slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
КОНТИНУАЛНИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДЕ РЕКЕ КОЛУБАРЕ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

КОНТИНУАЛНИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДЕ РЕКЕ КОЛУБАРЕ - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

КОНТИНУАЛНИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДЕ РЕКЕ КОЛУБАРЕ CONTINUOUS WATER QU AL ITY MONITORING ON KOLUBARA RIVER Мр СВЕТОМИР МИЈОВИЋ, дипл.инж.технол. БОЈАН ПАЛМАР,дипл.инж.грађ. E-mail: [email protected] Резиме:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' КОНТИНУАЛНИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДЕ РЕКЕ КОЛУБАРЕ' - duncan-shaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

КОНТИНУАЛНИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДЕ РЕКЕ КОЛУБАРЕ

CONTINUOUS WATER QUALITY MONITORING ON KOLUBARA RIVER

Мр СВЕТОМИР МИЈОВИЋ, дипл.инж.технол.

БОЈАН ПАЛМАР,дипл.инж.грађ.

E-mail:[email protected]

ВиК \'09, 7-10.октобар, Дрвенград-Мећавник

slide2

Резиме:

Прва аутоматска станица за мониторинг квалитета вода на локацији Бели Брод на реци Колубари пуштена је у рад јула 2008. године. Станица је успостављена као резултат учешћа РХМЗС у Twinning пројекту финансираног од стране ЕУ, у коме је Завод носилац компоненте 2 овог пројекта. Опрема станице континуално региструје вредности водостаја, температуре, pH, електропроводљивости и раствореног кисеоника. За складиштење података у серијској flash-меморији капацитета 1 MB (приближно 480.000 мерених вредности) користи се даталогер SEBA MDS5, а комуникација са станицом обавља се преко GSM модема. Софтверски пакет којим се станица прозива, контролише и подешава чине програми: Wbedien 32, DEMASole и DEMASdb, а софтвер за управљање базама података је MySQL.

slide3

Локација

 • Аутоматска станица за мониторинг квалитета вода реке Колубаре лоцирана је на профилу Бели Брод:
 • координате локације су: 44 22 16" географске ширине,
 • 20 11 59" географске дужине,
  • кота нуле водомера је 99,32 mnJm,
  • удаљеност од ушћа по току је 39,2 km.
 • Станица је основана 1.11.1950 год.; објекат хидролошке станице са жичаром и водомером на степеништу изграђен је 1976. године и налази се на десној обали реке Колубаре, 20 метара узводно од железничког моста на прузи Београд-Бар. Корито реке Колубаре у зони станице је регулисано и стабилизовано габионима.
slide8

Опрема и принцип рада

 • Сензори за континуално мерење:
    • водостаја,
    • температуре воде,
    • pH вредности,
    • раствореног кисеоника и
    • електропроводљивости.
 • Додатна опрема:
 • потапајућа пумпа на водозахвату ради континуалног захватања
 • речне воде и обезбеђивања протицаја воде
 • резервоар у коме се налазе уроњени сензори за мерење
 • параметара квалитета воде,
 • мерач протока воде.
slide9

Сензори за pH, мутноћу, растворени кисеоник и проводљивост (WTW)

slide10

Уређај за мерење протока воде кроз унутрашњу инсталацију мерне станице

slide11

Схематски приказ

Модем

Data loger

Сонда

Проточни резервоар

Станица

Ниво

Водозахват

Пумпа

slide13

Unutrašnjost stanice

Merač protoka

Senzori

Potapajuća

pumpa

Merni rezervoar

Reka

slide16

Табела: Технички подаци за сензоре

MBE: граница мерног опсега

MW :мерна вредност

slide17

Аквизиција и пренос података

  • SEBA MDS5 даталогер са 16-битним A/D конвертером:
 • Стандардни 8 аналогних и 2 импулсна улаза
 • Сопствени часовник реалног времена
 • Регистровање података може бити временски контролисано или
 • контролисано догађајем – зависно од промене вредности
 • параметра који се мери.
 • Подаци се чувају у серијској flash-меморији капацитета 1MB
 • ( довољно за приближно 480000 измерених вредности).
 • На логер се локално повезује преко серијских улаза RS232 или
 • RS485 или USB-а.
 • Напајање преко јавне мреже и исправљача,
 • Потрошња у power-down моду је мања од 7.5 mAh.
 • У случају прекида спољног напајања логер поседује интерну
 • литијумску батерију као backup.
 • 2. MC35iTGSM/GPRS модем. Комуникација се обавља преко
 • GSM сервиса .
 • 3. Софтверски пакет којим се станица прозива, подешава и
 • контролише чине програми: Wbedien 32, DEMASole и
 • DEMASdb.
slide18

Регистроване промене параметара у периоду 21.07-19.08.2009.год.

slide19

На приказаној слици уочавају се промене мерених параметара:

 • електропроводљивост (крива 7) нагло опада при порасту водостаја (крива 1) што указује на разблаживање растворених електролита услед обилних падавина
 • Криве 4 и 8 приказују промене температуре воде, па се може уочити њен пад при порасту водостаја услед падавина.
 • На графику се могу уочити дневне варијације раствореног кисеоника. (крива 5) као последица активности акватичних организама – минимум се региструје у раним јутарњим часовима, а максимум у раним поподневним часовима када је и температура воде највиша. Уочљиво је , такође, да су и дневне варијације раствореног кисеоника мање када је температура воде опала.
 • једино је pH вредност приближно константна, са варијацијама од 0,8 јединица (pH 7,65 – 8,45).
slide20

http://www.hidmet.gov.rs/ciril/osmotreni/kvalitet_voda_automatske.phphttp://www.hidmet.gov.rs/ciril/osmotreni/kvalitet_voda_automatske.php

slide21

Проблеми у раду-Нестанак електричне енергије-Зачепљење пумпе Проток воде кроз резервоар са сензорима подешен на опсег 40 – 100 лит/мин. Пумпа се искључује када проток опадне испод 40 лит/мин.

slide22
Закључак
 • У модерној мрежи станица за мониторинг квалитета површинских вода неопходна је аутоматизација мерења показатеља квалитета вода , како из организационих , тако и економских разлога.
 • Једна од предности аутоматизације је и континуалност мерења која нам омогућава уочавање дневних и сезонских варијација параметара , као последице природних фактора, али и људских активности. Тиме се добија увид у активности акватичних организама, тј. стање екосфере.
 • Исто тако, у случају доспевања загађења у Колубару од њених притока са површинских копова у близини, дошло би до промена pH вредности и низа параметара који се прате континуално, а ови подаци би били један од предуслова за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода
slide23

Дијаграм годишње промене рH вредности и граничне линије (црвено)

slide24

Облик криве на горњој слици показује знатно варирање pH вредности у току године. Велике флуктуације потичу, између осталог, и од биолошких метаболичких процеса у алгама и воденим биљкама које се налазе у води, те су стога резултат природних процеса.Статичке граничне вредности за целогодишњи мониторинг тако мерених вредности треба да буду широко постављене како би се избегле “лажне узбуне“ настале услед природних флуктуација (црвене линије).У таквим условима вероватноћа да се примети акцидентно загађење је сасвим мала.

slide25

Дневне и ноћне варијације pH вредности проузроковане животним активностима алги и граничне вредности (црвене линије)

slide26

Неуобичајени догађај у нормалној флуктуацији услед испуштања; плава линија : проводљивост [µS/cm]; зелена линија: pH вредност

slide27

Промене неколико независно мерених вариабли за време “догађаја“; горња црвена крива: садржај кисеоника [мг/лит]; зелена крива: pH вредност; плава крива: средња густина daphnia[cm]; доња љубичаста крива: индекс токсичности daphnia токсиметра.

slide28

Криве за садржај кисеоника и pH вредност показују само мало одступање од “нормалних“ података. На основу само ових података не може се закључити да је водно тело под ризиком. Али, пошто метода континуалног биотестинга (daphniatoximeter) истовремено показује значајан пораст “индекса токсичности“, резултат јенедвосмислен.Црвене ознаке на горњој маргини слике указују на неуобичајени догађај који је аутоматски идентификован од стране станичног компјутера.Све четири криве показују знатне промене мерених вредности у моменту регистровања неуобичајеног догађаја чије се препознавање базира на аутоматском математичком алгоритму који континуално анализира податке.Само путем оваквих метода којима се граничне вредности прилагођавају текућој ситуацији могуће је детектовати неуобичајени догађај усред нормалних флуктуација мерених вредности,а то би било немогуће са статичким граничним вредностима.

slide29
Литература

[1] Allan, I. J., B. Vrana, R. Greenwood: A „toolbox” for biological and chemical monitoring

requirements for the European Union\'s Water Framework Directive. Talanta,Volume 69, Issue 2, pp.

302-322, 15 April 2006.

[2] Wang, Q., Y. Li: Monitoring Stations for Surface Water Quality, IFAS Extension, University of

Florida, Fact Sheet SL 218, 2004 ; http://edis.ifas.ufl.edu/SS438

[3] Marković, N., J. Džunić, et al.: System for Central Monitoring, Control, Data Acquisition and

Automatic Regulation for ARWQM. Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering,

Vol. 5, Nº 2, 2007, pp. 95-105.

[4]Blohm,W., et al.: Concept for the Automatic Measuring Station,TwinningProjectSR

2005/IB/EN/01, http://www.twinning-serbia.org

[5]EASE Project: Development of Alarm Criteria and Detection of Major Incidents in Measuring

Stations in the Elbe Catchment Area for International Emergency Planning (EASE), FKZ 200 48

314/02 – Subproject 2, Institut fűr Hygiene und Umwelt, Hamburg, 2004.

http://www.umweltbundesamt.de/anlagen/EASE/index_gb.htm

[6] Мијовић С., Б. Палмар, С. Стевановић: Аутоматске станице за континуални мониторинг

параметара квалитета вода на главним водотоцима Србије. 36. Конференција о актуелним

проблемима коришћења и заштите вода „ВОДА 2007” Тара, Јун 26-29. 2007, Зборник радова,

стр.285-291.

[7] Мијовић С., Б. Палмар: Аутоматске станице за континуални мониторинг параметара

квалитета вода – почетна искуства. 37. Конференција о актуелним проблемима коришћења и

заштите вода „ВОДА 2008”, Матарушка Бања , 3-6. јун 2008, Зборник радова, стр. 307-312.

ad