Mahkamah perusahaan mp
Download
1 / 58

MAHKAMAH PERUSAHAAN (MP) - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

MAHKAMAH PERUSAHAAN (MP). PENDAHULUAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MAHKAMAH PERUSAHAAN (MP)' - eagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pendahuluan
PENDAHULUAN

 • Apabila berlaku sesuatu PP antara majikan dan pekerja, MP adalah jalan yang terakhir yang digunakan untuk menyelesaikannya. Bukan itu sahaja MP juga digunakan untuk rujukan bagi menyelesaikan masalah yang berbangkit yang berkaitan dengan sesuatu award dan Per.K oleh KS pekerja, KS majikan, KPPP dan MSM.

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • MP diwujudkan berdasarkan kepada statut/akta parliamen (APP 1967).

 • MP adalah mahkamah yang dilantik di bawah Bahagian VII dan termasuklah, melainkan jika terdapat maksud yang berlawanan, mana-mana Mahkamah di bawah seksyen 22 yang ditubuhkan bagi maksud mengendalikan apa-apa pertikaian perdagangan atau perkara yang diirujukkkan kepadanya, dan mana-mana bahagian daripadanya. (seksyen 2, APP 1967)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


Keahlian mp
KEAHLIAN MP 1967).

 • Sesuatu MP hendaklah terdiri daripada:

 • a) seorang Presiden yang dilantik oleh Yang di-Pertuana Agong (YDPA); dan

 • b) satu panel yang mewakili majikan-majikan dan satu penal yang mewakili pekerja-pekerja yang dilantik oleh Menteri Sumber Manusia (MSM). (seksyen 21(1), APP 1967)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • Apabila Presiden tiada atau tidak berupaya untuk melaksanakan tugasnya kerana sakit, YDPA dibenarkan melantik orang yang lain untuk menjalankan tugas dan fungsi Presiden. Perlantikan ini tidak menghalang Presiden daripada menjalankan tugas-tugas yang telah ditetap oleh undang-undang seperti menyelesaikan pembicaraan dan menentukan apa-apa PP. (seksyen 21(2), APP 1967)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • Segala perlantikan hendaklah di wartakan dan dinyatakan sekali terma-terma dan syarat-syarat perlantikan. (seksyen 21(3), APP 1967)

 • Bagi melayakkan seseorang dilantik sebagai Presiden MP, beliau hendaklah samada seorang peguam bela dan peguam cara atau seorang ahli perkhidmatan kehakiman dan perundangan Persekutuan atau Negeri yang telah berkhidmat selama lebih dari tujuh tahun dalam profession masing-masing. (seksyen 23A, APP 1967)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


Penal mp
PENAL MP sekali terma-terma dan syarat-syarat perlantikan. (seksyen 21(3), APP 1967)

 • MP, apabila hendak mengendalikan sesuatu PP, hendaklah terdiri daripada Presiden dan dua orang panel, satu dari pihak majikan dan satu lagi dari pihak pekerja. (seksyen 22(1), APP 1967)

 • Walaubagaimanapun Presiden boleh bersidang bersendirian untuk mendengar rujukan yang dibuat oleh MSM tentang

MAHKAMAH PERUSAHAAN


representasi terhadap pemecatan oleh seseorang pekerja yang terlibat. (seksyen 22(5), APP 1967)

 • Apabila panel yang dipilih tidak dapat hadir atau tidak upaya untuk terus hadir dalam apa-apa prosiding atau terhenti daripada menjadi panel, Presiden bolehlah memilih ahli lain daripada panel berkenaan untuk mengisi kekosongan. (seksyen 22(2), APP 1967)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • Kelayakan Pengerusi adalah sama seperti Presiden MP iaitu beliau hendaklah samada seorang peguam bela dan peguam cara atau seorang ahli perkhidmatan kehakiman dan perundangan Persekutuan atau Negeri yang telah berkhidmat selama lebih dari tujuh tahun dalam profession masing-masing. (seksyen 23A(1), APP 1967)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • “Mahkamah Tinggi (MT) telah mengarahkan perlantikan Pengerusi MP dibatalkan kerana beliau tidak layak memegang jawatan tersebut disebabkan beliau tidak mempunyai pengalaman tujuh tahun yang aktif sebagai seorang peguam bela dan peguam cara. Oleh itu peruntukan seksyen 23A hendaklah diambil kira.” (All-Malayan Estates Staff Union (Amesu) v. N. Rajasegaran, “Court orders appointment revoked”, The Star Online, 3rd. November 2004) ***Kes ini telah dirayu ke Mahkamah Rayuan (MR).

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • MR telah mengenepikan perintah-perintah MT dan membenarkan rayuan.

 • “i) Kelayakan untuk perlantikan Pengerusi MP telah digariskan dengan jelas oleh s. 23A(1), APP. Tiada suatu apapun, sama ada di dalam s. 23A(1) khususnya atau di dalam Akta Profesion Undang-undang (APU) amnya yang menyatakan bahawa seorang calon harus terlebih dahulu “beramal secara aktif” sebelum ianya layak dilantik sebagai Pengerusi. Definisi

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • “peguambela dan peguamcara” seperti yang dikehendai s. 23A(1) adalah peguambela dan peguamcara MT yang diterima masuk dan didaftar di bawah APU atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis sebelum APU mula berkuatkuasa.

 • ii) s. 23A(1) digubal khusus untuk tujuan yang khas, iaitu untuk memperuntukkan syarat-syarat hilang kelayakan bagi Presiden dan Pengerusi-pengerusi MP.

MAHKAMAH PERUSAHAAN


Oleh yang demikian, perkataan-perkataan yang digunakan oleh s. 23A(1) yang digubal oleh penggubal hendaklah diambil kira. Jika Parlimen memang berniat untuk menjadikan orang-orang yang layak dilantik sebagai Pengerusi adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman beramal selama tujuh tahun sekurang-kurangnya, penggubal tentulah akan menggunakan perkataan-perkataan lain

MAHKAMAH PERUSAHAAN


apabila menggubal seksyen ini. Oleh hal yang demikian, perayu adalah orang yang layak untuk dilantik sebagai Pengerusi MP kerana beliau adalah seorang peguambela dan peguamcara selama tujuh tahun sebelum perlantikannya. Lagipun beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam hal-hal berkaitan dengan buruh dan prhubungan perusahaan.” (per Nik Hashim HMR, Rajasegaran VN Rajah & Ors v. All Malayan Estates Staff Union (AMESU) [2005] 3 CLJ 860)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


MAHKAMAH PERUSAHAAN


Bidang kuasa mp
BIDANG KUASA MP Pengerusi dan dua ahli panel yang dilantik oleh Presiden, iaitu satu dari pihak majikan dan satu lagi dari pihak pekerja. (seksyen 23(3), APP 1967)

 • Bidang kuasa MP telah kita bincangkan sepintas lalu semasa kita bincangkan perkara-perkara yang berkaitan tentang KS, PK, Per.K, PP, dan TP. Oleh itu sebagai ulangan boleh kita katakan bahawa bidang kuasa MP adalah seperti berikut:

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • Mendengar kes pemecatan yang tidak munasabah terhadap pekerja (seksyen 20(3), APP 1967)

 • Mendengar PP yang melibatkan perdamaian yang dirujuk oleh MSM (seksyen 26(1), APP 1967)

 • Mendengar perkara-perkara yang berbangkit mengenai award dan Per.K. (seksyen 33, APP 1967)

 • Mendengar komplen/aduan yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak dan tanggungjawab KS (seksyen 56, APP 1967)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


Seksyen 20 3
Seksyen 20(3) pekerja (seksyen 20(3), APP 1967)

 • Apabila rujukan dibuat oleh Menteri, MP tidak mempunyai pilihan selain daripada mendengar kes tersebut.

 • “Di sana tidak terdapat di dalam peruntukan APP yang menyatakan bahawa MP boleh mengenepikan keputusan yang dibuat oleh Menteri di bawah seksyen 20(3).” (per Mohd Azmi, Assunta Hospital v. Dr. A Dutt [1980] 1 MLJ 96, at 97.)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • Keputusan atau award yang dibuat MP hanya boleh dicabar sekiranya rujukan yang dibuat oleh Menteri dicabar.

 • “Bidang kuasa yang dimiliki oleh MP hanya boleh dipersoalkan dengan mencabar rujukan yang dibuat oleh Menteri…..Dalam lain perkataan, bidang kuasa MP tidak boleh dicabar tanpa memasukkan Menteri dan meminta penghakiman terhadapnya.”

  (per Gopal Sri Ram, Kathivelu Ganesan & Anor v. Kojasa Holdings Bhd [1997] 2 MLJ 685.)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


Seksyen 26
Seksyen 26 sekiranya rujukan yang dibuat oleh Menteri dicabar.

 • Seksyen ini biasanya digunakan apabila PP yang berlaku tidak dapat diselesaikan seperti penamatan kontrak perkhidmatan.

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • “Apabila ada representasi dibuat dan ianya dirujuk kepada MP, maka MP berhak memutuskan samada penamatan yang dibuat adalah dengan sebab atau alasan yang munasabah atau tidak. Mahkamah tidak boleh menimbang alasan-alasan yang lain yang tidak dihujah.” (KFC Technical Services Sdn Bhd v. Industrial Court of Malaysia [1992] 1 MLJ 564)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


Seksyen 33
Seksyen 33 MP, maka MP berhak memutuskan samada penamatan yang dibuat adalah dengan sebab atau alasan yang munasabah atau tidak. Mahkamah tidak boleh menimbang alasan-alasan yang lain yang tidak dihujah.” (KFC Technical Services Sdn Bhd v. Industrial Court of Malaysia [1992] 1 MLJ 564)

 • “Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa seksyen 33(1) hanya memperuntukkan tentang tafsiran sesuatu award atau perjanjian kolektif. Oleh itu MP sepatutnya memberi tafsiran yang diberikan dan tidak perlu mencari ketidaktentuan atau kekaburan dengan mengambil kira perkara-perkara yang tidak relevan atau menanyai soalan yang

MAHKAMAH PERUSAHAAN


salah yang mengakibatkan award yang dibuat menjadi tidak sah”. (Syarikat Kenderaan Melayu Kelantan Bhd v. Transport Worker’s Union [1995] 2 MLJ 317.)

 • “Mahkamah Agung telah memutuskan apabila rujukan dibuat oleh Menteri, Menteri hendaklah menyatakan dengan jelas and tepat (tidak terlalu umum) apakah perkara yang perlu ditafsirkan oleh MP.”(Malayan Agricultural Association v. National Union of Plantation Workers [1992] 2 MLJ 57)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


Seksyen 56
Seksyen 56 sah”. (Syarikat Kenderaan Melayu Kelantan Bhd v. Transport Worker’s Union [1995] 2 MLJ 317.)

 • Mahkamah Agung telah mengesahkan keputusan MP yang mengarahkan majikan mengambil semula pekerjanya yang dipecat disebab pengurangan pekerja apabila majikan tidak mematuhi perjanjian kolektif yang mengkehendaki majikan memberi notis yang munasabah iaitu tidak kurang daripada dua bulan jika ia hendak melakukan pengurangan pekerja. Arahan MP adalah di dalam bidang kuasanya. (Dunlop Industries Employees Union v. Dunlop Malaysian Industries Bhd [1987] 2 MLJ 81.)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • “Keadaan istimewa yang dimaksudkan dalam seksyen 56(2)(c) mestilah berbangkit selepas perjanjian kolektif ditandatangani. MP dikira melewati bidang kuasanya apabila mengubah syarat perjanjian kolektif.”(National Union of Hotel, Bar & Restaurnt Workers v. Seasian Hotel Sdn Bhd (Orchard Sea Penang) (Originating Motion No R8-32-124-87, High Court Kuala Lumpur. Mallal’s Monthly Digest, May 1992.)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • Walaupun MP mempunyai bidang kuasa yang agak luas, MP tidak boleh melebihi bidang kuasa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

 • MT telah membatalkan award yang dibuat oleh MP kerana MP telah membuat keputusan yang ia tidak mempunyai bidang kuasa dan award yang dibuat adalah award yang melampaui bidang kuasanya. Award MP telah dianggap tidak sah. (Lee Wah Bank Ltd v. National Bank of Bank Employees [1981] 1 MLJ 169)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


Kuasa mp
KUASA MP boleh melebihi bidang kuasa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

 • MP boleh, dalam mana-mana prosiding –

 • a) memerintah supaya mana-mana pihak disatukan, diganti atau dibatalkan;

 • b) mengarah pihak-pihak yang terlibat dengan sesuatu prosiding atau mana-mana orang lain yang pada pendapatnya berkaitan dengan prosiding itu;

MAHKAMAH PERUSAHAAN


MAHKAMAH PERUSAHAAN


secara persendirian; mengarahkan supaya dikemukakan buku-buku, surat-surat, dokumen-dokumen dan benda-benda di hadapannya;

 • f) meminta bantuan daripada pakar setelah berunding dengan MSM;

 • g) mengarah dan membuat semua perkara yang perlu untuk mempercepatkan penentuan sesuatu perkara. (seksyen 29, APP 1967)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • Penafsiran tentang seksyen 29 APP 1967 telah dibuat oleh kes ini di mana persoalan yang terlibat adalah samada seksyen ini membenarkan sesuatu permintaan (claim) atau award kepada pihak yang dimasukkan sebagai pihak yang terlibat di dalam prosiding MP. Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa MP mempunyai kuasa untuk menambah sesuatu pihak yang lain sebagai pemohon/pihak yang memohon (claimant) tambahan atau

MAHKAMAH PERUSAHAAN


responden tambahan. Jika sekiranya pihak yang terbabit adalah responden tambahan, award boleh dibuat kepadanya apabila ia diberi kesempatan untuk didengar. (Hotel Jaya Puri Bhd v. National Union of Hotel, Bar & Restaurant Workers & Anor [1980] 1 MLJ 109)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


MAHKAMAH PERUSAHAAN


Prosiding mp
PROSIDING MP menolak kebolehpercayaan seseorang saksi (credibility of the witness) kerana ia merupakan kompetens dan bidang kuasa MP. (National Union of Plantations Workers v. Kumpulan Jerai Sdn Bhd, Rengam [2000] 2 MLJ 144)

 • Prosiding MP bolehlah diwakili oleh:

 • i) jika KS, diwakilkan kepada pegawai atau pekerja KS;

 • ii) jika majikan, hadir secara persendirian atau wakil yang telah diberi kuasa;

 • iii) jika seorang pekerja (dalam prosiding representasi terhadap pemecatan), hadir

MAHKAMAH PERUSAHAAN


secara persendirian atau pegawai atau pekerja KS jika dia adalah anggota KS;

 • iv) oleh seorang peguam. (seksyen 27(1), APP 1967)

 • Dalam menjalankan prosidingnya, MP hendaklah mematuhi prinsip keadilan asasi. Antaranya MP hendaklah menerima bahan-bahan dan keterangan yang ingin dikemukakan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam PP. Sekiranya dinafikan, maka ia terjumlah sebagai pelanggaran terhadap keadilan asasi.

MAHKAMAH PERUSAHAAN


MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • Pelanggaran keadilan asasi tidak berlaku apabila, apabila MP telah memberi setiap peluang kepada pemohon-pemohon untuk mengemukakan kes mereka dan MP memberhentikan pembicaraan hanya apabila berasa bahawa ia telah memperolehi semua keterangan yang perlu dan bahawa tidak ada gunanya memanjangkan kes itu lagi. (Perkara Permohonan oleh Kesatuan Syarikat Omnibus Sdn Bhd[1977] 2 MLJ 260)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


Award mp
AWARD MP telah memberi setiap peluang kepada pemohon-pemohon untuk mengemukakan kes mereka dan MP memberhentikan pembicaraan hanya apabila berasa bahawa ia telah memperolehi semua keterangan yang perlu dan bahawa tidak ada gunanya memanjangkan kes itu lagi. (Perkara Permohonan oleh Kesatuan Syarikat Omnibus Sdn Bhd[1977] 2 MLJ 260)

 • Award ertinya “suatu award yang dibuat oleh MP berkenaan dengan apa-apa pertikaian perdagangan atau perkara yang dirujukkan kepadanya atau apa-apa keputusan atau perintah yang dibuat olehnya di bawah APP 1967.” (seksyen 2, APPP 1967)

 • MP berkuasa untuk membuat suatu award (termasuk suatu award interim/sementara). (seksyen 30(1), APP 1967)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • Dalam membuat sesuatu award, MP hendaklah memberi perhatian kepada kepentingan awan, implikasi-implikasi kewangan dan kesan award kepada ekonomi negara, ke atas industri yang terlibat dan yang berkaitan. (seksyen 30(4), APP 1967)

 • Keputusan award juga hendaklah dibuat berdasarkan equiti, perasaan hati yang baik dan merit kes tanpa memikirkan perkara-perkara teknikal dan berbentuk undang-undang. (seksyen 30(5), APP 1967)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • “Mahkamah Rayuan mengatakan dalam menafsirkan perjanjian kolektif, kaedah-kaedah normal berhubung dengan penentuan niat kedua-dua pihak yang terlibat tidak boleh digunakan.” (Kesatuan Pekerja-pekerja Perkayuan v. Syarikat Jengka Sdn Bhd [1997] 2 CLJ 276)

 • MP juga boleh menimbangkan apa-apa perjanjian atau kanun yang telah dipersetujui dan diluluskan oleh MSM yang berhubungan dengan amalan-amalan pekerjaan (seksyen 30(5A), APP 1967)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • Contoh Nota Amalan kolektif, kaedah-kaedah normal berhubung dengan penentuan niat kedua-dua pihak yang terlibat tidak boleh digunakan.” (Kesatuan Pekerja-pekerja Perkayuan v. Syarikat Jengka Sdn Bhd [1997] 2 CLJ 276)

  “Cara Untuk Mengira Penjumlahan Ganti Rugi. a) Pembayaran upah tertunggak daripada tarikh pemecatan sehingga hari pendengaran kes hendak setakat tempoh maximum 24 bulan sahaja.”

 • Jika MP tidak sebulat suara terhadap sesuatu persoalan, keputusan hendaklah ditentukan dengan secara majoriti dan jika tidak terdapat persetujuan majoriti, ia hendaklah berdasarkan keputusan Presiden atau Pengerusi. (seksyen 30(2), APP 1967)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • Segala award hendaklah dibuat dengan segera dan dibuat dalam masa tiga puluh hari dari tarikh rujukan PP. (seksyen 30(3), APP 1967)

 • “Ia merupakan satu kesalahan Pengerusi MP jika beliau tidak menulis penghakiman selepas mendengar perbicaraan kes yang dikendalikannya lebih-lebih lagi jika didapati tidak melakukan perkara sedemikian kira-kira di dalam 45 kes yang telah dikendalikannya. Pengerusi terbabit

MAHKAMAH PERUSAHAAN


boleh diambil tindakan disiplin dan setelah itu boleh dipecat daripada jawatannya.” (per Fong Chan Onn, Berita Harian, “Syor pecat Pengerusi Mahkamah Perusahaan”, 1hb. Julai 2004, m/s 3.

 • “Adalah tidak menjadi satu kesalahan kepada MP untuk terus mendengar kesnya dan membuat award tanpa kehadiran peminta. Ini kerana sebelum kes didengar dan award diberikan, pihak yang meminta telah gagal menunai permintaan MP

MAHKAMAH PERUSAHAAN


supaya memberinya penyataan jawapan (statement of reply) dalam masa tertentu. Penangguhan untuk menfailkan statement of reply telah diminta dan telah diberikan oleh MP dan ketika MP hendak mendengar kes, peminta masih gagal menunaikan permintaan MP.” (Nordin Hamid & Co v Pathmarajah & Anor [1990] 2 MLJ 308)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • “Mahkamah Rayuan telah memutuskan bahawa ia merupakan satu kesilapan jika MP meneruskan pembicaraaan dan membuat keputusan setelah kes ditangguhkan beberapa kali tetapi bukan atas perintah peminta terutamanya kes yang melibatkan reputasi pekerja. Pekerja hendaklah diberi peluang secara adil untuk menebus reputasinya dan diberi hak untuk diwakili oleh peguam yang terlatih di sisi undang-undang dalam kemahiran memeriksa balas.” (Esso Production Malaysia Inc v. Aladdin bin Mohd Hashim [2000] 3 MLJ 270)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


MAHKAMAH PERUSAHAAN


MAHKAMAH PERUSAHAAN


Kesan award
KESAN AWARD dikira telah melepasi bidang kuasanya. Oleh itu seksyen 33B(1) tidak mengenepikan remedi certiorari daripada dipohon oleh pihak-pihak yang terlibat.” (Tan Hong Yak v. Nixdorf Computer (M) Sdn Bhd [1997] 1 CLJ Supp 382.)

 • Apabila sesuatu award dibuat oleh MP, ia hendaklah terikat kepada:

 • i) mana-mana pihak yang terlibat dalam PP atau membuat rujukan;

 • ii) mana-mana pengganti, pemegang serahhak atau penerima pindahan;

 • iii) semua pekerja yang mempunyai hubungan dengan PP;

 • iv) semua ahli KS yang terlibat. (seksyen 32(1), APP 1967)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


Mp mahkamah tinggi mt
MP & MAHKAMAH TINGGI (MT) dikira telah melepasi bidang kuasanya. Oleh itu seksyen 33B(1) tidak mengenepikan remedi certiorari daripada dipohon oleh pihak-pihak yang terlibat.” (Tan Hong Yak v. Nixdorf Computer (M) Sdn Bhd [1997] 1 CLJ Supp 382.)

 • Rujukan sesuatu award MP boleh dibuat kepada Mahkamah Tinggi (MT) atas permohonan oleh mana-mana pihak kepada prosiding apabila timbul persoalan undang-undang-

 • i) yang timbul dalam masa prosiding;

 • ii) di mana penentuan oleh MP telah memberi kesan kepada award;

MAHKAMAH PERUSAHAAN


MAHKAMAH PERUSAHAAN


MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • Komen yang sama telah dibuat di dalam kes ini dan MP telah menambah dan menyatakan bahawa pembuat undang-undang di Malaysia telah memberi kuasa kepada MP untuk menjadi penentu yang terakhir dan muktamad di dalam persoalan yang melibatkan fakta-fakta. (Rediffusion Sdn Bhd and Rediffusion Workers Union (Award 63 of 1987)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


MAHKAMAH PERUSAHAAN


MAHKAMAH PERUSAHAAN


 • MT hendaklah mendengar dan menentukan persoalan yang dirujukkan kepadanya seolah-olah rujukan itu adalah suatu rayuan kepada MT dan boleh seterusnya mengesah, mengubah, mengganti atau mengenepikan award yang telah dibuat oleh MP atau membuat apa-apa perintah lain yang difikirkan adil atau patut. (seksyen 33A(5), APP 1967)

MAHKAMAH PERUSAHAAN


MAHKAMAH PERUSAHAAN


Kesimpulan
KESIMPULAN tidak boleh dicabar, dirayu, disemak, diketepikan atau dipersoalkan dalam mana-mana mahkamah lain atau di hadapan mana-mana pihak berkuasa lain. (seksyen 33A(6), APP 1967)

 • Mahkamah yang mengendalikan kes berkaitan kontrak perkhidmatan, perhubungan majikan dan pekerja serta yang berkaitan dengannya adalah MP.

 • Sesuatu pertikaian yang dibawa ke MP hendaklah mengikut prosedur yang ditetapkan undang-undang.

 • Kes MP boleh dibawa ke MT jika terdapat ketidakpuasan hati setelah syarat-syarat tertentu dipenuhi.

MAHKAMAH PERUSAHAAN


ad