Obrana proti p soben stresu a budov n vlastn ho sebev dom
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Obrana proti působení stresu a budování vlastního sebevědomí PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Obrana proti působení stresu a budování vlastního sebevědomí. Výcvik a základní techniky pro zvládání stresových situací při komunikaci,budování vlastního sebevědomí. Ing. Rudolf Pánek, CSc. ABC Professional, ředitel. Sebemotivace praktický trénink pro přesné vymezení osobního zájmu.

Download Presentation

Obrana proti působení stresu a budování vlastního sebevědomí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Obrana proti p soben stresu a budov n vlastn ho sebev dom

Obrana proti působení stresu a budování vlastního sebevědomí

Výcvik a základní techniky pro zvládání stresových situací při komunikaci,budování vlastního sebevědomí.

Ing. Rudolf Pánek, CSc.

ABC Professional, ředitel


Sebemotivace praktick tr nink pro p esn vymezen osobn ho z jmu

Sebemotivacepraktický trénink pro přesné vymezení osobního zájmu

 • vymezení vlastního poslání (přesné pojmenování cíle, kterého chci dosáhnout)

 • umění vnímat klienta jako emotivního soupeře, nikoliv jako nepřítele

pojmenování psychologického jevu „chci“ proti stávajícímu „musím“

 • základní pravidla pro jednání a komunikaci s  klientem

 • vymezení komunikačního prostoru a zvolení vhodné komunikační formy


Z kladn pravidla asertivity zvl dnut stresu p i jedn n

Základní pravidla asertivity(zvládnutí stresu při jednání)

 • fáze přípravy na jednání (sběr a rozbor dostupných informací)

 • pojmenování možných konfliktů a jejich zdolávání

 • základní techniky-dovednosti asertivního chování v praxi

 • hlavní zásady asertivního vedení rozhovoru

 • význam schopnosti uplatnit vlastní emoční inteligenci


Obrana proti p soben stresu a budov n vlastn ho sebev dom

Základní pravidla verbální a neverbální komunikace (předcházení konfliktům a následným stresovým situacím)

 • pravidla verbální komunikace se zaměřením na předvídatelný konflikt

 • pravidla verbální komunikace se zaměřením na nenadálý konflikt

 • neverbální komunikace a její význam při předcházení konfliktu (kinezika, proxemika, paralinqvistika, posturologie)

 • popis základních psychologických chyb při kontaktu (tzv. smrtící desatero)

 • nástroje účinné obrany proti vlastním chybám při jednání


O ista od stresu z p edch zej c komunikace

Očista od stresu z předcházející komunikace

 • umění vnímat signály a řeč vlastního těla (popis a pojmenování základních signálů)

 • formy a způsoby okamžité relaxace následující ihned po prožitém stresu

 • osobní systémová opatření na odstranění negativního vlivu dlouhodobého stresu

 • aplikace duševní a fyzické hygieny jako pravidelná součást denního režimu

 • dietetika a stravovací hygiena jako nedílná součást protistresových opatření


Ing rudolf p nek csc abc professional editel

Ing. Rudolf Pánek, CSc.ABC Professional, ředitel

Děkuji za pozornost


 • Login