LOJ436
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

LOJ436 Lojistik Yönetimi Ders - III PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LOJ436 Lojistik Yönetimi Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ. Giriş. Otomobil üreticisi, FORD... Henry FORD'un amacı tam kontrol... Dünyanın ilk dikey bütünleşik kompleks yapısı... Hammadde ve malzeme temininin devamlılığını sağlamak amacıyla,

Download Presentation

LOJ436 Lojistik Yönetimi Ders - III

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


LOJ436

Lojistik Yönetimi

Ders - III

Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE

Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ


Giriş

 • Otomobil üreticisi, FORD...

 • Henry FORD'un amacı tam kontrol...

 • Dünyanın ilk dikey bütünleşik kompleks yapısı...

 • Hammadde ve malzeme temininin devamlılığını sağlamak amacıyla,

  • Kömür madenleri, demir cevheri işletmeleri, hatta boya için soya fasulyesi tarlaları...

  • Yaklaşık 1 milyon hektarlık Fordlandia...

  • Ek olarak, üretilen araçların taşıması için,

  • Demiryolu, karayolu, denizyolu işletmelerine yatırım.

 • Detroit, ABD'den başlayan, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Güney Afrika'ya uzanan 40'ın üzerinde imalat, hizmet ve montaj işletmesinin satış noktalarına yönelik tüm envanter akışını kontrol etmek amaçlı düşünce...


Giriş

 • Ford'un kendisine ait işletmeleri kalite ve maliyet açısından performans olarak geride bırakan diğer işletmeler...

 • Ford'un “mülkiyet-temelli kontrol”den “kanal ilişkilerini planlama”ya kayan stratejisi...

 • Elde kalan kaynakların temel imalat yeteneklerini koruma ve geliştirilmeye kaydırılması...

 • Sonuç, “hiçbir işletme kendi kendisine yetemez...” düşüncesi.


Kanal Yapısı

 • Kanal, serbest pazar sistemi içerisinde eşya, mal ve hizmetlerin değiş tokuşunun (başka bir deyişle mülkiyet transferinin) yapıldığı birim...

 • Aracı, toptancı, perakendeci...

 • Mal ve hizmetlerin alım satım sürecinde yer alan işletmeler arasındaki ilişkiler sistemi...

 • Bir işletmenin asıl başarı veya başarısızlığının belirlendiği birimler...

 • Kanal yapısının çeşitliliği ve karmaşıklığı, genel geçer bir kanal stratejisinin belirlenebilmesini oldukça zorlaştırır.


Tüketim Ürünlerinde Dağıtım Kanalı Çeşitleri

Üretici – Tüketici

Üretici – Perakendeci – Tüketici

Üretici – Toptancı – Perakendeci – Tüketici

Üretici – Acenta – Toptancı – Perakendeci – Tüketici

Endüstriyel Ürünlerde Dağıtım Kanalı

Üretici – Endüstriyel kullanıcı

Üretici – Acenta – Endüstriyel kullanıcı

Kanal Yapısı


Kanal Yapısı

 • Güç temelli, aleyhte ilişki yerine işbirliği...

 • İşletmeler, planlama ve uygulama aşamasında işbirliği yaparlarsa, sinerji yaratarak kendi başlarına olacaklarından daha etkin ve verimli olurlar...

 • Günümüzde önemli olan ilişki yönetimi...

 • Co-optation – (Cooperation & Competition)

  • Örneğin, havayolu işletmeleri...


Kanal Yapısı

 • Birincil kanal paydaşı » Stok taşıma sorumluluğuna katılan veya finansal riskin en azından bir kısmını üstlenen işletme...

  • Örneğin, perakendeci.

  • Tipik birincil paydaşlar, imalatçı, toptancı ve perakendeci işletmeler, tarım ve madencilik işletmeleri biçimindedir.

 • Özel kanal paydaşı » Birincil kanal paydaşları için temel hizmetleri belirli bir ücret karşılığında yerine getiren işletme...

  • Örneğin, taşıma işletmesi.

  • Tipik özel paydaşlar, taşıma, depolama, montaj, reklam, gümrük, sigorta işletmeleri, vb. işletmelerdir.

 • Birincil ve özel kanal paydaşlarının birleştirilmiş yetenekleri, mal ve eşyaların sınıflandırılarak ve konfigüre edilerek (başka bir deyişle “assortment” yapılarak) müşteri isteklerinin yerine getirilmesini sağlar...


Değişim işlevi

Alım

Satım

Fiziksel dağıtım işlevi

Taşıma

Depolama

Kolaylaştırma işlevi

Standartlaştırma

Pazar finansmanı

Risk üstlenme

Pazar bilgisi ve pazar araştırması

Kanal Yapısı – Geleneksel İşlevler


Uzmanlaşma

Temel düşünce, ölçek ve kapsam ekonomisi

Taşıma, depolama, elleçleme, paketleme, vb.

Tasnif (Assortment)

Yoğunlaşma (Concentration)

Uyarlama (Customization)

Dağıtım (Dispersion)

Lojistiğin Geleneksel İşlevlere Katkısı


Lojistiğin Geleneksel İşlevlere Katkısı

 • Tasnif (Assortment)

  • Yoğunlaşma (Concentration)

   • Belirli bir ürünün vey çok çeşitli ürünlerin bir grup olarak satılabilmesi için büyük miktarlarda edinilmesi

    • Çok miktarda sipariş yerine tek bir sipariş verilmesi

    • İşlem sayısını düşürür.

    • Distribütör, toptancı, merkez depo, vb.

    • Minimum işlem ilkesi

  • Uyarlama (Customization)

   • Siparişlerin isteğe göre sınıflandırılarak gruplandırılması

    • Katma değerli lojistik hizmetlerin sunumu

  • Dağıtım (Dispersion)

 • Lojistik işletmeleri bir kısmında ya da tümünde hizmet sunar.

  • Örneğin, P & G...


Kanal İlişkileri

Envanter Akışı

İşletme

Fiziksel Dağıtım

İmalat Desteği

Müşteri

Tedarik

Tedarikçi

Bilgi Akışı

11


Kanal İlişkileri

 • Tedarik Zinciri Yönetiminin (TZY) temel düşüncesi, verimliliğin tedarik zincirinde yer alan taraflar arası bilgi paylaşımı ve ortaklaşa planlama çalışmaları ile arttırılabileceği düşüncesidir.

 • TZY açısından işbirlikçi ilişkiler üç boyutun gelişmesine yol açar:

  • Rekabetçi tedarik zinciri

  • Göreceli risk, güç ve liderlik davranışı

  • Başarı unsurları


Tedarik zinciri düzenlemelerinin temel güdüsü, rekabetçi kanalların geliştirilebilmesidir.

İşbirlikçi davranış riski düşürecek, bütünsel lojistik operasyon sürecinin etkinlik ve verimliliğini arttıracaktır.

Aylak ve tekrarlanan hareketlerin ayrıştırılmasını sağlayacaktır.

Örneğin, tedarik zincirine yönelik olarak yapılan bir araştırma, konfeksiyon sektörü için hammaddeden müşteriye uzanan tedarik zincirinin 66 hafta, tıbbi dikiş ipliği için 12-18 ay, bakliyat için 104 gün olduğunu göstermektedir.

Rekabetçi Tedarik Zinciri


Risk açısından,

Tedarik zincirinde yer alan her bir partner,

Belirli bir rolü üstlenir.

İşbirliği sayesinde uzun dönemde daha iyi olacağına inanır.

Genel kural olarak sahip olduğu yeteneğin uzmanlık derecesi ne kadar yüksekse, o kadar az risk üstlenir.

Göreceli Risk, Güç ve Liderlik Davranışı


Güç açısından,

Tedarik zincirinde,

Daha geniş kapsama alanına sahip az sayıda işletme olarak kalmaları,

Yaşamı sürdürebilmek açısından önemli olan pazarda ne olduğuna ilişkin bilgiye sahip olmaları,

İmalatçılar açısından yeni kanallar geliştirmenin zorluğu ve maliyetinin yüksekliği,

İtme imalat sisteminin yerini çekme imalat sisteminin alması nedeniyle, güç perakendeciye doğru kaymakta gözükse de esas güç imalatçı veya distribütördedir.

Genel kural olarak, en güçlü işletmeler, tedarik zinciri düzenlemelerinin geliştirilmesinde öncülük ederler.

Göreceli Risk, Güç ve Liderlik Davranışı


Göreceli Risk, Güç ve Liderlik Davranışı

 • Liderlik açısından,

  Bireylerin bir lidere gereksinimi olduğu gibi tedarik zincirinin de bir lidere ihtiyacı vardır.

  Bu anlamda, tedarik zincirinde,

  • Daha büyük ölçeğe,

  • Ekonomik güce,

  • Müşteri sahipliğine,

  • Geniş bir ağa sahip olması gibi nedenlerle herhangi bir işletme lider olabilir.

 • Burada önemli olan lojistik entegrasyon açısından önemli işlevlerin uygun işletmelerce gerçekleştirilmesini sağlayacak yapıcı bir liderliğin oluşturulabilmesidir.


Başarılı işbirliklerinin sekiz I'si...

Bireysel Mükemmeliyet (Individual Excellence)

Önem (Importance)

Karşılıklı Bağlılık (Interdependence)

Yatırım (Investment)

Enformasyon (Information)

Bütünleşme (Integration)

Kurumsallaşma (Institutionalization)

Dürüstlük (Integrity)

Başarı Unsurları


TZİ – Başarıyı Attıran Unsurlar


TZİ – Başarıyı Azaltan Unsurlar


Lojistik İşbirlikleri

 • Hizmet temelli işbirliklerini teşvik eden unsurlar:

  • İşletme yöneticilerinin,

   • Yalnızca işletmenin esas işine odaklanmak istemesi,

   • İşletmeleri doğru büyüklüğe ulaştırmak gereğini hissetmesidir.

 • Güçlü ve işe yarar ilişkiler geliştirilebilmek için lojistik operasyonların 4 özelliği önemlidir:

  • Karşılıklı bağımlılık

  • Temel uzmanlık

  • Güç dengesi

  • İşbirliği


Lojistik İşbirlikleri

 • Karşılıklı bağımlılık

  • Bir hizmet ya planlandığı gibi gerçekleştirilir ya da :(

   • Siyah ile beyaz kadar belli, gri alan yok!

 • Temel uzmanlık

  • Lojistik hizmetlerin büyük bir çoğunluğu ölçek ve kapsam ekonomisi ile ilintilidir.

 • Güç dengesi

  • Esas güç imalatçı veya distribütörde olduğundan, tedarik zincirinin düzenleyicileri ve lojistik hizmet alıcıları onlardır.

 • İşbirliği

  • Nerede olursa olsun, ne gerekirse gereksin!


 • Login