ร่างมาตรฐานหลักสูตร ฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 23

 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ร่างมาตรฐานหลักสูตร ฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์ เรื่อง “การเสวนาเพื่อจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานหลักสูตรการฝึกประสบการณ์ในอาชีพขั้นต้นด้าน ICT”

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ร่างมาตรฐานหลักสูตร ฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ict

ICT

ICT

ICT

() ICT

2 .. 2551


Contents

3

3

ICT

1

3

2

Contents


Ict

ICT ICT ICT

ICT ICT ICT

ICT ICT ICT ICT


Ict

ICT


Programmer

, , WEB Application PHP ASP

17,000 - 18,000

(Programmer)


Programmer1

(Programmer)


Ict

(Off-the-Job Training: On-the-Job Training) 40 : 60

 • (Using Web Scripting, Using Macro Scripting, Using Windows Scripting)

 • Entity Relationship Model

 • XML


Ict

(Off-the-Job Training: On-the-Job Training) 40 : 60

 • Flowchart

 • -

 • (goto, if, switch, while, do-while, for)

 • ( Array ), Pointer, Functions

 • Pointer Function


Ict

(Data Type) (Decision) (Iteration) (GUI: User Graphic Interface) / (Client/Server) (Off-the-Job Training: On-the-Job Training) 40 : 60

 • Branching mechanism (WHILE and FOR Loop), Arrays & Methods, Classes, Encapsulation, Overloading, and Constructor

 • Exception Handling and Package

 • Package

 • Database programming

 • Applet, Client/Server

 • Applet


Ict

(Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60

 • XML (Extensible Markup Language) XML (Java APIs for XML parsing and transformation)

 • XML

 • SOAP (Simple Object Access Protocol) WSDL (Web Services Description Language) JAX-RPC (Java API for XML-based RPC) XML SAAJ (SOAP with Attachments API for Java)

 • JAX-RPC

 • JAX-WS (Java API for XML Web Services) JAXB (Java Architecture for XML Binding)

 • JAX-RPC (Data binding) JAXB (Java Architecture for XML Binding)

 • (Web services security and Identity management)

 • Security


System administrator

12,000 - 16,000

(System Administrator)


Ict

(Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60

 • Configuration and Auto Discovery

 • (Performance Configuration)

 • Dashboard Builder


Web designer

(Web Master)

(Visual Design) Update

, , Open source (HTML, DHTML, PHP, Mysql, JAVA Script, VB.net. C#.net, Delphi) Database (MS SQL) Ajax, CSS, DOM, Flash, Action Script

5,000-8,000 7,000-12,000 10,000 25,000 500 - 1,000

(Web Designer)


Ict

() (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60

 • Photoshop XHTML CSS Dreamweaver (Color Theory)

 • Dreamweaver Photoshop XHTML CSS

 • Fireworks (Web Graphics Using Fireworks)

 • Fireworks

 • Flash (Flash Basics)

 • Flash

 • (Web Design)


System analyst

, , Open source Ajax, CSS, DOM, Flash, Action Script

12,000 - 16,000 80,000

(System Analyst)


Ict

(Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60


Software engineer

/ , , SQL AJAX, CSS CMM: .Net J2EE

14,000 - 18,000 100,000

(Software Engineer)


Ict

(Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60

 • (Relational Database Design)

 • (Software Testing Foundation Introduction)

 • (Developing Software Estimation Techniques)


Graphic designer

Copy

14,000 - 18,000 100,000

(Graphic Designer)


Ict

(Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60

 • (Context, Objectives, Prerequisites, Detailed content outline, Deliverables, Computing requirements, Communications Visual Design)

 • Graphic attributes , Color , Typography attribute, Contrast guideline , Repetition guideline, Alignment guideline, Proximity guideline, Guideline tradeoff

 • (Page layouts) (Tables, Graphs and charts, Simplified drawings, Photographs, Diagrams, Text procedures, Icons and visual symbols, Screen captures, Design a page with diagrams icon)


Ict support

5,000-8,000 10,000-12,000

ICT (Support)


Ict

ICT

 • PC (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60

  • PC Configuration and Troubleshooting

  • Switches Routers TCP/IP

  • 8v,rb;g9viN

  • (WiFi)

  • Clusters Windows Server 2003

  • Clusters Windows Server 2003


Click to edit subtitle style

Click to edit subtitle style

Thank You !


 • Login