slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
csw.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

csw.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie tel. +48 52 56 83 100, faks +48 52 56 83 102 e-mail: [email protected] www.csw.pl. Projekty zrealizowane przez Powiat Świecki w latach 2007-2013. Nauka i edukacja. Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' csw.pl' - dung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Starostwo Powiatowe w Świeciuul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecietel. +48 52 56 83 100, faks +48 52 56 83 102e-mail: [email protected]

www.csw.pl

dobre kszta cenie lepszy start zawodowy
Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy
 • Beneficjent: Powiat Świecki
 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 • Dziedzina: nauka i edukacja
 • Wartość projektu: 4 896 380 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 838 657 zł
modernizacja obiekt w dydaktycznych szkolnictwa zawodowego i specjalnego w powiecie wieckim
Modernizacja obiektów dydaktycznych szkolnictwa zawodowego i specjalnegow Powiecie Świeckim
 • Beneficjent: Powiat Świecki
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
 • Dziedzina: nauka i edukacja
 • Wartość projektu: 1 172 580,78 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 437 553 zł
slide8

Pracownia ślusarska

Pracownia krawiecka

Pracownia mechaniczna

wyposa enie w rodki i zasoby pomieszcze dydaktycznych zespo u szk ponadgimnazjalnych w wieciu
Wyposażenie w środki i zasoby pomieszczeń dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
 • Beneficjent: Powiat Świecki
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
 • Dziedzina: nauka i edukacja
 • Wartość projektu: 283 823 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 183 173 zł
kompleksowe wsparcie szk i przedszkoli w powiecie wieckim szans na sukces edukacyjny
Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Świeckim szansą na sukces edukacyjny
 • Beneficjent: Powiat Świecki
 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
 • Wartość projektu: 1 062 061 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 902 751 zł
przyszkolne obserwatoria astronomiczne astro baza
Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza
 • Beneficjent: Powiat Świecki
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
 • Dziedzina: nauka i edukacja
 • Wartość projektu: 373 000 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 216 000 zł
przyjemne z po ytecznym r kodzie o artystyczne szans na aktywizacj lokalnej spo eczno ci
Przyjemne z pożytecznym – rękodzieło artystyczne szansą na aktywizację lokalnej społeczności
 • Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
 • Dziedzina: nauka i edukacja
 • Wartość projektu: 49 707 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 42 251 zł
aktywni na rynku pracy
Aktywni na rynku pracy
 • Beneficjent: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
 • Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
 • Dziedzina: praca i integracja społeczna
 • Wartość projektu: 1 520 223 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 292 190 zł
dojrza o g r aktywizacja os b w wieku 50 64 lat
Dojrzałość górą – aktywizacja osób w wieku 50-64 lat
 • Beneficjent: Powiat Świecki, Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu
 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
 • Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
 • Dziedzina: praca i integracja społeczna
 • Wartość projektu: 405 186 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 344 408 zł
skuteczni dla innych
Skuteczni dla innych
 • Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu
 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
 • Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
 • Dziedzina: praca i integracja społeczna
 • Wartość projektu: 982 864 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 835 432 zł
rozwi skrzyd a
Rozwiń skrzydła
 • Beneficjent: Powiat Świecki, Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu
 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
 • Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
 • Dziedzina: praca i integracja społeczna
 • Wartość projektu: 29 235 129 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 24 849 860 zł
umiej tno ci lider w si w rozwi zywaniu problem w spo ecznych
Umiejętności liderów siłą w rozwiązywaniu problemów społecznych
 • Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
 • Dziedzina: praca i integracja społeczna
 • Wartość projektu: 45 668 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 38 817,80 zł
slide29

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową sieci ścieżek rowerowych jako czynnik rozwoju turystycznego Borów Tucholskich.Etap I – przebudowa dróg powiatowych 1211C i 1203C Osie – Tleń wraz z odbudową

 • Beneficjent: Powiat Świecki
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa
 • Dziedzina: transport
 • Wartość projektu: 11 043 460 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 500 631 zł
przebudowa drogi powiatowej nr 1257c michale sartowice etap ii w trakcie realizacji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice – etap II(w trakcie realizacji)
 • Beneficjent: Powiat Świecki
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa
 • Dziedzina: transport
 • Wartość projektu: 1 699 451 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 800 000 zł
slide33

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową ścieżek rowerowych. Etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Trzebciny – Tleń

 • Beneficjent: Powiat Świecki
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa
 • Dziedzina: transport
 • Wartość projektu: 2 890 296 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 629 606 zł
przebudowa drogi powiatowej nr 1233c lniano bramka
Przebudowa drogi powiatowej nr 1233C Lniano – Bramka
 • Beneficjent: Powiat Świecki
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa
 • Dziedzina: transport
 • Wartość projektu: 2 398 382 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 539 092 zł
slide38

Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Świeciu

 • Beneficjent: Nowy Szpital Sp. z o. o.
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • Dziedzina: ochrona zdrowia
 • Wartość projektu: 6 563 557 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 204 562 zł
wiejskie miniinkubatory przedsi biorczo ci i i ii edycja
Wiejskie Miniinkubatory Przedsiębiorczości I i II edycja
 • Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • Dziedzina: rozwój firm
 • Wartość projektu: 3 179 139 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej:2 702 268 zł
kolektory s oneczne jako alternatywne r d o energii cieplnej dla nzoz nowy szpital w wieciu
Kolektory słoneczne jako alternatywne źródło energii cieplnej dla NZOZ Nowy Szpital w Świeciu
 • Beneficjent: Nowy Szpital Sp. z o. o.
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Działanie: 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
 • Dziedzina: energetyka
 • Wartość projektu: 1 175 466,30 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 878 973,72 zł
termomodernizacja budynku starostwa
Termomodernizacja budynku Starostwa
 • Beneficjent: Powiat Świecki
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Działanie: 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
 • Dziedzina: ochrona środowiska
 • Wartość projektu: 1 140 979 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 690 604 zł
ad