Centrum kszta cenia zawodowego i ustawicznego w sosnowcu ul kili skiego 25
Download
1 / 25

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. VII Liceum Ogólnokształcące Technikum Nr 4. 3-letnie liceum ogólnokształcące 4-letnie technika. - Technikum Nr 2. ul. Kilińskiego 31. ul. Braci Mieroszewskich 42. - Technikum Nr 5. - Technikum Nr 6.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25' - duncan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Centrum kszta cenia zawodowego i ustawicznego w sosnowcu ul kili skiego 25

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOI USTAWICZNEGOw Sosnowcuul. Kilińskiego 25


3-letnie liceum ogólnokształcące

4-letnie technika

- Technikum Nr 2

ul. Kilińskiego 31

ul. Braci Mieroszewskich 42

- Technikum Nr 5

- Technikum Nr 6

ul. Kilińskiego 25

ul. Legionów 9


Oferta kszta cenia

VII Liceum Ogólnokształcące

im. C.K. Norwida

oferta kształcenia:

 • Klasa artystyczna

  • z zajęciami artystycznymi teatralno-filmoznawczymi


Atuty szko y

atuty szkoły:

VII Liceum Ogólnokształcące

im. C.K. Norwida

 • Realizacja projektów międzynarodowych w ramach programów Comenius

 • Zaangażowanie w wolontariat i działalność charytatywną

 • Różnorodne formy prowadzenia zajęć lekcyjnych i dodatkowych

 • Współpraca z uczelniami wyższymi w ramach podnoszenia jakości kształcenia


Atuty szko y1

atuty szkoły:

VII Liceum Ogólnokształcące

im. C.K. Norwida

 • Wyposażenie medialne - kamery cyfrowe, programy do realizacji i montażu filmów, Green Box

 • Zaplecze teatralne - scena, reflektory teatralne, wytwornica dymu, mikrofony bezprzewodowe, mikroporty

 • Współpraca z ośrodkami kultury - teatrami, kinami, muzeami


Kierunki kszta cenia

Technikum Nr 4

Transportowe

kierunki kształcenia:

 • Technik transportu kolejowego

 • Technik mechanik lotniczy

 • Technik spedytor

 • Technik eksploatacji portów i terminali


Atuty szko y2

atuty szkoły:

Technikum Nr 4

Transportowe

 • Atrakcyjne i nowoczesne kierunki kształcenia zgodne z potrzebami rynku pracy

 • Zagraniczne praktyki zawodowe finansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci

 • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów międzynarodowych umożliwiających podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej


Kierunki kszta cenia1

Technikum Nr 2

Architektoniczno-Budowlane

kierunki kształcenia:

 • Technik budownictwa

 • Technik architektury krajobrazu

 • Technik urządzeń sanitarnych

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Atuty szko y3

Technikum Nr 2

Architektoniczno-Budowlane

atuty szkoły:

 • Własne warsztaty szkolne

 • Klasa budowlana pod patronatem ECOPASHOUSE

 • Wyjazdy i praktyki w ramach programów unijnych

 • Zaangażowanie w akcje charytatywne

 • Konkursy i turnieje branżowe


Kierunki kszta cenia2

Technikum Nr 5

Samochodowo-Mechatroniczne

kierunki kształcenia:

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik mechatronik

 • Technik mechanik

 • Technik hutnik


Atuty szko y4

Technikum Nr 5

Samochodowo-Mechatroniczne

atuty szkoły:

 • Zagraniczne praktyki zawodowe finansowane z funduszy Unii Europejskiej

 • Nowoczesna baza dydaktyczna oraz ścisła współpraca z pracodawcami

 • Możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań


Kierunki kszta cenia3

Technikum Nr 6

Grafiki, Logistyki i Środowiska

kierunki kształcenia:

 • Technik elektryk

 • Technik analityk

 • Technik logistyk

 • Technik ochrony środowiska

 • Technik górnictwa podziemnego

 • Technik cyfrowych procesów graficznych


Atuty szko y5

Technikum Nr 6

Grafiki, Logistyki i Środowiska

atuty szkoły:

 • Realizacja międzynarodowych projektów

 • Klasa patronacka Katowickiego Holdingu Węglowego

 • Bogata i nowoczesna baza dydaktyczna

 • Szkoła Nowych Technologii


3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Specjalna

ul. mjra H. Hubala- Dobrzańskiego 131

ul. Teatralna 3

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

ul. Kilińskiego 25

ul. Braci Mieroszewskich 42


Kierunki kszta cenia4

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Specjalna

kierunki kształcenia:

 • Kucharz

 • Cukiernik

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Murarz-tynkarz


Atuty szko y6

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Specjalna

atuty szkoły:

 • Mało liczne klasy zapewniające indywidualizację w procesie nauczania

 • zajęcia prowadzone przez kadrę o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych

 • Udział w olimpiadach przedmiotowych i sportowych


Kierunki kszta cenia5

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

kierunki kształcenia:

 • Blacharz samochodowy

 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik

 • Sprzedawca

 • Introligator

 • Ogrodnik


Kierunki kszta cenia6

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

kierunki kształcenia:

 • Blacharz

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Lakiernik

 • Drukarz

 • Tapicer

 • Stolarz

 • Ślusarz


Atuty szko y7

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

atuty szkoły:

 • Klasy wielozawodowe integracyjne

 • Realizacja społecznych projektów

 • Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji

 • Wsparcie w kształceniu praktycznym znanych i uznanych firm z regionu


Kierunki kszta cenia7

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Architektoniczno-Budowlana

kierunki kształcenia:

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • Elektryk

 • Ogrodnik

 • Dekarz z elementami alpinistyki


Atuty szko y8

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Architektoniczno-Budowlana

atuty szkoły:

 • Własne warsztaty szkolne

 • Zaangażowanie w wolontariat i akcje charytatywne

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Pola Nadziei

 • Nowoczesne technologie budowlane


Kierunki kszta cenia8

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Samochodowo-Mechatroniczna

kierunki kształcenia:

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń

 • Monter mechatronik

 • Operator obrabiarek skrawających

 • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

 • Ślusarz


Atuty szko y9

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Samochodowo-Mechatroniczna

atuty szkoły:

 • Kształcenie praktyczne realizowane we własnych warsztatach szkolnych oraz doskonale wyposażonych pracowniach zawodowych

 • Współpraca z pracodawcami

 • Możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań

 • Realizacja projektów i programów międzynarodowych


Dzi kujemy za uwag i zapraszamy do nas

dziękujemy za uwagęi zapraszamy do nas


Centrum kszta cenia zawodowego i ustawicznego w sosnowcu ul kili skiego 25 www ckziu25 sosnowiec pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOI USTAWICZNEGOw Sosnowcuul. Kilińskiego 25www.ckziu25.sosnowiec.pl


ad