การบริหารวงเงินงบประมาณ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 22

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การบริหารวงเงินงบประมาณ. การเลื่อนเงินเดือน. สำหรับ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.). หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน ตาม ว28/2552. สาระสำคัญ. วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน. ผู้บริหารวงเงินงบประมาณ. การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การบริหารวงเงินงบประมาณ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6000004

(..)

www.ocsc.go.th


28 2552

28/2552

.. .. 2552


6000004

 • 6 1

 • ()

 • < 60

 • / 30 .. /( 4 )

 • /

/ : 3% ( 1 .. 1 .. )

//

31 ../30 ..

1 ../ 1 ..

1 ../1 ..

/


6000004

3

.

 • 1

 • 2

 • 3

 • /: 3%

  • 1 ( / 1 ..) 3% 1 ..

  • 2 ( 1 ..) 3% 1 ..

  • ( 1 .. 1 ..)

 • -

 • -


6000004

/

1 2 3 ....

//

/

1

2

3

++

1 1

2 1

3 1

4 1

+

1 2

2 2

3 2

4 2

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

...

...

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

...

...


6000004


6000004

()


6000004

()


6000004

.. .. 2552

6 1

(

< 60


6000004

.. .. 2552 ()

.. 28/2552


6000004

/

1

3

4

1

36,020

-

-

1

3

4

36,020

x

=

2

*

25,190

%

30,600

25,180

Midpoint

36,020

3 %

918

0

918

20,350

.

5

3

4

35,560

3 %

918

460

458

12,530

.


6000004

1

2

3

%

%

%

1

96-100

5

2

90-100

4.8

14

90-100

3.2

2

91-95

4.5

16

80-89

4.2

22

80-89

3

20

81-90

3.2

22

70-79

3

10

70-79

2.9

7

60-80

2.8

8

60-69

2.6

3

60-69

2.6

0

60

0

60

0

60

30

48

49


6000004

.

.

%

%

2

90-100

4.3-4.8

14

90-100

2.9-3.2

16

80-89

3.1-4.2

22

80-89

2.5-2.8

22

70-79

2.6-3.0

10

70-79

2.1-2.4

8

60-69

2.2-2.5

3

60-69

1.8-2.0

0

60

0

60

48

49


6000004

.. .. 2552 ()

 • % %

 • /

 • 1 ..

 • 1 ..

 • =

 • =

30 ..

( 4 )


6000004

.. .. 2552 ()

.

..........................................

..................................................

...................................

....................................

........................................

.................................

....................................


6000004

.. .. 2552 ()

 • :

  • ..

/ : 4

: 3

: 4

: 30 ..

2

/

23 ///////


6000004

/


6000004

1

DPIS/PPIS 4.0

..

DPIS/PPIS 4.0

2.1

2.2

3

4

5


6000004

/

,

, ,


6000004

* : //////////////////

* /.


6000004

//-

/.

//// ()// ()

/.

/

/-

++

//

+

(//) (//)


6000004

Thank You!


 • Login