Zachyt ávanie charakteristík jednotlivca - PowerPoint PPT Presentation

Zachyt vanie charakterist k jednotlivca
Download
1 / 14

 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zachyt ávanie charakteristík jednotlivca. Michal Barla, M ária Bieliková. { barla, bielik }@fiit.stuba.sk. Modelovanie používateľa. Cieľ: Prispôsobovanie obsahu, odporúčanie Viacero prístupov, líšiacich sa v: spôsobe zberu dát o používateľovi Vyjadrení modelu Úrovni podrobnosti

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zachyt ávanie charakteristík jednotlivca

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zachyt vanie charakterist k jednotlivca

Zachytávanie charakteristík jednotlivca

Michal Barla, Mária Bieliková

{barla, bielik}@fiit.stuba.sk


Modelovanie pou vate a

Modelovanie používateľa

 • Cieľ: Prispôsobovanie obsahu, odporúčanie

 • Viacero prístupov, líšiacich sa v:

  • spôsobe zberu dát o používateľovi

  • Vyjadrení modelu

  • Úrovni podrobnosti

  • Použití modelu

 • Často sa zabúda na cieľ, užitočnosť, realizovateľnosť

Zachytávanie charakteristík jednotlivca


Pr klad modelu gumo

Príklad modelu - GUMO

Zachytávanie charakteristík jednotlivca


Model pou vate a v nazou

Model používateľa v NAZOU

Zachytávanie charakteristík jednotlivca


Charakteristiky

Charakteristiky

Zachytávanie charakteristík jednotlivca


In pr klad modelu

Iný príklad modelu

[P(1), P(2),…..,P(N)]

Častokrát použitelnejší model vzhľadom na dosiahnutie cieľa

Zachytávanie charakteristík jednotlivca


Web usage mining

Web Usage Mining

 • Zdroj dát: záznamy webového servera

 • Techniky:

  • zhlukovanie

  • asociačné, sekvenčné pravidlá

 • Použitie:

  • Zaradenie do skupiny (stereotyp)

  • Odporúčanie

 • Nie sú charakteristiky jednotlivca, ale spĺňajú cieľ

  • Sociálny aspekt

 • Generické algoritmy, jasne definované vstupy, výstupy

Zachytávanie charakteristík jednotlivca


Charakteristiky jednotlivca

Charakteristiky jednotlivca

 • Formulárová metóda

  • Obťažujúce

  • Spoľahlivé? (nadhodnotené/podhodnotené/neznáme)

 • Analýza interakcie/správania

  • Matematické prístupy

   • Model je vektor – čo s otvoreným inf. priestorom?

   • Generické metódy

  • Heuristiky, pravidlá

   • Ľubovoľná reprezentácia modelu

   • Ako je to so znovupoužitím metód?

Zachytávanie charakteristík jednotlivca


Anal za zalo en na pravidl ch

Analýza založená na pravidlách

 • Stojí a padá na vstupných dátach

 • Záznamy web servera

  • Akciám chýba význam – HTTP GET a POST

   • Analýza zviazaná s konkrétnym vyhotovením

  • Štatistika – videl/nevidel/koľkokrát

  • Odvodené charakteristiky

   • Pevne dané pravidlá, často implicitné

 • Znovupoužiteľnosť

  • Meniace sa pravidlá

  • Jeden interpreter  jednotná reprezentácia vstupných dát

Zachytávanie charakteristík jednotlivca


Zachyt vanie charakterist k jednotlivca

Zachytávanie charakteristík jednotlivca


Zachyt vanie charakterist k jednotlivca

Zachytávanie charakteristík jednotlivca


Numerick hodnoty charakteristiky

Numerické hodnoty charakteristiky

 • Charakteristiky sú odhadované

  • Confidence – miera dôveryhodnosti charakteristiky

 • Rôzne „silné“ pravidlá

  • Relevance – relevancia voči cieľu

 • Rôzne stratégie úpravy hodnôt

  • Min, max, delta pre každú vlastnosť

  • Úprava – rovnomerne, progresívne, „opatrne“ , ...

Zachytávanie charakteristík jednotlivca


Sp tn v zba

Spätná väzba

 • Vzory implicitnej spätnej väzby (Výber, Trvanie, Opakovanie, Kúpa)

 • Ako získať dôvod rôzneho ohodnotenia obsahu?

  • Podobné koncepty rôzne ohodnotené

   • Rozdiel bude pre používateľa podstatný

  • Rôzne koncepty podobne ohodnotené

   • Spoločné bude pre používateľa podstatné

 • Porovnávanie konceptov môže byť dostatočne generické

Zachytávanie charakteristík jednotlivca


Modelovanie pou vate a1

Modelovanie používateľa

 • „First-click“ správanie

 • Opakujúce sa procesy

 • Relatívne málo pravidiel je schopných dať sľubné výsledky

 • Metóda je generická, doménovo závislé sú iba pravidlá

 • Existujú však generické metódy na interpretáciu výsledkov?

Zachytávanie charakteristík jednotlivca


 • Login