Svet se spreminja kaj pa zveza bibliotekarskih dru tev slovenije
Download
1 / 22

SVET SE SPREMINJA – KAJ PA ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE? - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

SVET SE SPREMINJA – KAJ PA ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE?. Irena Sešek, predsednica ZBDS. IZHODIŠČA. Vloga društva in soodgovornost za razvoj družbe, naroda in posameznika Položaj nevladnih organizacij Svetovni vrh o informacijski družbi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SVET SE SPREMINJA – KAJ PA ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE?' - duscha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Svet se spreminja kaj pa zveza bibliotekarskih dru tev slovenije

SVET SE SPREMINJA – KAJ PA ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE?

Irena Sešek,

predsednica ZBDS


Izhodi a
IZHODIŠČA

 • Vloga društva in soodgovornost za razvoj družbe, naroda in posameznika

 • Položaj nevladnih organizacij

 • Svetovni vrh o informacijski družbi

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Eti ni kodeks slovenskih knji ni arjev
ETIČNI KODEKS SLOVENSKIH KNJIŽNIČARJEV

“Zavedajoč se svoje vloge in soodgovornosti za

razvoj družbe, svojega naroda in vsakega

posameznika, sprejemamo slovenski knjižničarji

ta kodeks poklicne etike, da na temelju njegovih

etičnih načel oblikujemo sebe, svoj odnos do

poklicnih kolegov, uporabnikov in do družbenega okolja.”

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS inMANAGEMENT OF LIBRARY ASSOCIATIONS SECTION

Poslanstvo MLAS:

“…sekcija se zaveda svoje vodilne vloge pri spodbujanju bibliotekarskih društev, da se bolj in bolj zavedajo svoje družbene odgovornosti …”

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


3 cilj sekcije
3. CILJ SEKCIJE INSTITUTIONS

Spodbujanje bibliotekarskih društev, da preko svojih zastopnikov soodločajo pri tako pomembnih vprašanjih, kot so:

 • prost dostop do informacij

 • pravice uporabnikov

 • svoboda izražanja

 • upravljanje z intelektualno lastnino

 • vprašanja avtorskega prava

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Naloge dru tev
NALOGE DRUŠTEV INSTITUTIONS

 • promocija bibliotekarske stroke

 • skrb za izobraževanje in strokovno spopolnjevanje

 • organizacija letne konference

 • izdajanje strokovnih publikacij

 • izmenjava izkušenj

 • skrb za uveljavljanje strokovnih standardov in normativov

 • podpora raziskovalni dejavnosti

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Polo aj nevladnih organizacij
POLOŽAJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ INSTITUTIONS

Polnopravno članstvo Slovenije v EU:

 • vključitev civilno družbenih organizacij

 • krepitev nevladnih organizacij in širše civilne družbe

  Pri sprejemanju odločitev zagotoviti zastopanost interesov najširše javnosti!

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Svetovni vrh o informacijski dru bi
SVETOVNI VRH O INFORMACIJSKI DRUŽBI INSTITUTIONS

 • 10. – 12. 12. 2003: Ženeva

 • 16. – 18. 11. 2005: Tunis

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Dokumenti
DOKUMENTI INSTITUTIONS

 • Deklaracija načel

 • Akcijski načrt

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Zbds v eraj
ZBDS VČERAJ INSTITUTIONS

 • Društvo bibliotekarjev Jugoslavije – slovenska sekcija v Ljubljani s šestimi člani (1931)

 • Društvo bibliotekarjev Slovenije (1947)

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Prve spremembe
PRVE SPREMEMBE INSTITUTIONS

1954: NOVA DRUŠTVENA PRAVILA

 • sindikalna funkcija

 • ožji in širši upravni odbor

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Sindikat in stroka
SINDIKAT IN STROKA INSTITUTIONS

Skupno delovanje sindikata in društva

– zastalo strokovno delovanje

SAMO ŠTIRI LETA!

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Reorganizacija
REORGANIZACIJA INSTITUTIONS

 • 1963 (namesto sekcij komisije)

 • 1967 (težišče dela na osnovne organizacije, nov Statut)

 • 1983 (osem področnih društev – ZBDS)

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Zbds danes
ZBDS DANES INSTITUTIONS

 • organiziranost

 • delovanje

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Zbds jutri
ZBDS JUTRI INSTITUTIONS

 • Profesionalizacija

 • Reorganizacija

 • Cilji in naloge

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Profesionalizacija
PROFESIONALIZACIJA INSTITUTIONS

PROFESIONALNI (STROKOVNI) TAJNIK

 • prostor (sedež društva)

 • sredstva (članarina, sredstva za delovanje društva)

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Reorganizacija1
REORGANIZACIJA INSTITUTIONS

 • Društvo ali zveza?

 • Sprememba statuta

 • Sestava predsedstva

 • Naloge članov predsedstva

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Cilji in naloge
CILJI IN NALOGE INSTITUTIONS

 • reševanje strokovnih vprašanj skupnega pomena

 • spremljanje bibliotekarske znanosti in sodelovanje pri njenem razvoju

 • dvig strokovne ravni knjižničarske dejavnosti

 • sodelovanje pri razvoju knjižnične mreže in knjižničnega informacijskega sistema v Sloveniji

 • vzpodbujanje medsebojnega sodelovanja

 • sodelovanje pri izobraževanju

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Novi cilji
NOVI CILJI INSTITUTIONS

 • vidnejše uresničevanje poslanstva knjižnic in knjižničarjev

 • ozaveščanje javnosti o vlogi in pomenu ZBDS, knjižnic in knjižničarjev

 • seznanitev vseh pristojnih državnih in drugih institucij s stališči ZBDS

 • krepitev dialoga z Vlado RS in lokalnimi oblastmi pa tudi mednarodnimi sorodnimi organizacijami

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Naloge
NALOGE INSTITUTIONS

 • preoblikovanje Statuta ZBDS

 • zagotavljanje rednega financiranja profesionalnega kadra

 • nove vrste članstva

 • program zastopanja v družbi

 • promocija

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Zaklju ek
ZAKLJUČEK INSTITUTIONS

 • Prilagajanje spremembam v družbi in stroki

 • Jasno definirani interesi

 • Usklajeno delovanje

 • Transparentno poslovanje

 • Učinkovitost

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


Prehodno obdobje: INSTITUTIONS

osredotočiti se moramo na izvajanje najpomembnješih aktivnosti

Strokovno posvetovanje ZBDS, Otočec 2003


ad