Vliv zm ny klimatu na rozsah a rozm st n klimatick ch region
Download
1 / 26

Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů. Jaroslav Rožnovský 1 , Petra Fukalová 2 , Hana Pokladníková 2 ,Tomáš Středa 1 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno. „Ústí 23.9.2009“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů' - dwight


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vliv zm ny klimatu na rozsah a rozm st n klimatick ch region

Vliv změny klimatu na rozsah a rozmístění klimatických regionů

Jaroslav Rožnovský1, Petra Fukalová2,

Hana Pokladníková2,Tomáš Středa1

1Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

2 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

„Ústí 23.9.2009“


Spr vn rozhodov n je d no kvalitn informac
Správné rozhodování je dáno regionůkvalitní informací

Počasí

Podnebí


Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007


Projekt Národní agentury zemědělského výzkumu (NAZV): na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007 „Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky“.

Jaký bude vliv možné změny klimatu na současné rozložení klimatických regionů na našem území?


Klimatick podm nky na eho zem
Klimatické podmínky našeho území na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007

 • vliv cirkulace a geografických podmínek

 • převládá vzduch mírného pásma

  (dále tropická a arktická vzduchová hmota)

 • vliv Atlantického oceánu a Euroasijského kontinentu (kontinentalita našeho území od Z k V vzrůstá cca o 10 % - oceanita Čech asi 55 %, východní Moravy asi 50 %)

 • podnebí závisí hlavně na cyklonální činnosti (podle její aktivity jsou jednotlivé roky velmi proměnlivé)


 • Teplota vzduchu na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007

 • roční průměr: od -1 °C (vrcholové polohy) až po 10 °C (jižní Morava).

 • absolutní amplituda: 82,4 °C

 • absolutní max. 40,2 °C Praha – Uhříněves 27.7.1983

 • absolutní min. -42,2 °C Litvínovice u Č. Budějovic 11.2.1929

 • nejchladnější měsíc: leden

 • nejteplejší měsíc: červenec

 • Srážky

 • - velká časová i místní proměnlivost

 • - závislost na nadmořské výšce a expozici vzhledem k převládajícímu proudění

 • roční chod kontinentálního typu (max. červenec, min. únor nebo leden)

 • nejnižší srážkové úhrny: okolí Žatce (roční úhrn 410 mm)

 • nejvyšší srážkové úhrny: Jizerské hory 1705 mm


Radiace na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007

energetický příkon slunečního záření: od 3300 MJ.m-2 do 4200 r MJ.m-2

Teplota půdy

- závisí na počasí, fyzikálních vlastnostech, vlhkosti půdy a porostu

teploty povrchu: max. až 50 °C - písčité půdy (p. s travním porostem max. 40 °C); min. neklesají pod -14 °C

roční chod: do 50 cm - nejvyšší průměrné teploty v srpnu,

- nejnižší v lednu, případně v únoru

v hloubce 1 m - nejnižší teplota půdy vždy v únoru

Hloubka promrzání půdy

významnou roli sehrává výška sněhové pokrývky (přírodní tepelný izolátor) - největší hloubky promrzání při holomrazech (přes 1 m)

průměrná hloubka promrzaní: jižní oblasti do 20 cm

horské oblasti přes 50 cm (leden až únor)


Tuřany na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007

(

1961

-

2007

)

90

80

70

60

50

40

y = 0.2913x + 43.435

30

R

2

= 0.0868

20

letní dny

10

Lineární

(

letní dny

)

0

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

2003

2005

2007

1975

1995

2001

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1997

1999


Extremita pr m rn ch teplot vzduchu c
Extremita průměrných teplot vzduchu (°C) na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007


Pr m rn m s n hrny sr ek mm za obdob 1961 2000
Průměrné měsíční úhrny srážek (mm) na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007za období 1961-2000


Bonitace p d
Bonitace půd na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007

 • Bonitační klasifikace - hodnocení kvality zemědělské půdy v ČR

 • Výchozí podklady:

  • komplexní průzkum půd (1961 – 1970)

  • vlastní bonitační průzkum v terénu zpracovaný (70. léta)

  • jeho promítnutí do bonitačních map v měřítcích 1 : 5 000

  • další upřesňování (rebonitace) probíhá i v současnosti

 • Základní mapovací a oceňovací jednotka bonitační soustavy:

 • tzv. bonitovaná půdně - ekologická jednotka (BPEJ).

 • BPEJ: parametry klimatu

 • klasifikační zařazení půdy

 • charakteristiky geologických substrátů, zrnitost, skeletovitost

 • vodní a vzdušný režim půd

 • hloubka půdních profilů

 • svažitost pozemků a jejich expozice


Klimatick region
Klimatický region na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007

 • Současná klasifikace klimatických regionů v BPEJ obsahuje:

  • dvě charakteristiky vztahující se k celému roku

 • - průměrná roční teplota,

 • - průměrný roční úhrn srážek)

  • jednu charakteristiku popisující hlavní vegetační období

 • -TS 10

  • dvě charakteristiky vztahující se k vegetačnímu období

 • - pravděpodobnost suchých VO v %

 • - vláhová jistota

Nahradit výsledky výpočtu

Poměrně přesné určení zásoby vody v půdě,

resp. vláhové bilance

(i s ohledem na hydrologické vlastnosti daných půd)

- evapotranspirace,

- vláhové bilance

- ukazatele zavlažení

(kriteria hodnocení sucha)

V době stanovení KR nebyly metody výpočtu evapotranspirace dostatečně propracovány.


Pr m rn ro n teplota vzduchu
Průměrná roční teplota vzduchu na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007

 • Tři hodnocená období:

 • 1961 – 2000

 • 2021 – 2050

 • 2071 – 2100

 • (dle emisního scénáře A1B)

Průměrná TS10

rozpětí modelované změny teploty vzduchu podle podkladů IPCC (1997) při dvojnásobné koncentraci C02:

1,5 až 4,5 °C (střední změna teploty vzduchu 2,5 °C)


V sledky
Výsledky na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007

 • Roční úhrny srážek:

 • dle scénářů očekávané změny klimatu se pravděpodobně podstatně měnit nebudou (spíš změna rozložení během roku)

 • Průměrné roční teploty vzduchu:

 • 1.) Nárůst o 2 °C:

 • T3 - teplý, mírně vlhký KR (3) - vyšší průměrné roční teploty než současný VT - velmi teplý, suchý (0).

 • 2.) Nárůst o 4 °C:

 • MCH – mírně chladný vlhký (8) - srovnatelný se současným regionem VT velmi teplý, suchý (0)

půdy (nejen zemědělské) budou trpět nedostatkem vody - významné rozšíření suchých oblastí.

pro predikované klima je možné stávající označení KR použít, hodnoty však budou významně odlišné.

I tyto jednoduché příklady dokládají radikální změnu klimatických podmínek, tedy i rozložení klimatických regionů, a tím i bonitace půdy.


Klimatick region a zm na klimatu
Klimatický region a změna klimatu na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007

 • pro stanovení KR využito podkladů ČHMÚ z období 1901 – 1950.

Tr – průměrná roční teplota za období 1901 – 1950

Tr 2 – nárůst průměrné roční tepoty o 2 °C

Tr 4 – nárůst průměrné roční teploty o 4 °C


Z v ry
Závěry na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007

 • Možná změna klimatu se plně dotýká naší krajiny a tedy i zemědělství

 • Je nutné studovat jak dynamiku současného podnebí, tak dopady a adaptace na predikované podnebí podle výstupů klimatických modelů.

 • Již dnes uvést, že dále bude narůstat:

 • - variabilita počasí

 • - výskyt extrémních jevů

 • - aridizace našeho území

 • Je nutné zdůraznit, že jde o predikci auváděné hodnoty klimatických prvků mají  velké rozpětí.

 • Na základě těchto poznatků bude nutné zvážit aktualizaci stanovení klimatických regionů a predikci jejich vymezení.

 • Předběžné analýzy dokládají, že dojde k výraznému posunu od mírně teplých a vlhkých k velmi teplým a suchým KR.

četnější a intenzivnější sucha


Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007Kroftova 43, 616 67 Brnoe-mail:[email protected] http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724185617 fax: 541 421 018, 541 421 019

Děkuji za Vaši pozornost

Jaroslav Rožnovský

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Zemědělská 1, Brno

Ústav argosystémů a bioklimatologie


ad