimlerini bu kurumlarda tamamlayacaklardr


Soru 18 2011 2012 e itim retim y l nda 8 s n f rencileri liselere nas l ge ecek

SORU 18: 2011 - 2012 eitim retim ylnda 8. snf rencileri liselere nasl geecek?

2011 - 2012 eitim ve retim ylnda 8. snfta okuyan rencilerden Seviye Belirleme Snav (SBS) ve zel yetenek snav sonularna gre renci alan ortaretim kurumlarndan herhangi birine yerleemeyen renciler ile bu snava katlmayan rencilerin tamamnn ile yneticilerimizin koordinasyon ve takibi sonucunda tercihleri ve kapasite imkanlar erevesinde genel liselere, imam hatip liselerine ve mesleki ve teknik liselere kayt yaptrmalar salanacak ve bu e-okul sisteminden takip edilecektir.


Zel antalya envar lk ret m okulu

SORU 19: Bu sistem zel okullara giri konusunu deitirecek mi? skdar Amerikan, Avusturya Lisesi gibi okullar ortaokul blmlerini tekraraabilecekler mi?

zel Yabanc Okullar ile zel Okullar birbirinden ayrmak

gerekmektedir.

zel okullar tamamen Trk eitim mevzuatna tabi olup mevzuattaki

her trl deiikliklere uymakla ykmldr. Nitekim 222 sayl Kanunun 4 nc maddesinde Trk vatanda kz ve erkek ocuklar ilkrenimlerini resmi veya zel Trk ilkretim okullarnda yapmakla mkelleftir. hkm bulunmaktadr.

Bu Kanun hkm dorultusunda yabanc okullar ortaokul aamazlar.

zel Trk okullar ise bamsz ortaokul aabileceklerdir.


Soru 20 stanbul erkek galatasaray gibi okullara renci ge i i nas l olacak

SORU 20: stanbul Erkek, Galatasaray gibi okullara renci geii nasl olacak?

Mevcut durumdaki renci kabul esas ve usulleri uygulanmaya devam edecektir.


Soru 21 seviye belirleme s navlar na sbs devam edilecek mi

SORU 21: Seviye Belirleme Snavlarna (SBS) devam edilecek mi?

Yakn zamanda snav sisteminde nemli deiiklikler olmayacak, ancak uzun dnemde lise eitiminde okul eitlilii yerine program eitlilii esas olacandan bu snavlarn eleme, sralama ve yerletirme amal olmas yerine, programlardaki kazanmlarn llmesi ve deerlendirilmesi amal yaplmas ngrlmektedir.


Soru 23 yeni d zenlemede ilk 4 s n ftan sonra mesleklere y nlendirme olacak m

SORU 23: Yeni dzenlemede ilk 4 snftan sonra mesleklere ynlendirme olacak m?

rencilerin psikolojik adan salkl, kendini tanyan, gven duyan uygun eitsel ve mesleki kararlar alabilen, kiiler aras iletiim becerileri gelimi, kendini doru ifade edebilen, retken ve hayattan zevk alan bireyler olmalarna yardmc olmak zere rehberlik ve ynlendirme etkinlikleri halihazrda ilkokullarda 1 5. snflarda serbest etkinlik almalarnda ve ortaokullarda da 6 8. snflarda rehberlik/sosyal etkinlikler dersinde verilmektedir. Ayrca ortaretim okullarnda 9 12. snflarda ortaretim rehberlik ve ynlendirme dersi program uygulanmaktadr.


Soru 24 mesleki ve teknik e itime renciler ne zaman ba layacak

SORU 24: Mesleki ve teknik eitime renciler ne zaman balayacak?

Bu konuda ok youn bir ekilde kara propaganda yaplmaktadr. Yaplan deiikliklerin hibir yerinde ortaokullarda meslek eitimden ve 9 yanda mesleki eitime balamaktan sz edilmemektedir. Eer bundan ama imam hatip ortaokullar ise evet bu deiikliklerle sadece imam hatip ortaokullar kurulmutur. lkokulu bitiren ocuklardan dileyenler imam hatip ortaokullarna devam edebileceklerdir. Ancak bu okullardaki zorunlu dersler ile genel ortaokullardaki zorunlu dersler arasnda herhangi bir farkllk olmayacaktr. Sadece bu zorunlu derslere ilave olarak imam hatip programlar ile ilgili olacak dier dersler yer alacaktr.


Soru 25 yeni d zenleme i in programlar de i ecek mi

SORU 25: Yeni dzenleme iin programlar deiecek mi?

lkokul programlar kademeli olarak yenilenecektir. zellikle ilkokula balama yana paralel olarak program hazrlklarmz daha nceden balam ve tamamlanmak zeredir. 2012 - 2013 eitim-retim yl iin yeni ders kitaplar yazlmasn gerektirecek boyutta bir program deiiklii olmayacaktr. Ancak izleyen retim yllarnda kademeli olarak retim programlarnda uyarlamalar ve buna bal olarak da ders kitaplarnda baz deiiklikler yaplmas gndeme gelebilecektir.


Soru 26 yeni d zenlemede program nas l olacak

SORU 26: Yeni dzenlemede program nasl olacak?

lkokullarda, ilkretim 2 - 4. snflarnda okutulan program yine okutulmaya devam edecek. Ancak 1. snf programlarnda yeni ya durumu dikkate alnarak bu ya durumuna uygun gerekli dzenlemeler yaplacaktr.

lkokullar, rencilerin evreye duyarllklarn artracak, okuma yazma becerilerini gelitirecek, sosyallemelerini salayacak ve temel yaam kurallarn renecekleri bir eitim kademesi olacaktr.


Soru 27 se meli ders ilkokullarda uygulanacak m

SORU 27: Semeli ders ilkokullarda uygulanacak m?

lkokullarda semeli ders uygulamas olmayacaktr. Semeli dersler ortaokul ve liselerde uygulanacaktr.


Soru 28 se meli dersler hangi kademede ba layacak

SORU 28: Semeli dersler hangi kademede balayacak?

Kanunda Ortaokul ve liselerde, Kuran- Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayat, istee bal semeli ders olarak okutulur denilmektedir. Dier seimlik derslerin ad gememektedir. Ancak ortaokul ve lisede semeli dersler iin geni bir havuz oluturulacak ve okullarn retmenler kurulu bu havuzdan dersleri seecektir.

Ortaokullarda ve liselerde okuyan tm rencilerimiz semeli dersleri alabileceklerdir.


Zel antalya envar lk ret m okulu

SORU 29: Yabanc okullar, rnein Fransz Lisesi din eitimini ieren semeli dersleri almak isterse nasl yaplacak? Kuran- Kerim ve Arapa derslerini isterlerse bu okullar alabilecek mi?

Yabanc okullar Trk mevzuatna tabidir. Dengi resmi okullarmz iin konulmu programlar bunlar iin de geerli olacaktr.


Zel antalya envar lk ret m okulu

SORU 30: Aznlk okullarnda Kuran- Kerim ve Hz. Peygamberin Hayat dersi olacak m? Farkl dinlere mensup renciler kendi dinlerini mi okullarda renecekler?

Aznlk okullarnda okuyan renciler iin Kuran- Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayat ders olarak okutulmayacaktr.

Aznlk okullarnda kendi dinleriyle ilgili dersler zaten okutulmaktadr.


Soru 32 anaokulu retmenleri 1 s n flarda g rev alacak m

SORU 32: Anaokulu retmenleri 1. snflarda grev alacak m?

Okul ncesi retmenleri yine okul ncesi rencilerine, snf retmenleri ise ilkokuldaki rencilere ders vereceklerdir. Okul ncesi retmenlerinin ilkokul rencilerine ders vermesini gerektirecek bir durum sz konusu olmayacaktr.


Soru 33 5 s n f retmenleri ne olacak

SORU 33: 5. snf retmenleri ne olacak?

5.snf bitiren retmenler, 1.snftan eitime devam edeceklerdir.


Soru 34 ortaokullarda s n f retmenleri g rev alacak m

SORU 34: Ortaokullarda snf retmenleri grev alacak m?

Snf retmenleri birinci kademede (ilk drtte), bran retmenleri ise ikinci ve nc kademede (drtte) kadrolu olarak grev yapacaklardr. Ortaokullarda tm derslerde bran retmenleri grev alacaktr


Soru 35 din e itiminin olu turaca personel ihtiyac nas l kar lanacak

SORU 35: Din eitiminin oluturaca personel ihtiyac nasl karlanacak?

Din eitimi ierikli dersler iin ncelikle Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Dersi retmenlerinden ve imam hatip liselerindeki meslek dersi retmenlerinden yararlanlacak, bunlarla ihtiyacn giderilememesi halinde ise ilahiyat mezunu ve pedagojik formasyonu olan kiilerden yararlanlacaktr


Soru 36 lkokuldan sonra zel okullar isterse haz rl k s n f a abilecek mi

SORU 36: lkokuldan sonra zel okullar isterse hazrlk snf aabilecek mi?

Ortaokullardaki birinci snflarda haftalk ders izelgelerinde zel veya resmi okul ayrm olmayacaktr. Ancak tm okullarmzda (ortaokul birinci snf) haftalk ders izelgesinde (temel derslerle birlikte) yabanc dil ders saatlerinde esneklik salanabilir.

Hazrlk snflar uluslararas alanda eitim retim ylndan saylmamaktadr. Ancak haftalk ders izelgelerindeki seimlik derslerle yabanc dil saatleri artrlabilecektir.


Soru 37 y netim kadrosu nas l ekillenecek

SORU 37: Ynetim kadrosu nasl ekillenecek?

Yeni yapda okullar, ilkokul (4 yl), ortaokul (4 yl) ve lise

(genel, mesleki ve teknik) (4 yl) eklindedir. kinci 4 yllk blmn bamsz olmas esas ise de imkn ve artlara gre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilecektir.

Her kademenin bamsz olmas durumunda ayr mdrleri olacaktr.

Ortaokullarn ilkokullar veya liselerle birlikte kurulmas halinde ise bir mdr tarafndan ynetilmesi mmkn olabilir. Ancak bu durumda renciler sabah

ve leci ya da birden fazla bina olmas durumunda ayr binalarda olacak ekilde ayrlabilecektir.


Soru 38 ayn okul binas farkl okul seviyelerince kullan ld nda y netim nas l olu turulacakt r

SORU 38: Ayn okul binas farkl okul seviyelerince kullanldndaynetim nasl oluturulacaktr?

Ortaokullarn ilkokul veya liselerle birlikte ayn binada

kurulmas halinde okulun bir mdr bulunacaktr. Bunun iin binada daha nce grev yapan okul mdr yeni uygulamaya gre i ve ilemleri yrtecektir.

rnein ilkokul ve ortaokulun ayn binada bulunmas durumunda mevcut okul mdr ilkokul ve ortaokulun ynetiminden sorumlu olacaktr. Ortaokulun lise

ile birlikte kurulmas durumunda ise lise mdr ortaokulun i ve ilemlerini de yrtecektir.


Soru 41 mevcut okullar n fizik yap s nda bir d zenleme yap lacak m

SORU 41: Mevcut okullarn fizik yapsnda bir dzenleme yaplacak m?

Fizik artlarn uygun olduu durumlarda ilkokul, ortaokul ve lisenin bamsz olarak dzenlenmesine ncelik verilecektir.

Okullarn fiziki ortamlar, rencilerin geliim zellikleri dikkate alnarak dzenlenecektir.


Soru 42 kur an kerim dersinde k yafetler nas l olacak

SORU 42: Kuran- Kerim dersinde kyafetler nasl olacak?

Sadece ders srasnda olmak zere imam hatip okullarnda kz renciler isterlerse bartl bu dersi okuyabilir. mam hatip okullar dndaki okullarda da yine ayn ekilde o derse mahsus olmak zere bartl ders yaplabilir.


Soru 43 ortaokullardan sonra a k lise uygulamas nas l olacak

SORU 43: Ortaokullardan sonra Ak Lise uygulamas nasl olacak?

Lise eitimi zorunlu eitim kapsamna alnmtr. Ortaokulu bitiren renciler 2012 2013 retim ylndan itibaren liselere devam etmek zorundadrlar. Lise eitimine devam mecburi olup devam etmeyenlere mevcut idar tedbirler uygulanacaktr. Ancak bilindii gibi yeni dzenleme ile ortaokulu tamamlayanlar veya liseye devam edenler isterlerse zorunlu eitimlerini yaygn lise retiminde (ak lise) tamamlayabileceklerdir


Soru 48 mam hatip okullar ile 4 4 4 konusunun ba lant s nedir

SORU 48: mam hatip okullar ile 4+4+4 konusunun balants nedir?

Kanunla imam hatip okullarnn orta ksmnn almasna

imkn salanmas, dzenlemenin sadece bu amala yapld eklinde haksz

deerlendirmelere sebebiyet vermektedir. Zorunlu eitim sresinin 12 yla

karlmas, ocuklarn ilgi ve tercihlerine gre seimlik dersler almas imknnn

getirilmesi, okul binalarnn ocuklarn geliim evrelerine gre ayr meknlarda

olmas, farkl programlar arasnda tercihe imkn verecek ekilde ortaokullarn

kurulmas gibi dzenlemeler grmezden geliniyor. Ayrca sadece dini eitimde

deil, gzel sanatlar ve spor gibi alanlarda da daha erken yalarda ve eitimin

alt kademelerinde eitim almak gerekiyor. Spor ve gzel sanatlar, mzik, sosyal

bilimler, fen bilimleri, Trk dili ve edebiyat gibi geni bir yelpazede rencilere

tercihler yapma esneklii getirilmesinin imam hatip okullaryla ilgisi ne olabilir?


Soru 49 mam hatip ortaokullar nas l kurulacak

SORU 49: mam-hatip ortaokullar nasl kurulacak?

mam-hatip ortaokullarnn bamsz ortaokul olarak kurulmasna ncelik verilecek, bunun mmkn olmad durumlarda imam hatip liseleri ile birlikte kurulabileceklerdir. Ancak bu durumda imam hatip ortaokulu rencileri ile imam hatip lisesi rencilerinin okul giri k kaplar ile bahe gibi ortak kullanm alanlarnn rencilerin ya seviyeleri dikkate alnarak dzenlenmesi salanacaktr.

Eitim blgelerinde bamsz imam hatip ortaokulu olarak belirlenenlerle imam hatip liseleri bnyelerinde alacak olan imam hatip orta okullarna ocuklarn kaydettirmek isteyen veliler okullara ahsen mracaat edeceklerdir. Bu okullar ilk defa alacandan ile ve illerin belirleyecei okul mdrlklerince kayt kabulleri yaplacaktr. Gelecek yldan itibaren imam hatip ortaokullarna kaytlar e-okul zerinden velilerin isteine gre 4. snftan sonra yaplacaktr.


Soru 50 karma e itim devam edecek mi

SORU 50: Karma eitim devam edecek mi?

Kanundaki karma eitimi dzenleyen maddelerde herhangi bir deiiklik yaplmamtr. Uygulama imdi olduu gibi devam edecek, eitimin trne, imkn ve zorunluluklara gre baz okullar yalnzca kz veya yalnzca erkek rencilere ayrlmaya devam edecektir


Soru 51 devam zorunlulu u nas l olacak

SORU 51: Devam zorunluluu nasl olacak?

u anda ortaretim kurumlarnda uygulanmakta olan devam zorunluluu aynen devam edecektir.


Soru 52 her kademede diploma verilecek mi

SORU 52: Her kademede diploma verilecek mi?

Her kademede diploma verilmeyecek, sadece 12 yllk eitimin sonunda diploma verilecektir


Soru 53 yeni d zenlemede ikili retime devam edilecek mi

SORU 53: Yeni dzenlemede ikili retime devam edilecek mi?

artlarn uygun olmamas durumunda ayn binada bulunan ilkokul ve ortaokul iin ikili retim uygulamas yaplabilecektir. kili retim yapan okullarda ortaokullar sabah, ilkokullar ise lenci olarak eitim retim

faaliyetlerini yrtebileceklerdir.


Soru 54 b t n liseler anadolu lisesine mi d n t r lecek

SORU 54: Btnliseler Anadolu Lisesine mi dntrlecek?

Btn genel liselerin Anadolu lisesine dntrlmesi program 2010 ylndan bu yana devam etmekte olup, bu yl ve nmzdeki yl da devam ederek tamamlanacak


Zel antalya envar lk ret m okulu

SORU 55: Bu sistem nedeniyle kz ocuklarnn erken evliliinin yenidengndeme gelecei ve artaca ynnde de ok tartma yapld. Bu sistem kzocuklarnn erken yata evlenmelerine imkn veriyor mu?


Zel antalya envar lk ret m okulu

Bu sistemin byle bir uygulamaya imkn verecei ynndeki

tartmalar tamamen maksatl olarak karlan tartmalardr. Bu sistemin byle bir uygulamaya imkn vermesi asla sz konusu deildir. Bilindii zere Medeni Kanunun 124 nc maddesine gre erkek ve kadnlar 17 yan doldurmadklar srece evlenemezler. Ancak, hkim olaanst durumlarda ve ok nemli bir

sebeple 16 yan doldurmu olan erkek veya kadnn evlenmesine izin verebilir.

Dolaysyla 12 yllk zorunlu eitim srecini bitirmeyen hibir rencimizin eitim sistemi dna kp, erken yata evlenmeleri mmkn deildir. Dier taraftan yukarda da akland gibi 2011 2012 eitim retim ylnda 8.snfta okuyan btn rencilerden SBS sonularna gre yerleenler dnda kalanlar e-okul sistemi zerinden liselere kaytlar yaplacaktr


Zel antalya envar lk ret m okulu

SORU 56: Kz ocuklarna ynelik ileri srlen iddialarn bir benzeri de busistemin ocuk iiliini yaygnlatraca ynnde gndeme getirildi. Bu sonucunmeydana gelmesi mmkn m?


Zel antalya envar lk ret m okulu

12 yllk zorunlu eitimde herkesin eitime katlm ve bu eitim srecini tamamlamalar zorunludur. Eitimin hibir kademesinde rencilerin sistem dna kmas mmkn olmad gibi, idare olarak da bu duruma frsat verilmeyecektir.

Okul ile il yneticilerince a nfusunda olup eitime devam etmeyen rencilere zel takip sistemi ile eitim sistemi iinde kalmalarn salayacak tedbirler alnacaktr.


Soru 57 12 y ll k zorunlu e itim fat h projesini nas l etkileyecek

SORU 57: 12 yllk zorunlu eitim FATH Projesini nasl etkileyecek?

FATH Projesi, 12 yllk eitimi destekleyen, eitimde ve

zellikle eitim ortamlarnda teknolojiden daha fazla yararlanmay salayacak bir projedir. Artvin ile Ankaradaki ya da Edirne ile Hakkarideki rencilerimiz

arasnda bilgiye eriimde MKN ve FIRSAT ETL salayan bir projedir.


Zel antalya envar lk ret m okulu

ayet zorunlu eitim sresi uzatlmam olsayd yine biz tm okullarmzda drt yl ierisinde FATH Projesi kapsamnda Akll Tahtalarn kurulumunu salamak ve 5. ve 9. snflardan itibaren de tablet bilgisayarlar datmak zere tm planlamamz yapm idik. Hatta bilindii gibi Eyll ayna kadar kurulumu tamamlanmak zere birinci parti 85.000 adet Akll Tahta alm ihalesi gerekletirilmi ve ihaleyi alan firma seri retime balamtr. Bu arada biz de belirlenmi okullarmza alt yap yatrmlarn yaptrmak zere

almalarmz srdryoruz. Dolaysyla Eyll ayna geldiimizde 3.657 adet mesleki ve teknik eitim dndaki tm liselerimizdeki 85.000 dersliimiz Akll Tahta ile donatlm, bunlardan 9. snfta okuyacak olan rencilerimize de tablet bilgisayarlarn datm olacaz. Sonraki yl iinde ise srasyla mesleki ve teknik liselerimiz ile ortaokullar ve ilkokullarmzn tamam akll tahta ile donatlm ve bu okullarn her yl 5. ve 9. snflarnda okuyan rencilere tablet bilgisayarlar datlm olacaktr.


Zel antalya envar lk ret m okulu

Yukarda da akland gibi FATH Projesinde zorunlu eitim sresinin 12 yla karlmas ile bir deiiklik sz konusu olmayacak, planland ekilde drt yl iinde btn okullarmz Akll Tahta ile donatlm ve tm rencilerimizde tablet bilgisayarna kavuturulmu olacak ve eitimleri de bu teknolojik imknlarla daha kaliteli hale getirilmi olacaktr. Elbette tm okullarmz ve tm rencilerimiz imkn ve frsat eitliine de kavumu olacaklardr


Zel antalya envar lk ret m okulu

SORU 58: FATH Projesi ile ilgili ihalelerin Kamu hale Kanunu kapsam dna karlmasnn yolsuzlukla ilgisi nedir?

4734 sayl Kamu hale Kanununun 3 nc

maddesinde (a) harfinden (s) harfine kadar (18 alan) ve geici 7 nci maddesi

ile hangi alanlardaki mal ve hizmet almlarnn Kamu hale Kanunu kapsamnda olmayaca dzenlenmitir. stisna tutulan alanlardaki ihaleler ise hibir kurala

tabi olmakszn yaplmamakta, bu alanlara ynelik karlan ynetmeliklerle ihalelerin usulleri ve yapllar dzenlenmektedir..


Zel antalya envar lk ret m okulu

Kanunda da belirtildii gibi, FATH Projesi ile ilgili ihaleler effafln,

rekabete akln ve kamu yarar gzetilerek lkede retimin gerekletirilmesi, kritik teknolojilerin transferi, Ar-Ge nin lkemizde gelitirilmesi, istihdamnn artrlmas amacyla Kamu hale Kanunu ve ilgili mevzuatnn dna karlmtr.

FATH Projesi sadece bilgi ilem teknolojilerinin eitim alannda

kullanlmasn salamayacak, ayn zamanda lkemizin bu alanda bir retim ss haline gelmesine dorudan etki edecek ve cari an ciddi oranda azalmasna yol aacak bir projedir. Kamu hale Kanunu hkmlerine gre yaplacak

ihalelerde mesela yerli retim art veya belirli oranlarda da olsa yerlilik art konulamamakta, ihale sreleri ise olduka uzun olmaktadr.


Zel antalya envar lk ret m okulu

Dier taraftan bu konuyla ilgili yaplacak ihaleler Kamu hale Kurumu ve Maliye Bakanlnn gr alnarak Ulatrma Denizcilik ve Haberleme Bakanl ile Bakanlmzn ortak olarak hazrlayacaklar ve Saytayn grnden geecek bir ynetmelikle dzenlenecektir. Biz sadece ad geen kurumlarn grlerini deil, bunlarn dnda da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Ekonomi Bakanl, Kalknma Bakanl, Hazine Mstearl ve TBTAK gibi kurum ve kurulularn da grn alarak bu ynetmelii hazrlamaktayz.

Ayrca idarenin yapaca FATH Projesiyle ilgili her trl i ve ilemler yarg denetimine de tabidir.


  • Login