СОФИЯ ТЕХ ПАРК -
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

СОФИЯ ТЕХ ПАРК - НАУКА, БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ЕДНО МЯСТО PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

СОФИЯ ТЕХ ПАРК - НАУКА, БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ЕДНО МЯСТО. София Тех Парк на кратко. Мисия. София Тех Парк е мащабен проект, фокусиран върху развитието на иновациите, високите технологии и приложната наука . София Тех Парк АД създадено през юни 2012г.

Download Presentation

СОФИЯ ТЕХ ПАРК - НАУКА, БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ЕДНО МЯСТО

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


СОФИЯ ТЕХ ПАРК - НАУКА, БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ЕДНО МЯСТО


София Тех Парк

на кратко

Мисия

 • София Тех Парк е мащабен проект, фокусиран върху развитието на иновациите, високите технологии и приложната наука.

 • София Тех Парк АД създадено през юни 2012г.

 • СТП е проект, който се подпомага от българското правителството и от Европейския фонд за регионално развитие. Проектът следва да бъде завършен до м. октомври 2015г.

Дружеството

Проектът


ФОКУС

СТПе конструиран като полу-специализиран научен и технологичен парк, който се фокусира върху три основни сектора:

ИКТ

ОБРАЗОВАНИЕ, R&D, ИНКУБАТОР

НАУКИ ЗА ЖИВОТА

ЧИСТА ЕНЕРГИЯ


БАН

УНИВЕРСИТЕТИ

ИНВЕСТИТОРИ

НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕН

ПАРК

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ЕКОСИСТЕМА

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С R&D СЕКТОР


ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ

Разпространение на знания

Научен напредък

Развойна дейност

ЕКСПЛОРАТОРУМ

Демонстрация на технологии

Активно взаимодействие

Трансфер на технологии

Развитие на предприемачеството

ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС

Създаване на наука


Възможности

ИНКУБАТОРза стартиращи и spin-off компании;


Възможности

ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ - многофункционалнизали, домакинна събития за предприемачество, иновации и трансфер на технологии;


Възможности

ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС

11 R&D лаборатории – научна инфраструктура, разработена с цел да създаде уникална екосистема за научни изследвания и иновации и колаборация с бизнеса;


Възможности

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ–гръбнакът на СТП е паркова зона и предоставя условиязаспорт и отдихи др.


Ползи за бизнеса

 • Търсене на иновационни решения

 • Съвместна научна и развойнадейност между предприятията и лабораториите

 • Осъществяване на технологичен трансфер

 • Обмен на добри практики

 • Договори за научна дейност по конкретнипроблеми на предприятията


ЕЛИЦА ПАНАЙОТОВА

Изпълнителен директор

София Тех Парк АД

тел: +359 2 447 28 80

[email protected]

www.sofiatech.bg


 • Login