Zespół Szkół Sportowych nr 70
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

Zespół Szkół Sportowych nr 70 im. H. Leliwy – Roycewicza w Warszawie PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zespół Szkół Sportowych nr 70 im. H. Leliwy – Roycewicza w Warszawie. Patron naszej szkoły. Płk Henryk Leliwa-Roycewicz Dowódca Batalionu "Kiliński" podczas Powstania Warszawskiego Srebrny medalista w WKKW na Olimpiadzie w Berlinie. Skład Zespołu Szkół Sportowych nr 70.

Download Presentation

Zespół Szkół Sportowych nr 70 im. H. Leliwy – Roycewicza w Warszawie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zespół Szkół Sportowych nr 70im. H. Leliwy – Roycewiczaw Warszawie


Patron naszej szkoły

 • Płk Henryk Leliwa-Roycewicz

 • Dowódca Batalionu "Kiliński" podczas Powstania Warszawskiego

 • Srebrny medalista w WKKW na Olimpiadzie w Berlinie


Skład Zespołu Szkół Sportowych nr 70

 • Szkoła Podstawowa Sportowa nr 55, klasy IV – VI

 • Gimnazjum Sportowe nr 21

  Nasza placówka jest szkołą bezrejonową.


Kadra pedagogiczna

 • Szkoła zatrudnia 32 nauczycieli

 • Co drugi z nich posiada kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu

 • Połowa posiada najwyższy stopień awansu zawodowego – stopień nauczyciela dyplomowanego


Szkoła Podstawowa

Lekkoatletyka

Piłka nożna

Gimnazjum

Dyscypliny ogólnorozwojowe:

konkurencje LA

podstawy koszykówki i piłki ręcznej, nauka pływania i jazdy na nartach

Gry zespołowe :

unihokej

piłka nożna

Dyscypliny sportowe

Od 1 września 2011 planujemy rozszerzenie naszej oferty o siatkówkę


Lekkoatletyka


Piłka nożna


Unihokej


Nasza szkoła zapewnia:

 • Bezpieczeństwo uczniów (monitoring, ochrona)

 • Naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego

 • Zajęcia pozalekcyjne (w tym zajęcia wyrównawcze)

 • Szeroka oferta zajęć technicznych i artystycznych

 • Udział w konkursach i olimpiadach wiedzy

 • Udział w szkolnej i klubowej rywalizacji sportowej na poziomie dzielnicy, miasta, województwa i kraju

 • Obozy sportowe dla wyróżniających się sportowców

 • Edukację teatralną i filmową

 • Bibliotekę i czytelnię

 • Opiekę psychologiczno-pedagogiczną

 • Opiekę medyczną

 • Obiady

 • Naukę pływania dla uczniów klas I


Baza szkoły:

 • Sala informatyczna ze stałym dostępem do Internetu oraz komputery w większości sal lekcyjnych, rzutniki multimedialne

 • Sala gimnastyczna

 • Hala sportowa OSIR

 • Siłownia

 • Pracownie przedmiotowe ( fizyczno- chemiczna, biologiczna, geograficzna itp.)

 • Biblioteka multimedialna


Hala sportowa OSIR


Bieżnia Lekkoatletyczna


Bieżnia lekkoatletyczna


Skocznia


Sala gimnastyczna


Gabinet lekarski


Terapia pedagogiczna


B

I

B

L

I

O

T

E

K

A


Bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe :

Matematyczne

Polonistyczne

Językowe

Geograficzna

Historyczna

Chemiczno-Fizyczna

Informatyczna

Biologiczna

Przyrodnicza


Jesteśmy szkołą sukcesu w nauce…


Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego edukacyjnej wartości dodanej.Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2007-2009.

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 249.95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.


Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010. Część humanistyczna


Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2007-2009.

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 249.95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.


Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010.Część matematyczno-przyrodnicza


Jesteśmy szkołą sukcesu w sporcie…


XLIII  WOM (Warszawska Olimpiada Młodzieży) 2009/2010

 • Złoty medal     -   unihokej dziewcząt 

 • Złoty medal      -   unihokej chłopców

 • Srebrny medal  -   LA dziewcząt

 • Brązowy medal -  biegi przełajowe dziewcząt

 • 4 miejsce    -  LA chłopców

 • 4 miejsce     - sztafety przełajowe dziewcząt


XII MIMS (Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej)2009/2010

 • Srebrny medal - unihokej chłopców

 • Brązowy medal  - unihokej dziewcząt

 • 5 miejsce -  LA dziewcząt

 • Brązowy medal  -  sztafety 4x100

 • Srebrny medal   -  indywidualnie w skoku wzwyż Olga Maroszek


Mistrzostwa Polski 2009/2010

 • Mistrzostwa Polski Gimnazjów w unihokeju w Elblągu

 • Srebrny medal  - unihokej dziewcząt

 • Ogólnopolski Turniej Unihokeja Juniorów Młodszych w Uniejowie

 • Złoty medal   -   unihokej chłopców


2010/2011WOM – Mistrzostwa Dzielnicy

 • I miejsce – przełaje indywidualne dziewcząt i chłopców

 • I miejsce – przełaje sztafetowe dziewcząt i chłopców

 • I miejsce – piłka ręczna dziewcząt i chłopców

 • I miejsce – unihokej dziewcząt i chłopców

 • I miejsce – koszykówka dziewcząt

 • II miejsce – koszykówka chłopców

 • II miejsce – piłka nożna chłopców


Wybitni i znani absolwenci naszej szkoły


Jacek Wszoła


Wojciech Szczęsny


Dariusz Bontruk


Działalność charytatywna


Jesteśmy szkołą nowoczesną…


Czym jestSYSTEM KONTROLI FREKWENCJII POSTĘPOW W NAUCE?

 • To nowoczesny i prosty w obsłudze

  system kontroli frekwencji i ocen uczniów.

 • Każdy rodzic ma bieżący dostęp z dowolnego komputera połączonego z Internetem do informacji o swoim dziecku

 • Każdy rodzic ma możliwość wysyłania i odbierania wiadomości od wychowawcy i innych nauczycieli.


System umożliwi Państwu:

 • Bieżącą kontrolę frekwencji dziecka

 • Bieżącą kontrolę ocen dziecka i analizę

 • postępów w nauce

 • Otrzymywanie aktualnych informacji

  o sprawach szkolnych i zachowaniu dziecka

 • Możliwość bezpośredniego wysyłania

  wiadomości do nauczycieli.


Dzięki systemowi mogą Państwo:

 • zapobiegać problemowi wagarowania poprzez bieżącą kontrolę

 • zapewnić dzieciom lepszy poziom wykształcenia poprzez stałą kontrolę postępów w nauce

 • przeciwdziałać problemom wychowawczym

  i problemom w nauce poprzez stałą wymianę

  informacji pomiędzy szkołą a rodzicami,

 • nawiązać lepszą współpracę z nauczycielami

  i posiadać aktualne informacje na temat życia

  szkoły.


Rekrutacja na rok szkolny 2011/2012

 • 30.04.11r – ostateczny termin składania podań

 • 28.05.11r godz. 10.00 – ostateczny termin przeprowadzenia testu sprawności fizycznej

 • 01.06.11r – ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej

 • 28.06.11r – ostateczny termin składania oryginałów świadectw i zaświadczeń OKE o wyniku sprawdzianu po klasie VI

 • 01.07.11r godz.16.00 – ogłoszenie listy przyjętych uczniów.


Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły;

 • dwie podpisane fotografie;

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

 • zaświadczenie o wyniku sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI;

 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza o braku przeciwskazań do uprawiania sportu.


Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do naszej szkoły


 • Login