Utvalgte temaer fra plan og bygningsloven
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Utvalgte temaer fra plan- og bygningsloven PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Utvalgte temaer fra plan- og bygningsloven. Fylkesmannen i Buskerud. Bente Nyegaard Fjell. Klagesaker. Nye klagesaker i 2007 var 227 mot 202 i 2006 Avgjorte saker var 235 mot 212 i i fjor Vi har i snitt en saks-behandlingstid på under 3 mnd . Klagesaker forts. .

Download Presentation

Utvalgte temaer fra plan- og bygningsloven

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Utvalgte temaer fra plan og bygningsloven

Utvalgte temaer fra plan- og bygningsloven

Fylkesmannen i Buskerud

Bente Nyegaard Fjell


Klagesaker

Klagesaker

 • Nye klagesaker i 2007 var 227 mot 202 i 2006

 • Avgjorte saker var 235 mot 212 i

  i fjor

 • Vi har i snitt en saks-behandlingstid på under 3 mnd


Klagesaker forts

Klagesaker forts.

 • Fra Drammen hadde vi 30 saker

 • 8 vedtak ble endret


Klagesaksbehandling hvilke enkeltvedtak kan p klages

KlagesaksbehandlingHvilke enkeltvedtak kan påklages:

 • Tillatelser eller avslag

 • Dispensasjonsvedtak

 • Pålegg om stans eller retting

 • Regulerings- og

 • bebyggelsesplanvedtak

 • Avvisningsvedtak


S rlig om lovendringen i 2004

Særlig om lovendringen i 2004

 • ”Det kan likevel ikke klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på reguleringsplan eller bebyggelsesplan”, pbl.

  § 15, 3 ledd.


Hva kan ikke p klages

Hva kan ikke påklages:

 • Kommuneplan- og kommune

  delplaner

 • Forelegg i medhold av §114

 • Beslutninger i medhold av

  §116 b, 2 ledd

 • Beslutning om utsatt

  iverksettelse av vedtak


Hvem kan klage

Hvem kan klage:

 • Søker

 • Naboer eller gjenboere

 • Tidligere eier av en eiendom

 • Organisasjoner og andre sammenslutninger


Utvalgte temaer fra plan og bygningsloven

 • Nabokommuner

 • Statlige og fylkeskommunale organer

 • Hva med sameier?


Hvem har ikke klagerett

Hvem har ikke klagerett:

 • Alle som ikke har slik tilknytning til saken

 • Kommunens egne organer


Virkning av at det er fremmet klage

Virkning av at det er fremmet klage

 • Vedtaket gis ikke utsatt

  iverksettelse

 • Klagen undergis fornyet

  behandling i kommunen

 • Klagen går til fylkesmannen for

  behandling


Fylkesmannens dobbeltstilling som klager og klageinstans

Fylkesmannens dobbeltstilling som klager og klageinstans

 • Fylkesmannen som sektormyndighet

 • Organisatorisk inhabilitet

 • Tidligere involvering i saken

 • Andre sektormyndigheter


Fylkesmannens behandling av klagesaken

Fylkesmannens behandling av klagesaken

 • Vi kan ta opp alle sider av det påklagede vedtak

 • Vi kan stadfeste kommunens vedtak, oppheve og sende tilbake vedtaket eller fatte nytt vedtak

 • Vårt vedtak kan ikke påklages


 • Login