Advertisement
1 / 5

Evidencija nabavke sitnog alata i inventara


Pojam sitnog inventara. U sitan alat i inventar ubraja se razni pribor i alat koji se koriste u trgovackom dru?tvu, prije svega u prodavnicama, kao pomagala u obavljanju osnovne djelatnosti - prodaje robe. . To su:. sprave za mjerenje du?ine, te?ine, vage, razne makaze, no?evi, stalci, sprave z

Presentation posted in : General

Download Presentation

Evidencija nabavke sitnog alata i inventara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Evidencija nabavke sitnog alata i inventara


Pojam sitnog inventara

Pojam sitnog inventara

  • U sitan alat i inventar ubraja se razni pribor i alat koji se koriste u trgovačkom društvu, prije svega u prodavnicama, kao pomagala u obavljanju osnovne djelatnosti - prodaje robe.


To su

To su:

  • sprave za mjerenje dužine, težine,

  • vage,

  • razne makaze,

  • noževi,

  • stalci,

  • sprave za održavanje čistoće itd.


Sitan alat i inventar

Sitan alat i inventar

  • Sitan alat i inventar ulazi u grupu tekućih sredstava, jer ima manju vrijednost (do 250 KM) ili rok trajanja do jedne godine.


Primjer br.1

1.06. Prema fakturi dobavljača br. 50 nabavljeno je sitnog alata i inventara u ukupnoj vrijednosti od 29 250,00 KM, od tog iznosa za sitan inventar 25 000,00 a na PDV 4 250,00.

1.06. Faktura Centrotransa za prijevoz sitnog alata i inventara iznosi 400,00 KM. Za usluge prijevoza 341,88 KM a za PDV 58,12 KM.

10.06. Fakture dobavljačima podmirene. Izvod broj 20.