การพัฒนาคุณภาพ กระบวนการคิด - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 64

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การพัฒนาคุณภาพ กระบวนการคิด. Dr.Bumrung Ngamkarn. วัตถุประสงค์การอบรมสัมมนา ( Objective ) ครูรู้และเข้าใจระบบของกระบวนการคิดที่เป็นฐาน ของกระบวนการคิดอื่น ครูมีพื้นฐานด้านความคิดที่เป็นกระบวนการมากพอที่จะนำไปต่อยอดฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีการคิด ที่เป็นกระบวนการ”.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การพัฒนาคุณภาพ กระบวนการคิด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3904544

Dr.BumrungNgamkarn


3904544

(Objective)


3904544

3

 • -


3904544

Being


3904544


3904544

(Mind Map)

(Brainstorming)

( Integrative Thinking)


3904544


3904544


3904544

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .


3904544

forebrain

Midbrain

Brainstem


3904544

Hippocampus

amygdala


3904544

3

1

2

3


3904544

13-18 88

() 0.1

(90-110) 17%

80

90-110

 • .


Memory remembrances

-Memory & remembrances

1

2

3

4

5


3904544

...!!


3904544


3904544

/


3904544

/

- -


3904544


3904544

....


3904544

....


3904544

76 - 80

75

10 - 20

5 - 10


3904544

Mind Map


3904544

-


Mind map

Mind Map


Mind map1

Mind Map ....


Mind map2

Mind map

 • Making a colorful diagram will help students brainstorm new ideas, organize those thoughts

  and be able to recall the information more easily in the future


3904544

Mind Map :


Mind map lecture

mind map lecture

Browallia UPC

14 22


Mind map3

Mind Map

:

: -


3904544

-

-

(

. ()

. (

.. 2127

-

2

1


Mind map for basic

Mind map for Basic


Basic mind map

Basic Mind Map

 • ()

 • ()


3904544

Mind Map

/ :

/ : 1.

2.

3.

4.


Concept

(concept)


3904544

 • /

 • ()

:

1.

2.

3.

4.

5.


3904544

()

 • -

 • - CFC

 • -

1.


3904544

concept


3904544

/

CFC


Mind map for beginner

Mind map for beginner

 • :


3904544

()

-

-

-

-


3904544

3.

-

-

-

-

-

4.

-

-

-

-

()

1.

-

-

- ()

2.

-

-

-

-


3904544

()


3904544

6

10

18


Brainstorming

Brainstorming


3904544

.....

.......

(Free Form Thinking)


3904544


3904544

....1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


3904544

 • (Define Problem)

 • (Generating Ideas)

 • (Developing the Solution)


3904544

2556


3904544

.......

Define Problem


3904544

()

Generating Ideas

..............................................................................


3904544

3

(Developing the Solution)

..............................................................................


3904544

Warren Edward Buffett


 • Login