Det lokale uddannelsesudvalg luu
Download
1 / 44

Det lokale uddannelsesudvalg - LUU - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Det lokale uddannelsesudvalg - LUU. Opgaver for LUU på en skole med transport-uddannelser LUU har en central rolle i styringen af de offentlige uddannelsestilbud til transporterhvervet. LUU er bindeled mellem På den ene side det lokale transporterhverv og skolen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Det lokale uddannelsesudvalg - LUU' - dysis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Det lokale uddannelsesudvalg luu
Det lokale uddannelsesudvalg - LUU

Opgaver for LUU på en skole med transport-uddannelser

LUU har en central rolle i styringen af de offentlige uddannelsestilbud til transporterhvervet.

LUU er bindeled mellem

 • På den ene side det lokale transporterhverv og skolen

 • På den anden side den centrale partsstyring i TUR og det lokale transporterhverv

 • På den tredje side som parternes lokale repræsentanter på skolen

  TUR ønsker at styrke LUUs muligheder for at løfte disse opgaver. Derfor dette diasshow.

  - God fornøjelse!


Det lokale uddannelsesudvalg luu1
Det lokale uddannelsesudvalg - LUU

Opgaver for LUU på en skole med transport-uddannelser

 • Formelt grundlag

 • Opgaver i forhold til skolen

 • Opgaver i forhold til TUR og parterne

  Denne præsentation giver en oversigt over de opgaver, som LUU har, enten i forhold til AMU eller til EUD. Start Diasshow og tryk på en tast for at komme videre – eller brug menuerne – den første er på side 4.

  Når der står hent linkes der til Internettet. Luk siden for at komme tilbage – eller brug menuen i bunden.


Det lokale uddannelsesudvalg luu2
Det lokale uddannelsesudvalg - LUU

Skolens opgave som sekretariat for udvalget

 • Planlægning af årets gang – sammen med formandskabet

  • Årets temaer og emner

  • Mødeplanlægning

  • Planlægning af møde med TUR

 • Opgaver i forhold til de enkelte møder

  • Udsendelse af dagsorden og materialer

  • Udarbejdelse af referat og fremskaffelse af oplysninger, som udvalget ønsker

  • Fremsendelse af referat til TUR


Opgaver for luu
Opgaver for LUU

Hovedmenu – tryk på et felt eller fortsæt

 • LUU AMU

  • Formelt grundlag

  • Opgaver i forhold til skolen

  • Opgaver i forhold til TUR

 • LUU EUD

  • Formelt grundlag

  • Opgaver i forhold til skolen

  • Opgaver i forhold til TUR

 • LUU-medlem

  • Sådan holder jeg mig ajour


Det formelle grundlag for luu amu
Det formelle grundlag for LUU - AMU

 • Formelt grundlag under AMU

  • Lov om AMU – se § 9 Hent

 • Gode råd for LUU under AMU

  • Lokalt samspil om AMU – hent

  • Parternes rolle i AMU – hent

  • De danske arbejdsmarkedsuddannelser – hent


Arbejdsomr de for luu amu
Arbejdsområde for LUU - AMU

 • Oversigt over skolens godkendelser

  • Godkendelse til Fælles Kompetence-beskrivelser FKB

   • Hvad er skolen godkendt til?

  • Udbud af uddannelser / kurser

   • Hvad udbyder skolen?

   • Hvad udbyder skolen ikke - hvem henvises der til ?

  • Nye uddannelser på vej

   Retur til hovedmenu


Arbejdsomr de for luu amu1
Arbejdsområde for LUU - AMU

Menu – tryk på et felt - eller fortsæt

 • LUUs opgaver i forhold til skolen

 • LUUs opgaver i forhold til TUR


Luu amu opgaver i forhold til skolen
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen

Menu – tryk på et felt – eller fortsæt

 • Rådgive om anvendelse af EVE-rammen – dimensionering

 • Rådgive om sammensætning af uddannelser til kurser

 • Dialog om kursernes kvalitet

 • Dialog med skolen om indsatsen for at gøre kursister opmærksomme på uddannelsesmuligheder inden for transportområdet

 • Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter

 • Rådgive skolen om markedsføring

 • Dialog med skolen om behov for nye godkendelser

  Retur til hovedmenu


Luu amu opgaver i forhold til skolen1
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen

 • Rådgive om anvendelse af EVE-rammen - dimensionering

  • Hvad er behovet for AMU-kurser på det lokale arbejdsmarked?

   • hvilket behov peger det Regionale ArbejdsmarkedsRåd RAR på?

   • hvilket behov peger A-kasserne på?

   • hvilket behov peger arbejdsgiverforeninger og fagforeninger på?

   • Hvilket behov peger skolen på?

    fortsættes


Luu amu opgaver i forhold til skolen2
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen

 • Rådgive om anvendelse af EVE-rammen - dimensionering

  • Hvilke behov peges der på fra centralt hold

   • TURs strategiplan - hent

   • Udmeldinger fra 3F, DI (ATL, DTL, Danske Busvognmænd, mv.)

    • Hent UddannelsesNyt fra 3F

    • Hent Uddannelsespolitisk Info fra DI

   • Udmeldinger fra regering og Folketing

    Retur til menu


Luu amu opgaver i forhold til skolen3
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen

 • Rådgive om sammensætning af uddannelser til kurser

  AMUs mindste enhed er en uddannelse. Den kan udbydes alene som kursus – eller flere uddannelser kan sammensættes til et nyt kursus

  • Skal uddannelser udbydes alene som kurser – eller sammensættes?

  • Er der behov for længere kurser?

  • Hvad skal sammensatte uddannelser hedde som kursus?

   Retur til menu


Luu amu opgaver i forhold til skolen4
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen

 • Dialog om kursernes kvalitet – udvælg grupper af kurser eller områder

  • Diskutere tilfredshedsmålinger med skolen

   • Alle kursister spørges om tilfredshed med:

    • Skolen

    • Det faglige indhold i kurset

    • Undervisere, udstyr og faciliteter

   • Udvælg et område til hvert møde

    Retur til menu


Luu amu opgaver i forhold til skolen5
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen

 • Dialog om kursernes kvalitet – udvælg grupper af kurser eller områder

  • Diskutere standard på kurserne ud fra TURs anbefalinger - hent

   • Indhold: TURs anbefalinger sammenholdt med lokale tilpasninger

   • Faciliteter: Skolens prioriteringer sammenholdt med TURs anbefalinger

    • Udstyr, lokaler og øvelsesarealer til kurset

    • Undervisningsmaterialer

    • Faglærerkvalifikationer og efteruddannelse af faglærere

     fortsættes


Luu amu opgaver i forhold til skolen6
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen

 • Dialog om kursernes kvalitet

 • Diskutere standard på kurserne ud fra TURs anbefalinger

  • Dialog med skolen om efterlevelse af Handlingsplan for bedre undervisning i trafikadfærd - hent

  • Udbudsform

   • Fleksibilitet på tid:

    • Er der behov for udbud uden for normal arbejdstid (aften / weekend)?

    • Er der behov for split-kurser?

   • Fleksibilitet på afholdelsesform:

    • Åbent værksted

    • Dele af kurset som fjernundervisning

     Retur til menu


Luu amu opgaver i forhold til skolen7
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen

 • Dialog med skolen om indsatsen for at gøre kursister opmærksomme på uddannelses-muligheder inden for transportområdet

  • Andre kurser inden for AMU - hent

  • Erhvervsuddannelser, herunder især Meritvejen - hent

  • Kortere videregående uddannelser, herunder især akademiuddannelsen International Transport & Logistik på deltid – hent

   Retur til menu


Luu amu opgaver i forhold til skolen8
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen

 • Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter, herunder projekter om

  • Udvikling af nye undervisningsformer

  • Udvikling af værktøjer til kvalitetssikring

  • Udvikling af værktøjer til uddannelses-planlægning og meritafklaring

   • Der kan søges midler i AMU-programmets TUP-pulje – hent

    Retur til menu


Luu amu opgaver i forhold til skolen9
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen

 • Rådgive skolen om markedsføring

  • Dialog om kanaler for markedsføring: Hvordan kommer man bedst i kontakt med branchen lokalt?

  • Dialog om skolens brochurer, hjemmeside og andre kanaler

 • Dialog med skolen om behov for nye godkendelser

  • Er der brancheområder, der ikke får deres behov for uddannelser dækket?

   Retur til menu


Luu amu opgaver i forhold til tur og parterne
LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne

Menu – tryk på et felt – eller fortsæt

 • Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser

 • Rådgive TUR om behov for nye uddannelser

 • Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne

 • Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU

  Retur til hovedmenu


Luu amu opgaver i forhold til tur og parterne1
LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne

 • Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser

  • Hvis en uddannelse – eller dele af den – er

   • uaktuel

   • ikke lever op til branchens behov

   • ikke passer til lokale behov

  • Hvis sammensætningen af elementer i en uddannelse er uhensigtsmæssig

   Retur til menu


Luu amu opgaver i forhold til tur og parterne2
LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne

 • Rådgive TUR om behov for nye uddannelser

  • Hvis der opstår nye behov på grund af

   • ny teknologi

   • nye måder at arbejde på

   • nye arbejdsområder for transporterhvervet

    Retur til menu


Luu amu opgaver i forhold til tur og parterne3
LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne

 • Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne

  • Hvis LUU er i tvivl om kvaliteten

  • Hvis TUR er i tvivl om kvaliteten

  • Udvikling af værktøjer og metoder til styrkelse af kvaliteten af uddannelserne

   Retur til menu


Luu amu opgaver i forhold til tur og parterne4
LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne

 • Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU

  • Handlingsplaner

  • TURs hjemmeside som informationsforum for medlemmer af LUU og det lokale transporterhverv - hent

  • TUR udgivelser til information og markedsføring

   Retur til menu


Det formelle grundlag for luu eud
Det formelle grundlag for LUU - EUD

 • Formelt grundlag under EUD

  • Lov om EUD – se § 39 - 41 Hent

 • Gode råd for LUU under EUD

  • LUU - samarbejde og kvalitet i uddannelserne – hent

  • Fra klar besked til dialog– hent


Arbejdsomr de for luu eud
Arbejdsområde for LUU - EUD

 • Oversigt over skolens godkendelser

  • Godkendelse til uddannelser og specialer

   • Hvad er skolen godkendt til?

    • Hvad udbyder skolen?

   • Hvad udbyder skolen ikke - hvem henvises der til?

  • Nye uddannelser på vej


Arbejdsomr de for luu eud1
Arbejdsområde for LUU - EUD

Menu– tryk på et felt – eller fortsæt

 • LUUs opgaver i forhold til skolen

 • LUUs opgaver i forhold til TUR

  Retur til hovedmenu


Luu eud opgaver i forhold til skolen
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen

Menu– tryk på et felt eller fortsæt

 • Rådgive skolen om indholdet i de uddannelser og specialer, som skolen udbyder

 • Samarbejde med skolen om at skaffe lærepladser

 • Samarbejde med skolen om at skaffe flere elever

 • Opgaver i forhold til skolepraktik

 • Rådgive skolen om indsatsen over for svage elever og frafald

 • Dialog med skolen om indsatsen for at gøre lærlinge og elever opmærksomme på – og skaffe sig forudsætningerne for adgang til efter- og videreuddannelse

 • Tilbyde skolens lærlinge orientering om medlemskab af fagforeninger og om arbejdsgiverforeningernes virke

 • Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter

 • Rådgive skolen om markedsføring

 • Dialog med skolen om behov for nye godkendelser til erhvervsuddannelser eller udbud af specialer

  Retur til hovedmenu


Luu eud opgaver i forhold til skolen1
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen

 • Rådgive skolen om indholdet i de uddannelser og specialer, som skolen udbyder

  Udvælg og gennemgå de enkelte uddannelser / specialer i en fast turnus.

  • Indhold: Uddannelsens vejledningen sammenholdt med lokale tilpasninger

  • Faciliteter: Skolens prioriteringer sammenholdt med TURs anbefalinger

   • Udstyr, lokaler og øvelsesarealer til kurset

   • Undervisningsmaterialer

   • Faglærerkvalifikationer og efteruddannelse af faglærere

  • Dialog med skolen om efterlevelse af Handlingsplan for bedre undervisning i trafikadfærd - hent

   Retur til menu


Luu eud opgaver i forhold til skolen2
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen

 • Samarbejde med skolen om at skaffe lærepladser

  • Rådgive skolen om prioritering af indsatsen

  • Behandle handlingsplan for indsatsen årligt

  • Rådgive skolen om parternes arrangementer, mv. og hjælpe skolen med aftaler

  • Søge AER om midler – hent

  • Informere det lokale transporterhverv om muligheder for tilskud

   • 20.000 kr. til udvidelse af antallet af lærlinge

   • ATLs tilskud til chaufførlærling - hent

    fortsættes


Luu eud opgaver i forhold til skolen3
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen

 • Samarbejde med skolen om at skaffe lærepladser - mesterskaber

  • Rådgive skolen om arrangement af lokale mesterskaber for lærlinge med henblik på udtagelse af hold til Danmarksmesterskabet

  • Evt. være behjælpelig med arrangementet, herunder kontakt til virksomheder og lærlinge

  • Rådgive skolen om deltagelse i Danmarksmesterskabet for lærlinge

  • Kontakt til virksomheder, der sender lærlinge

  • Kontakt til lokal presse om mesterskaber

   • Eksponering af lærlinge og deres virksomhed

    Retur til menu


Luu eud opgaver i forhold til skolen4
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen

 • Samarbejde med skolen om at skaffe flere elever

  • Rådgive skolen om prioritering af indsatsen

  • Hjælpe skolen med at vise hvad transporterhvervet er

  • Hjælpe skolen med kontakter til folkeskoler og vejledere

  • Behandle handlingsplan for indsatsen årligt

   Retur til menu


Luu eud opgaver i forhold til skolen5
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen

 • Opgaver i forhold til skolepraktik

  • Rådgive skolen om fastlæggelse og tolkning af EMMA-kriterierne i forhold til skolepraktik

  • Deltage i samtaler med elever om egnethed i forhold til EMMA-kriterierne, hvis skolen ønsker dette

  • Afgøre klager over skolens bortvisning af elever fra skolepraktik

   • LUUs afgørelse kan ankes til TUR

  • Behandle skolens kriterier for praktikvirksomheder, der anvendes til udstationering af elever i skolepraktik

   Retur til menu


Luu eud opgaver i forhold til skolen6
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen

 • Rådgive skolen om indsatsen over for svage elever og frafald

  • Behandle oversigt over frafald på

   • Grundforløbet

   • Hovedforløbet

  • Drøfte skolens handlingsplan for at modvirke frafald

  • Hjælpe skolen med at finde pladser til svage elever

   Retur til menu


Luu eud opgaver i forhold til skolen7
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen

 • Dialog med skolen om indsatsen for at gøre lærlinge og elever opmærksomme på – og skaffe sig forudsætningerne for adgang til efter- og videreuddannelse

  • Efteruddannelse via AMU - hent

  • Videreuddannelse som Transportlogistiker / Logistikøkonom - hent

  • Videreuddannelse på deltid på akademi-uddannelsen International Transport & Logistik - hent

  • Uddannelsen som vognmand – hent

   Retur til menu


Luu eud opgaver i forhold til skolen8
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen

 • Tilbyde skolens lærlinge orientering om medlemskab af fagforeninger og om arbejdsgiverforeningernes virke

  • Arbejdsmarkedets parters rolle

  • Fordele ved medlemskab af en fagforening

  • Vilkår og betingelser for at starte selvstændig virksomhed

   Retur til menu


Luu eud opgaver i forhold til skolen9
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen

 • Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter, herunder projekter om

  • Udvikling af nye undervisningsformer

  • Udvikling af værktøjer til kvalitetssikring

  • Udvikling af værktøjer til uddannelsesplanlægning og meritvurdering

  • Drøfte skolens handlingsplan for forsøgs- og udviklingsprojekter

   Retur til menu


Luu eud opgaver i forhold til skolen10
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen

 • Rådgive skolen om markedsføring

  • Dialog om kanaler for markedsføring: Hvordan kommer man bedst i kontakt med branchen og nye elever?

  • Dialog om skolens brochurer, hjemmeside og andre kanaler

 • Dialog med skolen om behov for nye godkendelser til erhvervsuddannelser eller udbud af specialer

  Retur til menu


Luu eud opgaver i forhold til tur
LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR

Menu– tryk på et felt – eller fortsæt

 • Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser eller specialer

 • Rådgive TUR om behov for nye uddannelser eller specialer

 • Rådgive TUR om behovet for nye – eller justeringer af eksisterende ordninger

 • Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne

 • Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU

 • Rådgive TUR om behovet for kampagner og arrangementer

  Retur til hovedmenu


Luu eud opgaver i forhold til tur1
LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR

 • Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser eller specialer

  • Hvis en uddannelse – eller dele af den – er

   • uaktuel

   • ikke lever op til branchens behov

   • ikke passer til lokale behov

  • Hvis sammensætningen af elementer i en uddannelse er uhensigtsmæssig

   Retur til menu


Luu eud opgaver i forhold til tur2
LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR

 • Rådgive TUR om behov for nye uddannelser eller specialer

  • Hvis der opstår nye behov på grund af

   • ny teknologi

   • nye måder at arbejde på

   • nye arbejdsområder for transporterhvervet

   • nye brancheområder, som bør forsynes med erhvervsuddannelse

    Retur til menu


Luu eud opgaver i forhold til tur3
LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR

 • Rådgive TUR om behovet for nye – eller justeringer af eksisterende ordninger

  • Den 2. vej for deltagere med særlige forudsætninger - hent

  • Den 3. vej: Meritvejen - hent

  • Den 4. vej for voksenlærlinge

  • Korte uddannelser - hent

  • Behovet for nye ordninger

   Retur til menu


Luu eud opgaver i forhold til tur4
LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR

 • Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne

  • Hvis LUU er i tvivl om kvaliteten på skolen

  • Hvis TUR er i tvivl om kvaliteten på skolen

  • Udvikling af centrale værktøjer og metoder til styrkelse af kvaliteten i uddannelserne

   Retur til menu


Luu eud opgaver i forhold til tur5
LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR

 • Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU

  • Handlingsplaner

  • TURs hjemmeside som informationsforum for medlemmer af LUU og det lokale transporterhverv

  • TURs udgivelser til information og markedsføring – hent

   Retur til menu


Luu eud opgaver i forhold til tur6
LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR

 • Rådgive TUR om behovet for kampagner og arrangementer

  • Målgruppe for kampagne:

   • nye elever / praktikvirksomheder / vejledere

   • fokus på særlige brancheområder

  • Kampagneform og –metoder

  • Lokale, danske og internationale mesterskaber for lærlinge

   Retur til menu


Luu medlem
LUU – medlem

Sådan holder jeg mig ajour

 • Luk dig ind i TURs rum for LUU-medlemmer og tilmeld dig nyhedsservice – her

 • Tilmeld dig TURs nyhedsgrupper – her

 • Hent andre præsentationer fra TUR - her

 • Få UddannelseNyt fra 3F – her

  Retur til hovedmenu


ad