به نام خدا
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

به نام خدا PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

به نام خدا. بررسی سه بیماری ویروسی در ماهیها تهیه کننده : مریم حیدری. مقدمه :. ویروس نکروز عفونی لوزالمعده (IPN) ویروس سپتی سمی عفونی ویروسی (VHS) ویروس نکروز عفونی مراکز خونساز (IHN). سپتی سمی هموراژیک ویروسی (VHS) . بیماری ویروسی حاد تا مزمن قزل آلای رنگین کمان است

Download Presentation

به نام خدا

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


به نام خدا

بررسی سه بیماری ویروسی در ماهیها

تهیه کننده : مریم حیدری


مقدمه :

 • ویروس نکروز عفونی لوزالمعده (IPN)

 • ویروس سپتی سمی عفونی ویروسی(VHS)

 • ویروس نکروز عفونی مراکز خونساز (IHN)


سپتی سمی هموراژیک ویروسی(VHS)

 • بیماری ویروسی حاد تا مزمن قزل آلای رنگین کمان است

 • اولین بار در دهه 1930 شناسایی شد.

 • عامل بیماری یک رابدو ویروس است .

 • بیماری در غرب وشرق اروپا ، شوروی ، آمریکا وخلیج آلاسکا گزارش شده است.


Transmission

 • انتقال از طریق ادرار و ترشحات جنسی ماهی .

 • انتقال از طریق آب و به صورت افقی صورت می گیرد .

 • از طریق سطوح تخم های آلوده.

 • از طریق خوردن ماهی های عفونی


Environmental Factors

مدت زمان بیماری زایی ویروس در آب تا 14 روز .

رشد در دمای بین 37 تا 54 درجه فارنهایت.

عوامل استرس زا مانند Spawning hormones ، پایین بودن کیفیت آب ، کم بود غذا و...

بیماری فصلی است و بیشتر در زمستان و در دمای 10 درجه سانتیگراد اتفاق می افتد در بهار تلفات کمتر است و در پاییز و تابستان قطع میشود.


پیشگیری و درمان

 • روش کنترل از ابتلا به VHS ممانعت از ورود آلودگی و تماس ماهیان حساس به ویروس می باشد . جهت تامین آب مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی ، باید از آب عاری از ویروس ( آب چشمه و چاه ) استفاده کرد  و یا از ورود ماهیان وحشی به کار گاه جلوگیری نموده ، آب مورد استفاده در صورت امکان با اشعه UV ضد عفونی گردد .

 • کاهش استرس های محیطی در کنترل بیماری می تواند موثر باشد . تخم ها را بایستی از مولدین غیر آلوده تهیه نمود برای اطمینان بیشتر می توان از ترکیبات ضد عفونی کننده ید دار به میزان 100PPM و به مدت ده دقیقه استفاده کرد و تخم ها را ضد عفونی نمود .

 • برای ضد عفونی استخر ها و کانال های سیمانی می توان از محلول فرمالین ، هیپوکلریت سدیم و یا یدوفور ها استفاده نمود .


نکروز بافت خونساز عفونی (IHN)

 • بیماری خونریزی دهنده حاد آزاد ماهیان است .

 • عامل بیماری رابدو ویروس است .

 • تحت عناوین بیماری ویروسی آزاد ماهی سیاه (چینوک) رودخانه سانترا منتو و بیماری ویروسی آزاد ماهی سوکای نیز نامیده می شود.

 • انتقال از طریق آب آلوده (انتقال افقی) یا از طریق والدین(عمودی)

 • ازطریق تخم های آلوده


مورفولوژی


Electron micrograph of IHN infection in fish tissue. Rod shapes are viruses.


علائم بالینی و ضایعات

 • انحراف ستون فقرات در 1تا5 درصدماهیان دیده میشود.

 • در روده و معده مایعی شبیه موکوس سفید رنگ دیده میشود.

 • خونریزی های نقطه ای در چربی احشایی ، مزانتر ،صفاق پانکراس و کیسه شنا دیده می شود.


 • بافت کلیه کانون اولیه عفونت است و به طور شدیدی دچار نکروز می شود.میزان گلوبول سفید کاهش پیدا کرده ، لکوسیتها و ترومبوسیتها تخریب شده.


Genome


پیشگیری ، کنترل و درمان

 • بهترین و اقتصادی ترین روش ، ممانعت از تماس بین ویروس و میزبان می باشد . حذف بچه ماهیان آلوده و ضد عفونی کردن تخم ها با یدوفور ها تا حدی موثر است .

 • بهتر است سیستم آب رسانی به روش موثری ضد عفونی شود ( ازون یا اشعه UV ) ضد عفونی کردن تخم ها با محلول یدوفور به مدت پانزده دقیقه در PH 6به میزان 100PPM در از بین بردن ویروس تا حدودی موثر می باشد .

 • . دارو های مختلف ضد ویروسی از رشد ویروس عامل IHN در کشت سلولی ممانعت می کند .

 • درمان ماهیان توسط 6 – تیونیوزین با D – B – 1ریبوفورانازول 5 – هیدروکسییوراسیل میزان بقای ماهیان را افزایش می دهد . در صورت تزریق داخل صفاقی ویروس های کاهش حدت یافته و یا غیر فعال به ماهیان فوق ، ایمنی نسبت به ویروس ایجاد می شود .


نکروز پانکراس عفونی (IPN)

 • عامل بیماری بیرنا ویروس است .

 • ویروس فاقد غشا و دارای RNA دو رشته ای می باشد.

 • ویروس مقاوم به شرایط قلیایی ، اسیدی و درجه حرارت بالا میباشد.


انتقال

انتقال افقی

انتقال عمودی

موجودات خون گرم به عنوان ناقلین مکانیکی

از طریق اسپرم به داخل تخم

ویروس را از انگل تک یاخته ای تتراهایمن و خرچنگ آب شیرین جدا کردند


Presence in Asia–Pacific

IPN has been officially reported from Iran, Japan and the Republic of Korea. A related birnavirus has been identified in the marine environment off Tasmania, Australia, and another from New Zealand in diseased turbot and asymptomatic sea-run chinook salmon


علائم بالینی

 • منبسط شدن شکم در ماهی های مبتلا

 • وجود مواد ژلاتینی در شکم و روده

 • چرخش در حول محور طولی

 • تغییرات آسیب شناسی شامل هایپر پلازی و اتصال رشته های آبششی به یکدیگر میباشد

 • ماهی های عفونی به طور شایع دارای هماتوکریت پایین میباشند

 • خونریزی در روده به خصوص در ناحیه پیلوری شایع است


تشخیص

 • علائم بالینی همراه با فاکتور هایی چون سن ، گونه ماهی ، موقعیت جغرافیایی ، تاریخچه سلامتی مرکز پرورش اغلب برای تشخیص احتمالی عفونت ویروسی IPN به کار برده می شود .

 • تشخیص قطعی بر اساس بررسی آسیب شناسی و جدا سازی ویروس در کشت سلولی و تعیین وجود ویروس بر اساس واکنش های سرلوژیکی فلور سنت آنتی بادی ، الیزا ، ایمونو الکتروفورز و ایمونو پراکسیداز می باشد .


پیشگیری ، کنترل و درمان

 • استفاده از واکسن های کشته بر علیه این بیماری در برخی کشور ها از جمله ژاپن با موفقیت هایی همراه بوده است .

 • هیچ درمان عملی برای این بیماری ویروسی گزارش نشده است Nucleoside Virazole یک ماده شیمیایی ضد ویروسی است و از همانند سازی ویروس IPN در کشت سلولی ممانعت می کند

 • استفاده از ترکیبات پلی وینیل پیرولیدون – آیدین ( PVP – 1 ) آمینو کاپروئیک اسید سبب کاهش در مرگ و میر می شوند ، اما در بررسی آلودگی تجربی عمدتا داروها موثر نمی باشند .


 • Login