ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 80

 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551. ขอบเขตการบรรยาย 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. หลักการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 3. วิธีการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 4. การเบิกจ่ายเงินยืม 5. การรับเงิน 6. การจ่ายเงิน 7. การเก็บรักษาเงิน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2551

.. 2551


2551

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


2551

.. 2502

21

(2)


2551

1.

2.

3.

4.


2551


2551

1.

2.


2551

1.

2. / /

3. 50,000

4.


2551

1.

2.


2551

1.

/ GFMIS

2.


2551

*

*


2551

1.

2.

3. .

4.

0409.3/.14 27 2548


2551


2551


2551

1.

1.1

1.2

1.3

1.4


2551

2.

2.1

2.2

2.3

2.4


2551

3. -

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12


2551


2551


2551

90

30

( 1 )


2551

1. 1 1

2. GFMIS

3.

4.


2551

/


2551

1. 1 1

2. GFMIS

3.

4.


2551

/ /


2551

1. 1 1

2. GFMIS

3.

4.


Gfmis

GFMIS

1.

2.


2551

1. /

5,000

2. / / / 5,000


2551

1. /

2. / 5,000


2551

1. 1 1

2. GFMIS

3.

4.

28


2551


2551


2551

1.

2.

3.

4.

5. (1) (2) (3)


2551

1.

2.

3.

4. (1) (2)


2551

1. : 30

2. : 15

3. (1) (2) : 30


2551

1. ..

2. 2

1

1

3.

90 ..


2551

1.

7


2551

1. ..

2. 2

1

1

3.

90 ..


2551

/


2551


2551

1.

2.

3.

4. 31

5.


2551

...............

...............

...................................

...........................................

................................... ..............

...............................................................................................................

.........................................................................................................................

....................... ................ (.............................................)

().............................................

()........................................


2551

1.

2.

3.

4. 31

5.


2551

...............

...............

...................................

...........................................

................................... ..............

...............................................................................................................

.........................................................................................................................

....................... ................ (............................................)

().............................................

()........................................


2551

1.

2.

3.

4. 31

5.


2551

1.

2.

3.

4.


2551

 • ( .)

 • ( .)

 • ( .)

 • ( .)


2551

1.

2.

3.

4.


2551

1.

2.

3.

4.


2551

1.

2.

3.


2551


2551


2551

1.

2.

3.

4.

5.


2551

A

24 .. 2553

500 ()

() @


2551

. 10400

24 .. 2553

500 ()

() @


2551

...................................

()

...... ................... .............

........................... ................................... .....................

.................................. ................................ ..................................

..................................................... .................................

................................................


2551

.............................................

( ) .........................................................................................................

........................................... ...................................................

...........................

()...............................

........................................


2551

/

1. ................................................................................................

2.

.................................................. ..........................................

.................................................................

.........................................................................()...................... ()..................

3.

.................................. (....................................................................)

()............................................

....................................................................


2551


2551

.


2551

1. ...

2.

3.

4.

5.


2551

1.

7


2551

1. ...

2.

3.

4.

5.


2551

()

6. /

7. .

8.

9.


2551

1.

* *

2. 1.


2551

()

6. /

7. .

8.

9.


2551

1.

2.

(1)

(2)

 • 5,000

  3.


2551

 • / /


2551

()

2. 1.


2551

()

3.


2551

()

3.

- ( 7930)

- ( 143)


2551


2551

1.

2.

3.


2551

1.

2. 2

3. 2 1

-

-

4.


2551

3 / 2

-

-


2551

- .

-

.

-

-

-

* =


2551


2551

1.

-

2.

- 3


2551

()

3.

- 15

4.

- 1

5.

- 15


2551

GFMIS

pay-in slip barcode /

1

2

pay-in slip + deposit slip

4

3

/

/ TR 1* . . GFMIS

5

GFMIS

GFMIS

* TR1 : 1


2551


 • Login