Komerční vs. (netto) závazková doprava - PowerPoint PPT Presentation

Komer n vs netto z vazkov doprava
Download
1 / 8

 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Komerční vs. (netto) závazková doprava. Pohled zahraničního uchazeče. Komerční dopravce má více parametrů pod kontrolou,. ... ale potřebuje silné a hlavně symetrické přepravní cíle. Zastávky. Zastávky. Zastávky. Zastávky. Menší město. Menší město. Menší město. Velké město. Velké město.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Komerční vs. (netto) závazková doprava

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Komer n vs netto z vazkov doprava

Komerční vs. (netto) závazková doprava

Pohled zahraničního uchazeče


Komer n dopravce m v ce parametr pod kontrolou

Komerční dopravce má více parametrů pod kontrolou,...


Ale pot ebuje siln a hlavn symetrick p epravn c le

... ale potřebuje silné a hlavně symetrické přepravní cíle.

Zastávky

Zastávky

Zastávky

Zastávky

Menší město

Menší město

Menší město

Velké město

Velké město


Z vazkov dopravce mus dodr et smluvn parametry

Závazkový dopravce musí dodržet smluvní parametry...

Zastávky

Zastávky

Zastávky

Zastávky

Menší město

Menší město

Menší město

Velké město

Velké město


A je z visl na p pojn ch vazb ch

...a je závislý na přípojných vazbách.

Zastávky

Zastávky

Zastávky

Zastávky

Menší město

Menší město

Menší město

Velké město

Velké město


Komer n dopravce m e zkusit pi ky rozm lnit zat mco

Komerční dopravce může zkusit špičky rozmělnit, zatímco...

 • Povinnou rezervací

  • bez poplatku

  • se slevou v sedle

  • s přirážkou ve špičce

 • Tarifním lomem

 • Jinou ad hoc nabídkou

 • Odmítnutím přepravy


Z vazkov dopravce mus dr et jindy nevyu itelnou rezervu

...závazkový dopravce musí držet jindy nevyužitelnou rezervu.

Ztráta Kč/místkm

Průměrný výnos Kč/oskm


Komer n doprava m zjevn konkuren n v hody

Komerční doprava má zjevné konkurenční výhody....


 • Login