JAN PAWEŁ II - PowerPoint PPT Presentation

JAN PAWEŁ II
Download
1 / 38

  • 183 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

JAN PAWEŁ II. "PIELGRZYM POKOJU I NADZIEI". KAROL WOJTYŁA. . Urodzony w Wadowicach na Podkarpaciu. Jako dziecko Karol Wojtyła stracił matkę, a następnie 12 lat starszego brata. Kiedy na świecie został mu już tylko ojciec podjął decyzję o wstąpieniu do kapłaństwa. . . PAPIEŻEM POLAK.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

JAN PAWEŁ II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jan pawel ii

JAN PAWEŁ II


Jan pawel ii

"PIELGRZYM

POKOJU

I

NADZIEI"


Jan pawel ii

KAROL WOJTYŁA

.

Urodzony w Wadowicach na Podkarpaciu.

Jako dziecko Karol Wojtyła stracił matkę, a następnie 12 lat starszego brata. Kiedy na świecie został mu już tylko ojciec podjął decyzję o wstąpieniu do kapłaństwa.


Jan pawel ii

.

.


Jan pawel ii

PAPIEŻEM POLAK


Jan pawel ii

PAPIEŻ

PIELGRZYM


Cnota mi o ci braterskiej

13 kwietnia 1986 rok Jan Paweł II odwiedził naród żydowski. Podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej Ojciec Święty jako pierwszy papież w historii modlił się przed żydowską ścianą płaczu.

Podczas tej właśnie pielgrzymki Jan Paweł II wypowiedział słowa, których żaden z żydów nigdy nie zapomni:

„Jesteście naszymi umiłowanymi

braćmi - i można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi”.

CNOTA MIŁOŚCI BRATERSKIEJ


Jan pawel ii

PIELGRZYMKI

DO

OJCZYZNY


Wadowice 1999

WADOWICE 1999


Jan pawel ii

.

JAN PAWEŁ II

ZDRADZA RODAKOM

SWÓJ SEKRET


Tam by a cukiernia

„Tam była cukiernia”


Po maturze chodzili my na krem wki

„(...) PO MATURZE CHODZILIŚMY NA KREMÓWKI”


Ojcze wi ty witamy w ojczy nie witamy w krakowie witamy w domu

OJCZE ŚWIĘTY!WITAMY W OJCZYŻNIE!WITAMY W KRAKOWIE!WITAMY W DOMU!


Pielgrzymka do ojczyzny czerwiec 1979

PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY CZERWIEC 1979

„ NIECH STĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI.

TEJ ZIEMI”


Pierwsza pielgrzymka do ojczyzny

PIERWSZA PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

Pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dniach 2–10 VI 1979 r. miała historyczne znaczenie. Stanowiła przypomnienie lub umocnienie wiary i tradycji katolickiej wśród 10 mln Polaków, którzy nie szczędzili trudu, aby wyjść na spotkanie papieża, a także wśród wielu milionów, którzy, mimo ograniczeń oficjalnych transmisji, śledzili jej przebieg w środkach przekazu. Pielgrzymka Jana Pawła II przyniosła wyraźne odrodzenie świadomości wspólnoty obywatelskiej i narodowej, niszczonej sukcesywnie w czasie rządów komunistycznych.


Kolejna pielgrzymka do ojczyzny

KOLEJNA PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

SPOTKANIE OJCA ŚWIĘTEGO Z GEN. JERUZELSKIM

„Jeśli chcecie zachować pokój pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie między innymi o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszenia się i wypowiadania swoich poglądów”


Pozna 1997

POZNAŃ 1997

Podczas mszy świętej odprawianej nieopodal poznańskich krzyży mówił:

„Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się na niej. Świat was potrzebuje”


Po egnanie z ukochanymi tatrami

POŻEGNANIE Z UKOCHANYMI TATRAMI

W roku 1997 Ojciec Święty ostatni raz spojrzał i pożegnał Polskie Tatry, które tak bardzo kochał. Kiedyś zdobywał szczyty,

jeździł na nartach...


Pielgrzymka do polski 2002 r

Pielgrzymka do Polski 2002 r.


Ostatnia pielgrzymka do narodu

OSTATNIA PIELGRZYMKA DO NARODU

Podczas swojej ostatnie pielgrzymki do ojczyzny Jan Paweł II zwiedził tylko Kraków i okolice. Poświęcił wtedy świątynię w Łagiewnikach.


Papie pielgrzym g boko wierzy w m odzie sta si dla m odych autorytetem i wzorem do na ladowania

Papież pielgrzym głęboko wierzył w młodzież, stał się dla młodych autorytetem i wzorem do naśladowania


Pielgrzymka do francji

PIELGRZYMKA DO FRANCJI

Ojciec Święty po raz kolejny żartuje z francuską młodzieżą.

***

„ (...) Nie mówcie do mnie Lolek bo to zbyt dziecinnie, Jan Paweł zbyt poważnie. Mówcie mi Karol”


Usa 1981

USA 1981

Krótki postój na Alasce podczas podróży dookoła świata


Boliwia 1988

BOLIWIA 1988

W Ameryce łacińskiej mieszka

40 % katolików świata. Pielgrzymował tam 17 razy. Odwiedził nawet Kubę


Indonezja 1989

INDONEZJA 1989

Umęczonemu wewnętrznymi walkami Timorowi wschodniemu przywiózł przesłanie pokoju i nadzieję na lepsze życie.


Australia 1986

AUSTRALIA 1986

Kraj ten zamieszkiwany jest głównie przez protestantów. Katolików jest niewiele, ale i o nich nie zapomniał


S owacja 2003

SŁOWACJA 2003

  • Jedna z ostatnich podróży. Dzięki Janowi Pawłowi II w tym kraju znacznie wzrosła liczba katolików.


Manila 1995

Manila 1995

  • Udaremniono tu zamach na Ojca Świętego. Na msze przyszło 4 ml ludzi – najwięcej w historii.


Kuba 1998 papie wzywa w obecno ci castro do wolno ci i sprawiedliwo ci na placu rewolucji

Kuba 1998Papież wzywał w obecności Castro do wolności i sprawiedliwości, na placu Rewolucji.


Usa 1979 w filadelfii m wi do miliona zebranych e wolno nie mo e by okazj do moralnej anarchii

USA 1979W Filadelfii mówił do miliona zebranych, że wolność nie może być okazją do „moralnej anarchii”


Izrael 2000

Izrael 2000

Pod ścianą płaczu w Jerozolimie Jan Paweł II prosi o przebaczenie za grzechy katolików wobec Żydów


Jan pawel ii

PONTYFIKAT W LICZBACHBył papieżem przez 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni.W czasie pielgrzymek przemierzył 1 mln 247 tyś. 213 km Odbył 146 podróży we Włoszech i 104 za granicę, odwiedzając 129 krajówSpędził 822 dni poza WatykanemWygłosił ponad 20 tyś. Kazań spisanych na 100 tyś. stronWydał ponad 100 ważnych dokumentówKanonizował 1338 osóbMianował 231 kardynałów – 117 z nich może wybierać następnego papieżaRozmawiał z 1590 przywódcami państwOdbył 1160 audiencji generalnych w Watykanie.


Jan pawel ii

JEŹDZIŁ NA NARTACH

ODBYŁ PONAD 100 PIELGRZYMEK

DO RÓŻNYCH KRAJI ŚWIATA

ZJEDNOCZYŁ

WIELE

RELIGI NIKOGO NIE LEKCEWAŻYŁ

BYŁ JEDYNYM

PAPIEŻEM KTÓRY:

WSZEDŁ DO

SYNAGOGI

WYSTĘPOWAŁ PUBLICZNIE

I

WCHODZIŁ W TŁUM

ZNAŁ WIELE RÓŻNYCH JĘZYKÓW

MODLIŁ SIĘ PRZED

ŚCIANĄ PŁACZU

POGODZIŁ WIELENARODÓW

POPIERAŁ MŁODZIEŻ

BYŁ POLAKIEM


Jan pawel ii

„Głębokim niepokojem napełnia mniemyśl o chwili, w której Bóg wezwiemnie do siebie - z życia do życia.”Jan Paweł II, List do ludzi starych


Jan pawel ii

OPUŚCIŁ NASZ

ŚWIAT

02.04.2005 rokuo godzinie 21:37


Odszed ojciec nasz

ODSZEDŁ OJCIEC NASZ

Polska zamarła w trwodze i zadumie. Żegnamy człowieka, który przerósł wszelkie autorytety i stał się fundamentem naszej zbiorowej świadomości Narodowej. Żegnamy Cię ojcze Święty Janie Pawle II, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.


  • Login