perusterveydenhuollon tutkimus perusterveydenhuollon yksik iden rooli
Download
Skip this Video
Download Presentation
Perusterveydenhuollon tutkimus Perusterveydenhuollon yksiköiden rooli

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Perusterveydenhuollon tutkimus Perusterveydenhuollon yksiköiden rooli - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Perusterveydenhuollon tutkimus Perusterveydenhuollon yksiköiden rooli. Doris Holmberg-Marttila Perusterveydenhuollon yksikkö, PSHP PERTTU-SEMINAARI XIII 29.5.2013. Terveydenhuoltolaki. §35 Perusterveydenhuollon yksikkö

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Perusterveydenhuollon tutkimus Perusterveydenhuollon yksiköiden rooli' - eagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
perusterveydenhuollon tutkimus perusterveydenhuollon yksik iden rooli

Perusterveydenhuollon tutkimusPerusterveydenhuollon yksiköiden rooli

Doris Holmberg-Marttila

Perusterveydenhuollon yksikkö, PSHP

PERTTU-SEMINAARI XIII

29.5.2013

terveydenhuoltolaki
Terveydenhuoltolaki
 • §35 Perusterveydenhuollon yksikkö
 • Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista 34 §:n mukaisesti.
 • Perusterveydenhuollon yksikkö antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista, täydennyskoulutusta ja huolehtii henkilöstötarpeen ennakoinnista sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta.
lain henki perusterveydenhuollon yksik iden teht v t
Lain henki: Perusterveydenhuollon yksiköiden tehtävät

Perusterveydenhuollon vahvistaminen

  • Laaja-alainen kehittäminen
  • Terveyskeskusten moniammatillisen kehittämis- ja tutkimustoiminnan edellytyksien ja rakenteiden vahvistaminen
  • Yleislääkäri-identiteetin vahvistaminen – koulutuksen tukeminen
 • Yhteistyön edistäminen
  • Hoito-, kuntoutus- ja palveluketjut
  • Ymmärryksen lisääminen puolin ja toisin toisen organisaation ammattilaisten työstä
  • Kuntayhteistyö
 • Alueellinen koordinaatio
perusterveydenhuollon yksik n teht vi pshp ss
Perusterveydenhuollon yksikön tehtäviä PSHP:ssä
 • Yksikkö
 • antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueen moniammatillista perusterveydenhuollon tutkimusta toimimalla innoittajana, käynnistäjänä ja koordinaattorina erityisvastuualueen terveyskeskuksissa tehtävälle monialaiselle tutkimukselle sekä kannustamalla toimintatutkimukseen ja toiminnan arviointiin.
 • antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen kehittämistä tavoitteenaan perusterveydenhuollon vahvistuminen sekä asiakaslähtöinen ja laadukas palvelujärjestelmä. Terveyskeskusten henkilöstön osaamista toimipaikkakoulutuksen ja –kehittämisen saralla tuetaan ja vahvistetaan. Painopiste on perusterveydenhuollon pitkäjänteisessä ja systemaattisessa kehittämisessä yhteistyössä terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon kanssa sekä perusterveydenhuollon kehittämisen koordinoinnissa sekä yleislääkäri- ja perusterveydenhuollon työn identiteetin vahvistamisessa.
 • …..
slide5

Ala kehittyy, vahvistuu ja sen arvostus nousee

 • tieteellisen tutkimuksen kautta
 • ja
 • Yhteiskunta tarvitsee perusterveydenhuollon
 • tutkimustuloksia
 • Väestönäkökulma
 • Asiakasnäkökulma
 • Hoito-/ palveluketjunäkökulma
 • Toimintanäkökulma
 • Järjestelmänäkökulma
 • Poikkihallinnollisuusnäkökulma
tutkimuksen tekeminen kuuluu yleisl k rin ty h n tutkimustaidot ovat osa ammattitaitoa
Tutkimuksen tekeminen kuuluu yleislääkärin työhön, tutkimustaidot ovat osa ammattitaitoa.
 • Terveyskeskusten tutkimustoiminnan kehittäminen
  • Kehittäminen ja tutkimus kuuluvat normaaliin työhön
  • Tutkimustaidot ovat osa ammattitaitoa eikä tavoitteena tarvitse olla väitöskirja
  • Hyvät mahdollisuudet tutkimuksen tekemiseen (työjärjestelyt/ myös hoitajille)
  • Tautiluokitus, diagnoosimerkinnät käyttöön
  • Tutkijakoulutus, -tuki ja –ohjaus, tutkijaryhmät
  • Tutkimusajattelun uudistaminen: Järjestelmätutkimuksen ja väestötutkimuksen arvostuksen lisääminen

PETE edistää paitsi terveyskeskusten tutkimustoiminnan kehittämistä, myös auttaa terveyskeskuksia parantamaan terveyskeskuksissa tapahtuvan lääkärikoulutuksen laatua tukemalla terveyskeskusten johtamista, moniammatillista toimipaikkakoulutusta, kehittämistoimintaa ja kouluttamalla ohjaavia lääkäreitä ja kehittäjiä.

  • Syksyllä 2013 alkaa kehittäjäkoulutus, johon kuuluu oman tutkielman tekeminen
slide7

Työpaikoilla täytyy tapahtua kulttuurin muutos!

Kaikilla on kaksi tehtävää: perustyö + kehittäminen

Johtajien sitoutuminen

Työyhteisön yhteisen tekemisen toimintamallit ja menetelmät

Toiminnan kirjaamis-, arviointi- ja seuraamiskäytännöt

Laadukas terveydenhuolto/ Hoitoketjut / (Hanke) innovaatiot

Johtajat/ Työntekijät/ Kehittäjät / Hanketyöntekijät

slide11

Terveyshyötymalli on toinen hyvä ideologinen viitekehys

Palvelutuottaja

Yhteisöjen

Johdon sitoutuminen

Toiminnan suuntaaminen

Linjaukset

Voimavarat ja

toimijat

Kliiniset tieto-

järjestelmät

Omahoidon tuki

Palvelu-valikoima

Päätöksen- tuki

Valmistautunut

proaktiivinen

hoitotiimi

Voimaantuva

potilas

Tulokselliset

interaktiot

Terveyshyöty

www.improvingchroniccare.org

21.8.2014

slide12

PETE:n tavoitteena on edesauttaa terveyshyödyn tuottamista

Aito asiakaslähtöisyys

  • Ongelmana medisiinisesti määritellyt tarpeet > potilaan kannalta merkitykselliset tarpeet
 • Kokonaisvaltainen hoito
  • Ongelmana tautikohtaiset suositukset > potilaan kokonaistilanne
 • Vahvat peruspalvelut, perusterveydenhuolto
  • Ongelmana epätasapaino palveluissa: kalliit, spesifiset, tarpeettomat erikoispalvelut osalle > tarpeelliset peruspalvelut kaikille (← koulutus, tutkimus, resurssointi)
 • Palvelujen koordinaatio, yhtenäinen järjestelmä, yhteiskunnan kaikkien voimavarojen hyödyntäminen ja yhteistyö
  • Koordinaatiovastuun kantaminen
  • Hyvä dialogia kaikilla toiminnan tasoilla
  • Arvostava kumppanuutta ja yhteistyötä
slide13

Tarvitaan arkivaikuttavuuden tutkimusta

”What’s the matter?” <> ”What matters to you?”

Terveys = arjessa pärjäämistä

Ihminen ja arjessa pärjääminen

Yhteistyö, tiedonkulku, dialogi, koordinaatio,

Potkun välineet: CCM, THS

Kurkiauran tuottamat välineet: Hoitoketju,

Suuntima, Taltio, Palvelutori, Paradigman ja

toimintatapojen muutos

Helahoito

slide14

Lääketieteen koulutuksen ja terveydenhuollon

palvelujärjestelmän kehittämisessä

tarvitaan väestötutkimusta

Lähde: Green et al, N Engl J Med 2001; 344:2021-5

slide15

Tarvitaan kokonaisuuksien tutkimusta

Funktion vai asiakkaan tavoitteet?

Akuutti prosessi

?

Asiakkaan

prosessi

”Perusterveen” prosessi

Pitkäaikaissairaan prosessi

Prosessin

johtaja?

Toimintojen johtaminen  siiloutuminen, arvoa tuottamaton työ ei kenenkään vastuulla

tarvitaan toimintatutkimusta
Tarvitaan toimintatutkimusta

Mihin työaika kuluu?

 • Vastaanottoihin käytetty aika

– vastaanottojen määrä ja käsittelytahti

 • ”Jatkuvaan huolenpitoon” käytetty aika

– vastaanotolle hakeutuvien määrä ja hoidon vaikuttavuus

 • Kehittämiseen ja uudistamiseen käytetty aika
   • Suorituskyky
 • Terveyden edistämiseen
   • Vastaanotolle hakeutuvien määrä, ihmisten voimaantuminen
taskunauris muutoksen kuvaajana
Taskunauris muutoksen kuvaajana

Tarvitaan muutoksen tutkimusta

Varat ei riitä nykytoimintaan

Haluttu

muutos

Kehitystoimintaan

ohjautuvat rahavarat

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Suuri raha

-vaje pakottaa muutokseen

Muille ohjautuvat rahavarat

Kurkuttaminen

Muutospelko ja -epäusko

Pitäytyminen

vanhassa

Uuden toiminnan myötä havaitaan puutteita

Haaskat

saapuvat apajille

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Muutos-

vastarinta

Paine kuluttaa säästöt

Havaitut puutteet asiakkaan kokonaisprosessissa

Säästöt takaisin

kehittämiseen

Verkoston

yhteinen intressi

Muutos-

johtaminen

Säästöt

Motivointi

muutokseen

Muutos

-paine

Pohjaton kuilu

Vastaanottoihin

käytetty aika

Ajan järjes-

täminen

Nykytoiminna kustannukset

Käytettävät rahavarat

<Hyvän palvelun perässä saapuvat asiakkaat>

Mitattu

muutos

Puutteet kokonaisprosessissa luovat yhteistä intressiä

Mittarien

puolueellisuus

Kohti haluttua

muutosta

Arjen

tyrannia

Muutokseen

käytetty aika

Kilpailevien palvelun-tarjoajien asiakkaat

Hyvän palvelun perässä saapuvat asiakkaat

Puutteet kokonais-prosessissa

Työmääräpaine

Toteutunut

muutos

Kilpailu asiakkaista

Vastaanottojen

valmistelu

Organisaatioiden välinen yhteistyö

Kilpailijoiden kehitystoiminta

Viisaasti

työskentely

Havaitut

hyödyt

Hyötyjen

huomaaminen

Tiedon

saatavuus

Asiakastuki

ja -ohjaus

Sitoutuneisuus

muutokseen

Yhteistyö parantaa tiedon saatavuutta

Positiivinen kausaliteetti. (muutos aiheuttaa samansuuntaisen

muutoksen seuraavassa muuttujassa)

+

Ammattilaiset saavat asiakkaat mukaan

Asiakkaitten tyytyväisyys

motivoi ammattilaiset

_

Prosessoitu positiivinen

asiakaspalaute

Negatiivinen kausaliteetti. (muutos aiheuttaa vastakkaissuuntaisen muutoksen seuraavassa muuttujassa)

Asiakas

-tyytyväisyys

Itseään ruokkiva silmukka. (muutos missä tahansa silmukan muuttujassa aiheuttaa samansuuntaisen muutosta kasvattavan seurauksen)

Sanan

leviäminen

Asiakas

-osallistuminen

Nälkä kasvaa

syödessä

Tasapainottava silmukka. (muutos missä tahansa silmukan muuttujassa aiheuttaa vastakkaissuun-taisenmuutosta pienentävän seurauksen)

pete tukee alueella teht v n perusterveydenhuollon tutkimusta
PETE tukee alueella tehtävän perusterveydenhuollon tutkimusta
 • tekemällä omaa tutkimusta, arvioimalla tieteellisin periaattein omaa toimintaansa, terveyskeskusten lääkärikoulutuksen ja toimipaikkakoulutusten laatua
 • tukemalla terveyskeskuksissa tehtäviä hankkeita (ohjaus, asiantuntija-apu, rahoitus)
 • vetämällä TAYS:n tutkimuskehittäjien ryhmää, joka
  • laatii terveyskeskusten tutkimus- ja kehittämistoiminnan kartoituksen (V. 2007) pohjalta PTH:n tutkimustoiminnan edistämisstrategiaa ja -hanketta Taysin ERVA-alueelle (lasten astma)
  • suunnittelee käytännönläheistä PTH-tutkijakoulutusta
 • ylläpitämällä YLVA:n aluekouluttajaverkostoa, joka
  • edistää alueellista verkottumista ja yhteistyötä
  • kehittää lääkärikoulutusta terveyskeskuksissa
 • tekemällä yhteistyötä Suomen yleislääketieteen yhdistyksen, Tampereen yliopiston ja PSHP:n Tiedekeskuksen kanssa
 • koordinoimalla tehtäviä, jotka on järkevää tehdä yhdessä
pete n pth tutkimuksen rahoitustuen pelis nn t
PETE:n pth-tutkimuksen rahoitustuen pelisäännöt
 • Terveyskeskus/ terveyskeskuksen työntekijä voi saada PETE:ltä tukea tieteelliseen perusterveydenhuollon tutkimukseen, jos kyseessä on:
  • perusterveydenhuollon kannalta tärkeä tutkimus, joka ei ole saanut SHP:n kilpailutettavista EVO-rahoista tai muualta
  • perusterveydenhuollon kannalta tärkeä tutkimus, jonka tukeminen edellyttää joustavuutta aikataulullisesti (jatkuva haku)
  • tutkija on jo aiemmin tuottanut Ylvalle tutkimustuottoa
  • riskitutkimukset ja aloittelijoiden tutkimukset, joissa on hyvä aihe, mutta jotka eivät voi edes hakea EVO-rahoitusta
  • yksittäisten terveyskeskusten tutkimukseen liittyvien kuluerien kustannukset
  • terveyskeskuksen kehittämishankkeen tieteellinen arviointi
ad