regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 katowice 10 pa dziernika 2006
Download
Skip this Video
Download Presentation
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Katowice, 10 października 2006. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne 2007-2013. PO Kapitał ludzki. Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne 2007-2013' - dung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regionalny program operacyjny wojew dztwa l skiego na lata 2007 2013 katowice 10 pa dziernika 2006

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013Katowice, 10 października 2006

slide2

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Programy Operacyjne 2007-2013

PO Kapitał ludzki

Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego

PO Konkurencyjna gospodarka

Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego

PO Infrastruktura i środowisko

Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów

PO Rozwój Polski Wschodniej

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej

PO Europejskiej

Współpracy Terytorialnej

Rozwój obszarów wiejskich

PO Pomoc Techniczna

slide3

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

EFRR

31088,1

EFS

8929,9

FS

19513,0

rpo priorytety
RPO - priorytety

Razem1 570,4 mln €

priorytet i badania i rozw j technologiczny innowacje i przedsi biorczo
Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
 • Przykładowe typy projektów:
 • Centra innowacji i przedsiębiorczości wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu,
 • Centra wsparcia przedsiębiorczość,
 • Infrastruktura i oferta instytucji otoczenia biznesu,
 • Zewnętrzne źródła dofinansowania przedsiębiorczości,
 • Organizacja lub udział w imprezach targowo – wystawienniczych,
 • Kampanie promocyjne w kraju i zagranicą,
 • Utworzenie, rozbudowa przedsiębiorstwa, rozszerzenie działalności,
 • Zakup wyników prac badawczo-rozwojowych,
 • Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.
priorytet ii spo ecze stwo informacyjne
Priorytet - II Społeczeństwo informacyjne

Przykładowe typy projektów:

 • Sieci szkieletowe / dostępowe,
 • Publiczne Punkty Dostępu do Internetu,
 • Wyposażenie centrów zarządzania sieciami,
 • Systemy informatyczne eGovernment, eSecurity, eDemocracy, (front-office),
 • Systemy wspomagania zarządzania w administracji publicznej (back-office).
priorytet vi zr wnowa ony rozw j miast
Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast

Przykładowe typy projektów:

 • Przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą,
 • Obiekty kształtujące metropolitalny wizerunek,
 • Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych i powojskowych,
 • Reprezentacyjne przestrzenie publiczne,
 • Infrastruktura okołoakademicka,
 • Strategiczne obiekty systemu transportu publicznego,
 • Obiekty kultury, turystyki, sportu i rekreacji.
system wyboru projekt w w ramach rpo 2007 20131
System wyboru projektów w ramach RPO 2007-2013

Procedura konkursowa (II kwartał 2007 r.)

 • Preselekcja:
 • Fiszka aplikacyjna
 • Uproszczone SW
 • W razie pozytywne decyzji przygotowanie pełnej dokumentacji
 • Konkurs:
 • Wniosek aplikacyjny
 • Studium Wykonalności
 • Dokumentacja techniczna
 • Zabezpieczenie środków
slide15
Dziękuję za uwagę

Marian Jarosz

Członek Zarządu Województwa Śląskiego

ad