Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 katowice 10 pa dziernika 2006
Download
1 / 15

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Katowice, 10 października 2006. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne 2007-2013. PO Kapitał ludzki. Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne 2007-2013' - dung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 katowice 10 pa dziernika 2006

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013Katowice, 10 października 2006


Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Programy Operacyjne 2007-2013

PO Kapitał ludzki

Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego

PO Konkurencyjna gospodarka

Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego

PO Infrastruktura i środowisko

Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów

PO Rozwój Polski Wschodniej

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej

PO Europejskiej

Współpracy Terytorialnej

Rozwój obszarów wiejskich

PO Pomoc Techniczna


Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

EFRR

31088,1

EFS

8929,9

FS

19513,0


Rpo priorytety
RPO - priorytety

Razem1 570,4 mln €


Priorytet i badania i rozw j technologiczny innowacje i przedsi biorczo
Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

 • Przykładowe typy projektów:

 • Centra innowacji i przedsiębiorczości wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu,

 • Centra wsparcia przedsiębiorczość,

 • Infrastruktura i oferta instytucji otoczenia biznesu,

 • Zewnętrzne źródła dofinansowania przedsiębiorczości,

 • Organizacja lub udział w imprezach targowo – wystawienniczych,

 • Kampanie promocyjne w kraju i zagranicą,

 • Utworzenie, rozbudowa przedsiębiorstwa, rozszerzenie działalności,

 • Zakup wyników prac badawczo-rozwojowych,

 • Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.


Priorytet ii spo ecze stwo informacyjne
Priorytet - II Społeczeństwo informacyjne i przedsiębiorczość

Przykładowe typy projektów:

 • Sieci szkieletowe / dostępowe,

 • Publiczne Punkty Dostępu do Internetu,

 • Wyposażenie centrów zarządzania sieciami,

 • Systemy informatyczne eGovernment, eSecurity, eDemocracy, (front-office),

 • Systemy wspomagania zarządzania w administracji publicznej (back-office).


Priorytet vi zr wnowa ony rozw j miast
Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast i przedsiębiorczość

Przykładowe typy projektów:

 • Przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą,

 • Obiekty kształtujące metropolitalny wizerunek,

 • Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych i powojskowych,

 • Reprezentacyjne przestrzenie publiczne,

 • Infrastruktura okołoakademicka,

 • Strategiczne obiekty systemu transportu publicznego,

 • Obiekty kultury, turystyki, sportu i rekreacji.


Zporr 2004 2006 rpo 2007 2013
ZPORR 2004-2006 i przedsiębiorczość RPO 2007-2013


System wyboru projekt w w ramach rpo 2007 20131
System wyboru projektów w ramach RPO 2007-2013 i przedsiębiorczość

Procedura konkursowa (II kwartał 2007 r.)

 • Preselekcja:

 • Fiszka aplikacyjna

 • Uproszczone SW

 • W razie pozytywne decyzji przygotowanie pełnej dokumentacji

 • Konkurs:

 • Wniosek aplikacyjny

 • Studium Wykonalności

 • Dokumentacja techniczna

 • Zabezpieczenie środków


Planowane zadania
Planowane zadania i przedsiębiorczość


Dziękuję za uwagę i przedsiębiorczość

Marian Jarosz

Członek Zarządu Województwa Śląskiego


ad