TÜRK MAARİF KOLEJİ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

TÜRK MAARİF KOLEJİ 2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TÜRK MAARİF KOLEJİ 2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI. ÜNİVERSİTEYE DAHA BİLİNÇLİ HAZIRLIK İÇİN. YGS-LYS SİSTEMİ. 1. YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ). LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı ). 2. Birinci Aşama Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS).

Download Presentation

TÜRK MAARİF KOLEJİ 2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TÜRK MAARİF KOLEJİ

2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI

ÜNİVERSİTEYE DAHA BİLİNÇLİ HAZIRLIK İÇİN


YGS-LYSSİSTEMİ


1.

YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı )

LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı )

2.


Birinci Aşama

Yükseköğretime Giriş Sınavı

(YGS)


 • 01 Nisan 2012 Pazar günü sınav yapılacaktır.

 • Tek soru kitapçığı ve tek cevap anahtarı ile yapılacaktır.

 • (Bu anlamda LYS’ den farklı çünkü LYS’ de birden fazla soru kitapçığı kullanılacaktır.)

 • Toplamda 160 soru sorulacak ve 160 dakika süre verilecektir.

 • ( *Her soru için bir ( 1 ) dakika )


YGS deki Testler ve İçerikleri


Türkçe Testi

40 Soru

 • Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Cümle Yorumu, Anlatım Teknikleri, Paragraf Yapısı, Paragraf Yorumu, İsimler, Zamirler, Sıfatlar, Zarflar,   Edat-Bağlaç-Ünlem, Eylem – Ekeylem, Tamlamalar, Eylemsi (Fiilimsi) Sözcük Yapısı ve Ekler, Cümlenin Öğeleri, Eylem Çatısı, Cümle Türleri, Anlatım Bozuklukları,Ses Bilgisi, Yazım,Noktalama…gibi


Temel Matematik Testi 40 Soru

( 28 matematik;12 Geometri )

Doğal S. ve Tam S., Basamak ve Taban Aritmetiği., Bölünebilme Kuralları, EBOB-EKOK, Rasyonel ve Ondalık S., 1. Derece Denklemler, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü sayılar, Köklü Sayılar,Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Problemler, Geometri…vb.


Sosyal Bilimler Testi 40 Soru

TARİH: (17 soru) İlk çağ medeniyetleri ( Hititler, Lidyalılar, Fenikeliler…vb), Eski Türk tarihi (Hunlar, Göktürkler…vb), İslam tarihi, Selçuklular, Osmanlı Devleti, İnkılap Tarihi.

COĞRAFYA: (13 soru) Dünyanın şekli hareketleri, Türkiye coğrafyası (Konumu Yeryüzü şekilleri, İklim, Bitki örtüsü, Tarım, Hayvancılık, Turizm…vb)

FELSEFE: (10 soru) Temel felsefe kavramları, Felsefe alanları(Ahlak fels. Bilgi fels.,Estetik fels…vb) ile ilgili yorum düzeyinde sorular.


Fen Bilimleri Testi 40 Soru

FİZİK: (14 soru) Madde ve özellikleri, Vektör,Kuvvet, Kütle, Isı- Sıcaklık, Moment, Basit makineler, Ağırlık merkezi, Elektrik…vb

KİMYA: (13 soru) Bileşikler, Çözeltiler, Çözünürlük, Madde ve özellikleri, Kimyasal bağlar, Periyodik cetvel…vb

BİYOLOJİ: (13 soru) Canlıların sınıflaması, Hücre, Üreme ve Gelişme, canlılar ve çevre…vb


Puan Türü ve Testlerin Ağırlıkları(% olarak)

TürkçeMatematik SosyalFen

YGS-1 20401030

YGS-2 2030 10 40

YGS-340203010

YGS-430 20 4010

YGS-537332010

YGS-633371020


YGS1 ve YGS2 Puan türü ile

Öğrenci Alan Programlar

YGS 1: Bilgisayar öğr, Gemi makineleri, Mekatroniköğr…gibi lisans ve Bilgisayar prog. Biyomedikal cihaz…vb önlisans programları tercih edilebilir.

(matematik ağırlıklı sayısal puanıyla)

YGS 2 :Ebelik, FTR, Hemşirelik,Metal öğr…gibi lisans ve Anestezi, radyoloji, iklimlendirme…vb önlisans programları tercih edilebilir.

(fen ağırlıklı sayısal puanıyla)


YGS3 ve YGS4 Puan türü ile

Öğrenci Alan Programlar

YGS 3: Adalet, Basın yayıncılık, Görsel iletişim, Grafik-Reklam…vb Önlisans programları.

(Türkçe ağırlıklı Sözel puanı)

YGS 4: Zihin-işitme-görme engelliler ögr. Din kült.Öğr. gibi lisans ve Halı kilim des.,Turzim animasyon, Büro yön.sek. Gibi önlisans programları tercih edilebilir.

(Sosyal ağırlıklı Sözel puanı)


YGS5 ve YGS6 Puan türü ile

Öğrenci Alan Programlar

YGS 5: Okul öncesi öğr.. Giyim end.Öğr. Sosyal hizm… Gibi lisans ve Basın yayın tekn. Grafik tas. İnsan kayn.yön…gibi önlisans programları tercih edilebilir. (Türkçe ağırlıklı Eşit Ağırlık puanı)

YGS 6: Uluslar arası ticaret, finans, Turizm- otelcilik,bankacılık sigortacılık… Gibi lisans ve İşletme yönetimi, muhasebe, bankacılık gibi önlisans programları tercih edilebilir. (Matematik ağırlıklı Eşit Ağırlık puanı)


 • YGS Her puan türünde 100 ile 500 arasında bir puan hesaplanacaktır.

 • Ön lisans ve Açık Öğretim programlarına giriş için gerekli taban puan 140,

 • Lisans programlarına giriş için ise taban puan 180’dir


YGS Ne İşe Yarar?

 • Ön lisans programları, tüm Açık Öğretim programlarını tercih etmek için;

 • LYS sınavlarına katılmak için alınacak bir taban puan için;

 • YGS puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etmek için;

 • Buradan alınacak puan LYS puanına eklenerek nihai puan oluşur.


İkinci Aşama

Lisans Yerleştirme Sınavları

(LYS)


 • 16 Haziran 2012 LYS-1 (Matematik) ve LYS-5 (Yabancı Dil) 

 • 17 Haziran 2012 LYS-4 (Sosyal Bilimler)

 • 23 Haziran 2012 LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya)

 • 24 Haziran 2012 LYS-2 (Fen Bilimleri) 

 • Bu sınavların her birinde birden fazla farklı test kitapçığı kullanılacak olup; birinci test bittikten sonra ikinci-üçüncü teste geçilecektir.

  • Bu sınavlarda her soru için 1,5 dakika verilmiş olacaktır.


LYS Sınav Günlüğü

 • 16 Haziran 2012

 • Sabah Oturumu:Matematik-Geometri Sınavı

 • 16 Haziran 2012

 • Öğleden Sonraki Oturum:Yabancı Dil Sınavı

 • 17 Haziran Pazar 2012 LYS-4 SabahOturumu: Sosyal Bilimler Sınavı


LYS Sınav Günlüğü

 • 23 Haziran 2012 LYS-3

 • Sabah Oturumu: Edebiyat-Coğrafya Sınavı

 • 24 Haziran 2012 LYS-2

 • Sabah Oturumu:Fen Bilimleri Sınavı

  yapılacaktır.


Matematik+Geometri Sınavı


Matematik+Geometri Sınavı

 • Matematik soruları:(50 soru)

  Örnek Konular: Fonksiyon, 2. Derece Denklemler, Parabol, 2. Derece Eşitsizlikler, Logaritma, Matris-Determinant, Permütasyon, Kombinasyon, Binom, Olasılık...Vb

 • Geometri-Analitik Geometri soruları:(30 S.)

  22 Geometri ve 8 analitik geometri sorusunun daha çok bilgi+yorum ölçen soru olması beklenmektedir.

  Örnek konular: Üçgende Benzerlik,Çokgenler – Dörtgenler, Paralel ve Eşkenar Dörtgen, Yamuk – Deltoit, Kare ve Dikdörtgen, Çemberde Açılar, Çemberde Uzunluk, Daire, Katı Cisimler, elips, çember denklemi vb.

  Not: Yukarıda sıralanan konular tüm Matematik ve Geometri sınavı konularını içermemektedir.


Fen Bilimleri Sınavı


Fen Bilimleri Sınavı

FİZİK : Basit Harmonik Har.,İtme ve Momentum, Durgun Elektrik, Elektriksel Kuvvet, Elektrik Alan-Potan En. Kondonsatörler, Elektirk Akımı, Manyetizma, Elektromanyetik İndik, Yay ve Su Dalgaları…

KİMYA: Tepkimelerde Hız ve Denge, Çözünürlük Dengeleri, Asit ve Bazlar-2, Elektrokimya, Hidrokarbonlar,Gazlar, Radyoaktifler…

BİYOLOJİ : Solunum, Sindirim, Boşaltım, İskelet-Kas-Örtü Sistemleri, Endokrin Sistemler, Sinir Sistemleri ve Duyu Org., Üreme ve Gelişme, Kalıtım, Populasyon Genetiği, Evrim…


LYS’de Puanlar - MF(Sayısal)

( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)


MF1 ile öğrenci alan programlar: (matematik-geometri ağırlıklı) Astronomi,Endüstriyel tasarım,finans matematiği, iç mimarlık,istatistik, mat/öğr…vb

MF2 ile öğrenci alan programlar:(fen-matematik ağırlıklı)

Biyoloji/öğr., deri müh. fizik/ögr., kimya/öğr/müh, su ürünleri…

MF3 ile öğrenci alan programlar:(fen-matematik ağırlıklı-sağlık)

Tıp, diş hekimliği,eczacılık…

MF4 ile öğrenci alan programlar:(matematik-fizik-geometri ağırlıklı müh.) Bilgisayar, elektrik elektronik,makine, mekatronik… Mühendislikleri,


Edebiyat, Coğrafya Sınavı


Edebiyat- Coğrafya1 Sınavı

Edebiyat konuları: İslam Öncesi Türk ed.,

İslam etkisindeki Türk ed.,Divan ed., Halk ed.batı ed. edebi akımlar, Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli ed…vb

Cografya1: Türkiye coğrafyası konularının yoğunlukta olması beklenirken, bunun yanında dünyanın iklimi, bitki örtüsü,şekli ve hareketlerinden de soru gelmektedir.


LYS’de Puanlar - TM

( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)


TM1 ile öğrenci alan programlar: (Matematik ağırlıklı)

Çalışma Ekonomisi,İktisat,İşletme, Ekonometri.

TM2 ile Öğrenci alan programlar.

(Matematik-Edebiyat Ağırlıklı)

Kamu Yön., Hukuk,Uluslar arası iliş., Siyaset bilimi, Sınıf öğretmenliği, iç mimarlık vb.

TM3 ile Öğrenci alan programlar:

(Edebiyat-Matematik Ağırlıklı)

PDR,Psikoloji,Sosyoloji,Felsefe,Arkeoloji,vb


Sosyal Bilimler Sınavı


Sosyal Bilimler Sınavı

 • Tarih Konuları: İlk çağ uyg., Genel Türk T., İslam T., Türkiye T., Osmanlı T., Kurtuluş T., İnkılap T., Güncel olaylar.

 • Coğrafya 2 Konuları: Türkiye ve dünya coğrafyası

 • Felsefe Grubu: Psikoloji, sosyoloji, mantık derslerinin müfredatından temel düzeydeki lise ders konuları.


LYS’de Puanlar - TS

( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)


TS Grubu Puan Türleri

TS1:(Sosyal Bilimler ağırlıklı:Tarih-Coğrafya-Felsefe Grubu)

Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Basın yayın, Coğrafya/öğr., Gazetecilik, Halkla ilişkiler, Halkla ilişkiler ve tanıtım, Radyo, Sinema tv, sosyal bilgiler öğr…vb

TS2:(TDE ve Türkçe ağırlıklı)

TDE/Türkçe öğrtetmenliği,Halkbilim,Tarih/Öğrt., Sümeroloji,Sanat tar.,Hititoloji…vb


LYS’de Puanlar - DİL

( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)


Yabancı Dil Puan Türleri

Dil1 :Alman Dili Edb. / Öğrt, Amerikan Kül. Ed., İngiliz Dil Edb. / Öğrt.,

Fransız Dil ve Edb.,Mütercim Ter., Çeviri Bilim, Dilbilim, Turist Rehberliği,

Dil2 :Arnavutça, Arap dili, Boşnak, Bulgarca Yunan, Fars, Gürcü, Hırvat, Hungaroloji, İspanyol, Japon, Leh, Latin dilleri, Yunan Dil-Edb. / öğr


Not: Her testin kitapçığı ayrı ayrı dağıtılacak.


YENİ SINAV SİSTEMİNDE 17 PUAN TÜRÜ OLACAK.

YGS

LYS

4 Yıllık

Bölümler

YGS – 1

MF – 1

YGS – 2

MF – 2

YGS – 3

MF – 3

YGS – 4

MF – 4

YGS – 5

TM – 1

YGS – 6

TM – 2

TM – 3

TS – 1

AÖF + MYO + Meslek L. Lisans Böl.

( Okul Öncesi Öğrt, Tesisat Öğrt…)

TS – 2

DİL – 1

DİL – 2


Hangi Alan Mezunu Hangi Sınava Girerse İyi Olur

 • Sayısal alan mezunları:

  YGS, LYS1 (Mat-Geo), LYS2(Fen Bil)

 • Eşit Ağırlık alan Mezunları:

  YGS, LYS1 (Mat-Geo), LYS3(Ed-Coğ.)

 • Sözel alan mezunları:

  YGS, LYS3 (Ed-Coğ.), LYS4 (Sosyal Bil)

 • Yabancı Dil alan mezunları:

  YGS, LYS5 (Yabancı Dil)


Psik. Dan. Reh. Bölümü okumak isteyen öğrenci

Nisan ayında YGS’ ye girecek.

Haziran ayında ayrı günlerde LYS’ye girecek. (TM-3 Puanı)


Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) Değer Aralıkları

 • OBP ve AOBP mevcut hesaplama yöntemine göre hesaplanacak puan aralığı 100 – 500 olacaktır..

 • 100-500 arasında hesaplanan AOBP 0,15 ile çarpılacak ve en son 15-75 puan aralığında bir puan ortaya çıkacaktır.


Yerleştirme puanları

 • LYS ve YGS deki her puan türünden alınabilinecek en yüksek puan 500 olacaktır. AOBP den de alınabilecek en yüksek puan 75 olacağından, yerleştirmede karşımıza çıkabilecek

  en yüksek puan 575 olacaktır.

 • Örnek; Tıp fakültesine girmek isteyen bir öğrenci MF3 puan türündeki tüm soruları doğru cevaplarsa 500 MF3 puanı ve eğer okul birincisi ise 75 puan da okuldan alarak toplam 575 puan almış olacak.


Öğrencilere Öneriler

* YGS, LYS’ ye %40 katkı sağlamaktadır

* Soru sayısının fazla olması konuların daha ayrıntılı sorulmasını gerektirebilir. Tüm konuları ayrıntılı çalışmak gerekir.

* YGS ve LYS ye çalışırken okul derslerini ihmal etmeyin. Okul derslerini ihmal etmeniz yazılılardan düşük notlar almanıza, bu da AOBP‘ nizin (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı) düşmesine sebep olacaktır. Yerleştirme puanınızın yüzde 13'ünün AOBP‘ den geldiğini unutmayın.

* İlk yılınızda üniversite sınavını kazanmayı hedeflemelisiniz.Okul dersleriyle birlikte üniversite sınavına hazırlanmanın zor olduğunu düşünerek hayallerinizi ertelemeyin. 12. sınıfta gördüğünüz konular zaten sınavda karşılaşacağınız konulardır. Okul derslerinize çalışırken aynı zamanda üniversite sınavına da çalışmış oluyorsunuz.


TÜRK MAARİF KOLEJİ

2012-2013 ÖĞRETİM YILI


 • Login