z kladn zjazdov v cvik
Download
Skip this Video
Download Presentation
Základný zjazdový výcvik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Základný zjazdový výcvik - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Základný zjazdový výcvik. Oblúky. Ing. Veronika Šeligová ZŠ Sačurov 7. ročník. Oblúk v obojstrannom prívrate. Zmena smeru jazdy s prenášaním zaťaženia striedavo na lyže v prívratnom postavení. Lyžiar je v sklze v základnom lyžiarskom postavení.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Základný zjazdový výcvik' - dyllis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn zjazdov v cvik

Základný zjazdový výcvik

Oblúky

Ing. Veronika Šeligová

ZŠ Sačurov

7. ročník

obl k v obojstrannom pr vrate
Oblúk v obojstrannom prívrate
 • Zmena smeru jazdy s prenášaním zaťaženia striedavo na lyže v prívratnom postavení.
 • Lyžiar je v sklze v základnom lyžiarskom postavení.
 • Po nasadení obojstranného prívratu prenáša hmotnosť na vnútornú hranu vonkajšej lyže, čím odľahčí vnútornú lyžu.
 • Zaťaženie vonkajšej lyže sa zvýrazňuje odklonením tela od svahu.
 • Lyže sa dostávajú do oblúka.
 • Po ukončení začína príprava na ďalší oblúk, kde sa hmotnosť prenáša na opačnú lyžu.
 • Tento oblúk je vhodný pre lyžiarov – začiatočníkov.
obl k z obojstrann ho pr vratu
Oblúk z obojstranného prívratu

Kĺzava forma

 • Táto forma nadväzuje na prechádzajúci oblúk v obojstrannom prívrate.
 • Postoj lyžiara a jazda sú rovnaké, odlišnosť je vo fáze ukončenia zmeny smeru.
 • Z obojstranného prívratu lyžiar postupne prisúva hornú lyžu tak, aby zaujal počas jazdy šikmo svahom rovnobežné postavenie lyží.
obl k z obojstrann ho pr vratu1
Oblúk z obojstranného prívratu

Dynamická forma

 • Najpoužívanejšia technika priemerných lyžiarov.
 • Využitie je časté aj pri prekonávaní náročnejších snehových terénov.
 • Z jazdy šikmo svahom, pred zamýšľanou zmenou smeru lyžiar vysúva lyže do obojstranného prívratu so súčasným zapichnutím vonkajšej palice.
 • Nasleduje impulz z palice, odraz z vonkajšej lyže, kde po prechode cez spádnicu sa „bývalá“ vonkajšia lyža prisúva do rovnobežného postavenia.
obl k z pr vratu hornou ly ou
Oblúk z prívratu hornou lyžou
 • Zo jazdu šikmo po spádnici lyžiar pred zahájením oblúku vysunie hornú lyžu do prívratu.
 • Postupne ju zaťažuje a zvyšuje tlak prenesením hmotnosti tela.
 • Zaťažená lyža sa začne otáčať do spádnice, v tom momente na ňu prestúpi a prisunie odľahčenú lyžu do paralelného postavenia.
 • Panvu tlačí ku svahu a trup sa odkláňa od svahu v miernom predklone.
 • Táto technika sa využíva pri zlej viditeľnosti, pri sťažených snehových podmienkach, pri jazde so záťažou ap.
obl k z pr vratu dolnou ly ou
Oblúk z prívratu dolnou lyžou
 • Zo jazdu šikmo po spádnici lyžiar pred zahájením oblúku vysunie dolnú lyžu do prívratu so súčasným pohybom nižšej paže vpred.
 • V tomto okamžiku sa ťažisko tela nachádza najnižšie zahranením ukončí vysunutie lyže.
 • Zapichnutím palice a odrazom z hrany dolnej lyže urobí oblúk a prenesie hmotnosť z nižšej lyže na budúcu vonkajšiu.
 • Preklopením lyže z vnútornej hrany na vonkajšiu nastáva paralelne postavenie.
 • Vo fáze vedenia oblúku prenesie hmotnosť tela na vonkajšiu lyžu, ťažisko tela sa plynule znižuje.
zno n obl k
Znožný oblúk
 • V jazde šikmo lyžiar predsúva hornú lyžu a súčasne zapicháva palicu.
 • Nasleduje impulz z palice a prenesenie hmotnosti na vonkajšiu lyžu využitím pohybu zdola nahor.
 • V prvej fáze oblúku je zaťaženie sústredené pod špičkou viazania.
 • V druhej fáze sa tlak prenáša pod oblasť vnútornej strany chodidla a päty, čím sa lyža dostáva na vnútornú hranu.
 • Vnútorná lyža pomáha pri hranení hornou hranou na vonkajšej strane chodidla.
 • Panva sa na strane predsunutej lyže predsúva dopredu a telo sa odkláňa od svahu.
 • Vonkajšia aj vnútorná lyža vykonávajú zmenu smeru v paralelnom postavení až do jazdy šikmo svahom.
slide10
Zdroje:

ŽÍDEK, J.- PETROVIČ, P. 1997. Lyžovanie. Metodická príručka pre školy a verejné

lyžiarske školy. Bratislava: FTVŠ UK, 1997, 106 s.

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps08/sjezd_lyze/web/pages/07_o_pluh_stat.html

Obrázky vyhľadané pomocou http://image.google.sk/

ad