5 paskaita
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

PLANAVIMAS PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

5 paskaita. PLANAVIMAS. Analizės stadija I. Proto mankštai. K ą reiškia banko apiplėšimas, palyginus su banko įkūrimu... B.Brechtas Kad tu turėtum tiek pinigų, kiek jų nori tavo žmona... Tostas

Download Presentation

PLANAVIMAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5 paskaita

PLANAVIMAS

Analizės stadija I


Proto mankštai...

Ką reiškia banko apiplėšimas, palyginus su banko įkūrimu...

B.Brechtas

Kad tu turėtum tiek pinigų, kiek jų nori tavo žmona...

Tostas

Jeigu jūs neturite pinigų, visą laiką galvojate apie pinigus. Jeigu jūs turite pinigų, jūs jau galvojate tik apie pinigus.

P.Getis


Strateginio planavimo procesas:- Analizės stadija- Veiklos stadija

Prisiminkime...


Analizės stadija

 • Išorės veiksnių analizė

 • Vidaus veiksnių analizė

 • Išskirtinė kompetencija (konkurencinia pranašumai ir trūkumai)


Tikslas - atlikus aplinkos analizę, nustatyti:

 • Kokios galimybės ir grėsmės yra (ar gali susidaryti) įmonės verslui išorinėje aplinkoje.

 • Stipriąsias ir silpnąsias puses.

 • Išskirtinę organizacijos kompetenciją.


Pagrindiniai analizės metodai

 • SWOT,

 • 7 S modelis.

 • PEST,

 • SPACE,

 • BCG matrica,

 • M. Porter modelis,

 • Ekolauko analizė


SWOT (SSGG)Vidiniai veiksniai


SWOT (SSGG)Išoriniai veiksniai


Organizacinės kultūros profilis


StiprybėsSilpnybės

SSGG tęsinys


SPACE Metodas

SPACE (Angl. Strategic Position and Action Evaluation) metodas – klausimyno pagalba įmonė ir jos aplinka yra įvertinama 6 balų skalėje. Šis metodas skiriasi nuo kitų tuo, kad yra platesnis analizės laukas ir gaunami konkretūs pozicijos bei strategijų variantai. Kiekvienos veiksnių grupės rezultatų vidurkiai vaizduojami keturkampio pavidalu. Didžiausią plotą užimanti erdvės pusė reiškia vieną iš keturių įmonės strateginių pozicijų: agresyvią, konkuruojančią, konservatyvią arba gynybinę. Toliau tekste pateikiami įmonės ir jos veiklos įvertinimo klausimai. Klausimai sugrupuoti į keturias veiksnių dimensijas: 1) veiksniai, apibūdinantys aplinkos stabilumą, 2) veiksniai, apibūdinantys šakos potencialą, 3) veiksniai, apibūdinantys konkurentinį pranašumą, 4) veiksniai, apibūdinantys finansinius pajėgumus

remtasi Paškevičius R.. (1996). Strateginis valdymas: samprata ir metodai. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, Nr.2, psl.: 161-168.


Grafinis SPACE analizės rezultatų vaizdas


Veiksniai, apibūdinantys aplinkos stabilumą


Veiksniai, apibūdinantys šakos potencialą


Veiksniai, apibūdinantys konkurencinį pranašumą


Veiksniai, apibūdinantys finansinius pajėgumus


BCG matrica


BCG matrica


Šakos konkurentai

Konkurencijos stiprumas

Pakaitalai

Naujos technologijos

Tradicinių technologijų sugrįžimas

Pakaitalų grėsmė

Perėjimas prie subalansuotesnių poreikių tenkinimo

Tiekėjų dėrėjimosi galia

Tiekėjai

Pirkėjai

Pirkėjų derybinė galia

Naujų konkurentų grėsmė

Nauji konkurentai

M. Porterio penkių konkurencinių jėgų analizė.

Šakos konkurentai


100 proc.

Absoliučios eko – charakteristikos laukas

Strateginės eko – charakteristikos laukas

Subalansuotumas

Taktinės eko – charakteristikos laukas

Stakeholderių lūkesčiai

Šakos eko - etalonas

Dabartinė eko -charakteristika

0 proc.

Eko – charakteristikos laukas

(Šaltinis: Peattie Ken, 1995)


Vidinė aplinka

Organizacija

Vartotojai

Vidinę aplinką

sudaro:

Tiekėjai

Konkurentai

Tarpininkai

Padedančios

organizacijos


Tyrimai

ir kūrimas

Žmogiškieji

ištekliai

Informacinės

sistemos

Gamyba

Organizacija

Finansai

Marketingas

Organizacijos vidinė aplinka - funkcinės veiklos - gamyba, finansai, žmogiškieji ištekliai ir t.t.


Klausimai ???


Pabaiga.

Atsiverskite pirmąją skaidrę...


 • Login