สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย
Download
1 / 19

สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น - PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on

สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น. ฝ่ายติดตามประเมินผล 21 /03/2554. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554. สรุป ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 15.73

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น' - durin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายสรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น

ฝ่ายติดตามประเมินผล21 /03/2554


21 2554

ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

สรุป ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 15.73

เป้าหมายเฉลี่ยตามมติ ครม. ณ วันที่ 21 มี.ค.54 ร้อยละ 32.32


การเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนการเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุน


21 25541

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สวพ.ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

กิจกรรมสำรวจ ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ


กิจกรรม สวพ.สำรวจ ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ(ต่อ)

สรุป ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สวพ. ต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 17.07

เป้าหมายเฉลี่ยตามมติ ครม. ณ วันที่ 21 มี.ค.54 ร้อยละ 32.32


21 25542

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สทช.ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล


กิจกรรม สทช.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล (ต่อ)


กิจกรรม สทช.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล (ต่อ)


กิจกรรม สทช.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล (ต่อ)

สรุป ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สทช. ต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 31.27

เป้าหมายเฉลี่ยตามมติ ครม. ณ วันที่ 21 มี.ค.54 ร้อยละ 32.32


21 25543

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สปล.ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน


กิจกรรม สปล.พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สรุป ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สปล. ต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 4.77

เป้าหมายเฉลี่ยตามมติ ครม. ณ วันที่ 21 มี.ค.54 ร้อยละ 32.32


ภาพรวมการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นภาพรวมการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554


การเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นการเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น


ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น สวพ.

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554


ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น สทช.

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554


ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น สปล.

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554


ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น นตก./กจ./กสอ./กพร./ตสน./กตป.

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554


ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น Expo 2012 Yeosu Korea

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554


ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นสปก.

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554


ad