Individuálna správa úspor v II. pilieri - PowerPoint PPT Presentation

Individu lna spr va spor v ii pilieri
Download
1 / 16

 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Individuálna správa úspor v II. pilieri. Speaker: doc. JUD r. Ing. Ján Šebo , PhD. Namiesto úvodu. Kto sa hrá? Štát (politici) DSS-ky (správcovia) Sporitelia? O čo sa hrá? Moc Zisk ???. „hry“ (ne)mocných v II. pilieri. Kto nesie riziko prehry? Štát (politici)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Individuálna správa úspor v II. pilieri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Individu lna spr va spor v ii pilieri

Individuálna správa úspor v II. pilieri

Speaker:

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.


Namiesto vodu

Namiesto úvodu


Hry ne mocn ch v ii pilieri

 • Kto sa hrá?

  • Štát (politici)

  • DSS-ky (správcovia)

  • Sporitelia?

 • O čo sa hrá?

  • Moc

  • Zisk

  • ???

„hry“ (ne)mocných v II. pilieri

 • Kto nesie riziko prehry?

  • Štát (politici)

  • DSS-ky (správcovia)

  • Sporitelia?

 • Na akom ihrisku sa hrá?

 • Kto vyhrá?


Hry ne mocn ch v ii pilieri kde sa dvaja bij

 • štát (hráč A)

  • Maximalizácia príjmov I. piliera (krátkodobý cieľ)

 • DSS-ky (hráč B)

  • Maximalizácia zisku z II. piliera (krátkodobý cieľ)

   Pravidlá hry (Carmichael, 2005; Holt, 2007)

  • sekvenčná hra rokovania s postupným znižovaním hodnoty výhry

  • kooperačná rokovacia hra („bargaining“)

  • hra končí pri nájdení Nashovej rovnováhy, kde žiaden z hráčov nebude mať pohnútky k zmene stratégie

  • sadza (r) – kľúčový faktor hry

„hry“(ne)mocných v II. PilieriKde sa dvaja bijú...


Individu lna spr va spor v ii pilieri

„hry“(ne)mocných v II. PilieriKde sa dvaja bijú...

 • Pri týchto predpokladoch je riešenie hry, ktorým sa hráči dopracujú k dokonalej Nashovej rovnováhe počtu odídených sporiteľov z II. piliera (X) nasledovné:

 • riešenie strategickej hry a teda rovnovážny výsledok rokovania nasledovný:

 • hráč A získa sporiteľov, t.j. 391442 sporiteľov

 • hráč B získa sporiteľov, t.j. 1108558 sporiteľov


Hry ne mocn ch v ii pilieri zahrajme sa aj my

 • Z nejakého (politikom, DSS-kám, ani behaviorálnym „ekonómom“) neznámeho dôvodu sa sporiteľ začne sám rozhodovať 

 • Podmienky rizika a neistoty (Goodwin a Wright, 2004)

  • herné situácie (Ni),

  • stratégie rozhodovania podľa situácií (Si)

  • úžitok (uij),

„hry“(ne)mocných v II. Pilieri...zahrajme sa aj my


Hry ne mocn ch v ii pilieri zahrajme sa aj my1

 • 6 hernýchsituácií (Ni) podľavýnosnostiúspor:

  • „výnosnosť“I. piliera (a),

  • „výnosnosť“II. piliera (b)

  • „výnosnosť“z II. pilierapriaktívnejspráveúspor (c)

 • Hernésituáciesúnasledovné:

  1.a>b>c;2.a>c>b;3.b>c>a;

  4.b>a>c;5.c>b>a;6.c>a>b.

„hry“(ne)mocných v II. Pilieri...zahrajme sa aj my


Hry ne mocn ch v ii pilieri zahrajme sa aj my2

„hry“(ne)mocných v II. Pilieri...zahrajme sa aj my

Zdroj: VIRDZEK, T. 2009. Strategické hry hráčov v kapitalizačnom pilieri. In: Acta FacultatisAerariiPublici – Univerzita Mateja Bela, 2009. ISSN 1336-5797


Individu lna spr va spor v ii pilieri

„hry“(ne)mocných v II. Pilieri...Maminka, ja sa bojím, že spravím chybu a rozhodnem sa zle. 

...neboj sa synček, štát sa o Teba postará...


Individu lna spr va spor v ii pilieri

„hry“(ne)mocných v II. Pilieri...zahrajme sa aj my

Naozaj má MPT pravdu?

Sú poznatky finančného inžinierstva pravdivé?

Tak ako je možné v realite dostať takýto stav?


Individu lna spr va spor v ii pilieri

„hry“(ne)mocných v II. Pilieri...dosť bolo „srandy“, ide sa zarábať!!!

Zdroj: Virdzek, 2012


O je skuto n probl m ii piliera a teraz by v m mali za a nabieha zimomriavky

problém strany ponuky (oligopolu) sa dá vyriešiť (konkurencia, rozdielnosť investičných stratégií, alternatívne investície, rozdielna poplatková politika,...)

problém strany dopytu (inercia) sa dá vyriešiť (otvorenie systému poradcom, mäkšie defaultné nastavenia, zvýšenie možnosti voľby vstupu a výstupu, vzdelávanie, tretí sektor, poradenstvo,...)

ale...

politici (majú čarovnú guľu a chcú moc a „prachy“)

behaviorálna ekonómia (to je ten pravý a nefalšovaný „čierny démon“) – WHAT???

Čo je skutočný „problém“ II. piliera?...a teraz by vám mali začať nabiehať zimomriavky


Probl m ii piliera behavior lna ekon mia

o čo vlastne BE ide?

BE tvrdí, že všetci sme iracionálni, rozhodujeme sa „sub-optimálne“

OK. Beriem... Ale ako sa mám potom správať racionálne?

BE Ti odpovie: Bééééééééé

BE tvrdí, že aj keď jednotlivec dokáže urobiť racionálne rozhodnutie, kolektív racionálnych jednotlivcov je vždy „blbec“

„problém“ II. pilieraBehaviorálna ekonómia


Probl m ii piliera behavior lna ekon mia1

BE ale neformuluje normatívne závery, či?

BE teda nepriamo tvrdí, že nech robíme čokoľvek, sme vždy „blbci“

BE nepriamo hovorí, že v kolektívnych systémoch je nutné obetovať slobodu jednotlivca za účelom vyhnutia sa systémového zlyhania kolektívu a celého spoločenstva „blbcov“

BE teda nepriamo hovorí, že nad spoločenstvom „blbcov“ musí stáť „osvietený jednotlivec“:

ŠTÁT

Už sa bojíte!!! Ešte stále nie?

„problém“ II. pilieraBehaviorálna ekonómia


Probl m ii piliera behavior lna ekon mia regul cia

Súčasnosť je o hľadaní dôvodov zlyhania jednotlivcov

BE dokazuje, že sme „blbci“

Ak sme blbci, potrebujeme reguláciu,

Ak niečo regulujem, stanovujem normu správania sa,

Ak stanovím normu správania sa, ktorá je rovnaká pre všetkých, znamená to, že zo všetkých urobím „osvietených jednotlivcov“?

Nie, vytvorím len a len úplne homogénne stádo „blbcov“, ktorí sa za akýchkoľvek okolností musia správať tak, ako norma stanovuje (aj keby sa chceli rozhodnúť inak)

BE v spolupráci s POLITIKMI spôsobí, že budeme regulovaní od narodenia až do smrti...

BE v spolupráci s POLITIKMI spôsobí smrť jednotlivcov v záujme zachovania funkčnosti spoločnosti...

Ďakujem, neberiem...

„problém“ II. pilieraBehaviorálna ekonómia + regulácia


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

Otázky a diskusia (pri „slobodne“ zvolenom obede?... )


 • Login